லிவர்மோரியம்

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search

தமிழ்[edit]

பொதுவகத்தில் ஒலிக்கோப்பு உருவாக்கப்படவில்லை

பொருள்[edit]

  • லிவர்மோரியம், பெயர்ச்சொல்.
  1. ஒரு தனிமம், இதன் அணுவெண் 116.

மொழிபெயர்ப்புகள்[edit]

  • ஆங்கிலம்
  1. Livermorium, a chemical element of atomic number, 116, represented by the symbol (Lv).