ஊடகம் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 18:21, 19 செப்டம்பர் 2020 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

பிட்டுப்படங்கள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
image/gif.gif9 (3.7%)2,47,925 bytes (242 KB; 0.535%)
image/png.png, .apng40 (16.5%)24,21,586 bytes (2.31 MB; 5.22%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe174 (71.6%)3,84,09,080 bytes (36.63 MB; 82.8%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 4,10,78,591 எண்ணுண்மி

ஒலி

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus17 (7%)6,21,429 bytes (607 KB; 1.34%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 6,21,429 எண்ணுண்மி

காணொளிகள்

MIME typePossible extensionsகோப்புகளின் எண்ணிக்கைமொத்த அளவு
video/webm.webm3 (1.23%)46,84,291 bytes (4.47 MB; 10.1%)

இந்த பிரிவக்கான மொத்த கோப்பளவு: 46,84,291 எண்ணுண்மி

அனைத்துக் கோப்புக்களும்

அனைத்து கோப்புகளின் மொத்த கோப்பளவு: 4,63,84,311 எண்ணுண்மி

"https://ta.wiktionary.org/wiki/சிறப்பு:MediaStatistics" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது