விக்சனரி பின்னிணைப்பு:சூழ்நிலையியல் கலைச் சொற்கள் (தமிழ் - ஆங்கிலம்)

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
சூழ்நிலையியல் - ecology  
      இச்சொல்லின் பொருள்
      பூமியிலுள்ள சுற்றுப்புறத்திற்கும்,உயிரினங்களுக்கும் இடையேயுள்ள உறவுகளைக் கற்கும் அறிவியல். 
      19ம்நூற்றாண்டிலிருந்து முக்கியத்துவம் பெறும் அறிவியல் துறை.
      இச்சொல்லின் தோற்றம் 
      1885ல்,ரெய்டர்(Reiter) என்ற விலங்கியலாளர், கிரேக்கச்சொற்களாலான 'oikos'-வீடு மற்றும்
          'logos'-கற்றல் ஆகியவற்றினை இணைத்து உருவாக்கினார்.
      1963ல், ஓடம் (Odum) என்பவர் தற்போதைய வரையறையைத் தந்தவர்.