பயனர்:Info-farmer/Tamil Lexicon/கண்டறிய வேண்டியன

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

வார்ப்புரு அமைக்கப்பட வேண்டியன[தொகு]

 1. ‎சொல். (எ. கா.) வர்ச்சித்தல் - (கைவச. பொது. 566)
 2. மட்பலகை (பெரிய. ஏயர்கோ. 49)
 3. மணமாலை (திரு.நாய்ச்.6, 3)
 4. மத்தியபானி (சிவரக (வில்வல. 40)
 5. மணிவாசல் (பெருந்.
 6. மணிச்செப்பு (சுவக. 2474)
 7. மண்கவரை (E. t. (வார்ப்புரு:E. t.
 8. #:{{எ. கா.}} Madu
 9. -prep. (எ. கா.) வர வார்ப்புரு:-prep
 10. திருவாச்.. (எ. கா.) சொல் (திருவாச. என்பதன் தட்டச்சுப்பிழையாக இருக்கலாம்.)
 11. ‎Coim. (எ. கா.) சொல்
 12. திருவிளை. மாணிக்க. (எ. கா.) துளும்புதல்
 13. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 14. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்

கண்டறிய வேண்டியன[தொகு]

கண்டறிய வேண்டிய சொற்சுருக்கங்கள்

 • கீழுள்ளவற்றில், சொற்சுருக்க விவரங்கள் நிரப்பப் படாத அட்டவணை உள்ளன. அவைகளை நிரப்புவது, உயர்வான பங்களிப்புகளில் ஒன்றாகும்.

கண்டறிய வேண்டிய சொற்சுருக்கங்கள்:தமிழ்[தொகு]

 1. வில்லி.(எ. கா.) திறல்
 2. ம. வெ. (எ. கா.) முகசோதி
 3. க. அக. (எ. கா.) முச்சினி
 4. நறுக். (எ. கா.) மீன்சினை
 5. சோதிட. அக. (எ. கா.) கௌமுதம்
 6. சைவக. (எ. கா.) மானுடலிங்கம்
 7. ப. வெ. (எ. கா.) [[]]
 8. சொரூபசா. (எ. கா.) சொச்சொரூபம்
 9. விவேகசூடா. (எ. கா.) சொரூபவித்து
 10. சிவநெறிப்பிர. (எ. கா.) சொகுரு
 11. திப். பெருமாள். (எ. கா.) சேகரித்தல்
 12. தினகர. (எ. கா.) செய்திப்பிழை
 13. சாதகசிந். (எ. கா.) சொல்
 14. பேரின். பக்கீர்த். (எ. கா.) சொல்
 15. கடம்ப. (எ. கா.) சூலைக்குச்சம்
 16. பாப்பா. (எ. கா.) சுத்தசந்தயம்
 17. கட்டபொம். (எ. கா.) சுண்டுமணி
 18. கவுளிசா. (எ. கா.) சீறுதல்
 19. திருவளை. (எ. கா.) சிரக்கரகருமம்
 20. மதி. கள. (எ. கா.) சிம்மாடு
 21. சொக்கநா. (எ. கா.) சாளம்
 22. கை. மூ. (எ. கா.) சாஸ்திரபேதி
 23. வேள்விகுடிசாஸனம். (எ. கா.) மழகொங்கம்
 24. ‎அறப். கச. (எ. கா.) சொல்
 25. ‎த. நி. போ. (எ. கா.) மகாத்மியம்
 26. ‎திவர. (எ. கா.) சொல்
 27. ‎செ. (எ. கா.) மகோதையார்ப்பட்டணம்
 28. மாலை. (எ. கா.) பூதவச்சம்
 29. மலி. (எ. கா.) பிசனம்
 30. கால். வி. (எ. கா.) பிச்சைநோவு
 31. குமர. (எ. கா.) பிச்சியார்
 32. திருவினை. (எ. கா.) பானீயம்
 33. விவசாயரசா. (எ. கா.) ஹரிதம்
 34. வைத். மூ. (எ. கா.) மிதுக்காய்
 35. பரத. ராக. (எ. கா.) மாந்தாளி
 36. திங். பெரியதி. (எ. கா.) மிடறுதின்னுதல்
 37. திங். பெரியாழ். (எ. கா.) மிடை
 38. சௌந்த. ஆனந். (எ. கா.) மாலினிவித்தை
 39. யோகஞானா. (எ. கா.) உனாமணிமுத்திரை
 40. அமரா. (எ. கா.) உடுமடி
 41. மகாராஜாதுறவு. (எ. கா.) உண்முகம்
 42. வீரவனப்பு. (எ. கா.) உத்தாலகம்
 43. திருவள்ளுவமாலை. (எ. கா.) உத்தரமதுரை
 44. மான்விடு. (எ. கா.) உதாகரிகன்
 45. தமிழரசு. (எ. கா.) உப்புச்சுன்னம்
 46. வீரநாரா. (எ. கா.) உதிரப்பாவாடை
 47. சங். தமிழும். (எ. கா.) உருக்கல்
 48. சீகாழி. கோ.‎ (எ. கா.) உருவத்திருமேனி
 49. வாசுதேவமனனம். (எ. கா.) இலனம்
 50. சைவசிகா. (எ. கா.) இளங்கோவேள்
 51. பாவலர்சரித். (எ. கா.) இழுவல்நழுவல்
 52. கள. கா. (எ. கா.) இன்னிசைமாலை
 53. பதசாகித்தியம். (எ. கா.) ஈடணை
 54. சிவப். கட். (எ. கா.) ஈசதத்துவம்
 55. காமதீப. (எ. கா.) உகளி
 56. அபி. சிங். (எ. கா.) மாப்பூச்சி
 57. பாலபாடம். (எ. கா.) இயைபிலிசைக்குறி
 58. சிற்பசாத். (எ. கா.) இரதரேணு
 59. பைஷஜ. (எ. கா.) ஊராமை
 60. இராகு. மாலை. (எ. கா.) பாலகாப்பியம்
 61. தஞ். சர. (எ. கா.) பேய்நரி
 62. தஞ். சரசு. (எ. கா.) அழற்காமாலை
 63. செல்வவிருத்திவிளக்கம். (எ. கா.) மடங்குவட்டி
 64. எங்களூர். (எ. கா.) மணப்பொங்கல்
 65. சித். அக. (எ. கா.) மஞ்சட்டாழை
 66. ஞானபூசா. (எ. கா.) மணிக்கல்
 67. கோவ. க. (எ. கா.) மண்டைதுள்ளுதல்
 68. பஞ்ச. திருமுக. (எ. கா.) மஞ்சட்குளித்தல்
 69. விவசா. (எ. கா.) மஞ்சட்சோளம்
 70. வீரவன. (எ. கா.) மஞ்சூரம்
 71. பாடு. (எ. கா.) முழுந்துதல்
 72. தென். இந். க்ஷேத். (எ. கா.) யௌவனஸ்தன்
 73. கலைமகள். (எ. கா.) ரங்குபர்லா
 74. நீதிசாரா. (எ. கா.) ரசிதம்
 75. பெரியவரு. (எ. கா.) ரஜப்
 76. நெல் விடு. (எ. கா.) ராசவாணன்
 77. தமிழறி. (எ. கா.) லக்ஷணக்காரன்
 78. கோவ. க. (எ. கா.) மட்டடக்குதல்
 79. மஸ்தான். (எ. கா.) மகுமூது
 80. பரராச. (எ. கா.) மகேந்திரக்கணை
 81. திருவிரிஞ்சைப். வழித்துணை. (எ. கா.) மச்சிகன்
 82. பஞ்சதசப். (எ. கா.) பௌஷியம்
 83. எங்களூர். (எ. கா.) மக்கிரி
 84. சைவாநு. (எ. கா.) மகரமுத்திரை
 85. ஞானபூசா. (எ. கா.) போககாமி
 86. தாசில்தார். (எ. கா.) போத்தி
 87. சி. போ. பா. மங். (எ. கா.) பொருளியல்புரைத்தல்
 88. சுகசந். (எ. கா.) பொலபொலவெனல்
 89. நீதிசாரம். (எ. கா.) லௌத்துவம்
 90. கனம் கிருஷ்ணையர். கீர்த். 17) (எ. கா.) பொற்கெனல்
 91. பாடு. (எ. கா.) பைசுன்யம்
 92. வள்ளி. (எ. கா.) வழக்காரம்
 93. கோவ. க. (எ. கா.) பொன்னுருவிமாலை
 94. பரராச. (எ. கா.) பொன்னிப்பிளவை
 95. மதி. க. (எ. கா.) பைரி
 96. நூற்றெட்டுத். திருப்புகழ்.(எ. கா.) ஆக்ஞை
 97. கூட்டுறவு. (எ. கா.) மீளாக்கடன்
 98. ஸ்ரீபுராணம். (எ. கா.) வழுத்தரவு
 99. சங். சந். (எ. கா.) மானவதி
 100. ரஹஸ்ய. (எ. கா.) மீளக்கொடுத்தல்
 101. தேசிகப். (எ. கா.) முக்கியன்
 102. உபதேகா. (எ. கா.) பவனம்
 103. மதுரைக்கோ. (எ. கா.) கண்மாயம்
 104. உபதேசசா. (எ. கா.) சிவம்
 105. சித். நாய. (எ. கா.) முகப்பந்தல்
 106. சிற்பரத். (எ. கா.) மானாங்குலம்
 107. பஞ்ச. திருமுக. (எ. கா.) மானஸ்தன்
 108. வேதாரணியபு. நாரத. (எ. கா.) அனிகம்
 109. கதிரைமலை. (எ. கா.) திமிரம்
 110. புரூரவ. (எ. கா.) வீக்கம்
 111. இலஞ்சி. (எ. கா.) வளகு
 112. சிவரக. (எ. கா.) வளைக்காச்சுமணி
 113. இரஷணிய. (எ. கா.) வன்மி
 114. அலங்காரச்சிந்து.‎ (எ. கா.) வனசம்
 115. வள்ளசத்தியஞான.‎ (எ. கா.) வனப்புள்
 116. மீனாட். சரித். (எ. கா.) வாகனக்கவி
 117. மாலுமிசா. (எ. கா.) வாசகப்பாங்கு
 118. ஆராய்ச். (எ. கா.) வாதுகவி
 119. கோபாலகிருஷ்ணபாரதி. (எ. கா.) வாசியோகம்
 120. மணி மே. (எ. கா.) விசுத்திமார்க்கம்
 121. செந். (எ. கா.) அவிஜ்ஞாதார்த்தம்
 122. ஞானஸாரம். (எ. கா.) அவிடு
 123. வேதா. பரி. (எ. கா.) அஜகல்லக்ஷணை
 124. விவேக. சூடா. (எ. கா.) அனுட்டானித்தல்
 125. வேதாந்தசாரம். (எ. கா.) அனாசிரயம்
 126. சதாசிவரூ. (எ. கா.) அனாசிருதன்
 127. வாட்போக்கிப்பு. (எ. கா.) அனிலவன்
 128. ஞானவெட்டி. (எ. கா.) அனுபோகித்தல்
 129. சதாசிவ. (எ. கா.) அனந்தேசுவரர்
 130. இங். கை. (எ. கா.) அன்னாசயம்
 131. அனுமான. (எ. கா.) அன்னியதராசித்தம்
 132. பரராசசே. (எ. கா.) அறைவகுத்தல்
 133. கொங்கு. (எ. கா.) அன்னத்தியாகி
 134. கோவலன் கதை. (எ. கா.) ஆணழகன்
 135. கான். சண். (எ. கா.) ஆடுதலி
 136. சர்வசமய. (எ. கா.) ஆடங்கம்
 137. கட்டட. சா. (எ. கா.) ஆச்பால்
 138. பெரியதிருமொழித்தனியன். (எ. கா.) ஆசாசித்தல்
 139. சித். சிகா. (எ. கா.) ஆசாரலிங்கம்
 140. கொண்டல்விடு. (எ. கா.) ஆகாசப்புரட்டன்
 141. கடம்பர். (எ. கா.) ஆக்கமகள்
 142. மதி. கள. (எ. கா.) ஆள்காட்டிவேலை
 143. சிவ. தே. பிர. (எ. கா.) ஆரோக்கியசாலை
 144. திருவாட்போக்கிப். (எ. கா.) இம்பரர்
 145. களவியற். (எ. கா.) இடத்துய்த்தல்
 146. சி. பொ. (எ. கா.) இங்குளி
 147. விவ. ரசா. (எ. கா.) இங்காலாமிலம்
 148. முத்திநிச்சயம். (எ. கா.) ஆனந்தான்மவாதி
 149. மதி. களஞ். (எ. கா.) ஆறுகண்டி
 150. சித். வை. (எ. கா.) இலஞ்சிலி
 151. சைவபூ. சந். (எ. கா.) இரௌத்திரி
 152. தக்ஷி. இந். சரித். (எ. கா.) இராமடாணி
 153. காழிக்கல். (எ. கா.) இராவணன்மோவாய்ப்புல்
 154. விவசாய. (எ. கா.) இராமநாதன்சம்பா
 155. சீதக். (எ. கா.) இராசியக்காரன்

கண்டறிய வேண்டிய சொற்சுருக்கங்கள்:ஆங்கிலம்[தொகு]

 1. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 2. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 3. Parav. (எ. கா.) சொல்
 4. Tinu. (எ. கா.) [[]]
 1. T. U. L. M. (எ. கா.) முகர்வுக்கணு
 2. An. Dec. (எ. கா.) மருத்துவவிருத்தி
 3. ‎Bible. (எ. கா.) சொல்
 4. Colas. (எ. கா.) மண்டலமுதலியார்
 5. J. N. (எ. கா.) பொகுட்டு
 6. Mad. (எ. கா.) மோட்டுச்சரம்
 7. (pd. கல்வெட்டு (எ. கா.) அறுமுறி
 8. (P. T. L.) (எ. கா.) மகரூர்
 9. T. C. M. (எ. கா.) மூக்கரண்டி
 10. (G. Tj. D. I.134.) (எ. கா.) பாவு
 11. (G. Sm. D. I. i, 283.) (எ. கா.) பாவு
 12. (G. sm. D. I, i, 283.) (எ. கா.) மொயின்சாபிதா
 13. (G. Tp. D. I., 20.) (எ. கா.) பார்க்குருமாடு
 14. ‎G. Tr. D. I. (எ. கா.) சொல்
 15. (G. Tn. D. I. (எ. கா.) பிரை
 16. (G. Md. D. I, 200.) (எ. கா.) அறைக்கட்டளை
 17. G. N. A. D. (எ. கா.) பாஜிபாப்பு
 18. G. Madu. D. I. (எ. கா.) பிசாசுபிடித்தல்
 19. Brāh‎‎ (எ. கா.) பிரசம்சை
 20. M. N. A. D. (எ. கா.) பிராணாசாரம்‎
 21. M. Cm. D. (எ. கா.) அடர்சோளம்
 22. M. Cm. D. I. (எ. கா.) முட்டடைப்பான்
 23. M. Sm. D. I.‎ (எ. கா.) சீத்தபுழுதி
 24. Ind. chron. (எ. கா.) சீதளாசப்தமி
 25. {.{(Puṟap.)}} (எ. கா.) சொல்
 26. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 27. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 28. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 29. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 30. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 31. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 32. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 33. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 34. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 35. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 36. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 37. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 38. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 39. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 40. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 41. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 42. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 43. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 44. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 45. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 46. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 47. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 48. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 49. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 50. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 51. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 52. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 53. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 54. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 55. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 56. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 57. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 58. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 59. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 60. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 61. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 62. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 63. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 64. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 65. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 66. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 67. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 68. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 69. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 70. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்
 71. ‎சொல். (எ. கா.) சொல்