உலக கணக்கு தகவல்

Jump to navigation Jump to search
கணக்கு விவரம் காட்டுக
உலகளாவிய பயனர் விவரம்
  • பயனர் பெயர்: Shriheeran
  • பதிவுசெய்யப்பட்டது: 05:29, 9 அக்டோபர் 2013 (7 ஆண்டுகள் முன்பு)
  • மொத்தத் தொகுப்பெண்ணிக்கை: 25,372
  • Number of attached accounts: 201
உள் கணக்குகளின் பட்டியல்
உள் விக்கிஇணைக்கப்பட்ட நாள்செய்முறைதடுக்கப்பட்டதுதொகுப்புக்களின் எண்ணிக்கைகுழுக்கள்
ab.wikipedia.org11:43, 6 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
af.wikipedia.org15:00, 8 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ang.wikipedia.org09:06, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ang.wikibooks.org09:06, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
an.wikipedia.org03:49, 9 நவம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ar.wikipedia.org09:14, 28 நவம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ar.wikibooks.org09:06, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
arz.wikipedia.org12:23, 27 சனவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ast.wikipedia.org04:29, 1 சனவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
az.wikipedia.org10:46, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
beta.wikiversity.org10:48, 11 மார்ச் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
be.wikipedia.org10:50, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
bg.wikipedia.org10:51, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
bh.wikipedia.org16:18, 26 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bi.wikipedia.org07:06, 16 ஏப்ரல் 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bn.wikipedia.org15:36, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
bn.wikisource.org12:25, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
br.wikipedia.org06:46, 21 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
bs.wikipedia.org10:52, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
bs.wikibooks.org09:06, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ca.wikipedia.org08:10, 6 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ca.wikibooks.org03:09, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ca.wiktionary.org06:48, 21 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ceb.wikipedia.org01:16, 15 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ce.wikipedia.org02:26, 12 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
chr.wiktionary.org14:19, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ch.wikipedia.org07:27, 21 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
commons.wikimedia.org15:13, 17 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)313
crh.wikipedia.org03:59, 23 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cr.wikipedia.org04:01, 23 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cs.wikipedia.org10:53, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
cs.wikisource.org12:23, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
cs.wiktionary.org07:57, 20 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cv.wikibooks.org14:54, 8 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wikipedia.org10:54, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
cy.wikibooks.org14:54, 8 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
da.wikipedia.org12:33, 5 சனவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
da.wikibooks.org14:54, 8 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
de.wikipedia.org11:04, 9 நவம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
de.wikibooks.org14:54, 8 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
diq.wikipedia.org08:06, 26 திசம்பர் 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ee.wikipedia.org13:33, 9 ஏப்ரல் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wikipedia.org15:00, 8 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
el.wikibooks.org14:56, 8 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wiktionary.org13:06, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
en.wikipedia.org05:52, 9 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)315
en.wikibooks.org15:13, 17 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikinews.org15:13, 17 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikiquote.org15:13, 17 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
en.wikisource.org15:13, 17 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
en.wikiversity.org15:13, 17 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikivoyage.org15:13, 17 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wiktionary.org15:13, 17 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
eo.wikipedia.org10:48, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
eo.wikibooks.org14:56, 8 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
es.wikipedia.org19:17, 5 சூன் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
es.wikibooks.org14:56, 8 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
es.wikisource.org12:25, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
et.wikipedia.org15:23, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
et.wikibooks.org03:06, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
et.wiktionary.org12:25, 27 சனவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eu.wikipedia.org10:48, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
fa.wikipedia.org11:01, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
fa.wikibooks.org03:06, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikipedia.org11:54, 9 பெப்ரவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
fi.wikibooks.org03:06, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fo.wikipedia.org11:01, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
fr.wikipedia.org10:21, 13 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
fr.wikibooks.org12:08, 20 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fr.wikisource.org12:23, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
fr.wiktionary.org14:23, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fy.wikipedia.org11:03, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ga.wikipedia.org15:57, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
gl.wikipedia.org09:23, 5 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
gn.wikipedia.org10:45, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gu.wikipedia.org05:20, 24 சனவரி 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ha.wikipedia.org11:08, 11 பெப்ரவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
he.wikipedia.org11:01, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wikipedia.org15:15, 3 செப்டம்பர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
hr.wikipedia.org10:56, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ht.wikipedia.org14:14, 4 மே 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hu.wikipedia.org11:04, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hy.wikipedia.org16:04, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
id.wikipedia.org05:29, 13 செப்டம்பர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ig.wikipedia.org07:05, 21 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
incubator.wikimedia.org15:13, 17 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
is.wikipedia.org11:00, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
it.wikipedia.org10:52, 3 சனவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
it.wikibooks.org03:10, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
it.wikiquote.org15:58, 16 மே 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikipedia.org07:44, 15 பெப்ரவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ja.wikibooks.org03:10, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikisource.org13:08, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
jv.wikipedia.org17:02, 2 மே 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kab.wikipedia.org10:55, 8 சூன் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ka.wikipedia.org10:52, 3 சனவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kbd.wikipedia.org13:33, 19 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
km.wikipedia.org16:10, 1 நவம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wikipedia.org08:53, 20 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wiktionary.org08:52, 20 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ko.wikipedia.org10:54, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ko.wikisource.org14:20, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ku.wiktionary.org12:21, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
kw.wikipedia.org09:13, 28 நவம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
la.wikipedia.org08:01, 10 ஆகத்து 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
la.wikibooks.org12:04, 20 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lg.wikipedia.org13:44, 8 மார்ச் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
li.wikipedia.org02:01, 2 சனவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
login.wikimedia.org05:29, 9 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lo.wiktionary.org14:23, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lt.wikipedia.org11:04, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
lt.wiktionary.org14:19, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
mai.wikipedia.org15:59, 27 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
www.mediawiki.org05:40, 9 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)20
meta.wikimedia.org05:30, 9 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)589
mg.wiktionary.org14:19, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
min.wikipedia.org12:36, 22 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mi.wikipedia.org07:14, 21 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mk.wikipedia.org11:05, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ml.wikipedia.org04:12, 4 ஆகத்து 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikisource.org13:08, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
mrj.wikipedia.org10:16, 13 செப்டம்பர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ms.wikipedia.org11:27, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ms.wikibooks.org09:06, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
my.wikipedia.org11:38, 3 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
na.wikipedia.org10:01, 7 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ne.wikipedia.org11:47, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nl.wikipedia.org09:04, 6 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
nl.wikibooks.org03:10, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nn.wikipedia.org11:10, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
no.wikipedia.org11:08, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
no.wikimedia.org02:33, 17 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
om.wikipedia.org10:44, 11 பெப்ரவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
or.wikipedia.org10:33, 13 மே 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
outreach.wikimedia.org08:14, 2 சனவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pa.wikipedia.org04:16, 26 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pa.wikibooks.org09:06, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pl.wikipedia.org11:13, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
pl.wikibooks.org03:10, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pl.wikisource.org22:59, 11 பெப்ரவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ps.wikipedia.org02:48, 23 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wikipedia.org11:14, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
pt.wikibooks.org03:10, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wikisource.org14:19, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wikipedia.org11:14, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ro.wikibooks.org09:06, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wikipedia.org09:48, 4 சனவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)17
ru.wikimedia.org09:25, 16 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sah.wikisource.org08:13, 2 சனவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wikipedia.org11:51, 23 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sd.wikipedia.org11:36, 15 மே 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
se.wikimedia.org23:30, 12 பெப்ரவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sh.wikipedia.org09:55, 18 சனவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
simple.wikipedia.org08:50, 26 நவம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)209
simple.wiktionary.org05:32, 6 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
si.wikipedia.org05:37, 9 நவம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)235
sk.wikipedia.org09:02, 4 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wikipedia.org09:02, 4 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikisource.org15:50, 5 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
species.wikimedia.org15:13, 17 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sq.wikipedia.org10:09, 3 மே 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sr.wikipedia.org09:02, 4 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ss.wikipedia.org12:06, 25 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wikipedia.org09:02, 4 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
sv.wikisource.org14:20, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sw.wikipedia.org04:16, 23 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikipedia.org05:29, 9 அக்டோபர் 2013புதிய கணக்கு(?)19,006autopatrolled, patroller, rollbacker
ta.wikibooks.org14:36, 5 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)103
ta.wikinews.org07:55, 4 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)17
ta.wikiquote.org15:51, 5 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
ta.wikisource.org09:20, 6 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
ta.wiktionary.org13:04, 26 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)151
test2.wikipedia.org07:41, 20 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
test.wikipedia.org08:24, 2 சனவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tet.wikipedia.org10:03, 7 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
te.wikipedia.org06:13, 15 பெப்ரவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tl.wikipedia.org05:06, 9 நவம்பர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tr.wikipedia.org08:56, 4 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
tr.wikibooks.org03:10, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tt.wikipedia.org08:56, 4 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tw.wikipedia.org11:38, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tyv.wikipedia.org03:19, 1 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uk.wikipedia.org08:58, 4 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ur.wikipedia.org07:21, 5 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
uz.wikipedia.org11:42, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vep.wikipedia.org11:42, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ve.wikipedia.org09:42, 26 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vi.wikipedia.org08:58, 4 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
war.wikipedia.org11:37, 30 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
www.wikidata.org15:13, 17 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)898
wikimania2014.wikimedia.org06:46, 14 பெப்ரவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2016.wikimedia.org09:05, 20 மார்ச் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2017.wikimedia.org05:00, 12 சனவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
yo.wikipedia.org08:50, 20 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3,072
zh-min-nan.wikipedia.org10:48, 31 அக்டோபர் 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
zh-yue.wikipedia.org08:04, 20 திசம்பர் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh.wikipedia.org08:58, 4 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
zh.wikibooks.org03:10, 21 திசம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh.wikisource.org12:25, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
zh.wiktionary.org12:25, 3 ஏப்ரல் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
zu.wikipedia.org10:55, 30 திசம்பர் 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)272
"https://ta.wiktionary.org/wiki/சிறப்பு:CentralAuth/Shriheeran" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது