மீடியாவிக்கி:Gadgets-definition

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

See WT:Gadgets for documentation of these gadgets. See also WT:PREFS for other preferences.

editing-gadgets

 • wikEd[ResourceLoader]|wikEd.js
 • HotCat[ResourceLoader|rights=edit,purge]|HotCat.js
 • TranslationAdder[ResourceLoader|default|dependencies=ext.gadget.Editor,ext.gadget.LegacyScriptsNewNode,jquery.cookie,ext.gadget.LanguageUtils,mediawiki.util,ext.gadget.TranslationAdder-Data]|TranslationAdder.js
 • DefSideBoxes[ResourceLoader|dependencies=jquery.cookie,mediawiki.util,ext.gadget.DefinitionsAdder|type=general]|DefSideBoxes.js|DefSideBoxes.css

interface-gadgets

 • SocialMedia[ResourceLoader|default]|SocialMedia.js
 • WiktCountryFlags[ResourceLoader|type=styles]|WiktCountryFlags.css
 • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js
 • TargetedTranslations[ResourceLoader|default|dependencies=mediawiki.storage,jquery.cookie]|TargetedTranslations.js
 • CategoryAboveAll[ResourceLoader]|CategoryAboveAll.js
 • Edittools[ResourceLoader]|Edittools.js

appearance

 • Blackskin[ResourceLoader|skins=monobook,vector]|Blackskin.css
 • HideSidebar[ResourceLoader|skins=vector]|HideSidebar.js

Hidden gadget

 • Editor[ResourceLoader|hidden|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api]|Editor.js
 • DefinitionsAdder[ResourceLoader|hidden|dependencies=mediawiki.api,mediawiki.util,ext.gadget.Editor]|DefinitionsAdder.js
 • StorageUtils[ResourceLoader|hidden|dependencies=jquery.cookie,mediawiki.storage]|StorageUtils.js
 • LanguageUtils[ResourceLoader|hidden|dependencies=mediawiki.api,ext.gadget.StorageUtils]|LanguageUtils.js
 • LegacyScriptsNewNode[ResourceLoader|hidden]|LegacyScriptsNewNode.js
 • TranslationAdder-Data[ResourceLoader|hidden|dependencies=mediawiki.api,ext.gadget.LanguageUtils]|TranslationAdder-Data.js
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=மீடியாவிக்கி:Gadgets-definition&oldid=1887171" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது