centre of gravity

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search

ஆங்கிலம்[edit]

centre of gravity

  1. புவியீர்ப்பு மையம்
  2. இயற்பியல். ஈர்ப்பு மையம்; புவிஈர்ப்பு மையம்; புவியீர்ப்புமையம்
  3. கட்டுமானவியல். புவியீர்ப்பு மையம்
  4. கணிதம். புவிஈர்ப்பு மையம்; புவியீர்ப்புமையம்
  5. பொறியியல். ஈர்ப்பு மையம்; ஈர்ப்பு மையம்
  6. வேளாண்மை. ஈர்ப்புமையம்; புவிஈர்ப்புமையம்( மொழிகள் )

ஆதாரங்கள் ---தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகக் கலைச்சொல் பேரகரமுதலி + ஆங்கில விக்சனரி + பிற ஆங்-அகரமுதலிகள் +