உலகின் தலையாயத் தாவர மண்டலங்கள்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
பூமி

பூமியில் சமச்சீரான மண்டலங்கள், பூமத்தியரேகைக்கு இருபுறமும் உள்ளது. இதற்கு முக்கியக் காரணங்கள் பின்வருவன;-

அ) நாம் வாழும் பூமி, சூரியனிடமிருந்து உள்ளத்தொலைவு,
ஆ) பூமியின் கோளவடிவம்,
இ) பூமியின் விரிவகலமும்(latitude),குத்துயரமும்(altitude).

உலகத் தாவர மணடலங்கள்3.JPG

இதனால் உருவாகும் தாவரமண்டலங்களை,டெல்பினோ(delpino ) பின்வருமாறு வகைப்படுத்தியுள்ளார்.

1.(antarctic zone)தென் துருவ மண்டலம் ,

2. (south temperate zone)தெற்கு சீதள மண்டலம்,

3. (tropical zone)வெப்ப மண்டலம்,

4. (north temperate zone)வடக்கு சீதள மண்டலம் ,

5.(arctic zone)வட துருவ மண்டலம்.

மேலும் விபரங்களுக்கு..