உலக கணக்கு தகவல்

Jump to navigation Jump to search
கணக்கு விவரம் காட்டுக
உலகளாவிய பயனர் விவரம்
  • பயனர் பெயர்: Srunika rajkumar
  • பதிவுசெய்யப்பட்டது: 05:19, 16 மே 2009 (13 ஆண்டுகள் முன்பு)
  • மொத்தத் தொகுப்பெண்ணிக்கை: 2,429
  • Number of attached accounts: 96
உள் கணக்குகளின் பட்டியல்
உள் விக்கிஇணைக்கப்பட்ட நாள்செய்முறைதடுக்கப்பட்டதுதொகுப்புக்களின் எண்ணிக்கைகுழுக்கள்
ang.wiktionary.org20:21, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
an.wikipedia.org15:25, 20 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ar.wikipedia.org15:25, 20 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ast.wikipedia.org15:25, 20 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
bn.wikipedia.org19:33, 2 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bs.wikipedia.org15:26, 20 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ca.wikipedia.org13:46, 20 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ca.wiktionary.org19:16, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
commons.wikimedia.org15:35, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cs.wikipedia.org07:25, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wikipedia.org12:13, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
da.wikipedia.org07:02, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
de.wikipedia.org04:52, 17 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
de.wikinews.org15:37, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
de.wiktionary.org17:51, 25 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
diq.wikipedia.org12:14, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wiktionary.org20:47, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikipedia.org05:19, 16 மே 2009புதிய கணக்கு(?)129
en.wikibooks.org15:37, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikinews.org15:32, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikiquote.org15:36, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikisource.org15:54, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikiversity.org15:54, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wiktionary.org17:58, 25 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)20
eo.wikipedia.org06:59, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
es.wikipedia.org03:28, 18 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
es.wiktionary.org09:00, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
et.wikipedia.org07:01, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wikipedia.org20:19, 1 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wiktionary.org20:26, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikipedia.org03:29, 18 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
fi.wiktionary.org20:05, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fr.wikipedia.org03:28, 18 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
fr.wiktionary.org17:51, 25 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gu.wiktionary.org20:50, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
he.wikipedia.org19:09, 3 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
he.wiktionary.org21:26, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wikipedia.org06:43, 16 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
hi.wikiquote.org15:36, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wiktionary.org17:02, 6 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hu.wikipedia.org14:05, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ia.wikipedia.org14:08, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
it.wikipedia.org03:29, 18 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
it.wiktionary.org18:21, 7 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ka.wiktionary.org19:31, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wikipedia.org06:43, 16 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wiktionary.org20:02, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ks.wikipedia.org17:49, 5 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
la.wikipedia.org02:40, 4 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
la.wiktionary.org19:57, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lo.wiktionary.org21:08, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
www.mediawiki.org15:54, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
meta.wikimedia.org12:06, 21 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikipedia.org19:30, 2 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wiktionary.org20:34, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mr.wikipedia.org01:36, 20 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mr.wikiquote.org15:36, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mr.wiktionary.org19:08, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ms.wikipedia.org17:59, 5 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ne.wikipedia.org06:43, 16 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
new.wikipedia.org17:48, 5 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nl.wikipedia.org17:56, 5 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nl.wiktionary.org20:16, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
no.wikipedia.org14:07, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
oc.wikipedia.org14:07, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pa.wiktionary.org20:57, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pl.wikipedia.org07:25, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wikipedia.org06:10, 9 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wiktionary.org20:46, 27 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
qu.wikipedia.org07:23, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
roa-tara.wikipedia.org15:28, 20 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wikipedia.org07:23, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wiktionary.org18:25, 7 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wikipedia.org07:24, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wiktionary.org21:20, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wikipedia.org06:43, 16 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sco.wikipedia.org14:07, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sc.wikipedia.org14:05, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
simple.wikipedia.org14:52, 23 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sk.wikipedia.org07:25, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikisource.org15:54, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
species.wikimedia.org15:34, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wikipedia.org14:06, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikipedia.org05:19, 16 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1,030
ta.wikinews.org20:02, 4 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikiquote.org15:36, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikisource.org19:45, 4 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wiktionary.org10:46, 31 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1,228
te.wikipedia.org06:43, 16 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
te.wiktionary.org16:22, 12 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
th.wikipedia.org03:39, 17 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
th.wiktionary.org20:20, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tl.wikipedia.org14:08, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wikipedia.org07:24, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wiktionary.org18:40, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh.wiktionary.org21:09, 31 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
"https://ta.wiktionary.org/wiki/சிறப்பு:CentralAuth/Srunika_rajkumar" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது