விக்சனரி:புகுபதிகை

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

எப்படி புகுபதிகை செய்வது ?[தொகு]

  • இந்த பக்கத்தின் வலது உச்சியில் இருக்கும் "புகுபதிகை" என்ற இணைப்பைத் தெரிவு செய்யுங்கள்.
  • புகுபதிகை பக்கத்தில் நீங்கள் விரும்பும் பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச் சொல் விவரங்களை நிரப்புங்கள். முதல் முறை புகுபதிகை செய்கிறீர்கள் என்றால், உறுதி படுத்திக் கொள்ளும் பொருட்டு இரண்டு தடவை கடவுச் சொல்லை உள்ளிட வேண்டியிருக்கும்.
  • நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைத் தரலாம்.இவ்வாறு செய்வது மற்ற பயனர்கள் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும்.எனினும், உங்கள் Privacy பாதுகாக்கப்படும். உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வேறு யாரும் தெரிந்து கொள்ள இயலாது.

ஏன் புகுபதிகை செய்ய வேண்டும்?[தொகு]

You never have to log in to read Wiktionary. You don't have to log in even to edit articles on Wiktionary—anyone can edit almost any article, even without logging in. Nevertheless, creating an account is quick, free and non-intrusive, and it's generally considered a good idea to do so, for a variety of reasons. Note: to create a user account for Wikipedia, go to the login page.

User Name[தொகு]

If you create an account, you can pick a username. Edits you make while logged in will be assigned to that name. That means you get full credit for your contributions in the page history (when not logged in, the edits are just assigned to your (potentially random) IP address). You can also view all your contributions by clicking the "My contributions" link, which is only visible when you are logged in.

You will have your own user page where you can write a bit about yourself. While Wikipedia is not a homepage provider, you can use this to display a few pictures, write about your hobbies, etc. Many users use their user page to maintain a list of the articles they are most proud of, or to collect other valuable information from Wikipedia.

You will also have a permanent user talk page you can use to communicate with other users. You will be notified whenever someone writes a message on your talk page. If you choose to give an e-mail address, other users will be able to contact you by e-mail. This feature is anonymous; the user who emails you will not know your e-mail address.

Reputation and privacy[தொகு]

You don't need to reveal your offline identity, but having an account gives you a fixed Wikipedia identity that other users will recognize. While we welcome anonymous contributions, logging in lets you build trust and respect through a history of good edits. It's also easier to communicate and collaborate with an editor if we know who you are (at least, who you are on Wikipedia). It is also easier for veteran users to assume good faith from new users that take the effort to create an account. You may well be afforded a great deal less leeway if you do not go to the trouble of making up a username.

Please understand that Wikipedia gets vandalized, spammed, and information gets uploaded by people who just want to advertise. Information sources need to be verified and Wikipedia needs a way to distinguish reliable contributors and sources.

If you are not logged in, all your edits are publicly associated with your IP address at the time of that edit. If you log in, all your edits are publicly associated with your account name, and are internally associated with your IP address. See Wikimedia's privacy policy for more information on this practice.

The privacy implications of this vary, depending on the nature of your Internet Service Provider, local laws and regulations, and the nature and quantity of your edits to Wikipedia. Be aware that Wikipedia technologies and policies may fluctuate.

New editing options[தொகு]

There are many features of the MediaWiki software (which powers Wikipedia) that are only available to registered users. For example, one of these features is being able to mark edits as minor. Minor edits can be filtered from the list of "Recent changes". Marking edits which are not minor as such is considered very rude, so only mark an edit as minor if only a small change, such as a grammar correction has been made. Anonymous members don't have the privilege to mark edits as minor because the person behind the IP Address could be anyone, so a basis of trust cannot be built.

One very important feature which active contributors will likely use a lot are watchlists. You will get a new link "Watch this page" on every page you view. If you click that link, a page will be added to your watchlist. This list is basically a filtered view of the "Recent changes" page which only shows changes recently made to items in your watchlist. This way you can keep track of pages you work on without having to follow all changes.

Only registered users are allowed to rename pages, a feature that is very important to maintain structure and consistency on Wikipedia.

Also, you must be logged in if you want to upload images.

Many user preferences[தொகு]

Aside from these features, you can customize the way MediaWiki behaves in great detail. You can change the entire appearance of the website by picking, for example, the previous "Standard" skin over the new default "MonoBook" skin, you can choose how you want mathematical formulas to be displayed, how large the editing box should be, how many pages should be displayed in "Recent changes" and much more.

Administrator status[தொகு]

Administrators (sometimes known as sysops, short for System Operator) can delete and restore pages, protect them from being edited, edit protected pages, and block users for violation of our policies. They generally carry out the will of the wiki community on pages such as wiktionary:Votes for deletion.

For obvious reasons, only signed in users can become administrators. Usually it is sufficient to have done some semi-regular work on Wikipedia for a few months without clashing too much with others, though standards seem to be growing stricter.

If you are a signed in user and want to be an administrator, see wiktionary:Requests for adminship for more information.

Voting, polls, elections, surveys and reps[தொகு]

While in most Wikipedia polls, anyone can express their opinion, whether logged in or not, your opinion may be given more weight if it is attributed to a fixed identity with a record of sensible commentary and informed edits. In some votes, guidelines require you to be a registered user for it to be considered. Unregistered users can still voice opinions in these votes.

There will be two users' representatives on the Wikimedia board - one of them represents the interests of all users, where the other represents the interests only of users with an account. Thus, if you have an account, you have a choice of representatives who can intermediate between yourself and the board in cases of dispute.

புகுபதிகை பிரச்சினைகள்[தொகு]

எப்படி விடுபதிகை செய்வது ?[தொகு]

நீங்கள் புகுபதிகை செய்திருக்கும் பட்சத்தில் இந்த பக்கத்தின் வலது உச்சியில் உள்ள விடுபதிகை இணைப்பைத் தெரிவதன் மூலம் விடுபதிகை செய்ய முடியும்.


இக்கட்டுரை ( அல்லது இதன் ஒரு பகுதி ) தமிழாக்கம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. இதைத் தொகுத்துதமிழாக்கம் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் இதன் வளர்ச்சியில் பங்களிக்கலாம்.
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=விக்சனரி:புகுபதிகை&oldid=626660" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது