tinn

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

ஆங்கிலம்[தொகு]

tinn

 1. நுகக்காற்சாவி
 2. பேர்கேட்டவன், வடிவாக
 3. அவதாரம்
 4. ஆற்றல்
 5. ஒப்பு; நடைச்சீக்கு
 6. படப்பயம், காக்காந்தோல், சபரணை: மந்தைக்குத்துக்கல்: மணவாரி: முன்னத்தின்கால், வெப்பிராளம்
 7. தீநாக்கு: மயிர்க்கொடி
 8. ஏறான்
 9. ஒழுகு: மணிக்கை
 10. ஆலவாட்டு; நுணை
 11. ஆகையர்
 12. ஆண்சிரட்டை
 13. பாங்கு
 14. தட்டட்டி; நயத்தல்
 15. புதுமுதல்: மோட்டை, செங்கல்மால்; நறுக்கரிசி
 16. தண்டா
 17. தட்டுக்குச்சு, கொட்டான்; நாள்வேலை: முளைக்கொட்டு
 18. திரணை
 19. பொடிசு, கண்டால்; நேரம்பெற
 20. ஒதுக்கல்
 21. தூர்
 22. பெரியமேளம், வருத்தம்: மாறாப்புமாலை: முக்கட்டெண்ணெய்; நூலாம்படை
 23. எருத்துப்புரை, சேக்காளி; நலவு; நலுங்கு
 24. தடுமல், சாணாங்கி, சூடம், செங்கமட்டை
 25. அகப்பற்று
 26. தக்குப்புக்கெனல்
 27. திருகுதாளம், வளர்ப்பாளன்: முட்டான், குப்பம்
 28. தார்க்கம்பு, வதலி, சிவ்வெனல், இன்னா
 29. தடியன்காய்
 30. பயந்தாரி, கரந்தை, காட்டுத்தொட்டியன்
 31. ஆலி, குறிச்சி
 32. பொதி, சிறுசொல்
 33. பூடம், கருக்காய், கலை
 34. தேரி, இடுவல்
 35. பஞ்சட்டை
 36. பட்டை; நெஞ்சுத்தடுமல்: முண்டாணி; நெஞ்சுபுகைதல்; நேரியல்
 37. ஊதிலி; நல்லமிளகு, சினையிட்டலி, சீதக்கட்டு
 38. பருவம்
 39. பொதிப்பருவம்
 40. பரப்பானோடு, சொக்காரன்
 41. பட்டப்பெயர், சொட்டைசொள்ளை, சரப்பலகை
 42. திரடு
 43. பட்சேரி, கடுக்கை: மாச்சல்
 44. ஆட்டை, வளை
 45. பூம்பல்லக்கு
 46. தவணைப்புளி; நீரழிவு
 47. பள்ளி
 48. புன்னைக்காயெண்ணெய்
 49. புல்லுமாறு, இட்டடுக்கி, சிறுப்பனை, வணை
 50. துண்டரிக்கம், விசுக்கெனல், செவிமலர், வேகாவாரி, வலிப்பு
 51. அம்பாரம், வாய்க்கூடு, வடிபலகை, செல்லும்புள்ளி; நெஞ்சுகரித்தல்
 52. பெண்ணாய்ப்பிறந்தவள், இரைப்பெட்டி
 53. தென்காசிவழக்கு; நாடி; நெறிபொறி
 54. பாதானி; நாட்கால்; நாட்கதிர், கரண்டி
 55. அதிரடி
 56. அத்தம்; நீர்ப்பாய்ச்சிமானியம், வாணம், வெள்வீச்சு
 57. தடியங்காய்
 58. பக்கரை; நொள்ளை: மைக்கண்; நற்புதிற்பு
 59. அவுரி, சீட்டுநாட்டு, குப்பைக்காட்சி
 60. துச்சனம்
 61. படர்தாமரை
 62. பச்சேரி, சீத்துவம்
 63. அவயம், வழி; நொட்டக்கை
 64. தள், விடலை; நாவு; நடைமாற்று
 65. புறப்பாடு, சேளம்; நடுப்புற: மொண்ணையன், விளக்கம்
 66. உமர்
 67. படுக்களம்
 68. தாயமாட்டு
 69. ஆகப்பாடு, கோட்டிக்காரன்
 70. பாம்புராணி; நீர்ப்பாய்ச்சி; நெளிவு, வாய்விடை, கொடுக்கு, வண்டோலம்: முன்னைக்கூட்டி, வருக்கிலங்கெட்டவன்
 71. தன்னமை; நுகக்கால்
 72. பெண்சிரட்டை, வெம்பரப்பு, கசாலை, கொந்திக்காய்
 73. பாம்படம்
 74. துவை, சில்வாய், சொலவம், சுட்டுநட்டவேப்பங்கன்று, விரியாப்பு; நேரக்குலம், விலாக்குடை; நாட்சோறு
 75. உள்ளான், களவாளி
 76. தோவாளம்
 77. திட்டாந்தரம், கடுத்தம்
 78. ஊத்து
 79. துருவலகுக்குற்றி, குற்றிமரம்
 80. உடக்கு
 81. பூக்கூடம், வளையற்பூச்சி, சக்காத்து
 82. பருநெல்
 83. துவரம்; நடை, வாசரி
 84. துழனி
 85. தவண்; நிலைப்பூட்டு: முடங்கி
 86. தருவை, சித்திரைக்கரந்தை, சுமந்த, கண்டி: முட்டி; நாளைநின்று; நிலவுபிறை, இரைப்பூச்சி, குதிங்கால்வெட்டி
 87. தென்காசியாசாரம்
 88. தூம்பாமடை, விட்டாற்றி
 89. உச்சனிமாகாளி, கோசா, காமக்கோட்டி: மறுமாற்றம்; நொள்ளாப்பு; நொடி: மண்ணாந்தை, சுருக்காங்கி
 90. உப்பாறு
 91. தடுதாளி; நடைபாதை; நெற்பழம்
 92. துண்டுதுடக்கு
 93. தாணி: மெட்டு, வல்லந்தம்
 94. தவலைப்பானை; நுகக்காற்குச்சி, வெள்ளைவேட்டிப்பண்டாரம்
 95. தாட்டையன்
 96. லண்டன்சீனி, வீக்கு


சொற்குவை அகராதி

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=tinn&oldid=1953515" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது