உலக கணக்கு தகவல்

Jump to navigation Jump to search
கணக்கு விவரம் காட்டுக
உலகளாவிய பயனர் விவரம்
  • பயனர் பெயர்: Inbamkumar86
  • பதிவுசெய்யப்பட்டது: 10:05, 8 ஆகத்து 2009 (11 ஆண்டுகள் முன்பு)
  • மொத்தத் தொகுப்பெண்ணிக்கை: 16,219
  • Number of attached accounts: 95
உள் கணக்குகளின் பட்டியல்
உள் விக்கிஇணைக்கப்பட்ட நாள்செய்முறைதடுக்கப்பட்டதுதொகுப்புக்களின் எண்ணிக்கைகுழுக்கள்
af.wikipedia.org09:50, 11 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
af.wiktionary.org09:53, 13 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ak.wikipedia.org10:39, 13 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ang.wikipedia.org11:00, 28 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
an.wikipedia.org16:38, 1 ஏப்ரல் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ar.wikipedia.org05:49, 4 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ar.wikinews.org21:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ar.wiktionary.org15:45, 25 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
beta.wikiversity.org08:55, 3 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bn.wikipedia.org09:25, 14 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ca.wikinews.org21:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
commons.wikimedia.org04:18, 13 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
cs.wikinews.org21:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
de.wikipedia.org11:32, 8 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
de.wiktionary.org04:19, 29 சூலை 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
diq.wikipedia.org15:29, 5 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wikinews.org17:34, 12 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wiktionary.org12:44, 9 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikipedia.org10:05, 8 ஆகத்து 2009புதிய கணக்கு(?)286
en.wikibooks.org04:18, 13 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
en.wikinews.org04:18, 13 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
en.wikiquote.org04:18, 13 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
en.wikisource.org04:18, 13 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikiversity.org04:18, 13 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikivoyage.org07:26, 17 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wiktionary.org04:18, 13 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)41
es.wikipedia.org11:24, 4 ஏப்ரல் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
es.wikinews.org21:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wikipedia.org12:11, 5 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wikinews.org21:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikinews.org21:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fr.wikipedia.org09:52, 7 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fr.wikisource.org20:27, 4 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fr.wiktionary.org12:46, 9 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
he.wikinews.org21:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hif.wikipedia.org17:28, 7 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wikipedia.org11:25, 13 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
hi.wikiquote.org11:51, 8 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wiktionary.org20:15, 8 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
id.wikipedia.org06:47, 22 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
incubator.wikimedia.org09:31, 3 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)37
it.wikinews.org21:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
it.wiktionary.org09:53, 13 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikipedia.org11:30, 8 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikibooks.org19:50, 14 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikinews.org21:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wikipedia.org08:20, 31 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wiktionary.org08:20, 31 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ku.wiktionary.org20:01, 27 அக்டோபர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
login.wikimedia.org09:31, 28 செப்டம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lo.wiktionary.org11:45, 14 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
www.mediawiki.org04:18, 13 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
meta.wikimedia.org10:12, 8 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
mk.wikipedia.org09:45, 1 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikipedia.org14:16, 30 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikiquote.org21:19, 11 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wiktionary.org08:21, 31 மே 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ms.wikipedia.org14:04, 16 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nl.wikipedia.org21:05, 26 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
no.wikipedia.org20:06, 21 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pl.wikipedia.org05:55, 6 மார்ச் 2016புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pl.wiktionary.org12:47, 9 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pms.wikipedia.org03:42, 12 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wikibooks.org12:51, 14 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wikinews.org21:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wiktionary.org09:07, 13 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wikinews.org21:37, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wikipedia.org12:56, 30 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wikinews.org21:37, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wikipedia.org18:18, 11 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sh.wikipedia.org11:21, 9 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
simple.wikipedia.org10:01, 11 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wikiversity.org08:55, 3 சூன் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikisource.org12:50, 24 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
species.wikimedia.org04:18, 13 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wikinews.org10:21, 4 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sw.wikipedia.org09:49, 11 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikipedia.org10:17, 8 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6,257
ta.wikibooks.org07:58, 16 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1,223
ta.wikinews.org12:41, 24 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)393
ta.wikiquote.org05:41, 7 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)215
ta.wikisource.org09:01, 16 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)283
ta.wiktionary.org10:12, 13 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7,351
test2.wikipedia.org23:18, 11 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
te.wikipedia.org09:48, 11 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
te.wikiquote.org19:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tl.wikipedia.org09:48, 11 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wiktionary.org15:57, 8 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vi.wikibooks.org15:01, 13 திசம்பர் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vi.wiktionary.org15:58, 8 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
war.wikipedia.org09:49, 11 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
www.wikidata.org23:09, 11 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)95
yi.wiktionary.org21:38, 6 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh.wikinews.org10:20, 4 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh.wiktionary.org15:44, 25 செப்டம்பர் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
"https://ta.wiktionary.org/wiki/சிறப்பு:CentralAuth/Inbamkumar86" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது