பயனர்:Mdmahir/Appendix:இந்தி உச்சரிப்புகள்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
மெய்யெழுத்து
தேவநாகிரி
எழுத்து
IPA X-SAMPA எடுத்துக்காட்டு
சொற்கள்
(ka) /k/ /k/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: ro.ka (stop)
(kha) /kʰ/ /kh/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: kʰʌdʒuːr (date, fruit)
(ga) /g/ /g/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: gɑ̃ːv (village)
/gʰ/ /gh/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: gʰar (house)
/tʃ, t͡ʃ, c͡ç/ /tS)/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: tʃaː (tea)
/tʃʰ, t͡ʃʰ, c͡çʰ/ /tS)h/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: atʃ.tʃʰa (good, well)
/dʒ, d͡ʒ, ɟ͡ʝ/ /dZ/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: dʒaː.naː (to go)
/dʒʰ, d͡ʒʱ, ɟ͡ʝʱ/ /dZh/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: mudʒʰ (me)
/ɲ/ /J/
/ʈ/ /t`/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: taːpuː (island)
/ʈʰ/ /t`h/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: ʈʰiːk. (OK)
/ɖ, d̺/ /d`/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: ɖər (fear)
/ɖʱ/ /d`h/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: ɖʱer (late)
/ɳ/ /n`/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: aɳu (atom)
/t, t̪/ /t/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: ant (end)
/tʰ, t̪ʱ/ /th/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: haːtʰ (hand)
/d, d̪/ /d/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: do (two)
/dʰ, d̪ʱ/ /dh/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: duːdʰ (milk)
/n/ /n/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: nʌ.mʌk (salt)
/p/ /p/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: pə.ti (husband)
/pʰ/ /ph/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: sʌ.pʰed (white)
/b/ /b/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: buː (odor)
/bʰ/ /bh/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: bʰaː.gaː.naː (to run)
/m/ /m/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: maːtʰaː (head)
/j/ /j/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: jogə (yoga)
/r/ /r/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: ro.k (arrêt)
/l/ /l/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: laːnaː (to bring)
/v, β, ʋ/ /v/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: hawaː (air)
/ç/ /C/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: kʰuç (joyous)
/ʂ, s̺/ /s`/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: bʰaːʂaː (language)
/s/ /s/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: saːt (seven)
/h, ɦ/ /s/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: honaː (to be)
உயிர் எழுத்து
தேவநாகிரி
எழுத்து
IPA X-SAMPA எடுத்துக்காட்டுச்
சொற்கள்
/ʌ, ə/ /V, @/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: aɳu (atom)
/aː/ /a:/ आलू (ālū) IPA: aːluː potato, Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: bʌ.naː.naː (to make, to cook)
/i/ /i/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: itihaːs (history)
/iː/ /i:/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: miʈʰaːiː (sweets)
/u/ /u/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: urduː (urdu)
/uː/ /u:/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: uːn (wool)
(ŕ) /ɻʲ, r̥/ /r\`/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: ɻʲː(i).tu (climate, season, month)
/e/ /e/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: ek (un)
/ɛ, aːi, ɛ͡i/ /E/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: (glasses)
/o/ /o/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: okaːiː (nausea)
/ɔː, ɔ͡u/ /O/ Lua error in Module:translations at line 38: The parameter "R" is not used by this template.. IPA: ɔːrət (woman)

வார்ப்புரு:attention

See also[தொகு]