விக்சனரி பின்னிணைப்பு:தமிழ் எழுதப் பழகு.மெய்யெழுத்துக்கள்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
1 Writing Tamil 14.gif
(கோப்பு)
2 Writing Tamil 15.gif
(கோப்பு)
3 Writing Tamil 16.gif
(கோப்பு)
4 Writing Tamil 17.gif
(கோப்பு)
5 Writing Tamil 18.gif
(கோப்பு)
6 Writing Tamil 19.gif
(கோப்பு)
7 Writing Tamil 20.gif
(கோப்பு)
8 Writing Tamil 21.gif
(கோப்பு)
9 Writing Tamil 22.gif
(கோப்பு)
10 Writing Tamil 23.gif
(கோப்பு)
11 Writing Tamil 24.gif
(கோப்பு)
12 Writing Tamil 25.gif
(கோப்பு)
13 Writing Tamil 26.gif
(கோப்பு)
14 Writing Tamil 27.gif
(கோப்பு)
15 Writing Tamil 28.gif
(கோப்பு)
16 Writing Tamil 29.gif
(கோப்பு)
17 Writing Tamil 30.gif
(கோப்பு)
18 Writing Tamil 31.gif
(கோப்பு)