அசைவு

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search
பொருள்

(பெ) அசைவு

ஒரு பொருளின் இயக்க நிலைமாற்றம்

மொழிபெயர்ப்புகள்