பயனர்:Neechalkaran/correction

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
தலைப்புகள்
அடா்த்தி_எண்
அணுக்கருக்கவா்_தன்மை
அணுக்கருக்கவா்_பதிலீட்டு_வினை
அணைவு_வழித்_தரம்_பாா்த்தல்
அதிா்ச்சி
அதிா்ச்சி_தாங்கிகள்
அதிா்வு
அதிா்வெண்_விலக்கம்
அமில_எதிா்_மருந்து
அயனிநகா்வு
இனிப்பு_நீா்மம்
இருகண்_பாா்வை
இருபுறக்கூா்மையான
உட்கவா்த்திறன்
உணா்கொம்பு,_உணா்டசட்டம்
உணா்க்கருவி
உணா்திறன்_வழியளவு
உணா்நீட்சி
உணா்விழப்பு
உயிா்_வழித்_தொகுப்பு
உயிா்_வாழும்_பல்லுறுப்பி
உயிா்ப்_பல்லுறுப்பி
உராய்வு_திசைசாா்_இயக்கம்
உலா்_வெடிகனி
ஊர்ந்து_செல்லும்_டிராக்டா்
எக்ஸ்_கதிா்_விளிம்பு_வளைவு
எதிா்_முடுக்க_மின்னழுத்தம்
எதிா்விசை
கதிா்
கதிா்வீச்சு
கனிம_அடா்ப்பித்தல்
கழலை_எதிா்ப்பி
கவா்தல்_வினை
காஸ்மிக்_கதிா்
கிளா்வுகொள்_இயல்பாற்றல்
கிளா்வுகொள்_கடடிலா_ஆற்றல்
கிளா்வுகொள்_வெப்ப_அடக்கம்
கிளா்வுட்டப்பட்ட_கரித்துாள்
குவி_தொடா்
கூட்டுயிா்_வாழ்க்கை
சமச்சீா்மை
சாா்பற்ற_மாறி
சுடா்_விளக்கு
சுடுநீா்_ஆல்காக்கள்
சூலகமுன்_உதிா்தல்
செரன்கோவ்_கதிா்வீச்சு
டாப்ளா்_விலக்கம்
டாப்ளா்_விளைவு
டெல்டா_ஒத்ததிா்வு
தகவல்_செய்தித்_தொடா்பு
தகவல்_தொடா்புக்_குறியீடாக்கி
தடயத்_தொல்லயிா்ப்படிங்கள்
தண்ணீா்க்காய்_மரம்
தனிச்_சா்க்கரைகள்
தன்_வாழ்வு_வளா்ச்சி
தற்சுழற்சி-அணிக்கோவைத்_தளா்வு
தற்சுழற்சி_அடா்த்தி_அலை
தல_உணா்விழப்பு
தளா்_நிகழ்ச்சி
தளா்_நேரம்
தளா்_பருத்தி_மஸ்லின்_துணி
தழைப்பகுதி_வளா்ச்சி
தாது_அடா்ப்பித்தல்
தானியங்கிக்_காற்றுக்_குளிா்பதனம்
தாவர_உயிா்_வேதியியல்
தாவர_வளா்ச்சி_ஒழுங்குபடுத்தி
திசைச்_சாா்பு_இயக்கம்
திடீா்_மாற்றம்
திட்பக்காட்சி_சாா்ந்த
திருப்பு_எதிா்ப்பு_ஆற்றல்
தொகுத்த-மாறிலித்தாமதத்_தொடா்
தொடா்பம்_மாதிாி
தொடா்புக்_கோட்பாடு
தொடு_உணா்_உறுப்பு
தொடு_உணா்குழி
தொலை_உணா்வி
தொல்லுயிா்ப்_படிமங்கள்
நாா்க்_கருப்பை
நிலைபெயா்வு
நீள்வளையச்_சாா்பு
நீா்_இழப்பு
நீா்_தவிா்த்த_பிற_கரைப்பான்
நீா்_நில_வாழ்வி
நீா்க்கட்டி._நீா்ப்பை_முண்டு
நீா்க்கபாலம்
நீா்க்காப்பு
நீா்ச்சுரங்க_முறை
நீா்த்தாவரம்
நீா்நிலைச்_சந்தானம்
நீா்போத்து
நீா்ப்பாசனம்_எக்கி
நீா்மக்கட்டிக்கூழ்
நுண்ணுயிா்_எதிா்ப்பி
நுரையீரல்_நீா்_வீக்கம்
நுரைளீலுறை_நீா்கோத்தல்
பகிா்ந்த-_மாறிலித்_தாமதத்_தொடா்
பகிா்வு_கூட்டெண்கள்
படிக்குறித்_தொடா்
பயிா்ச்_சுழற்சி
பரப்புக்கவா்ச்சி
பாக்டீாியா_எதிா்ப்பு
பாலி_சா்க்கரைகள்
பாா்வை_நரம்புச்_செயல்திறனிழப்பு
புணா்_உதடு
புவிஈர்ப்புச்_சாா்பு_இயக்கம்
மலா்_குன்று
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=பயனர்:Neechalkaran/correction&oldid=1886143" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது