உலக கணக்கு தகவல்

Jump to navigation Jump to search
கணக்கு விவரம் காட்டுக
உலகளாவிய பயனர் விவரம்
  • பயனர் பெயர்: Le diable
  • பதிவுசெய்யப்பட்டது: 19:43, 26 செப்டம்பர் 2010 (10 ஆண்டுகள் முன்பு)
  • மொத்தத் தொகுப்பெண்ணிக்கை: 2,139
  • Number of attached accounts: 242
உள் கணக்குகளின் பட்டியல்
உள் விக்கிஇணைக்கப்பட்ட நாள்செய்முறைதடுக்கப்பட்டதுதொகுப்புக்களின் எண்ணிக்கைகுழுக்கள்
aa.wikipedia.org14:29, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ab.wiktionary.org20:22, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
af.wikipedia.org13:21, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
af.wiktionary.org03:19, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ak.wiktionary.org20:22, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
als.wikipedia.org14:39, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ang.wikipedia.org05:21, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ang.wiktionary.org03:20, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
an.wikipedia.org13:22, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ar.wikipedia.org13:40, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ar.wiktionary.org04:15, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
arz.wikipedia.org20:30, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ast.wikipedia.org13:20, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ast.wiktionary.org03:20, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
as.wiktionary.org20:24, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
av.wikipedia.org03:22, 13 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
av.wiktionary.org20:22, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ay.wiktionary.org21:12, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
az.wikipedia.org16:47, 29 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bar.wikipedia.org13:20, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bat-smg.wikipedia.org07:33, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
be-tarask.wikipedia.org20:22, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
be.wikipedia.org07:30, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bg.wikipedia.org13:40, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bh.wiktionary.org20:23, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bi.wiktionary.org20:22, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bm.wiktionary.org20:22, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bn.wikipedia.org07:30, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bo.wiktionary.org20:29, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bpy.wikipedia.org13:40, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
br.wikipedia.org19:52, 26 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bs.wikipedia.org13:20, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bug.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bxr.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ca.wikipedia.org18:24, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ca.wiktionary.org20:07, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ceb.wikipedia.org19:07, 4 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cho.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
chy.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
commons.wikimedia.org19:47, 6 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
co.wikipedia.org19:08, 4 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cs.wikipedia.org13:22, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cs.wiktionary.org03:22, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cv.wikipedia.org07:33, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wikipedia.org20:06, 2 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wiktionary.org03:22, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
da.wikipedia.org11:47, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
da.wiktionary.org20:07, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
de.wikipedia.org12:54, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
de.wiktionary.org20:26, 12 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wikipedia.org13:19, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wiktionary.org23:59, 13 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikipedia.org19:43, 26 செப்டம்பர் 2010புதிய கணக்கு(?)40
en.wikibooks.org18:47, 6 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikinews.org18:42, 6 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wikisource.org18:52, 6 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
en.wiktionary.org01:03, 29 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
eo.wikipedia.org13:22, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
es.wikipedia.org12:54, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
es.wiktionary.org19:10, 8 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)38
et.wikipedia.org13:22, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
et.wiktionary.org03:24, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eu.wikipedia.org13:22, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eu.wiktionary.org20:07, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wikipedia.org13:40, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wiktionary.org04:16, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ff.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikipedia.org13:22, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wiktionary.org20:07, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fj.wiktionary.org20:24, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
fr.wikipedia.org11:44, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fr.wiktionary.org17:48, 8 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
fy.wikipedia.org17:56, 29 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fy.wiktionary.org03:26, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ga.wikipedia.org13:22, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gd.wikipedia.org20:07, 2 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gd.wiktionary.org20:28, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
gl.wikipedia.org13:23, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gl.wiktionary.org03:23, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gn.wikipedia.org19:43, 25 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gu.wikipedia.org07:31, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gu.wiktionary.org07:37, 15 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gv.wiktionary.org20:28, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)17
ha.wiktionary.org21:22, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
he.wikipedia.org13:40, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wikipedia.org21:24, 29 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wiktionary.org19:36, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ho.wikipedia.org14:29, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hr.wikipedia.org13:23, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ht.wikipedia.org18:25, 4 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hu.wikipedia.org13:23, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hu.wiktionary.org07:37, 15 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hy.wikipedia.org07:33, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hy.wiktionary.org04:22, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hz.wikipedia.org07:35, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ia.wikipedia.org21:24, 20 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
id.wikipedia.org13:23, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
id.wiktionary.org04:20, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ie.wikipedia.org21:24, 20 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ii.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
io.wikipedia.org20:13, 2 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
io.wiktionary.org03:27, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
is.wikipedia.org13:24, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
is.wiktionary.org20:07, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
it.wikipedia.org20:28, 26 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
it.wiktionary.org01:07, 29 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikipedia.org13:47, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
jbo.wiktionary.org20:24, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
jv.wikipedia.org06:30, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ka.wikipedia.org06:58, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kj.wikipedia.org14:29, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kk.wikipedia.org20:30, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kk.wiktionary.org04:22, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wikipedia.org11:46, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wiktionary.org08:44, 15 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ko.wikipedia.org13:43, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kr.wikipedia.org14:28, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ksh.wikipedia.org13:23, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ks.wikipedia.org20:51, 23 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ks.wiktionary.org07:11, 15 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)15
ku.wikipedia.org19:52, 6 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ku.wiktionary.org04:20, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
la.wikipedia.org13:19, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
la.wiktionary.org19:28, 8 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)77
lbe.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lb.wikipedia.org14:39, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lg.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lij.wikipedia.org22:51, 20 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
li.wiktionary.org04:20, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lmo.wikipedia.org07:31, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lt.wikipedia.org13:20, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lt.wiktionary.org23:53, 13 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lv.wikipedia.org13:23, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
meta.wikimedia.org16:32, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mh.wikipedia.org06:25, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mh.wiktionary.org20:23, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mi.wikipedia.org20:30, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mk.wikipedia.org22:24, 1 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikipedia.org12:00, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wiktionary.org04:16, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mr.wikipedia.org11:46, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ms.wikipedia.org11:46, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ms.wiktionary.org20:07, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mus.wikipedia.org14:29, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
myv.wikipedia.org18:32, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nah.wikipedia.org13:23, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nap.wikipedia.org07:33, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
na.wiktionary.org21:00, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
nds-nl.wikipedia.org13:24, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nds.wikipedia.org07:31, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ne.wikipedia.org19:11, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
new.wikipedia.org07:17, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ng.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nl.wikipedia.org13:24, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nl.wiktionary.org07:37, 15 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nn.wikipedia.org13:24, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
no.wikipedia.org13:25, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
no.wiktionary.org20:07, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nrm.wikipedia.org20:22, 2 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ny.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
oc.wikipedia.org13:24, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
oc.wiktionary.org03:27, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
or.wikipedia.org18:31, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
or.wiktionary.org20:22, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
os.wikipedia.org20:30, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pam.wikipedia.org20:30, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pi.wiktionary.org18:17, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pl.wikipedia.org11:44, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pl.wiktionary.org21:59, 7 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pms.wikipedia.org19:46, 26 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pnb.wikipedia.org20:30, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wikipedia.org21:23, 27 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wiktionary.org20:07, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
qu.wikipedia.org22:24, 1 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
rn.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
rn.wiktionary.org20:22, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
roa-rup.wikipedia.org07:17, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
roa-tara.wikipedia.org18:04, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wikipedia.org13:18, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wiktionary.org07:37, 15 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wikipedia.org14:42, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wiktionary.org01:05, 29 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sah.wikipedia.org20:30, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wikipedia.org20:45, 23 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wiktionary.org19:15, 13 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
scn.wikipedia.org13:25, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sco.wikipedia.org20:42, 2 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sc.wikipedia.org14:41, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sc.wiktionary.org20:29, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sh.wikipedia.org06:49, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
simple.wikipedia.org06:42, 6 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
si.wiktionary.org20:28, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sk.wikipedia.org13:25, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wikipedia.org13:21, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sn.wiktionary.org20:23, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sq.wikipedia.org00:18, 29 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sq.wiktionary.org04:19, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sr.wikipedia.org20:23, 2 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sr.wiktionary.org04:23, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
su.wikipedia.org07:31, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wikipedia.org20:28, 26 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wiktionary.org07:37, 15 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sw.wikipedia.org20:19, 2 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sw.wiktionary.org04:20, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikipedia.org19:45, 26 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)874
ta.wikibooks.org18:48, 6 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikinews.org18:41, 6 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikisource.org18:52, 6 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wiktionary.org01:02, 29 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1,026
te.wikipedia.org00:23, 29 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
te.wiktionary.org20:54, 13 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tg.wikipedia.org20:28, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
th.wikipedia.org07:17, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
th.wiktionary.org18:44, 14 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
tl.wikipedia.org17:28, 1 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tl.wiktionary.org04:17, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tn.wiktionary.org20:24, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
to.wiktionary.org20:22, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wikipedia.org13:21, 28 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wiktionary.org19:49, 8 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tt.wikipedia.org17:28, 1 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tw.wikipedia.org06:24, 11 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
uk.wikipedia.org13:43, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ur.wikipedia.org07:31, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uz.wikipedia.org20:30, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vec.wikipedia.org20:14, 2 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vi.wikipedia.org18:18, 30 செப்டம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vi.wiktionary.org04:18, 18 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vls.wikipedia.org17:28, 1 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vo.wikipedia.org13:40, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
war.wikipedia.org13:40, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wa.wikipedia.org17:28, 1 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wo.wikipedia.org20:40, 23 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
xh.wiktionary.org20:23, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
yi.wikipedia.org20:30, 14 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
yo.wikipedia.org07:33, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
yo.wiktionary.org20:22, 16 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
za.wikipedia.org20:40, 23 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org20:16, 2 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh-yue.wikipedia.org19:52, 6 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh.wikipedia.org13:43, 10 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh.wiktionary.org07:35, 15 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
"https://ta.wiktionary.org/wiki/சிறப்பு:CentralAuth/Le_diable" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது