வேண்டும் பக்கவகைகள்

Jump to navigation Jump to search

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 21:28, 4 திசம்பர் 2021 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. Files with no machine-readable author‏‎ (129 உறுப்பினர்கள்)
 2. Files with no machine-readable description‏‎ (129 உறுப்பினர்கள்)
 3. Files with no machine-readable license‏‎ (129 உறுப்பினர்கள்)
 4. Files with no machine-readable source‏‎ (129 உறுப்பினர்கள்)
 5. ஆங்கிலம்-hyphen நிறுத்தற் குறியுள்ளவை‏‎ (87 உறுப்பினர்கள்)
 6. Pages with script errors‏‎ (84 உறுப்பினர்கள்)
 7. Wikipedia license migration candidates‏‎ (78 உறுப்பினர்கள்)
 8. குனூ கட்டற்ற ஆவண உரிமப் படிமங்கள்‏‎ (78 உறுப்பினர்கள்)
 9. ரஷியன்‏‎ (62 உறுப்பினர்கள்)
 10. ஆங்கிலம்-பொதுகணினியியல்‏‎ (33 உறுப்பினர்கள்)
 11. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (30 உறுப்பினர்கள்)
 12. மலகாஸி‏‎ (30 உறுப்பினர்கள்)
 13. Wikipedia protected templates‏‎ (29 உறுப்பினர்கள்)
 14. க்னூ பொதுமக்கள் உரிம படிமங்கள்‏‎ (28 உறுப்பினர்கள்)
 15. ஆங்கிலம்-வானிலை‏‎ (21 உறுப்பினர்கள்)
 16. விக்கிதி்ட்ட-உள்ளகப்-பயிற்சி-2021‏‎ (20 உறுப்பினர்கள்)
 17. போலிஷ்-எண்கள்‏‎ (16 உறுப்பினர்கள்)
 18. Wikipedia documentation pages‏‎ (14 உறுப்பினர்கள்)
 19. விக்கிதிட்ட-உள்ளகப்-பயிற்சி 2021‏‎ (14 உறுப்பினர்கள்)
 20. Pages using ISBN magic links‏‎ (13 உறுப்பினர்கள்)
 21. ஐந்தெழுத்துச் சொற்கள்‏‎ (13 உறுப்பினர்கள்)
 22. File message boxes‏‎ (12 உறுப்பினர்கள்)
 23. பிரான்சியம்‏‎ (11 உறுப்பினர்கள்)
 24. ஆங்கிலம்-அமெரிக்கச்சொற்கள்‏‎ (10 உறுப்பினர்கள்)
 25. எசுப்பானியம்-உயிரிவேதியியல்‏‎ (10 உறுப்பினர்கள்)
 26. ஆங்கிலம்-படிமலர்ச்சி உயிரியல்‏‎ (9 உறுப்பினர்கள்)
 27. ஓகம்‏‎ (9 உறுப்பினர்கள்)
 28. நிப்பான்-பெயர்ச்சொற்கள்‏‎ (9 உறுப்பினர்கள்)
 29. மலையாளச் சொற்கள்‏‎ (9 உறுப்பினர்கள்)
 30. All non-free media‏‎ (8 உறுப்பினர்கள்)
 31. thumb-படங்களுள்ளவை‏‎ (8 உறுப்பினர்கள்)
 32. ஆங்கிலம்-மனிதநோய்கள்‏‎ (8 உறுப்பினர்கள்)
 33. குறித்த கட்டுரையில் மட்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய நியாயமான பயன்பாட்டுப் படிமங்கள்‏‎ (8 உறுப்பினர்கள்)
 34. நியாயமான பயன்பாட்டு மென்பொருள் திரைக்காட்சி படிமங்கள்‏‎ (8 உறுப்பினர்கள்)
 35. Pages using deprecated source tags‏‎ (7 உறுப்பினர்கள்)
 36. Russian adjectives‏‎ (7 உறுப்பினர்கள்)
 37. Russian declension-table templates‏‎ (7 உறுப்பினர்கள்)
 38. ஆங்கிலம்-கட்டிடப் பொறியியல்‏‎ (7 உறுப்பினர்கள்)
 39. ஆங்கிலம்-கூட்டுப் பெயர்ச்சொல்‏‎ (7 உறுப்பினர்கள்)
 40. பெயர்ச் சொற்கள்‏‎ (7 உறுப்பினர்கள்)
 41. மனிதநோய்கள்‏‎ (7 உறுப்பினர்கள்)
 42. English translations‏‎ (6 உறுப்பினர்கள்)
 43. Templates using TemplateData‏‎ (6 உறுப்பினர்கள்)
 44. Terms with manual transliterations different from the automated ones‏‎ (6 உறுப்பினர்கள்)
 45. அதிகளவு இலக்கணப் பாகுபடுத்திச் சார்புகளைக் கொண்ட பக்கங்கள்‏‎ (6 உறுப்பினர்கள்)
 46. அரபுச் சொற்கள்‏‎ (6 உறுப்பினர்கள்)
 47. ஆங்கிலம்-அறிவியல்‏‎ (6 உறுப்பினர்கள்)
 48. ஆங்கிலம்-வளைவுக்குறியுள்ள சொற்கள்‏‎ (6 உறுப்பினர்கள்)
 49. ஆங்கிலம்-வானிலையியல்‏‎ (6 உறுப்பினர்கள்)
 50. Publicity Photographs with missing fair-use rationale‏‎ (5 உறுப்பினர்கள்)

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wiktionary.org/wiki/சிறப்பு:WantedCategories" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது