விக்சனரி பின்னிணைப்பு:கல்வித் துறைகள்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

விஞ்ஞானம்-Natural Sciences[தொகு]

இயற்பியல்/பூதியல் - Physics

உயிரியல்-Biology

வேதியியல், இரசாயனவியல்(இ.வ) - Chemistry

மருத்துவவியல்-Medical Sciences

அளவியல் - Measurement Science

புவி அறிவியல் - Earth Sciences[தொகு]

நிலவியல், புவிச்சரிதவியல், புவிப்பொதியியல்-Geology

சூழலியல், சூழியல் - Enviornmental Studies

வேளாண்மையியல், விவசாயம்-Agriculture

கணிதம்-Mathematics[தொகு]


பொறியியல் & தொழிநுட்பம்-Engineering & Technology[தொகு]

சமூக விஞ்ஞானம்-Social Sciences[தொகு]

உளவியல்-Psychology

எதிர்காலவியல் - Futurology

பொருளியல்-Economics

தொல்பொருளியல்-Archaeology

மானுடவியல்-Anthropology
தொன்மவியல் - Mythology
நூலகவியல்-Library Sciences

சட்டவியல்-Law

மொழியியல்-Linguistics

தொடர்பியல்-Communication Sciences
இனக்குழு அறிவியல்


குடியியல்

புவியியல்

சமூக அறிவியல்

குறியியல்
அரசறிவியல் - Political Science
அரசியல் - Politics

  • கூழியல்


மனையியல்-Home Science
சமுதாயவியல்-Sociology
கல்வியல்-Education
நாட்டாரியல்-Folk
ஊடகவியல்-Media Studies
பெண்ணியம் - Feminism
பெண்ணியல் - Women Studies குடித்தொகையியல் - Demography
இனவரைவியல் - Ethnography

கலைத்துறை -Humanities[தொகு]


மொழிகள்

தமிழ் இலக்கணம்-Tamil Grammer

எழுத்ததிகாரம்
சொல்லதிகாரம்

இலக்கியம்

தத்துவம் - Philosophy

சமயம்-Religion

விக்சனரி பின்னிணைப்பு:கல்வித் துறைகள்:

வரலாறு-History


வணிகவியல்-Business[தொகு]

கலைகள்-Arts and Crafts[தொகு]