தோசை

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search
தோசை.
ஒலிப்பு
(கோப்பு)
பொருள்
மொழிபெயர்ப்புகள்
விளக்கம்

ஆதாரம் --->David W. McAlpin என்பவரின் கருவச் சொற்பொருளி - தோசை