இகழ்

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search

தமிழ்[edit]

(கோப்பு)

பொருள்[edit]

இகழ் (வி)

  • ஒருவரை மரியாதை குறைவாக பேசு
  1. இகழ்ச்சி செய்

சொல்வளம்[edit]

இகழ்
இகழ்ச்சி, இகழ்வு, இகழ்தல்
இகழ்ந்துரை, இகழ்ச்சியணி,