பயனர்:Trengarasu/மணல்தொட்டி

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

Match[தொகு]

bla --bla bla -- bla bla —bla bla--bla bla-- bla bla—bla bla— bla bla -bla bla - bla bla- bla bla –bla bla– bla bla...bla 1234Ω 1234ohm 1234Ohm 1234ohms 1234Ohms 1234 Ohm 1234kOhm 1234MOhm 1234k-Ohm 1234M-Ohm 1234μg 1234μg 1234µg 1234 μg 1234 μg 1234 µg 1234Kg 1234 Kg 1234 khz 1234 kHZ 1234 mhz 1234 MHZ 1234 GHZ 1234 hz 1234 HZ 1234 chz 1234 cHZ 1234 pa 1234 PA 1234 hpa 1234 HPA 1234B bla 1234dB bla 1234dB, bla 1234dB. bla 1s 100s 1.14s bps kbps b/s kb/s bits/s kbits/s Kb/s Bps kBps byte/s kbyte/s bytes/s KB/s mibibit mibibyte -15 €15.- €15.-- 1873-1925 2x3 10^3 2+/-3 2 +/- 3 bla


bla

  • bla
  • bla
  1. bla
  1. bla
bla
bla
England

வார்ப்புரு:cquote வார்ப்புரு:cquote 15 December 1534 December 15, 1534 December 15th, 1534 15 December 1534 December 15, 1534 December 15th, 1534 15 December 1534 December 15, 1534 December 15th, 1534 December 15th, 1534 1234mm 1234cm 1234dm 1234m 1234dam 1234hm 1234km

Don't match[தொகு]

NOT: blabla NOT: blabla NOT: bla — bla NOT: bla – bla NOT: 1234ohmy NOT: 1234μgo NOT: 1234 µg NOT: 1234 kg NOT: 1234 kHz NOT: 1234 MHz NOT: 1234 GHz NOT: 1234 Hz NOT: 1234 cHz NOT: 1234 hPa NOT: 1234dBbla NOT: 1234 dB bla NOT: 1 s NOT: 100 s NOT: 1.14 s NOT: 60s NOT: 1970s NOT: bit/s NOT: kbit/s NOT: B/s NOT: kB/s NOT: omibibita NOT: € 15 NOT: 0x10 NOT: NOT: bla bla NOT: bla

bla

NOT:

Like this.

NOT: 15 December 1534 NOT: December 15, 1534 NOT: 1234 mm NOT: 1234 cm NOT: 1234 dm NOT: 1234 m NOT: 1234 dam NOT: 1234 hm NOT: 1234 km NOT: 2007-04-23 NOT: ISBN 0-486-42710-2 NOT:


NOT:

a
b
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=பயனர்:Trengarasu/மணல்தொட்டி&oldid=43180" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது