பயனர்:Info-farmer/Tamil Lexicon/ABBREVIATIONS/expanded

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
  • நூல் வடிவ அகரமுதலியில் இடமில்லாததால் சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டது. இங்கு வலைதளபக்கம் இருப்பதால், விரிவாக்கப்படுகின்றன.
  • குறுக்கம் என்ற கட்டத்தில் வரும் சொற்களை, {{குறுக்கச்சொல்}} என்று குறியீடுகள் இட்டு, பக்கத்தை சேமிக்க வேண்டும்.
வரிசை குறுக்கம் விரிவு விக்சனரித் தோற்றம் எடுத்துக்காட்டு
1. மணி. மணிமேகலை (மணிமேகலை) பாதபங்கயமலை
2. Colloq. பேச்சு வழக்கு (பேச்சு வழக்கு) பாதாளலிங்கம்
3. திவா. திவாகர நிகண்டு (திவாகர நிகண்டு ) ஆதன்
4. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
5. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
6. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
7. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
8. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
9. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
10. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
11. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
12. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
13. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
14. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
15. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
16. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
17. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
18. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
19. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
20. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
21. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
22. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
23. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
24. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
25. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
26. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
27. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
28. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
29. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
30. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
31. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
32. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
33. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
34. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
35. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
36. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
37. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
38. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
39. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
40. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
41. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
42. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
43. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
44. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
45. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
46. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
47. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
48. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
49. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]
50. [[ ]] ([[ ]]) [[ ]]