உலக கணக்கு தகவல்

Jump to navigation Jump to search
கணக்கு விவரம் காட்டுக
உலகளாவிய பயனர் விவரம்
உள் கணக்குகளின் பட்டியல்
உள் விக்கிஇணைக்கப்பட்ட நாள்செய்முறைதடுக்கப்பட்டதுதொகுப்புக்களின் எண்ணிக்கைகுழுக்கள்
aa.wikipedia.org22:21, 28 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
aa.wikibooks.org00:28, 25 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
aa.wiktionary.org18:26, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ab.wikipedia.org04:49, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
ab.wiktionary.org20:08, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ace.wikipedia.org16:16, 17 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
advisory.wikimedia.org20:08, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
af.wikipedia.org21:33, 30 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)25
af.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
af.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
af.wiktionary.org15:18, 21 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ak.wikipedia.org00:35, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ak.wikibooks.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ak.wiktionary.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
als.wikipedia.org16:10, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
am.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
am.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
am.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ang.wikipedia.org23:49, 27 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
ang.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ang.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ang.wikisource.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ang.wiktionary.org05:08, 16 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
an.wikipedia.org14:48, 20 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
an.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
arc.wikipedia.org22:25, 9 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ar.wikipedia.org03:10, 23 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6autoreview
ar.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ar.wikimedia.org20:08, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ar.wikinews.org13:53, 23 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ar.wikiquote.org21:41, 18 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ar.wikisource.org23:04, 1 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ar.wikiversity.org23:17, 24 சூலை 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ar.wiktionary.org00:56, 26 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ary.wikipedia.org16:17, 18 அக்டோபர் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
arz.wikipedia.org19:27, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)86
ast.wikipedia.org12:16, 31 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)34
ast.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ast.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ast.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
as.wikipedia.org19:02, 21 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
as.wikibooks.org10:55, 19 மார்ச் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
as.wikisource.org08:06, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
as.wiktionary.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
atj.wikipedia.org22:51, 4 திசம்பர் 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
av.wikipedia.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
av.wiktionary.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ay.wikipedia.org16:00, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ay.wikibooks.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ay.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
az.wikipedia.org03:03, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
az.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
az.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
az.wikisource.org12:58, 12 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
az.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ban.wikipedia.org06:49, 23 சூன் 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
bar.wikipedia.org16:09, 9 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)15
bat-smg.wikipedia.org15:11, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
ba.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ba.wikibooks.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bcl.wikipedia.org14:58, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
bd.wikimedia.org20:08, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
be-tarask.wikipedia.org23:37, 6 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
beta.wikiversity.org13:38, 28 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
be.wikipedia.org13:23, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
be.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
be.wikimedia.org20:08, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
be.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
be.wikisource.org23:44, 11 நவம்பர் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
be.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bg.wikipedia.org23:46, 27 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)56
bg.wikibooks.org09:14, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bg.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bg.wikiquote.org00:02, 23 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bg.wikisource.org10:00, 9 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
bg.wiktionary.org15:08, 30 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
bh.wikipedia.org01:32, 30 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
bh.wiktionary.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bi.wikipedia.org15:36, 12 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
bi.wikibooks.org20:08, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bi.wiktionary.org20:08, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bjn.wikipedia.org17:16, 29 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
bm.wikipedia.org19:09, 3 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bm.wikibooks.org20:08, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bm.wikiquote.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bm.wiktionary.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bn.wikipedia.org19:56, 20 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)29
bn.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
bn.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bn.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bo.wikipedia.org18:51, 13 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
bo.wikibooks.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bo.wiktionary.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bpy.wikipedia.org15:03, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
br.wikipedia.org00:46, 28 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
br.wikimedia.org20:08, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
br.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
br.wikisource.org15:11, 3 திசம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
br.wiktionary.org21:27, 9 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bs.wikipedia.org10:44, 22 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
bs.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bs.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bs.wikiquote.org09:38, 9 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bs.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bs.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
bug.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
bxr.wikipedia.org16:38, 26 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ca.wikipedia.org18:09, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
ca.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ca.wikimedia.org12:26, 12 சூன் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ca.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ca.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ca.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ca.wiktionary.org17:35, 6 செப்டம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
cbk-zam.wikipedia.org22:47, 20 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
cdo.wikipedia.org02:52, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ceb.wikipedia.org01:29, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ce.wikipedia.org12:10, 4 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
cho.wikipedia.org18:28, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
chr.wikipedia.org21:18, 21 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
chr.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ch.wikipedia.org12:25, 18 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ch.wikibooks.org18:28, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ch.wiktionary.org18:27, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
chy.wikipedia.org06:45, 23 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ckb.wikipedia.org22:51, 18 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
commons.wikimedia.org02:24, 1 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1,580sysop
co.wikipedia.org18:31, 14 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
co.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
co.wikimedia.org20:08, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
co.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
co.wiktionary.org17:16, 27 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
crh.wikipedia.org05:38, 29 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
cr.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cr.wikiquote.org18:28, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cr.wiktionary.org18:28, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
csb.wikipedia.org15:28, 16 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
csb.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cs.wikipedia.org10:26, 10 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
cs.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cs.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
cs.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cs.wikisource.org10:17, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
cs.wikiversity.org05:04, 30 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
cs.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
cu.wikipedia.org05:37, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cv.wikipedia.org05:46, 2 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
cv.wikibooks.org08:04, 2 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wikipedia.org11:23, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
cy.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wikiquote.org18:44, 20 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
cy.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
cy.wiktionary.org15:01, 28 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
da.wikipedia.org05:44, 7 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
da.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
da.wikiquote.org10:06, 11 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
da.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
da.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
de.wikipedia.org07:04, 1 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)18autoreview
de.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
de.wikinews.org17:55, 13 செப்டம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)31
de.wikiquote.org14:06, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
de.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
de.wikiversity.org22:00, 1 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
de.wikivoyage.org08:06, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
de.wiktionary.org18:44, 8 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
din.wikipedia.org18:51, 4 மார்ச் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
diq.wikipedia.org15:16, 23 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
diq.wiktionary.org23:08, 11 சனவரி 2021புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
dk.wikimedia.org20:09, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
dsb.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
dv.wikipedia.org14:43, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
dv.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
dz.wikipedia.org14:45, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
dz.wiktionary.org18:28, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ee.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
el.wikipedia.org21:29, 18 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)81
el.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wikinews.org23:47, 16 ஏப்ரல் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wikiquote.org18:26, 21 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
el.wikisource.org13:59, 6 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wikiversity.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wikivoyage.org20:09, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
el.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
eml.wikipedia.org09:47, 24 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
en.wikipedia.org23:53, 29 சனவரி 2009உள் விக்கி(?)46,347oversight, sysop
en.wikibooks.org15:41, 8 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)86editor
en.wikinews.org02:00, 6 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)25
en.wikiquote.org13:51, 13 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)357
en.wikisource.org13:51, 13 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
en.wikiversity.org13:51, 13 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)75
en.wikivoyage.org04:19, 19 சனவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
en.wiktionary.org04:55, 9 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
eo.wikipedia.org22:29, 28 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
eo.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eo.wikinews.org23:47, 16 ஏப்ரல் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
eo.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eo.wikisource.org00:06, 20 மார்ச் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eo.wiktionary.org14:18, 7 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
es.wikipedia.org23:38, 30 சனவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)25
es.wikibooks.org02:08, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)29
es.wikinews.org23:45, 1 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
es.wikiquote.org00:52, 19 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)21
es.wikisource.org03:49, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)26
es.wikiversity.org21:01, 18 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)28
es.wikivoyage.org15:40, 26 சனவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
es.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)16
et.wikipedia.org18:47, 5 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)19
et.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ee.wikimedia.org20:09, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
et.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
et.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
et.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
eu.wikipedia.org23:36, 6 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)93
eu.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
eu.wikiquote.org14:11, 6 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
eu.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ext.wikipedia.org16:02, 30 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wikipedia.org00:17, 2 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
fa.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wikinews.org21:25, 17 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
fa.wikiquote.org20:19, 21 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wikisource.org08:49, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fa.wikivoyage.org19:17, 16 மார்ச் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
fa.wiktionary.org12:22, 23 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ff.wikipedia.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
fiu-vro.wikipedia.org15:04, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
fi.wikipedia.org11:34, 28 மார்ச் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
fi.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikimedia.org20:09, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikiquote.org21:20, 29 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
fi.wikisource.org21:22, 24 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fi.wikiversity.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
fi.wiktionary.org11:41, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
fj.wikipedia.org12:13, 27 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
fj.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fo.wikipedia.org18:06, 18 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
fo.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fo.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
frp.wikipedia.org19:21, 6 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
frr.wikipedia.org11:01, 25 ஆகத்து 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
fr.wikipedia.org06:30, 22 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)17
fr.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
fr.wikinews.org10:50, 9 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)22
fr.wikiquote.org16:52, 16 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
fr.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fr.wikiversity.org13:42, 28 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
fr.wikivoyage.org07:37, 22 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fr.wiktionary.org15:54, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
fur.wikipedia.org11:30, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
fy.wikipedia.org08:15, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
fy.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
fy.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gag.wikipedia.org21:59, 13 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gan.wikipedia.org01:29, 11 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
ga.wikipedia.org21:40, 8 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
ga.wikibooks.org18:29, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ga.wikiquote.org18:29, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ga.wiktionary.org18:13, 5 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
gd.wikipedia.org01:53, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)18
gd.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
glk.wikipedia.org11:35, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gl.wikipedia.org00:19, 7 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)20
gl.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gl.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gl.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gl.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gn.wikipedia.org18:23, 20 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
gn.wikibooks.org20:09, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gn.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gor.wikipedia.org01:29, 18 ஏப்ரல் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
got.wikipedia.org13:03, 18 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
got.wikibooks.org16:10, 29 ஏப்ரல் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gu.wikipedia.org16:13, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
gu.wikibooks.org18:29, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gu.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gu.wikisource.org23:44, 11 நவம்பர் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gu.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
gv.wikipedia.org11:43, 4 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
gv.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
hak.wikipedia.org18:27, 26 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ha.wikipedia.org17:40, 16 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ha.wiktionary.org20:17, 10 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
haw.wikipedia.org04:37, 18 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
he.wikipedia.org15:50, 17 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
he.wikibooks.org16:49, 21 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
he.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
he.wikiquote.org16:56, 16 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
he.wikisource.org17:22, 12 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
he.wikivoyage.org08:06, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
he.wiktionary.org15:01, 21 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
hif.wikipedia.org02:30, 21 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
hi.wikipedia.org15:14, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)46
hi.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wikisource.org16:45, 27 அக்டோபர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hi.wiktionary.org00:50, 9 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ho.wikipedia.org22:19, 30 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hr.wikipedia.org11:44, 23 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)45
hr.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hr.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hr.wikisource.org17:22, 30 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hr.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hsb.wikipedia.org09:16, 17 நவம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
hsb.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ht.wikipedia.org01:58, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
ht.wikisource.org18:29, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hu.wikipedia.org12:43, 18 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
hu.wikibooks.org13:39, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
hu.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hu.wikiquote.org09:05, 23 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
hu.wikisource.org19:40, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
hu.wiktionary.org16:19, 31 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
hy.wikipedia.org04:32, 2 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)20
hy.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hy.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hy.wikisource.org20:23, 6 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
hy.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
hz.wikipedia.org18:29, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ia.wikipedia.org15:53, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ia.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ia.wiktionary.org00:47, 25 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
id.wikipedia.org02:03, 23 மார்ச் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
id.wikibooks.org13:49, 20 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
id.wikiquote.org12:05, 19 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
id.wikisource.org12:09, 12 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
id.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ie.wikipedia.org06:50, 23 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ie.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ie.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ig.wikipedia.org05:02, 13 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
ii.wikipedia.org18:29, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ik.wikipedia.org01:23, 9 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ik.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ilo.wikipedia.org17:52, 9 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
incubator.wikimedia.org16:35, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)28
io.wikipedia.org15:07, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
io.wiktionary.org22:54, 26 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
is.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
is.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
is.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
is.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
is.wiktionary.org13:18, 11 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2editor
it.wikipedia.org23:36, 27 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)85
it.wikibooks.org21:00, 18 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
it.wikinews.org04:19, 2 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
it.wikiquote.org14:52, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)17
it.wikisource.org08:25, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
it.wikiversity.org09:00, 3 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
it.wikivoyage.org08:06, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
it.wiktionary.org01:54, 2 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
iu.wikipedia.org03:25, 14 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
iu.wiktionary.org15:40, 22 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ja.wikipedia.org15:09, 25 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
ja.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikiquote.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ja.wikiversity.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ja.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
jbo.wikipedia.org00:31, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
jbo.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
jv.wikipedia.org00:19, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)33
jv.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
kaa.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
kab.wikipedia.org14:21, 21 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ka.wikipedia.org16:09, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)23
ka.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ka.wikiquote.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ka.wiktionary.org00:26, 26 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
kbd.wikipedia.org22:13, 18 மார்ச் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kg.wikipedia.org00:38, 7 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ki.wikipedia.org01:53, 15 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
kj.wikipedia.org18:30, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kk.wikipedia.org03:12, 12 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
kk.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kk.wikiquote.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kk.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kl.wikipedia.org18:12, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
kl.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
km.wikipedia.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
km.wikibooks.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
km.wiktionary.org10:46, 20 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wikipedia.org17:44, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
kn.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
kn.wikiquote.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kn.wiktionary.org04:35, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
koi.wikipedia.org00:26, 19 மார்ச் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ko.wikipedia.org23:47, 27 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ko.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ko.wikinews.org23:47, 16 ஏப்ரல் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ko.wikiquote.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ko.wikisource.org01:02, 28 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ko.wikiversity.org08:07, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ko.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
krc.wikipedia.org20:04, 23 மார்ச் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kr.wikipedia.org18:30, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kr.wikiquote.org18:30, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ksh.wikipedia.org00:16, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
ks.wikipedia.org21:20, 30 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ks.wikibooks.org18:30, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ks.wikiquote.org18:30, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ks.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ku.wikipedia.org01:53, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)21
ku.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ku.wikiquote.org01:30, 30 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ku.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
kv.wikipedia.org14:42, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
kw.wikipedia.org22:48, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
kw.wikiquote.org03:00, 30 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
kw.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ky.wikipedia.org22:48, 3 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ky.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ky.wikiquote.org15:04, 14 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ky.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lad.wikipedia.org03:36, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
la.wikipedia.org15:37, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)23
la.wikibooks.org12:47, 3 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
la.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
la.wikisource.org17:54, 6 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
la.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lbe.wikipedia.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lb.wikipedia.org19:55, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)15
lb.wikibooks.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lb.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lb.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lez.wikipedia.org21:41, 27 சூலை 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lg.wikipedia.org02:52, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lij.wikipedia.org18:30, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
li.wikipedia.org13:16, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
li.wikibooks.org23:46, 16 ஏப்ரல் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
li.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
li.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
