அனி

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search
பொருள்
மொழிபெயர்ப்புகள்
விளக்கம்

:*

பயன்பாடு

' அனி நிலையில் பாதுகாப்பு செய்து கொள்.'

  • (இலக்கணப் பயன்பாடு)
-  அனிஎன்பது  பல்பொருள் ஒரு மொழியாகும்.
சொல் வளப்பகுதி

 :(அணி).


தகவலாதாரம்} ---> சென்னைப் பல்கலைக் கழக இணையப் பேரகரமுதலி - அனி