விக்சனரி:Frequency lists/TV/2006/9001-10000

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

TV/movie frequencies[தொகு]

See Wiktionary:Frequency lists/TV/2006/explanation

9001-10000[தொகு]

rank word count
9001 orientation 91
9002 onions 91
9003 ongoing 91
9004 o'reily 91
9005 newly 91
9006 neil's 91
9007 morphine 91
9008 lotion 91
9009 lindley 91
9010 limitations 91
9011 lilly 91
9012 lesser 91
9013 lent 91
9014 lectures 91
9015 lads 91
9016 kidneys 91
9017 judgement 91
9018 jog 91
9019 jingle 91
9020 jets 91
9021 jed 91
9022 itch 91
9023 intellectual 91
9024 installed 91
9025 infant 91
9026 indefinitely 91
9027 hazard 91
9028 grenade 91
9029 glamorous 91
9030 genetically 91
9031 freud 91
9032 fireman 91
9033 fiona 91
9034 faculty 91
9035 engineering 91
9036 doh 91
9037 discretion 91
9038 delusions 91
9039 declaration 91
9040 crate 91
9041 competent 91
9042 commonwealth 91
9043 catalog 91
9044 breaker 91
9045 blondie 91
9046 bakery 91
9047 attempts 91
9048 asylum 91
9049 argh 91
9050 applying 91
9051 ahhhh 91
9052 yesterday's 90
9053 williamson 90
9054 wedge 90
9055 warriors 90
9056 wager 90
9057 unfit 90
9058 ty 90
9059 tuxedo 90
9060 tripping 90
9061 treatments 90
9062 torment 90
9063 tobias 90
9064 superhero 90
9065 stirring 90
9066 spinal 90
9067 sorority 90
9068 sneakers 90
9069 server 90
9070 seminar 90
9071 scenery 90
9072 republic 90
9073 repairs 90
9074 rabble 90
9075 pneumonia 90
9076 perks 90
9077 peaches 90
9078 owl 90
9079 override 90
9080 ooooh 90
9081 moo 90
9082 mindy 90
9083 mija 90
9084 mcgarry 90
9085 manslaughter 90
9086 mailed 90
9087 love's 90
9088 lime 90
9089 lettuce 90
9090 kinky 90
9091 intimidate 90
9092 instructor 90
9093 guarded 90
9094 grieve 90
9095 grad 90
9096 gorilla 90
9097 globe 90
9098 frustration 90
9099 extensive 90
9100 exploring 90
9101 exercises 90
9102 eve's 90
9103 downs 90
9104 doorbell 90
9105 devices 90
9106 deb 90
9107 deal's 90
9108 dam 90
9109 cultural 90
9110 ctu 90
9111 credits 90
9112 commerce 90
9113 chinatown 90
9114 chemicals 90
9115 cassidy 90
9116 café 90
9117 baltimore 90
9118 authentic 90
9119 arraignment 90
9120 annulled 90
9121 anita 90
9122 angelo 90
9123 altered 90
9124 allergies 90
9125 wanta 89
9126 verify 89
9127 vegetarian 89
9128 tunes 89
9129 tourist 89
9130 tighter 89
9131 telegram 89
9132 suitable 89
9133 stalk 89
9134 springs 89
9135 specimen 89
9136 spared 89
9137 solving 89
9138 shoo 89
9139 satisfying 89
9140 saddam 89
9141 rosario 89
9142 requesting 89
9143 reid 89
9144 randall 89
9145 publisher 89
9146 pharmacy 89
9147 ph 89
9148 pens 89
9149 overprotective 89
9150 obstacles 89
9151 notified 89
9152 negro 89
9153 nasedo 89
9154 judged 89
9155 josephine 89
9156 jill's 89
9157 jerome 89
9158 identification 89
9159 grandchild 89
9160 genuinely 89
9161 founded 89
9162 flushed 89
9163 fluids 89
9164 floss 89
9165 escaping 89
9166 dove 89
9167 ditched 89
9168 demon's 89
9169 decorated 89
9170 crunch 89
9171 criticism 89
9172 cramp 89
9173 corny 89
9174 contribute 89
9175 connecting 89
9176 bunk 89
9177 bombing 89
9178 bitten 89
9179 billions 89
9180 bankrupt 89
9181 yikes 88
9182 wrists 88
9183 winners 88
9184 ultrasound 88
9185 ultimatum 88
9186 thirst 88
9187 suckers 88
9188 spelled 88
9189 sniff 88
9190 shakes 88
9191 scope 88
9192 salsa 88
9193 rudolph 88
9194 ross's 88
9195 room's 88
9196 retrieve 88
9197 releasing 88
9198 reassuring 88
9199 pumps 88
9200 properties 88
9201 predicted 88
9202 pigeon 88
9203 neurotic 88
9204 negotiating 88
9205 needn't 88
9206 multi 88
9207 monitors 88
9208 millionaire 88
9209 microphone 88
9210 merle 88
9211 mechanical 88
9212 martinez 88
9213 marta 88
9214 lydecker 88
9215 limp 88
9216 incriminating 88
9217 hiking 88
9218 hatchet 88
9219 gracias 88
9220 gordie 88
9221 gerald 88
9222 fills 88
9223 feeds 88
9224 egypt 88
9225 doubting 88
9226 donnell 88
9227 dedication 88
9228 decaf 88
9229 dawson's 88
9230 crawford 88
9231 competing 88
9232 chauncey 88
9233 cellular 88
9234 carbon 88
9235 butterfly 88
9236 bumper 88
9237 biopsy 88
9238 alabama 88
9239 whiz 87
9240 voluntarily 87
9241 visible 87
9242 ventilator 87
9243 va 87
9244 unpack 87
9245 unload 87
9246 universal 87
9247 tomatoes 87
9248 toad 87
9249 thatcher 87
9250 targets 87
9251 taco 87
9252 suggests 87
9253 strawberry 87
9254 spooked 87
9255 snitch 87
9256 showtime 87
9257 schillinger 87
9258 sap 87
9259 reassure 87
9260 providing 87
9261 prey 87
9262 pressure's 87
9263 prague 87
9264 persuasive 87
9265 pancake 87
9266 olds 87
9267 mystical 87
9268 mysteries 87
9269 mri 87
9270 moment's 87
9271 mixing 87
9272 mayhem 87
9273 matrimony 87
9274 mary's 87
9275 marines 87
9276 mails 87
9277 magnet 87
9278 lucien 87
9279 lighthouse 87
9280 liability 87
9281 kgb 87
9282 jock 87
9283 headline 87
9284 groovy 87
9285 gangster 87
9286 frankie's 87
9287 factors 87
9288 explosive 87
9289 explanations 87
9290 dispatch 87
9291 detailed 87
9292 curly 87
9293 cupid 87
9294 condolences 87
9295 comrade 87
9296 ch 87
9297 cassadines 87
9298 bulb 87
9299 brittany's 87
9300 bragging 87
9301 awaits 87
9302 assaulted 87
9303 ashton 87
9304 ambush 87
9305 aircraft 87
9306 adolescent 87
9307 adjusted 87
9308 abort 87
9309 yank 86
9310 wyatt 86
9311 whit 86
9312 verse 86
9313 vaguely 86
9314 undermine 86
9315 tying 86
9316 trim 86
9317 swamped 86
9318 sunlight 86
9319 stitch 86
9320 stan's 86
9321 stabbing 86
9322 sphere 86
9323 slippers 86
9324 slash 86
9325 skye's 86
9326 sincerely 86
9327 simmons 86
9328 sigh 86
9329 setback 86
9330 secondly 86
9331 rotting 86
9332 rev 86
9333 retail 86
9334 prospect 86
9335 proceedings 86
9336 preparation 86
9337 precaution 86
9338 pox 86
9339 phillips 86
9340 pearls 86
9341 pcpd 86
9342 parks 86
9343 nonetheless 86
9344 melting 86
9345 materials 86
9346 marler 86
9347 mar 86
9348 liaison 86
9349 lair 86
9350 irene 86
9351 hots 86
9352 hooking 86
9353 headlines 86
9354 haha 86
9355 hag 86
9356 grapes 86
9357 genie 86
9358 ganz 86
9359 fury 86
9360 felicity 86
9361 fangs 86
9362 expelled 86
9363 encouragement 86
9364 earring 86
9365 dreidel 86
9366 draws 86
9367 dory 86
9368 dorian 86
9369 donut 86
9370 dog's 86
9371 dis 86
9372 dictate 86
9373 dependent 86
9374 decorating 86
9375 daryl 86
9376 cunt 86
9377 cope 86
9378 coordinates 86
9379 cola 86
9380 cocktails 86
9381 cocksucker 86
9382 bumps 86
9383 blueberry 86
9384 blackout 86
9385 believable 86
9386 backfired 86
9387 backfire 86
9388 apron 86
9389 anticipated 86
9390 amigo 86
9391 adjusting 86
9392 activated 86
9393 zoe 85
9394 willoughby 85
9395 vous 85
9396 vouch 85
9397 voodoo 85
9398 vitamins 85
9399 vista 85
9400 vintage 85
9401 urn 85
9402 uncertain 85
9403 ummm 85
9404 tourists 85
9405 tattoos 85
9406 surrounding 85
9407 stern 85
9408 sponsor 85
9409 slimy 85
9410 singles 85
9411 sibling 85
9412 shhhh 85
9413 shelley 85
9414 restored 85
9415 representative 85
9416 renting 85
9417 reign 85
9418 publish 85
9419 planets 85
9420 pickle 85
9421 peculiar 85
9422 parasite 85
9423 paddington 85
9424 noo 85
9425 nellie 85
9426 marries 85
9427 mailbox 85
9428 magically 85
9429 lowell 85
9430 lovebirds 85
9431 listeners 85
9432 kurt 85
9433 knocks 85
9434 kane's 85
9435 intel 85
9436 informant 85
9437 hicks 85
9438 grain 85
9439 fearless 85
9440 exits 85
9441 elf 85
9442 drazen 85
9443 distractions 85
9444 disconnected 85
9445 dinosaurs 85
9446 designing 85
9447 dashwood 85
9448 crooked 85
9449 crook 85
9450 conveniently 85
9451 contents 85
9452 colon 85
9453 barber 85
9454 argued 85
9455 ziggy 84
9456 wink 84
9457 warped 84
9458 underestimated 84
9459 testified 84
9460 tacky 84
9461 substantial 84
9462 steve's 84
9463 steering 84
9464 staged 84
9465 stability 84
9466 shoving 84
9467 shaved 84
9468 seizure 84
9469 roland 84
9470 reset 84
9471 repeatedly 84
9472 radius 84
9473 pushes 84
9474 pitching 84
9475 pairs 84
9476 painter 84
9477 opener 84
9478 oklahoma 84
9479 notebook 84
9480 mornings 84
9481 moody 84
9482 mississippi 84
9483 matthew's 84
9484 mash 84
9485 maine 84
9486 ja 84
9487 investigations 84
9488 invent 84
9489 indulge 84
9490 horribly 84
9491 hallucinating 84
9492 festive 84
9493 feathers 84
9494 eyebrows 84
9495 expand 84
9496 enjoys 84
9497 dictionary 84
9498 dialogue 84
9499 desperation 84
9500 dealers 84
9501 darkest 84
9502 daph 84
9503 critic 84
9504 cowboys 84
9505 consulting 84
9506 ceasar 84
9507 cartman's 84
9508 canal 84
9509 boragora 84
9510 belts 84
9511 bananas 84
9512 bagel 84
9513 authorization 84
9514 auditions 84
9515 associated 84
9516 ape 84
9517 annette 84
9518 amy's 84
9519 agitated 84
9520 adventures 84
9521 withdraw 83
9522 wishful 83
9523 wimp 83
9524 violin 83
9525 vern 83
9526 vehicles 83
9527 vanish 83
9528 unbearable 83
9529 tonic 83
9530 tom's 83
9531 timothy 83
9532 tackle 83
9533 suffice 83
9534 suction 83
9535 sporting 83
9536 slaying 83
9537 singapore 83
9538 safest 83
9539 rosanna's 83
9540 rocking 83
9541 relive 83
9542 rates 83
9543 puttin 83
9544 puppies 83
9545 prettiest 83
9546 polo 83
9547 oval 83
9548 oatmeal 83
9549 noisy 83
9550 newlyweds 83
9551 nauseous 83
9552 moi 83
9553 misguided 83
9554 mildly 83
9555 midst 83
9556 mcmillan 83
9557 maps 83
9558 liable 83
9559 kristina's 83
9560 judgmental 83
9561 jennings 83
9562 introducing 83
9563 indy 83
9564 individuals 83
9565 hunted 83
9566 hen 83
9567 givin 83
9568 frequent 83
9569 fisherman 83
9570 fascinated 83
9571 elephants 83
9572 dislike 83
9573 diploma 83
9574 desmond 83
9575 deluded 83
9576 decorate 83
9577 daniels 83
9578 crummy 83
9579 contractions 83
9580 carve 83
9581 careers 83
9582 brock 83
9583 bottled 83
9584 bonded 83
9585 birdie 83
9586 bash 83
9587 bahamas 83
9588 whites 82
9589 unavailable 82
9590 twenties 82
9591 trustworthy 82
9592 translation 82
9593 traditions 82
9594 sy 82
9595 surviving 82
9596 surgeons 82
9597 stupidity 82
9598 snoop 82
9599 skies 82
9600 shannon 82
9601 secured 82
9602 salvation 82
9603 ritchie 82
9604 remorse 82
9605 rafe's 82
9606 ra 82
9607 quincy 82
9608 princeton 82
9609 preferably 82
9610 pies 82
9611 photography 82
9612 outsider 82
9613 operational 82
9614 nuh 82
9615 northwest 82
9616 nausea 82
9617 napkins 82
9618 mule 82
9619 mourn 82
9620 melted 82
9621 mechanism 82
9622 mashed 82
9623 maiden 82
9624 mafia 82
9625 lyman 82
9626 lydia 82
9627 katrina 82
9628 julia's 82
9629 josie 82
9630 janie 82
9631 inherit 82
9632 holdings 82
9633 hel 82
9634 greece 82
9635 greatness 82
9636 golly 82
9637 girlie 82
9638 excused 82
9639 edges 82
9640 dylan 82
9641 dumbo 82
9642 drifting 82
9643 delirious 82
9644 damaging 82
9645 cubicle 82
9646 cristobal 82
9647 crawley 82
9648 compelled 82
9649 comm 82
9650 colleges 82
9651 cole's 82
9652 chooses 82
9653 checkup 82
9654 chad's 82
9655 certified 82
9656 candidates 82
9657 buffet 82
9658 boredom 82
9659 bob's 82
9660 bandages 82
9661 baldwin's 82
9662 bah 82
9663 automobile 82
9664 athletic 82
9665 alarms 82
9666 absorbed 82
9667 absent 82
9668 yessir 81
9669 windshield 81
9670 who're 81
9671 whaddya 81
9672 welsh 81
9673 vitamin 81
9674 viper 81
9675 transparent 81
9676 surprisingly 81
9677 sunglasses 81
9678 starring 81
9679 stanford 81
9680 spears 81
9681 slit 81
9682 sided 81
9683 serenity 81
9684 schemes 81
9685 roar 81
9686 relatively 81
9687 reade 81
9688 quarry 81
9689 prosecutor 81
9690 prognosis 81
9691 probe 81
9692 potentially 81
9693 poodle 81
9694 pitiful 81
9695 persistent 81
9696 perception 81
9697 percentage 81
9698 peas 81
9699 oww 81
9700 nosy 81
9701 neighbourhood 81
9702 nagging 81
9703 morons 81
9704 molecular 81
9705 meters 81
9706 masterpiece 81
9707 martinis 81
9708 limbo 81
9709 liars 81
9710 karate 81
9711 jax's 81
9712 irritating 81
9713 inclined 81
9714 hump 81
9715 hoynes 81
9716 holtz 81
9717 holler 81
9718 hazel 81
9719 haw 81
9720 gauge 81
9721 functions 81
9722 florence 81
9723 fiasco 81
9724 fallout 81
9725 ernie 81
9726 elisa 81
9727 educational 81
9728 eatin 81
9729 dumbass 81
9730 dracula 81
9731 donated 81
9732 dickson 81
9733 destination 81
9734 dense 81
9735 cubans 81
9736 crimson 81
9737 continent 81
9738 concentrating 81
9739 commanding 81
9740 colorful 81
9741 clam 81
9742 cider 81
9743 brochure 81
9744 behaviour 81
9745 barto 81
9746 bargaining 81
9747 awe 81
9748 artistic 81
9749 arena 81
9750 wolfe 80
9751 wiggle 80
9752 welcoming 80
9753 weighing 80
9754 villain 80
9755 vein 80
9756 vanquished 80
9757 striking 80
9758 stains 80
9759 sooo 80
9760 snacks 80
9761 smear 80
9762 sire 80
9763 simone's 80
9764 secondary 80
9765 roughly 80
9766 rituals 80
9767 resentment 80
9768 psychologist 80
9769 preferred 80
9770 pint 80
9771 pension 80
9772 penguin 80
9773 passive 80
9774 panther 80
9775 overhear 80
9776 origin 80
9777 orchestra 80
9778 negotiations 80
9779 mounted 80
9780 morality 80
9781 leopard 80
9782 landingham 80
9783 labs 80
9784 kisser 80
9785 jackson's 80
9786 jackpot 80
9787 icy 80
9788 hoover 80
9789 hoot 80
9790 holling 80
9791 hippie 80
9792 hanson 80
9793 handshake 80
9794 grilled 80
9795 gardiner 80
9796 functioning 80
9797 formality 80
9798 elevators 80
9799 edward's 80
9800 drums 80
9801 depths 80
9802 confirms 80
9803 civilians 80
9804 carson 80
9805 bypass 80
9806 briefly 80
9807 breeding 80
9808 boxer 80
9809 boathouse 80
9810 binding 80
9811 audio 80
9812 acres 80
9813 accidental 80
9814 westbridge 79
9815 wacko 79
9816 vermont 79
9817 ulterior 79
9818 transferring 79
9819 tis 79
9820 thugs 79
9821 thighs 79
9822 tangled 79
9823 suzie 79
9824 stirred 79
9825 stefano's 79
9826 sought 79
9827 softball 79
9828 snag 79
9829 smallest 79
9830 sling 79
9831 sleaze 79
9832 shells 79
9833 sheldon 79
9834 seeds 79
9835 rumour 79
9836 ripe 79
9837 remarried 79
9838 reluctant 79
9839 regularly 79
9840 puddle 79
9841 promote 79
9842 precise 79
9843 popularity 79
9844 pins 79
9845 perceptive 79
9846 otis 79
9847 oral 79
9848 murray 79
9849 miraculous 79
9850 memorable 79
9851 maternal 79
9852 lucinda's 79
9853 lucille 79
9854 lookout 79
9855 longing 79
9856 lockup 79
9857 locals 79
9858 lizard 79
9859 librarian 79
9860 lazarus 79
9861 knights 79
9862 junkie 79
9863 juan 79
9864 job's 79
9865 inspection 79
9866 impressions 79
9867 immoral 79
9868 hypothetically 79
9869 hodges 79
9870 herman 79
9871 guarding 79
9872 gourmet 79
9873 gabe 79
9874 fighters 79
9875 fees 79
9876 features 79
9877 faxed 79
9878 extortion 79
9879 expressed 79
9880 essentially 79
9881 downright 79
9882 doolittle 79
9883 digest 79
9884 der 79
9885 denise 79
9886 crosses 79
9887 cranberry 79
9888 covert 79
9889 costa 79
9890 columbus 79
9891 city's 79
9892 chorus 79
9893 casualties 79
9894 bygones 79
9895 buzzing 79
9896 burying 79
9897 bugger 79
9898 bikes 79
9899 bernard 79
9900 attended 79
9901 allah 79
9902 all's 79
9903 wells 78
9904 welch 78
9905 weary 78
9906 visa 78
9907 viewing 78
9908 viewers 78
9909 uptown 78
9910 tucker 78
9911 tu 78
9912 transmitter 78
9913 trains 78
9914 tickle 78
9915 tart 78
9916 taping 78
9917 takeout 78
9918 sweeping 78
9919 stepmother 78
9920 stating 78
9921 stale 78
9922 señor 78
9923 settles 78
9924 seating 78
9925 seaborn 78
9926 ripley 78
9927 resigned 78
9928 rating 78
9929 prue's 78
9930 pros 78
9931 porno 78
9932 plumber 78
9933 pissing 78
9934 pilots 78
9935 pepperoni 78
9936 ownership 78
9937 occurs 78
9938 nicole's 78
9939 newborn 78
9940 nada 78
9941 merger 78
9942 mandatory 78
9943 malcolm's 78
9944 ludicrous 78
9945 lebowski 78
9946 jan's 78
9947 jacob 78
9948 injected 78
9949 holden's 78
9950 henry's 78
9951 heating 78
9952 gunther 78
9953 geeks 78
9954 forged 78
9955 faults 78
9956 expressing 78
9957 eddie's 78
9958 drue 78
9959 dire 78
9960 dief 78
9961 desi 78
9962 deceiving 78
9963 centre 78
9964 celebrities 78
9965 caterer 78
9966 carrots 78
9967 calmed 78
9968 businesses 78
9969 budge 78
9970 bridges 78
9971 ashley's 78
9972 applications 78
9973 ankles 78
9974 wo 77
9975 vending 77
9976 typing 77
9977 tribbiani 77
9978 there're 77
9979 swift 77
9980 steele 77
9981 squared 77
9982 speculation 77
9983 snowing 77
9984 shades 77
9985 sexist 77
9986 scudder's 77
9987 scattered 77
9988 sanctuary 77
9989 saints 77
9990 rewrite 77
9991 regretted 77
9992 regain 77
9993 raises 77
9994 processing 77
9995 picky 77
9996 orphan 77
9997 nipples 77
9998 nam 77
9999 mural 77
10000 misjudged 77