கணினி

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search
ஒலிப்பு
(கோப்பு)
பொருள்
கணினியின் மாதிரிப் படம்

(பெ)

  • கணித அடிப்படையில் இயங்கும் மின்னணு தொழில் நுட்பக் கருவி = கணிப்பொறி = கணிப்பான்

= கணியம்.

தொடர்புடையவை[edit]

மொழிபெயர்ப்புகள்[edit]

சொல்வளம்[edit]

கணி - கணினி
மடிக்கணினி, மேசைக்கணினி, கைக்கணினி, சேவைக்கணினி, தொண்டுக்கணினி
பெருங்கணினி, குறுங்கணினி, நுண்கணினி, மீக்கணினி, ஏட்டுக்கணினி
எண் கணினி, தனிப்பயன் கணினி
Wiki-ta.jpg
என்ற தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் விரிவான கட்டுரையையும் காண்க.