li.wiktionary.org00:46, 25 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lmo.wikipedia.org15:09, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ln.wikipedia.org14:50, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ln.wikibooks.org18:30, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ln.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
login.wikimedia.org20:10, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
lo.wikipedia.org01:40, 9 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
lo.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ltg.wikipedia.org22:12, 18 மார்ச் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lt.wikipedia.org18:09, 18 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)34
lt.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
lt.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
lt.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
lt.wiktionary.org22:14, 9 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
lv.wikipedia.org23:24, 1 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)102autopatrolled
lv.wikibooks.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
lv.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
mai.wikipedia.org09:21, 10 பெப்ரவரி 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
map-bms.wikipedia.org04:36, 18 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mdf.wikipedia.org11:48, 6 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
www.mediawiki.org23:53, 30 சனவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)236sysop
meta.wikimedia.org18:49, 30 சனவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2,425sysop
mg.wikipedia.org13:28, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
mg.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mg.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mhr.wikipedia.org14:52, 11 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mh.wikipedia.org20:10, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mh.wiktionary.org18:30, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
min.wikipedia.org08:07, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
mi.wikipedia.org18:50, 13 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
mi.wikibooks.org18:30, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mi.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
mk.wikipedia.org13:51, 23 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)21
mk.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mk.wikimedia.org20:10, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mk.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mk.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikipedia.org08:21, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)17
ml.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikiquote.org02:41, 1 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wikisource.org16:25, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ml.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mn.wikipedia.org02:48, 12 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
mn.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mn.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
mnw.wikipedia.org16:51, 6 நவம்பர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mrj.wikipedia.org21:31, 25 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mr.wikipedia.org13:30, 13 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
mr.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mr.wikiquote.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mr.wikisource.org23:44, 11 நவம்பர் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mr.wiktionary.org08:43, 16 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ms.wikipedia.org01:52, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)109
ms.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ms.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mt.wikipedia.org18:17, 30 மார்ச் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)684
mt.wiktionary.org21:59, 20 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mus.wikipedia.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mwl.wikipedia.org20:29, 27 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mx.wikimedia.org20:10, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
myv.wikipedia.org19:10, 13 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
my.wikipedia.org06:47, 23 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
my.wikibooks.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
my.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
mzn.wikipedia.org20:44, 17 செப்டம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nah.wikipedia.org02:29, 9 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
nah.wikibooks.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nah.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nap.wikipedia.org02:52, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
na.wikipedia.org22:51, 27 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
na.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
na.wikiquote.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
na.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nds-nl.wikipedia.org07:51, 2 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)21
nds.wikipedia.org21:29, 18 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)24
nds.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nds.wikiquote.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nds.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ne.wikipedia.org04:01, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ne.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
ne.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
new.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ng.wikipedia.org21:06, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
nl.wikipedia.org01:01, 26 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
nl.wikibooks.org15:30, 11 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
nl.wikimedia.org22:50, 24 மார்ச் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
nl.wikinews.org05:59, 31 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nl.wikiquote.org12:47, 8 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
nl.wikisource.org09:24, 29 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
nl.wikivoyage.org08:07, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
nl.wiktionary.org10:45, 27 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)28
nn.wikipedia.org14:55, 22 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
nn.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nn.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nov.wikipedia.org12:36, 23 செப்டம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
no.wikipedia.org13:54, 26 மார்ச் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
no.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
no.wikimedia.org20:10, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
no.wikinews.org10:55, 24 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
no.wikiquote.org18:44, 5 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
no.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
no.wiktionary.org10:06, 7 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
nrm.wikipedia.org15:14, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
nso.wikipedia.org23:44, 11 நவம்பர் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
nv.wikipedia.org01:38, 26 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
nyc.wikimedia.org14:03, 26 மார்ச் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ny.wikipedia.org01:18, 15 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
nz.wikimedia.org20:10, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
oc.wikipedia.org08:47, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
oc.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
oc.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
om.wikipedia.org21:30, 19 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
om.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
or.wikipedia.org17:07, 19 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
or.wiktionary.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
os.wikipedia.org21:51, 1 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
outreach.wikimedia.org02:55, 13 மார்ச் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)34
pa-us.wikimedia.org20:10, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pag.wikipedia.org02:27, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pam.wikipedia.org16:10, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
pap.wikipedia.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
pa.wikipedia.org02:27, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
pa.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
pa.wikisource.org17:49, 13 பெப்ரவரி 2020புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pa.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pcd.wikipedia.org18:52, 30 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
pdc.wikipedia.org00:26, 26 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
pfl.wikipedia.org15:56, 15 சனவரி 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pih.wikipedia.org18:01, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
pi.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pi.wiktionary.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pl.wikipedia.org07:09, 1 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
pl.wikibooks.org14:42, 21 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
pl.wikimedia.org14:41, 22 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
pl.wikinews.org18:11, 8 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
pl.wikiquote.org16:12, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)12
pl.wikisource.org03:11, 9 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
pl.wikivoyage.org15:18, 23 பெப்ரவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
pl.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
pms.wikipedia.org15:26, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
pnb.wikipedia.org15:09, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
pnb.wiktionary.org23:44, 11 நவம்பர் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pnt.wikipedia.org10:01, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ps.wikipedia.org05:09, 13 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ps.wikibooks.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ps.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
pt.wikipedia.org11:35, 21 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)18
pt.wikibooks.org16:31, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
pt.wikinews.org03:03, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
pt.wikiquote.org01:21, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)69
pt.wikisource.org01:13, 19 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
pt.wikiversity.org20:33, 21 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
pt.wikivoyage.org06:42, 15 பெப்ரவரி 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
pt.wiktionary.org11:01, 26 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
quality.wikimedia.org20:11, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
qu.wikipedia.org21:17, 25 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
qu.wikibooks.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
qu.wikiquote.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
qu.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
rm.wikipedia.org03:46, 12 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
rm.wikibooks.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
rm.wiktionary.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
rmy.wikipedia.org00:43, 25 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)15
rn.wikipedia.org13:17, 18 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
rn.wiktionary.org18:31, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
roa-rup.wikipedia.org04:54, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
roa-rup.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
roa-tara.wikipedia.org00:23, 8 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wikipedia.org13:54, 26 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
ro.wikibooks.org18:24, 26 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ro.wikiquote.org22:02, 9 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wikisource.org15:24, 16 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
ro.wikivoyage.org08:08, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ro.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
rue.wikipedia.org22:53, 16 ஏப்ரல் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ru.wikipedia.org02:17, 1 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
ru.wikibooks.org21:29, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ru.wikimedia.org20:11, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ru.wikiquote.org15:21, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ru.wikisource.org11:21, 18 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
ru.wikiversity.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wikivoyage.org08:08, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ru.wiktionary.org22:29, 1 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
rw.wikipedia.org12:24, 18 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
rw.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sah.wikipedia.org14:57, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
sah.wikisource.org12:36, 11 ஏப்ரல் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sat.wikipedia.org15:16, 13 அக்டோபர் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wikipedia.org14:45, 30 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
sa.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wikiquote.org08:08, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wikisource.org23:47, 16 ஏப்ரல் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sa.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
scn.wikipedia.org04:49, 12 மார்ச் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)13
scn.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sco.wikipedia.org01:54, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)46
sc.wikipedia.org15:29, 11 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sc.wiktionary.org18:32, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sd.wikipedia.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
sd.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sd.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
se.wikipedia.org17:28, 12 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
se.wikibooks.org18:32, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
se.wikimedia.org20:11, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sg.wikipedia.org03:51, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
sg.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sh.wikipedia.org08:54, 16 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)24
sh.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
simple.wikipedia.org15:02, 19 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4,643checkuser, sysop
simple.wikibooks.org15:41, 8 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
simple.wikiquote.org18:27, 27 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)23
simple.wiktionary.org21:56, 26 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)48rollbacker
si.wikipedia.org13:27, 31 சனவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)7
si.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
si.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sk.wikipedia.org01:52, 3 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)137
sk.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sk.wikiquote.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sk.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sk.wiktionary.org18:33, 3 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wikipedia.org01:55, 30 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)48
sl.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sl.wikiversity.org23:44, 11 நவம்பர் 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sl.wiktionary.org20:54, 2 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
sm.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
sm.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sn.wikipedia.org15:39, 11 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
sn.wiktionary.org18:32, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikisource.org21:58, 14 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
so.wikipedia.org01:12, 4 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)15
so.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
species.wikimedia.org13:51, 13 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)128autopatrolled
sq.wikipedia.org10:38, 18 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)89
sq.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
sq.wikinews.org22:12, 18 மார்ச் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sq.wikiquote.org17:54, 5 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sq.wiktionary.org16:05, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
srn.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sr.wikipedia.org11:29, 2 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
sr.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
sr.wikinews.org22:00, 24 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sr.wikiquote.org18:51, 9 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sr.wikisource.org18:00, 8 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
sr.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ss.wikipedia.org18:28, 26 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ss.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
stq.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
strategy.wikimedia.org15:32, 9 அக்டோபர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)114
st.wikipedia.org08:56, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
st.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
su.wikipedia.org16:03, 16 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
su.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
su.wikiquote.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
su.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wikipedia.org16:16, 7 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
sv.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sv.wikinews.org12:33, 27 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sv.wikiquote.org10:42, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wikisource.org23:41, 6 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sv.wikiversity.org22:54, 16 ஏப்ரல் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
sv.wikivoyage.org08:09, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
sv.wiktionary.org11:43, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
sw.wikipedia.org05:27, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)22
sw.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
sw.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
szl.wikipedia.org17:51, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
ta.wikipedia.org11:21, 31 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
ta.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ta.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ta.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ta.wiktionary.org02:35, 30 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
tcy.wikipedia.org08:50, 16 பெப்ரவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ten.wikipedia.org18:54, 3 திசம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)35
test2.wikipedia.org06:28, 10 பெப்ரவரி 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
test.wikipedia.org09:25, 25 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11bureaucrat, reviewer, sysop
test.wikidata.org12:28, 14 நவம்பர் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tet.wikipedia.org18:25, 5 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
te.wikipedia.org05:27, 7 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
te.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
te.wikiquote.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
te.wikisource.org10:51, 18 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
te.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tg.wikipedia.org16:25, 21 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
tg.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tg.wiktionary.org16:24, 21 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
th.wikipedia.org06:05, 27 மார்ச் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)18
th.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
th.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
th.wikiquote.org17:23, 30 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
th.wikisource.org10:27, 6 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
th.wiktionary.org03:10, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)9
ti.wikipedia.org12:42, 5 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ti.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tk.wikipedia.org15:03, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
tk.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tk.wikiquote.org18:32, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tk.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tl.wikipedia.org18:29, 12 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)76
tl.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
tl.wiktionary.org18:40, 12 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tn.wikipedia.org17:08, 13 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tn.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
to.wikipedia.org12:27, 18 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
to.wiktionary.org09:09, 2 அக்டோபர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tpi.wikipedia.org01:22, 4 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
tpi.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wikipedia.org02:24, 27 பெப்ரவரி 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
tr.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
tr.wikimedia.org20:12, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wikinews.org02:52, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tr.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tr.wikisource.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tr.wiktionary.org21:05, 19 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)27
ts.wikipedia.org10:04, 8 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ts.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
tt.wikipedia.org01:51, 15 மார்ச் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
tt.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tt.wikiquote.org18:33, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tt.wiktionary.org17:05, 6 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tum.wikipedia.org07:07, 23 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tw.wikipedia.org02:57, 16 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tw.wiktionary.org18:33, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
tyv.wikipedia.org04:10, 11 பெப்ரவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ty.wikipedia.org02:52, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ua.wikimedia.org20:12, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
udm.wikipedia.org17:50, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
ug.wikipedia.org02:50, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
ug.wikibooks.org18:33, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ug.wikiquote.org18:33, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ug.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uk.wikipedia.org22:59, 21 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
uk.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uk.wikinews.org11:37, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uk.wikiquote.org11:56, 7 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uk.wikisource.org11:56, 7 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uk.wikivoyage.org08:09, 24 ஏப்ரல் 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uk.wiktionary.org10:28, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ur.wikipedia.org15:10, 14 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
ur.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ur.wikiquote.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ur.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
usability.wikimedia.org17:17, 6 மார்ச் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)8
uz.wikipedia.org13:26, 24 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)11
uz.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uz.wikiquote.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
uz.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vec.wikipedia.org21:44, 18 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
vec.wikisource.org16:36, 13 நவம்பர் 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vec.wiktionary.org12:49, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vep.wikipedia.org15:52, 7 பெப்ரவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
ve.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vi.wikipedia.org17:25, 24 செப்டம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
vi.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
vi.wikiquote.org02:19, 26 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
vi.wikisource.org23:53, 22 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
vi.wikivoyage.org04:10, 11 பெப்ரவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vi.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
vls.wikipedia.org09:26, 24 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)21
vo.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
vo.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vo.wikiquote.org18:33, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
vo.wiktionary.org02:57, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
war.wikipedia.org19:22, 2 ஆகத்து 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
wa.wikipedia.org15:10, 3 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
wa.wikibooks.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wa.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
www.wikidata.org19:48, 29 ஏப்ரல் 2013மின்னஞ்சல் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது(?)28
wikimania2005.wikimedia.org20:12, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2006.wikimedia.org20:12, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2007.wikimedia.org20:12, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2008.wikimedia.org18:11, 9 ஏப்ரல் 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2009.wikimedia.org20:12, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2010.wikimedia.org00:04, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
wikimania2011.wikimedia.org22:48, 8 சனவரி 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
wikimania2012.wikimedia.org23:27, 13 சனவரி 2012புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
wikimania2013.wikimedia.org20:12, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2014.wikimedia.org20:12, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2015.wikimedia.org02:11, 12 மார்ச் 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2016.wikimedia.org20:00, 18 அக்டோபர் 2015புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2017.wikimedia.org08:51, 16 பெப்ரவரி 2017புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wikimania2018.wikimedia.org05:36, 1 சனவரி 2018புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
wikimania.wikimedia.org01:50, 28 மார்ச் 2019புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)3
wo.wikipedia.org01:09, 31 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
wo.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wo.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
wuu.wikipedia.org20:16, 21 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
xal.wikipedia.org11:34, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
xh.wikipedia.org18:06, 13 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
xh.wikibooks.org02:54, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
xh.wiktionary.org20:12, 17 மே 2013புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
xmf.wikipedia.org04:58, 23 சூலை 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
yi.wikipedia.org19:53, 5 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)15
yi.wikisource.org17:02, 19 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
yi.wiktionary.org10:44, 27 சூலை 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
yo.wikipedia.org17:44, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)6
yo.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
yo.wiktionary.org18:33, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
za.wikipedia.org13:11, 4 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
za.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
za.wikiquote.org18:33, 8 மே 2011புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
za.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zea.wikipedia.org02:53, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
zh-classical.wikipedia.org20:55, 26 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)14
zh-min-nan.wikipedia.org15:56, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)10
zh-min-nan.wikibooks.org02:32, 28 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org22:42, 29 மே 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh-min-nan.wikisource.org00:29, 4 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org02:56, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh-yue.wikipedia.org01:20, 16 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)30
zh.wikipedia.org18:17, 12 ஏப்ரல் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)5
zh.wikibooks.org02:50, 12 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh.wikinews.org05:01, 30 திசம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh.wikiquote.org02:55, 12 பெப்ரவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
zh.wikisource.org03:28, 9 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)2
zh.wikivoyage.org04:10, 11 பெப்ரவரி 2014புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zh.wiktionary.org13:54, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
zu.wikipedia.org09:50, 15 சூன் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)4
zu.wikibooks.org14:19, 27 செப்டம்பர் 2009புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)0
zu.wiktionary.org14:31, 15 சனவரி 2010புகுபதிகை செய்தபோது உருவாக்கப்பட்டது(?)1
"https://ta.wiktionary.org/wiki/சிறப்பு:CentralAuth/Lofty_abyss" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது