பொத்தான்

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search
பொத்தான்
ஒலிப்பு
(கோப்பு)
பொருள்

பொத்தான்

விளக்கம்

ஆங்கிலத்தில் உள்ள button என்ற சொல் மருவி, தமிழில் பொத்தான் என்று வழங்கப்படுகிறது.