வார்ப்புரு:ஒலிப்புதவி-இந்தியமொழிகள்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search


ka  க"  (க1)     kha  க":  (க2)    ga  க'  (க3)    gha  க':  (க4)

ca  ச"  (ச1)   cha  ச":  (ச2)    ja  ச'  (ச3)    jha ச':  (ச4)

Ta  ட"  (ட3)   Tha  ட":  (ட2)   Da ட'  (ட3)    Dha  ட':  (ட4)

ta  த"  (த1)   tha  த":  (த2)    da  த'  (த3)   dha  த': (த4)

pa  ப"  (ப1)   pha  ப":  (ப2)   ba  ப'  (ப3)  bha   ப': (ப4)


श   sha  ச^ (அல்லது  5)
स  sa  ~ (அல்லது ச˘ அல்லது  7)   

ष   Sha  ச^:   (அல்லது  ச6); எடுத்துக்காட்டு उषा = உசா^:  அல்லது  உசா6

ह  ha  அ'  (அல்லது) ஃக