உடைய

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search
தமிழ்


பொருள்

உடைய()

  1. கெழு, பொருந்திய
    உடைய ரெனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் உடையது உடையரோ மற்று (திருக்குறள்)
மொழிபெயர்ப்புகள்
  • ஆங்கிலம்:
  1. possessing