தமிழ் எழுத்துகளில் இந்திய மொழி எழுத்துகளின் ஒலி

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

இந்திய மொழிகள் எழுத்தொலிப்புகள் தமிழில்[தொகு]


ka  க"   kha  க":   ga  க'   gha  க':

ca  ச"   cha  ச":   ja  ச'   jha ச':

Ta  ட"   Tha  ட":   Da ட'   Dha  ட':

ta  த"   tha  த":   da  த'   dha  த':

pa  ப"   pha  ப":   ba  ப'   bha  ப':


sha  ச^   sa  ~ (அல்லது ச˘)    Sha  ச^: (எ.கா உசா^:)   ha  அ'