உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பயனர்:Info-farmer/Tamil Lexicon/ABBREVIATIONS AND OTHER PARTICULARS OF WORKS

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

அகர முதலியில் ஆளப்பட்ட நூல்களும், அவைகளின் குறியீடு பதிப்பு முதலிய விவரங்களும்

நூற்குறிப்புகள்

[தொகு]
(ABBREVIATIONS AND OTHER PARTICULARS OF WORKS QUOTED IN THE TAMIL LEXICON)
  • ஒவ்வொரு நூலின் முதற்குறிப்பும் வார்ப்புருவாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. எனவே, {{நூலின் முதற்குறிப்பு}} என்று பயன்படுத்துக.
    (எ. கா.) {{அக. நி.}} இதனால் ஒருபக்கத்தின் உள்ளே நிரல்கள் குறைக்கப்படுகின்றன.
வரிசை விக்கித்தோற்றம் நூலின் முதற்குறிப்பு நூலின் பெயர் ஆக்கியோர்: தொகுத்தோர், பதிப்பித்தோர் பதிப்பித்த இடமும் காலமும் மேற்கோளாண்ட முறையைக் காட்டும் எண்
1 அக. நி.
(எ. கா.) ஞெலி
அக. நி. அகராதி நிகண்டு சிதம்பர ரேவண சித்தர் மதுரை; தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1921 9
2 அகநா.
(எ. கா.) புனம்
அகநா. அகநானூறு சங்கப்புலவர்கள் The Madras Law Journal Press. Mylapore. ருத்ரோத் காரி 4
3 அகராதி. அகராதி அ, குமாரசாமிபிள்ளை Ms.
4 அசுவசா. அசுவசாத்திரம் நகுலசகதேவர் சென்னை: ஜீவகாருண்ய விலாச அச்சியந்திரசாலை, 1911 6
5 அணியி. அணியிலக்கணம் விசாகப்பெருமாளையர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, சகாப்தம் 1827 (1905) 3
6 அபி. சிந். அபிதானசிந்தாமணி சிங்காரவேலுமுதலியார், ஆ, சென்னை : வைஜெயந்தி அச்சியந்திரசாலை, 1910 9
7 அபிரா. அபிராமியந்தாதி அபிராமி பட்டர் சென்னை : வித்தியானுபாலனயந்திர சாலை, துந்துபி பங்குனி 3
8 அமுதா. பிள். அமுதாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ் சிவஞான சுவாமிகள் சென்னை: கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம் துன்மதி, ஆவணி 3
9 அமுதாக.
()
அமுதாகாரம்.
அமுதராகம் .... Ms. 3
10 அரிச். பு. அரிச்சந்திர புராணம் ஆசகவிராஜர் வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம் 1913 1
11 அரிசமய. அரிசமய தீபம் சடகோபதாசர் சென்னை : செங்கல்வராய நாயகர் ஆர்பனேஜ் அச்சுக்கூடம், 1903 1
12 அரு. அக.
()
அ. அ.
()
அ. அ. அ.
அரும்பெயர் அனுபந்த அகராதி பதினென் சித்தர் 9
13 அரு. நி. அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு அருமருந்தைய தேசிகர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1903 9
14 அருங்காச். அருங்கலச்செப்பு சமண முனிவர் Mr. Government Oriental Manuscripts Library, Madras 9
15 அருட்பா. திருவருட்பா இராமலிங்க சுவாமிகள் சென்னை: சூளை, கோள்டன் அச்சியந்திரசாலை, பரபாவ புரட்டாசி, 1906 8
16 அருணகிரிபு. அருணகிரிபுராணம் மறைஞான தேசிகர் 1
17 அருணகிரியந். அருணகிரியந்தாதி குகை நமச்சிவாயர் 3
18 அருணா.
()
அணா. பு.
அருணாசலபுராணம் எல்லப்ப நாவலர் சென்னை : வித்தியாரத்நாகர அச்சுக் கூடம், 1920, 1
19 அல்லியரசாணி மாலை. அல்லியரசாணிமாலை புகழேந்திப் புலவர் 9
20 அழகர். பிள். அழகர் பிள்ளைத் தமிழ் மதுரை: தமிழ்ச்சங்கம் 1
21 அழகர்கல. அழகர்கலம்பகம் சாமி கவிகாளருந்திரர் 3
22 அறநெறி. அறநெறிச்சாரம் முனைப்பாடியார் S.P.C.K Press, Vepery, 1912 3
23 அறப். சத. அறப்பளீசுரசதகம் அம்பலவாணக் கவிராயர் மதராஸ் :ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1905 3
24 அறுபது. அறுபதுவருட பலன் இராமலிங்கக் குருக்கள் சென்னை : சூளை : நிரஞ்சன விலாச அச்சியந்திர சாலை, 1912 3
25 அனுமா. அனுமான விளக்கம் திரு நாராயணையங்கார் மதுரை : தமிழ்ச்சங்கம் முத்திரா சாலை, 1905, 6
26 அஷ்டப். அஷ்டப்பிரபந்தம் பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார் சென்னை:ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1904 1
27 அஷ்டப்பிரக. அஷ்பப்பிரகரணம் அகிருஷ்ண சாஸ்திரி சிவாகமசித்தாந்த பரிபாலன சங்கம், 1925 6
28 அஷ்டாதச. அஷ்டதாச ரகஸ்யம் பிள்ளைலோகசாரியார் ஆனந்த அச்சுக்கூடம் 1911 3 () 6
29 ஆ. நி. ஆசிரிய நிகண்டு ஆண்டிப் புலவர் Ms. 9
30 ஆசரர்ய. ஆசார்ய ஹருதயம் அழகியமணவாளப் பெருமாள் நயினார் நிரஞ்சன விலாச அச்சியந்திர சாலை 1912, 3
31 ஆசாரக். ஆசாரக்கோவை பெருவாயின் முள்ளியார் பாளைங்கோட்டை : சிந்தாமணி யந்திரசாலை, 1058, சுவபானு, ஆனி
32 ஆசௌச. ஆசௌச தீபிகை
33 ஆத்திரு. ஆத்திசூடி ஒளவையார் சென்னை: பண்டித மித்திரயந்திர சாலை, 1905 9
34 ஆத்திரு. வெ. ஆத்திசூடி வெண்பா இராமபாரதி சென்னை: ஜீவகாருண்ய விலாச அச்சியந்திர சாலை 1905, 3
35 ஆதியுலா. திருக்கைலாய ஞானவுலா சேரமான் பெருமாள் நாயனார் சென்னை: கலா ரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சர்வரி, ஆவணி 10
36 ஆதியூரவதானி. ஆதியூரவதானி சரித்திரம் சேஷையங்கார் ... 10
37 ஆயு. சிகிற். ஆயுர் வேதசிகிற்சா சாரசங்கிரகம் ஸ்ரீயூகிமுனிவர் இலக்கணக்களஞ்சிய அச்சுக்கூடம், 1897, நவம்பர் 6
38 ஆறுமுக. நா. ஆறுமுகநாவலர் சரித்திரம் கைலாசம் பிள்ளை சென்னை: வித்தியானுபாலன யந்திரசாலை, காலயக்தி, தை 6
39 ஆனைக்கா. Vide திருவானைக்கா,
40 இங். வை. இங்கிலீஷ் வைத்திய சங்கிரகம் ஜகநாதம் நாயுடு, மஞ் The Guardian Press, Madras, 1909 6
41 இந்துபாக. இந்துபாக சாஸ்திரம் இராமச்சந்திர ராயர் The Guardian Press, Madras, 1912 6
42 இரகு. இரகுவமிசம் அரசகேசரி யாழ்பாணம் : வித்தியானுபாலன ளந்திரசாலை, ரொத்திரி, 3
43 இரத்தினச். இரத்தினச்சுருக்கம் புகழேந்திப் புலவர் சென்னபட்டணம் : வித்தியானுபாலன யந்திரசாலை, சௌத்திரி, ஆடி
44 இரக்ஷணிய. இரக்ஷணிய சரிதம் H, A. கிருஷ்ண பிள்ளை N.M.S. Press, Vepery, Madras . 1932 3
45 இரா. வை. ம.
()
இராசவைத்.
இராஜ வைத்தியமகுடம் தேரையர் சென்னை: யூநாநி வைத்தியகலா நிதி அச்சியந்திரசாலை, 1901, இரண்டாம் பதிப்பு 3
46 இராம. பணவிடு. பணவிடுதூது இராமநாதபுரம் சரவணப் பெருமாள் கவிராயர் சென்னை: இராயப்பேட்டை சாது அச்சுக்கூடம், 1934 10
47 இராமநா. இராமநாடகம் அருணாசலக்கவிராயர் சென்னை: பூமகள் விலாச அச்சுக்கூடம், 1911 1
48 இருசமய. இருசமய விளக்கம் அரிதாசர் கலியுகாப்தம் 4951, பிங்கள 2
49 இலக். அக. இலக்கியச் சொல்லகராதி குமாரசுவாமி பிள்ளை சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, ஆனந்த ஐப்பசி 9
50 இலக். கொத். இலக்கணக் கொத்து சுவாமிநாத தேசிகர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, விரோதிகிருது, ஆவணி 14
51 இலக். வி. இலக்கண விளக்கம் வைத்தியநாத தேசிகர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, விரோதிகிருது, பிரட்டாசி 3
52 இலிங்கபு. இலிங்கபுராணம் குலசேகரபாண்டியன் சென்னை: இலக்ஷிமீ விலாஸ் அச்சுக்கடம், தாது, ஆனி 2
53 இறை. இறையனாரகப் பொருள் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் The V.N. Jubilee press, Madras. விகாரி , சித்திரை 3 () 15
54 இன். நாற். இன்னாநாற்பது கபிலர் மதராஸ் :ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1909 3
55 இனி. நாற். இனியவை நாற்பது பூதஞ்சேந்தனார் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1903 3
56 ஈச்சுரநிச்சயம். ஈச்சுரநிச்சயம் 6
57 ஈட்டியெழுபது. ஈட்டியெழுபது ஒட்டக்கூத்தர் 3 () 9
58 ஈடு. ஈடு - முப்பத்தாறுயிரப்படி
(முதற் பத்து)
நம்பிள்ளை திருவல்லிக்கேணி: நோபில் அச்சுக்கூடம், 1925 8
59 ஈடு. ஈடு - முப்பத்தாறுயிரப்படி
(இரண்டாம் பத்து)
நம்பிள்ளை சென்னை : கணேச அச்சுக்கூடம், 1925 8
60 ஈடு. ஈடு - முப்பத்தாறுயிரப்படி
(மூன்றாம் பத்து)
நம்பிள்ளை திருவல்லிக்கேணி: நோபில் அச்சுக்கூடம், 1924 8
61 ஈடு. ஈடு - முப்பத்தாறுயிரப்படி
(நான்காம் பத்து)
நம்பிள்ளை சென்னை : கணேச அச்சுக்கூடம், 1924 8
62 ஈடு. ஈடு - முப்பத்தாறுயிரப்படி
(ஐந்தாம் பத்து)
நம்பிள்ளை திருவல்லிக்கேணி: நோபில் அச்சுக்கூடம், 1926 8
63 ஈடு. ஈடு - முப்பத்தாறுயிரப்படி
(ஆறாம் பத்து)
நம்பிள்ளை திருவல்லிக்கேணி: நோபில் அச்சுக்கூடம், 1927 8
64 ஈடு. ஈடு - முப்பத்தாறுயிரப்படி
(ஏழாம் பத்து)
நம்பிள்ளை திருவல்லிக்கேணி: நோபில் அச்சுக்கூடம், 1928 8
65 ஈடு. ஈடு - முப்பத்தாறுயிரப்படி
(எட்டாம் பத்து)
நம்பிள்ளை திருவல்லிக்கேணி: நோபில் அச்சுக்கூடம், 1929 8
66 ஈடு. ஈடு - முப்பத்தாறுயிரப்படி
(ஒன்பதாம் பத்து)
நம்பிள்ளை திருவல்லிக்கேணி: நோபில் அச்சுக்கூடம், 1929 8
67 ஈடு. ஈடு - முப்பத்தாறுயிரப்படி
(பத்தாம் பத்து)
நம்பிள்ளை திருவல்லிக்கேணி: நோபில் அச்சுக்கூடம், 1930 8
68 ஈடு. ஆறு. திருவாய்மொழி : வ்யாக்யாநம: ஆறாயிரப்படி சே, கிருஷ்ணமாசாரியார் 8
69 ஈடு. ஒன்ப. ஈடு, ஒன்பதாயிரப்படி 8
70 ஈடு. பன்னீ. ஈடு, பன்னீராயிரப்படி 8
71 ஈடு. ஜீ.
()
ஈடு. அரும்.
ஈடு- ஜீயரரும்பதம் 8
72 உண்மை நெறி. உண்மைநெறி விளக்கம் உமாபதி சிவாசாரியார் சிந்தாதிரிப்பேட்டை : சிவஞானபோதயந்திரசாலை, கலி 4996, ஜய தைமீ 3
73 உண்மை விளக். உன்மை விளக்கம் மனவாசகங் கடந்தார் சிந்தாதிரிப்பேட்டை : சிவஞானபோதயந்திரசாலை, கலி 4996, விரோதி ஆனி 3
74 உத்தரரா.
(எ. கா.) கபம்
உத்தர காண்டம் ; ராமாயணம் ஒட்டக்கூத்தர் சென்னை: குயப்பேட்டை வித்தியா ரத்நாகர அச்சியந்திரசாலை, 1911 1
75 உபதேசகா. உபதேசகாண்டம் குகனேரியப்ப நாவலர் சென்னை: கலாரத்நாகர அச்சுக்கூட்ம், க அ அ எ 1
76 உபதேசரத். உபதேசாத்தினமாலை மணவாளமாமுனிகள் சென்னை : கணேச அச்சுக்கூடம், 1920 3
77 உபநி. உபநிடதம் கருணாகர சுவாமிகள் மதராஸ் :ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1909, இரண்டாம் பதிப்பு 3
78 உரி. நி. உரிச்சொல்நிகண்டு காங்கேயர் கொக்குவில் : சோதிடப்பிரகாச யந்திரசாலை, விசுவாவசு, சித்திரை 9
79 உலக. உலகநீதி உலகநாதர் சென்னை : பண்டித மித்திரயந்திர சாலை, 1906 9
80 உவமான சங்கிரகம். உவமான சங்கிரகம் திருவேங்கடையர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, இரௌத்திரி, ஆடி, நாண்காம்பதிப்பு 2
81 ஏகாதசி பு, ஏகாதசி புராணம் வரதராச பண்டிதர் காசி, அ, சென்னை : பண்டித மித்திரயந்திர சாலை, 1898, விளம்பி, ஆனி
82 ஏகாம், உலா ஏகாம்பாநாதருலா இரட்டைப்புலவர் 10
83 ஏரெழு, ஏரெழுபது கம்பநாட்டாழ்வார் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, விஜய, தை, மூன்றாம்பதிப்பு 3
84 ஏலா,
()
எலாதி
ஏலாதி கணிமேதையார் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1924 3
85 ஐங்குறு, ஐங்குறுநூறு, சங்கப்புலவர்கள் சென்னை : கணேச அச்சுக்கூடம், 1920 3
86 ஐந், ஐம், ஐந்திணை யைம்பது மாறன் பொறையனார் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1903 3
87 ஒருதுறைக், ஒருதுறைக்கோவை அமிர்தகவிராயர் சென்னை :ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை 1905 3
88 ஒழிவி, ஒழிவிலொடுக்கம் கண்ணு டைய வள்ளல் சென்னை : பிரின்ஸ் ஆப் வெல்ஸ் அச்சுக்கூடம், 1906 1
89 ஒளவை, கு,
()
ஒளவை கு,
ஒளவைகுறள் ஒளவையார் ஸ்ரீ சுந்தர விலாஸ அச்சுக்கூடம், 1906 1 () 3
90 கச்சி. வண்டு, கச்சி ஆனந்தருத்திரேசர்
வண்டுவிடு தூது
கச்சியப்பமுனிவர் சென்னை: கேஸரி அச்சுக்கூடம், பிரமோநூத தை, 1931, இரண்டாம் பதிப்பு 10
91 கசேந்திர, கசேந்திரமோட்சம் திருவடிதாசர் 3
92 கட்ட, சா
()
கட்டடசா
கட்ட சாத்திரம் Sri Vani Vilsan Press, Srirangam 1904 6
93 கட்டட, நாமா, கட்டட வேலையின் நாமாவளி Scottish Press, Mylapore, 1858 6
94 கட்டளை,
()
கட்டளைக்,
கட்டளைக் கொத்து Mononmani Vilasa Press, Srirangam, 1904 6
95 கடம்ப, பு கடம்பவன புரதணம் வீமநாத பண்டிதர் சென்னை: வித்தியாவர்த்தினி அச்சுக்கூடம், விக்கிரம, ஆடி 1
96 கணக்கதி, கணக்கதிகாரம் காரியார் வென்னை: சூளை: நிரஞ்சன விலாச அச்சியந்திரசாலை, 1927, 9
97 கணக்கு பதி, கணக்குப்பதிவு நூல் நடேசையர் தஞ்சாவூர்: லாலி எலக்டிரிக் அச்சுக்கூடம், 1914 6
98 கந்த, சு, கந்தபுராணச்சுருக்கம் சம்பந்தசரணாலய சுவாமிகள் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, இரத்தாக்ஷி, ஜப்பசி , இரண்டாம்பதிப்பு 1
99 கந்த பு, சுந்தரபுராணம் கச்சியப்ப சிவாசாரியர் சென்னை : பிரிசிடென்ஸி அச்சியந்திரசாலை, 1908 1
100 கந்தர் கலி, கந்தர் கலிவெண்பா குமாரகுருபர சுவாமிகள் சென்னை : கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சுபகிருது, தை 10
101 கந்தரந், கந்தரந்தாதி அருணகிரிநாதர் சூளை : பிரின்ஸ் ஆப் வேல்ஸ் அச்சியந்திரசாலை, 1906 3
102 கந்தரல, கந்தரலங்காரம் அருணகிரிநாதர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, 1906 3
103 கந்தரனு, கந்தானுபூதி அருணகிரிநாதர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, 1906 3
104 கம்பரந், கம்பரந்தாதி சிவஞானசுவாமிகள் சென்னை : இந்து தியலாஜிகல் யந்திரசாலை, நந்தன, சிங்கமதி, இரண்டாம்பதிப்பு 3
105 கம்பரா, கம்பராமாயணம் கம்பநாட்டாழ்வார் சென்னை : குயப்பேட்டை, வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், 1991 1
106 கயாகரம் கயாகரநிகண்டு கயாதரர் Ms. 9
107 கரு, அக,
()
க, அக,
()
க,பொ,
கருப்பொருளகராதி 9
108 கருவூர்ப்பு கருவூர்புராணம் 1
109 கல்லா, கல்லாடம் கல்லாடனார் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை. 1911 4
110 கல்லா,,,மயிலேறும் கல்லாடம் மயிலேறும் பெருமாள்பிள்ளை உரை கல்லாடனர்: மயிலேறும் பெருமாள்பிள்ளை சென்னை : சந்திர மௌலி பிரஸ், ஆங்கிரஸ, ஆவணி 4
111 கல்வளை, கல்வளையந்தாதி சின்னத்தம்பிப்புலவர் சென்னை :ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 1913 3
112 கல்விவி, கல்விவிளக்கம் சுப்பிரமணிய முதலியார் வி, பி, சென்னை : அல்பியன் அச்சுச்கூடம், 1899 6
113 கலிங், கலிங்கத்துப்பரணி சயங்கொண்டான் Minerva Press. 1898 1
114 கலிங், ,,,,, புதுப், கலிங்கத்துப்பரணி புதுப்பதிப்பு சயங்கொண்டான் சென்னை : கமர்க்ஷியல் அச்சுக்கூடம், உருத்திரோத்காரி, வைகாசி 3
115 கலித். கலித்தொகை சங்கப்புலவர்கள் The Scottish Press, Madras, 1887 3 () 4
116 கலைசைச், கலைசைச்சிலேடை வெண்பா தொட்டிக்கலைச் சுப்பிரமணிய முனிவர் தஞ்சாவூர்: கல்யாணசுந்தரம் முத்திரா சாலை, 1908 3
117 கவிகுஞ் கவிகுஞ்சா பாரதி பதம் கவிகுஞ்சரபாரதி 5
118 களவழி
()
கள, நாற்,
களவியற் நாற்பது பொய்கையார் மதராஸ் :ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1913 3
119 களவியற், களவியற் காரிகை Madras : The B.N.Press. 1931 9
120 கனா, கனாநூல் பொன்னவன் மதுரை : தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1903 3
121 காசிக, காசிகண்டம் அதிவீரராமபாண்டியர் சென்னை : ஸ்டார் ஆப் இந்தியா பிரஸ், 1895 1
122 காஞ்சிப்பு காஞ்சிப்புராணம் சிவஞானசுவாமிகள் சென்னை : கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், 1910 1
123 காரிகை யாப்பருங்கலக் காரிகை அமிதசாகரர் சென்னை : வேப்பேரி : ராமநிலய விவேகானந்த முத்திராக்ஷர சாலை, 1908 1
124 கால், வி கால்நடைவியாதிகள் சுப்பிரமணிய முதலியார் வி, பி, சென்னை : நேஷனல் அச்சுக்கூடம், 1885 6
125 காவடிச், காவடிச்சிந்து அண்ணாமலை செட்டியார் 3
126 காளத், உலா திருக்காளத்தி நாதருலா சேறைக்கவிராச பிள்ளை சென்னை : வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம், 1904 10
127 குசேலோ, குசேலோபாக்கியானம் தேவராஜ பிள்ளை சென்னை : பண்டிதமித்திர யந்திரசாலை, 1904 1
128 குமர, பிர, குமரகுருபரசுவாமிகள்
பிரபந்தத்திரட்டு
குமரகுருபர சுவாமிகள் சென்னை : கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சுபகிருது, தை, இரண்டாம் பதிப்பு 1
129 குமரேச,
()
குமரே, சத,
குமரேசசதகம் குருபாததாசர் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 1905 3
130 குமாரசு,
()
குமாரசாமி
குமாரசுவாமியம் குமாரசுவாமி தேசிகர் சென்னை : வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், 1923 3
131 குருகூர்ப், குருகூர்ப்பள்ளு சடகோபப் புலவர் The Madras Law Jorunal Press, Mylapore, Madras.1932 3
132 குருபரம் குருபரம்பராப்ரபாவம்
(ஆறாயிரப்படி)
பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் சென்னை : கணேச அச்சக்கூடம், பராபவ, கார்த்திகை 6
133 குருபரம்
()
குருபரம்,,,பன்னீர்,
குருபரம்பராப்ராபவம் (பன்னீராயிரப்படி) பூர்வாசார்யர்கள் கோமளேசுவரன் பேட்டை: சச்சிதானந்த அச்சியந்திர சாலை,1909 6
134 குலோத், கோ, குலோத்துங்க சோழன் கோவை ஒட்டக்கூத்தர் மதுரை : விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, 1910 3
135 குற்றா, ஊடல் திருக்குற்றால ஊடல் திரிகூடராசப்பன் கவிராய மூர்த்திகள் செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் 3
136 குற்றா, குற திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி திரிகூடராசப்பன் கவிராய மூர்த்திகள் மதுரை : விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, 1912 3
137 குற்றா, தல, திருக்குற்றாலத்தல புராணம் திரிகூடராசப்பன் கவிராய மூர்த்திகள் மதுரை : விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, சாதாரண ஆவணி 1
138 குறள் திருக்குறள் திருவள்ளுவர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, சௌமிய, வைகாசி , 3
139 குறள் ,,, உரை
()
பரி,
திருக்குறள் ,,,, பரிமேலழகருரை திருவள்ளுவர் : பரிமேலழகர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, சௌமிய, வைகாசி , 3
140 குறள், மணக் திருக்குறள் மூலமும்,
மணக்குடவர் உரையும்
திருவள்ளுவர் : மணக்குடவர் திருவல்லிக்கேணி: நோபில் அச்சுக்கூடம், 1925 3
141 குறிஞ்சிப், பத்துப்பாட்டு: குறிஞ்சிப்பாட்டு கபிலர் சென்னை : கமர்ஷியல் அச்சுக்டம், 1918, இணை்டாம் பதிப்பு 10
142 குறுந், குறுந்தொகை சங்கப்புலவர்கள் வேலூர்: வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம் 3
143 கூர்மபு, கூர்மபுராணம் அதிவீரராமபாண்டியர் சென்னை : தண்டையார்ப்பேட்டை இலக்ஷ்மீ விலாஸ அச்சுக்கூடம், ஈசுவர, சித்திரை 1
144 கூளப்ப, கூளப்பநாயக்கன் காதல் சுப்பிரதீபக்கவிராயர் சென்னை : விவேகவிளக்க அச்சுக்கூடம் 10
145 கைவல்,
()
வைகல்ய,
கைவல்ய நவநீதம் தாண்டவராய சுவாமிகள் தொண்டைமண்டலம் அச்சியந்திரசாலை, 1905 1
146 கொக்கோ, கொக்கோகம் அதிவீரராமபாண்டியன ஹேவிளம்பி, 1898 2
147 கொடிக், கொடிக்கவி உமாபதி சிவாசாரியர் சென்னை : கமர்ஷியல் அச்சுக்டம், 1879, 3
148 கொண்டல் வீடு, கொண்டல் விடுதூது 10
149 கொலைமறு, கொலைமறுத்தல் சாந்தலிங்க சுவாமிகள் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, கீலக, சித்திரை, 3
150 கொன்றை வே, கொன்றைவேந்தன் ஒளவையார் சென்னை : பண்டிதமித்திர யந்திரசாலை, 1904 9
151 கோயிலொ, கோயிலொழுகு சென்னை : ஆனந்த முத்திராக்ஷா சாலை, 1909 6
152 கோயிற்பு, கோயிற் புராணம் உமாபதி சிவாசாரியர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, சாதாரண, இரண்டாம்பதிப்பு 1
153 கோவி, சத, கோவிந்த சதகம் நாராயணபாரதி மதராஸ் :ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1906 3
154 சங். அக.
(எ. கா.) பாதிரிக்கூட்டம்
(சங்கத்தகராதி)
தமிழ்சொல்லகராதி
(முதற்பாகமும் இரண்டாம் பாகமும்)
கதிரைவேற்பிள்ளை மதுரை : தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1910 9
155 சங். அக. சங்கத்தகராதி
()

தமிழ்சொல்லகராதி
(மூன்றாம் பாகமும்)
கதிரைவேற்பிள்ளை மதுரை : தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1910 9
156 சங்கர, உலா, சங்கரசோழனுலா Ms. 10
157 சங்கற்ப, சங்கற்ப நிராகரணம் உமாபதி சிவாசாரியர் சிந்தாதிரிப்பேட்டை : சிவஞானபோதயந்திரசாலை, கலி 4996, ஐய, தை, இரண்டாம்பதிப்பு 3
158 சங்கீதகாய கா, சங்கீத காயகாமிர்த வர்ஷணி நாராயணதாஸர் & அருணாசலம் பிள்ளை சென்னை : ஜீவகாருண்ய விலாச அச்சுக்கூடம் 6
159 சங்கீதபால, சங்கீத பாலபோதினி 6
160 சடகோபரந், சடகோபரந்தாதி கம்பநாட்ாழ்வார் 3
161 சதாவிவ, சதாசிவருபம் சட்டநாத வள்ளலார் மதராஸ் :ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1917 9 to 3
162 சது, சதுராகராதி வீரமாமுனிவர் Madras: The Public Instruction Press. 1860 9
163 சம், அக, சம்பிரதாயவகராதி ஸ்ரீவைஷ்ணவ கிரந்த முத்ராபக ஸபை, சென்னை 9
164 சர்வச. கீர்த்
()
சர்வசமய,
சர்வசமய சமரச கீர்த்தனை தேவநாயகம் பிள்ளை சென்னை : வாணீவிலாச அச்சுக்கூடம், 1892 6
165 சர்வா, சிந் சர்வார்த்த சிற்ப சிந்தா மணி வீராசாமி முதலியார் சென்னை : ஜீவகாருண்ய விலாச அச்சியந்திரசாலை, 1905 6
166 சரசுவதியந், சரசுவதியந்தாதி கம்பநாட்ாழ்வார் சென்னை : கணேச அச்சுக்கூடம், ஆனந்த 3
167 சரசோ, சரசோதிமாலை போசராசபண்டிதர் யாழ்ப்பாணம் : சோதிடப் பிரகாச யந்திரசாலை, சௌமிய கார்த்திகை 3
168 சரபேந்திர குறவஞ்சி, ஸ்ரீசரபேந்திர பூபால
குறவஞ்சி நாடகம்
சிவக்கொழுந்து தேசிக சென்னபட்டணம்: கேஸரி அச்சுக்கூடம் ஆங்கிரஸ, ஆடி, 1932 3
169 சரவண, பணவிடு, Vide இராம, பணவிடு,
170 சாதகசிந், சாதக சிந்தாமணி தில்லை விநாயகன் Madras: The S.P.V. Press. 1932 3
171 சாதகா,
()
சாதகாலங்
சாதகாலங்காரம் நடராசர், கீரனூர் கோல்டன் ஸ்டீம் பிரஸ், 1911 3
172 சாரங்க, சாரங்கதரசம்ஹிதை துரைசாமி ஐயங்கார், எம், Madras : The Swadesamitran Branch Press, 1927, 3rd Edition 6
173 சி, சி, சிவஞானசித்தியார் சுபக்ஷம்
(1-6 சூத்திரங்கள்)
அருணந்தி சிவாசாரியர் சென்னை : சிவஞானபோத யந்திரசாலை, சர்வதாரி, வைகாசி 2
174 சி, சி, சிவஞானசித்தியார் சுபக்ஷம்
(7-12 சூத்திரங்கள்)
சென்னை : சிவஞானபோத யந்திரசாலை, விரோதி, ஆணி, கலியுகாதி 4991 2
175 சி, சி, பா. சிவஞானசித்தியார்
பரபக்ஷம்
சிந்தாதிரிப்பேட்டை : சிவஞானபோதயந்திரசாலை, சாதாரண, மார்கழி 1
176 சி, போ. சிவஞான போதம் மெய்கண்ட தேவர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, பராபவ, சித்திரை 8
177 சி, போ. சிற், சிவஞானபோதச்
சிற்றுரை விளக்கம்
முத்தையபிள்ளை, கொ, சென்னை : சைவவித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, and ஸ்ரீநிகேதன அச்சுக்கூடம், 1918 8
178 சி, போ. வ, தீ,
()
சி, போ. தீ, வ,
சிவஞானபோதவசனா லங்காரதீபம்
()
சிவஞானபோத தீ பாலங்கார வசனம்
செந்தினாதையர் சென்னை : சைவவித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, நள, சித்திரை, 1928 6
179 சி, போ.பா சிவஞானபோத பாஷ்யம் சிவஞானமுனிவர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, துர்மதி, மார்கழி 8 () 6
180 சிகிச்சா,
()
சிகிற்சா
சிகிச்சாசார சங்கிரகம் ஸ்ரீயூகி - முனிவர் இலக்கணக் களஞ்சிய அச்சுக்கூடம், நவம்பர், 1897 6
181 சிங்கைச்சிலேடை வெண்பா சிங்கைச் சிலேடை வெண்பா நமச்சிவாயப் புலவர் 1
182 சித், கட், சித்தாந்தக்கட்டளை Manonmani Vilasam Press, Madras, 1903 6
183 சித், சா. சித்தாந்தசாராவளி திரிலோசன சிவாசாரியர் சென்னை : சிந்தாதிரிப்பேட்டை சிவஞான போதயந்திர சாலை, சர்வஜித், தை 6
184 சித், சிகா. சித்தாந்தசிகாமணி
(நாகிசெட்டியின் உரையுடன் கூடியது)
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் சென்னை : கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், 1910 1 () 6
185 சித், பிர, சித்தாந்தப்பிரகாசிகை சிவஞானசுவாமிகள் மதராஸ்: ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1913 6
186 சித், மரபுகண். சித்தாந்த மரபு கண்டனம் சிவஞானசுவாமிகள் சிதம்பரம்: சித்தாந்த வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, விஜய, கார்த்திகை 6
187 சித்தர்சிந்து சித்தர் சிந்து 3 () 6
188 சிந்தா, நி,
()
சிந்தாமணி நிகண்டு
சிந்தாமணிநிகண்டு க, வயித்தியலிங்கர் சென்னை : இலக்ஷ்மீவிலாச அச்சுக்கூடம், தாது, சித்திரை 9
189 சிலப், சிலப்பதிகாரம் அரும்பதவுரை இளங்கோவடிகள் சென்னை : கமர்க்ஷியல் அச்சுக்கூடம், 1920, இரண்டாம் பதிப்பு 4
190 சிலப், ,,, அரும், சிலப்பதிகாரம் அரும்பதவுரை இளங்கோவடிகள் அரும்பதவுரையாசிரியர் சென்னை : கமர்க்ஷியல் அச்சுக்கூடம், 1920, இரண்டாம் பதிப்பு 4
191 சிலப், உரை சிலப்பதிகாரம் அடியார்க்கு நல்லுரை இளங்கோவடிகள் : அடியார்க்கு நல்லாா சென்னை : கமர்க்ஷியல் அச்சுக்கூடம், 1920, இரண்டாம் பதிப்பு 4
192 சிவக், பிரபந்,
()
சிவக்கொழுந்து பிர.
சிவக்கொழுந்து தேசிகர் பிரபந்ததிரட்டு சிவக்கொழுந்து தேசிகர் சென்னபட்டணம்: கேஸரி அச்சுக்கூடம் ஆங்கீரஸ ஆடி,1932 1
193 சிவசம, சிவசமவாதவுரை மறுப்பு சிவஞானசுவாமிகள் சிதம்பரம் : சித்தாந்த வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை,விஜய , கார்த்திகை 6
194 சிவதரு, சிவதருமோத்தரம் மறைஞானசம்பந்தர் சென்னை : மீனாட்ச்சியம்மை கலா நிதி அச்சுக்கூடம், 1888 1
195 சிவந்தெழுந்தபல்லவா,
உலா
சிவந்தெழுந்த பல்லவனுலா Madras 9
196 சிவப், கட், சிவபிரகாசக்கட்டளை Manonmani - Vilasam Press. Madura. 1903 6
197 சிவப், பிரபந் சிவபிரகாச சுவாமிகள்
பிரபந்திரட்டு
சிவபிரகாச சுவாமிகள் சென்னை : கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், பராபவ, தை , இரண்டாம் பதிப்பு 1 () 7
198 சிவப்பிர, சிவபிரகாசம் உமாபதிசிவாசிரியர் சிந்தாதிரிபேட்டை: சிவஞானபோத யந்திரசாலை, கலி 4996, ஜய, தை, இரண்டாம் பதிப்பு 2 () 6
199 சிவரக, சிவரகசியம் ஒப்பிலாமணிதேசிகர் திருசெங்கோடு: சுப்பராயகவுண்டர், அச்சியந்திரசாலை, ஜெய, ஆணி 1
200 சிவராத், பு, சிவராத்திரி புரணம் வரதராஜ பண்டிதர் Sacchidanandam Press, etc., சாதாரண, ஆடி 1
201 சிவாநந்தமாலை, சிவாநந்தமாலை 3 () 6
202 சிறுபஞ்சமூலம்
(எ. கா.) ஆதன்
சிறுபஞ்சமூலம் காரியாசான் மதராஸ்: ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1909 3
203 சிறுபாண், பத்துப்பாட்டு :
சிறுபாணாற்றுப்படை
இடைக்கழி நாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார் சென்னை : கமர்க்ஷியல் அச்சுக்கூடம், 1918, இரண்டாம் பதிப்பு 10
204 சினேந், சினேந்திரமாலை சைனமாமுனிவர் சென்னை : தனலக்ஷ்மி நர்த்தன அச்சியந்திர சாலை, 1906 3
205 சீகாழித், சீகாழித்தலபுராணம் அருணாசலக் கவிராயர் சென்னை : ஜீவரக்ஷாமிர்த் அச்சுக்கூடம், விஜய, மாசி 1
206 சீகாளத், பு சீகாளத்தி புராணம் சிவப்பிரகாசசுவாமிகள்
கருணைப்பிரகாசசுவாமிகள்
வேலையசுவாமிகள்
சென்னை : மெமோரியல் அச்சுக்கூடம், சர்வதாரி, கார்த்திகை 1
207 சீதக், சீதக்காதி நொண்டி நாடகம் Ms. 9
208 சீவக, சீவகசிந்தாமணி திருதக்கதேவர் சென்னை : பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், 1907. இரண்டாம் பதிப்பு 3
209 சீவக, சீவகசிந்தாமணி திருதக்கதேவர் சென்னை : கமர்க்ஷியல் அச்சுக்கூடம், 1922, மூன்றாம் பதிப்பு 3
210 சீவரட், சீவரட்சாமிருதம் சுப்பிரமணியபண்டிதர் சென்னை : மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம், கலியுகாதி, 4995, ஜய, கார்த்திகை, இரண்டாம் பதிப்பு 6
211 சீவோற்பத், சீவோற்பத்தி சிந்தாமணி சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம், 1900 6
212 சு,வை, ர, சுதேசவைத்தியரந்தினம் சந்திரசேகர், S. சென்னை :கார்டியன் அச்சுக்கூடம், 1916, மூன்றாம் பதிப்பு 6
213 சுக்கிர,
()
சுக்கிரநீதி
சுக்கிர நீதி கதிரேசஞ் செட்டியார் Part at, Madras: The Indian Printing Works and Part at, Triplicane: The Noble Press, 1926 6
214 சுத்தா சுந்தானந்தப்பிரகாசம் Ms. 9
215 சூடாமணி நிகண்டு
(எ. கா.) ஆதன்
சூடா. சூடாமணிநிகண்டு மண்டலபுருடன் சென்னபட்டணம்:
வித்தியாநு பாலன
யந்திரசாலை, பரிதாபி,
ஆடி
9
216 சூடா, உள், சூடாமணி உள்ள முடையான் திருக்கோட்டியூர் நம்பி S.P.V. Press, Madras, 1910 3
217 சூத,
()
சூத சங்,.
சூதசங்கிதை தேவராஜபிள்ளை மதராஸ்: ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, மன்மத பங்குனி இரண்டாம் பதிப்பு 7
218 சூளா சூளாமணி தோலாமொழித்தேவர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, 1889 1
219 செங்கழு, விநா, பிள், செங்கழுநீர்விநாயகர்
பிள்ளைத்தமிழ்
சிவஞானசுவாமிகள் சென்னை : இந்து தியலாஜிகல் யந்திரசாலை, நந்தன, சிங்கமதி 1
220 செங்கோன்றரைச்செலவு செங்கோன்றரைச் செலவு Ms. 9
221 சேந்,
()
செந், பத்,
செந்தமிழ்ப்பத்திரிகை 11
222 செவ்வந்தி, பு,
()
செவ்வந்திப்பு,
செவ்வந்திப்புராணம் எல்லப்ப நாவலர் சென்னை : மீனாட்சியம்மை கலா நிதி அச்சுக்கூடம், 1887 1
223 சேக்கிழார், பு, சேக்கிழார் நாயனார் புராணம் உமாபதிசிவாசாரியர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, சாதாரண, கார்த்திகை 3
224 சேதுபு, சேதுபுராணம் நிரம்பவழகிய தேசிகர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, ஏவிளம்பி, ஆனி, இரண்டாம் பதிப்பு 1
225 சேந், திருப்பல், சேந்தனார் திருப்பல்லாண்டு சேந்தனார் சென்னை : கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சார்வரி, ஆனி 3
226 சைவச, சைவசமய நெறி அறைஞானசம்பந்தநாயனார் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, கீலக, ஆடி, ஐந்தாம் பதிப்பு 1
227 சைவப், சைவப்பிரகாசனம் சங்கரபண்டிதர் சிவகாமி அச்சியந்திரசாலை, சென்னை, அட்சய, மாசி 6
228 சைவவி, சைவவினாவிடை
(முதற் புத்தகம்)
ஆறுமுகநாவலர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, பிரமாதீச, சித்திரை 6
229 சைவவி, சைவவினாவிடை
(இரண்டாம் புத்தகம்)
ஆறுமுகநாவலர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, விரோதிகிருது, ஐப்பசி 6
230 சோதிட, சிந்,
()
சோதிடக்,
சோதிடகிரகசிந்தா மணி இராமலிங்கக் குருக்கள் C.P.V. Press, Madras. 1911 6
231 சோமேசா முது,
()
கோமே,முதுமொழி
சோமேசர்முதுமொழி வெண்பா சிவஞான சுவாமிகள் S.S. P. W. Madras 3
232 சோழமண், சத, சோழமண்டலசதகம் ஆத்மநாத தேசிகர் மாயூரம் : கமலநபிரஸ், 1916 3
233 சோழவமி, சோழவமிசசரித்திரச்
சுருக்கம்
கோபிநாத ராவ், து, அ மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1910 6
234 சௌந்த, சௌந்தரியலகரி கவிராச பண்டிதர் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், 1907 3
235 ஞானவா, ஞானவாசிட்டம்
(பிறைசை அருணாசலசுவாமிகளின்உரை)
வசிட்டர் சென்னை : சூளை நிரஞ்சன விலாச அச்சியந்திரசாலை, 1911 1
236 ஞானா, ஞானாமிர்தம் வாகீச் முனிவர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1904 3 () 4
237 ஞானா, கட், ஞானாமிர்தக்கட்டளை Printed by Muniswami Mudaliar & Sons. 306, Linga Chetti Street, G.T., Madras, 1923 6
238 த, நி, போ, தத்துவநிசானுபோக சாரம் தத்துவலிங்கதேவர் 1 () 3
239 தக்கயாகப், தக்கயாகப்பரணி ஒட்டக்கூத்தர் சென்னை : கேஸரி அச்சுக்கூடம், சுக்கில, தை 1930 3 () 6
240 தசகா, தசகாரியம் சிதம்பரநாத தேசிகர் சென்னை : சுதேசமித்திரன் பவர்பிரஸ், 1914 3 () 6
241 தஞ்சைவா. தஞ்சைவாணன் கோவை பொய்யாமொழிப்புலவர் சென்னை : அமெரிகன் அச்சுக்கூடம், 1893 3
242 தண்டலை
()
தண்டலை,
தண்டலையார் சதகம் படிக்காசுப் புலவர் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1905 3
243 சத,
244 தண்டி, தண்டியலங்காரம் தண்டி யாசிரியர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, சோபகிருது, ஐப்பசி 3
245 தணிகை,
()
தணிகைப்பு,
தணிகைப்புராணம் கச்சியப்ப முனிவா The Scottish Press, Madras, சுபானு, சித்திரை 1
246 தத்துவப், தத்துவப்பிரகாசம் தத்துவப்பிரகாச சுவாமிகள் யாழ்ப்பாணம் : சோதிடப் பிரகாச யந்திரசாலை, நந்தன, மாசி 1 () 3
247 தமிழ்நா, தமிழ்நாவலர் சரிதை The Caxton Press, Madras, 1921 3
248 தமிழ்விடு, தமிழ்விடு தூது சென்னை : கேஸரி அச்சுக்கூடம், ஆங்கிரஸ, ஆவனி 1932 6
249 தர்க்கசங,
()
தருக்கசங்
தருக்க சங்கிரகம்
அன்னம்பட்டீயம்
சிவஞான சுவாமிகள் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, ரௌத்திரி, சித்திரை, ஆறாம்பதிப்பு 6
250 தர்க்கபரி, தர்க்கபரிபாஷை சிவபிரகாச சுவாமிகள் சென்னை : வேப்பேரி, கமலநாயகி, அச்சியந்திரசாலை, 1908 6
251 தர்க்கபா, தர்க்க(பரி)பாஷை சிவபிரகாச சுவாமிகள் Strong & Asbuty, Printers, Jaffna, 1880 6
252 தர்க்ககௌ, தர்க்ககௌமுதி சிவபிரகாச சுவாமிகள் Strong & Asbuty, Printers, Jaffna, 1880 6
253 தளசிங்கமாலை தளசிங்கமாலை அழகிய சிற்றம்பலக் கவிராயர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 6
254 தனிச், சிங்.
()
தனிச்செய்யுட்சி,
தனிச்செய்யுட் சிந்தாமணி கந்தசாமிக் கவிராயர் மதுரை: விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலை, 1880 3
255 தனிப்பா, தனிப்பாடற்றிரட்டு
(உரையுடன்) முதல் பாகம்
சந்திரசேகர கவிராஜ பண்டிதர் சென்னை : வைஜெயந்தி அச்சியந்திர சாலை, 1902 12
256 தனிப்பா, தனிப்பாடற்றிரட்டு
(உரையுடன்) இரண்டாம்பாகம்
சந்திரசேகர கவிராஜ பண்டிதர் Vithiya Ratthinakaram Press, Madras, 1902 12
257 தக்ஷிண்கை, தக்ஷிணகைலாச புராணம் சிங்கைச் செகராஜசேகரன் சென்னை : கலாரத்நாகரம் பிரஸ், 1887 1
258 தாயு, தாயுமானசுவாமிகள் பாடல் தாயுமான சுவாமிகள் சென்னை : ஸ்ரீநிகேதன அச்சுக்கூடம், 1906 1
259 தாளசமுத்திரம் தாளசமுத்திரம் Ms. 9
260 திணைமாலை
()
திணை. நூற்,
திணைமாலை நூற்றைம்பது கணிமேதாவியார் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1904 3
261 தியாக, லீலை தியாகராஜ லீலை மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை சென்னை : பிரஸிடென்ஸி அச்சுக்கூடம், 1905 1
262 திராவிடப், திராவிடப்பிரகாசிகை சபாபதி நாவலர் சென்னை : சாது அச்சுக்கூடம், பிரடவ, வைகாசி 1927 6
263 திரிகடு திரிகடுகம் நல்லாதனார் சென்னபட்டண: வித்தியாது பாலன அச்சியந்திரசாலை, சுப கிருது, பங்குனி 3
264 திருக்கருவை, கலித் திருக்கருவைக்
கலித்துறையந்தாதி
அதிவீரராம பாண்டியர் சென்னை: வைஜயந்தி பிரஸ், 1915 3
265 திருக்கருவை, பதிற்றுப். திருக்கருவைப்
பதிற்றுப் பத்தந்தாதி
0 சென்னபட்டணம் : வித்தியாது பாலன யந்திரசாலை, சுபகிருது, ஆடி, நான்காம் பதிப்பு 3
266 திருக்கலம் திருக்கலம்பகம் உதீசி தேவர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை 3
267 திருக்களிற்றுப் திருக்களிற்றுப்படியார் உய்யவந்ததேவ நாயனார் சென்னை: சிந்தாதிரிப்பேட்டை, சிவஞனபோத யந்திரசாலை, துர்முகி, ஆவணி, இரண்டாம் பதிப்பு 3
268 திருக்காளத்பு திருக்காளத்திப் புராணம் ஆனந்தக் கூத்தார் சென்னை : வைஜயந்தி அச்சுக் கூடம், 1912 2
269 திருக்குற்ஊடற் திருக்குற்றுலவூடற் பிரபந்தம் திரிகூட ராசப்பக்கவிராயர் மதுரை : தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1927 6
270 திருக்கூட்டச்சதம் திருக்கூட்டச்சதகம் தியாகராஜ தேசிகர் Ms. 9
271 திருக்கை வழக்கம் திருக்கை வழக்கம் கம்பநாட்டாழ்வார் சென்னபட்டணம் : வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, வியதை, மூன்றாம் பதிப்பு 10
272 திருக்கோ. திருக்கோவையார் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் சென்னபட்டணம் : வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, பிரமாதீச, ஆடி 3
273 திருச்செந்.பு. திருச்செந்தூர்ப் புராணம் வென்றிமாலைக்கவிராயர் மதுரை : ஸ்ரீராமசந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலை, 1911 1
274 திருச்செந்தூர், பிள்ளை திருச்செந்தூர்ப் பிள்ளைத் தமிழ் பகழித் கூத்தர் மதுரை : ஸ்ரீராமசந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலை, 1911 1 () 3
275 திருத்திரு வந். திருத்தொண்டர் திரு வந்தாதி நம்பியாண்டார் நம்பி சென்ன பட்டணம் : வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, சாதாரண, கார்த்திகை 3
276 திருத்.பு.சா. திருத்தொண்டர் புராணம் சாரம் உமாபதி சிவாசாரியர் சென்னபட்டணம் : வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, சாதாரண, கார்த்திகை 3
277 திருநாகைக் திருநாகைக் காரோண புராணம் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை சென்னை : ஏஷ்யாடிக் அச்சுக் கூடம், சுக்கில, ஆவணி 1
278 திருநூற் திருநூற்றந்தாதி அவிரோதியாழ்வார் மதுரை : தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1905 3
279 திருநெல்.பு. திருநெல்வேலித் தலபுராணம் நெல்லையப்பக் கவிராயர் 0 3
280 திருப்பணி,
()
மதுரைத் திருப்.
திருவால வாயுடையார் திருப்பணிமாலை 0 மதுரை : தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, சௌமிய மேச ரவி 3
281 திருப்பு. திருப்புகழ் (முதற் பாகம்) அருணகிரி நாதர் சென்னபட்டணம் : மிமோரியல் அச்சுக்கூடம், 1909 3
282 திருப்பு. திருப்புகழ் (இரண்டாம் பாகம்) " சென்னபட்டணம் : ஸ்டார் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், 1901 3
283 திருப்பு புதுப். திருப்புகழ் புதுப்பதிப்பு (Volume III) " சென்னை : பி.ஆர். ராமையர் கம்பெனி and கார்டியன் அச்சுக்கூடம், அசுய, கார்த்திகை (Novermber) 3
284 திருப்புகழ்த். திருப்புகழ்த்திரட்டு திருவிளங்கம் பிள்ளை யாழ்ப்பாணம் : கொச்குவில் சோதிடம் பிரகாசயந்திரசாலை, 1916 3
285 திருப்போ. சந். திருப்போரூர்ச் சந்நிதி முறை சிதம்பரசுவாமிகள் சென்னை : புரசை : நற்றமிழ் விலாச அச்சியந்திசாலை, 1907 1
286 திருமக். திருமந்திரம் திருமூலநாயனார் மாதராஸ் : பிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1912 3
287 திருமுரு. பத்துப்பாட்டு :
திரு முருகாற்றுப்படை
நக்கீரர் சென்னை : கமர்சீயல் அச்சுக் கூடம், 1918 இரண்டாம் பதிப்பு 10
288 திருமுறை கண். திருமுறைகண்ட புராணம் உமாபதி சிவாசாரியர் சென்னபட்டணம் : வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, சாதாரண, கார்த்திகை 3
289 திருவகுப்பு திருவகுப்பு அருணகிரிநாதர் சென்னை : வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, 1889
290 திருவரங்கத் தந். திருவரங்கத்தந்தாதி பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார் மதராஸ் :ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1904 3
291 திருவருட் திருவருட்பயன் உமாபதி சிவாசாரியார் சிந்தாதிரிப்பேட்டை : சிவஞான போத யந்திரசாலை, கலி 4996, ஜய, தை, இரண்டாம் பதிப்பு 1
292 திருவருணைக். திருவருணைக்கலம்பகம் எல்லப்ப நாவலர் சென்னை : டிவைன் பிரெஸ், 1905 3
293 திருவாச. திருவாசகம் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் ஸ்ரீ பத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம், 1907 2
294 திருவாத.பு திருவாதவூரடிகள் புராணம் கடவுள் மாமுனிவர் சென்னை : வித்தியாநுபாலன யந்திர சாலை, பிலவங்க, சித்திரை 1
295 திருவாய் நூற். திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி மணவாளமாமுனிகள் சென்னை : கணேச அச்சுக்கூடம், 1920 3
296 திருவாரூ.பு. திருவாரூர்ப்புராணம் சம்பந்த முனிவர் சென்னை கலாரத்நாகர அச்சுக் கூடம், ஜய, பங்குனி 1
297 திருவாரூரு, திருவாரூருலா அந்தகக் கவி வீரராகவ முதலியார் மதுரை : தமிழ்ச்சங்கை முத்திரா சாலை, 1910 10
298 திருவாரூ. குற திருவாரூர்க்குறவஞ்சி 0 Ms. 9
299 திருவால.கட் திருவாலவாய்க் கட்டளை 0 Mononmani Vilasam Press, Madras, 1903 5
300 திருவாலவா. திருவாலவாயுடையார்
திருவிளையாடற் புராணம்
பெரும்பற்றப்புலியூர் நம்பி சென்னை : பிரசிடென்சி அச்சுக் கூடம், 1906 2
301 திருவாவடு.கோ. திருவாவடுதுறைக் கோவை தொட்டிக்கலைசுப்பிரமணிய முனிவர் சென்ன பட்டணம் : வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம், 1903 5
302 திருவானைக் திருவானைக்காப் புராணம் கச்சியப்ப சுவாமிகள் சென்னை : ஸ்ரீ பத்மாநாப விலாச அச்சுக்கூடம், 1908 1
303 திருவானை, உலா
()
திருவானைக்
திருவானைக்காவுலா காளமேகப்புலவர் 0 10
304 உலா
()
திருவானைக் காவுலா திருவிசை.
திருவிசை
()
திருவிசைப்.
திருவிசைப்பா திருமாளிகைத்தேவர், சேந்தனார், கருவூர்த்தேவர்,பூந்துருத்திநம்பி, காடநம்பி, கண்டராதித்தர், வேணாட்டடிகள், திருவாலியமுதனார், புருடோத்தம நம்பி, சேதிராயர் சென்னை : கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சார்வரி, ஆவணி 7
305 திருப்பல்.
()
திருப்.
திருப்பல்லாண்டு திருமாளிகைத்தேவர் " 3
306 திருவிருத். திருவிருத்தம் நம்மாழ்வார் சென்னபட்டணம் : ஸ்ரீ நிகேதன முத்ராசரசாலை, கலி 5004, சோபகிருது 5
307 திருவிளை. திருவிளையாடற் புராணம் பரஞ்சோதி முனிவர் சென்னை : வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், 1912 1
308 திருவிளை. பயகர (திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடர் புராணம்) பயகரமாலை வீரபத்திரக் கம்பர் சென்னை : கேசரி அச்சுக்கூடம், 1927 3
309 திருவுசாத் தான் நான் மணிமாலை (திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற் புராணம்) திருவுசாத்தான நான்மணி மலை பழனியப்பஞ்சேர்வைகாரர் 0 6
310 திருவுந்தி. திருவுந்தியார் உய்யவந்ததேவ நாயனார் சிவஞானபோதயந்திரசாலை : சென்னை : சிந்தாதிரிப்பேட்டை துர்முகி, ஆவணி, இரண்டாம் பதிப்பு 3
311 திருவேங். சத. திருவேங்கடசதகம் நாராயணபாரதியார் மதராஸ் :ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 1905 3
312 திருவேங்கடக்,
()
திருவேங்கடக்கலம்
திருவேங்கடக் கலம்பகம் முத்தமிழ்க்கவி வீரராகவ முதலியார் சென்னை : டிவைன் பிரெஸ் 1905 3
313 திருவேங்கடவுலா திருவேங்கடவுலா .... Ms. 3 () 9
314 திவ். நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தம் :- ஆழ்வார்கள் மதராஸ் : கோல்டன் ஸ்டீம் பிரஸ், பரீதாபி 1 () 7 () 16
315 அமலனாதி இயற். அமலனாதிபிரான் இயற்பா : திருப்பாணாழ்வார் 0 0
316 முதல் திருவந். முதல் திருவந்தாதி பொய்கையாழ்வார் 0 0
317 இரண்டாங் இரண்டாந்திருவாங்தாதி பூதத்தாழ்வார் 0 0
318 மூன்றாந் மூன்றாந்திருவந்தாதி பேயாழ்வார் 0 0
319 நான்மு. நான்முகன் திருவங்தாதி திருமழிசையாழ்வார் 0 0
320 திருவிருத். திருவிருத்தம் நம்மாழ்வார் 0 0
321 திருவாசி. திருவாசிரியம் " 0 0
322 பெரிய திருவங். பெரிய திருவந்தாதி " 0 0
323 திருவெழு கூ. திருவெழுகூற்றிருக்கை திருமங்கையாழ்வார் 0 0
324 சிறிய.
()
சிறியதிரும.
()
சிறிய.ம.
சிறிய திருமடல் " 0 0
325 பெரிய.
()
பெரிய திரும.
()
பெரிய.ம.
0 " 0 0
326 இராமானுச. இராமானுச நூற்றந்தாதி திருவரங்கத்தமுதனார் 0 0
327 கண்ணி நுண். கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு மதுரகவியாழ்வார் 0 0
328 திருச்சங.் திருச்சந்தலிருந்தம் திருமழிசையாழ்வார் 0 0
329 திருக்குறுங் திருக்குறுந்தாண்டகம் திருமங்கையாழ்வார் 0 0
330 திருநெடுங் திருநெடுந்தாண்டகம் " 0 0
331 திருப்பல். திருப்பல்லாண்டு பெரியாழ்வார் 0 0
332 திருப்பள்ளி திருப்பள்ளியெழுச்சி தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் 0 0
333 திருப்பா. திருப்பாவை ஆண்டாள் 0 0
334 திருமாலை திருமாலை தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் 0 0
335 திருவாய். திருவாய்மொழி நம்மாழ்வார் 0 0
336 நாய்ச், பெரியதி, பெரியாழ் நாய்ச்சியார் திருமொழி
பெரிய திருமொழி
பெரியாழ்வார் திருமொழி
ஆண்டாள் திருமங்கையாழ்வார் பெரியாழ்வார் 0 0
337 பெருமாள் திவ்யசூரி, திவா, பெருமாள் திருமொழி
திவ்ய சூரி சரிதம்
சேந்தன் திவாகரம்
குலசேகரப்பெருமான் வீராசாமி ஐயங்கார் சேந்தனார் Madura, H.S.D. Press, 1929 சென்னை : மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம், 1904 6,9
338 துகில், தூது தெய்வச், விறலி. துகில்விடுதூது
தெய்வச்சிலையார்
விறலிவிடுதூது
குமாரசுவாமி அவதானி B.N. Press, 1936 10
339 தெய்வீகவுலா தேசிகப்.
()
தேசிகப்பிர.
தெய்வீகவுலா தேசிகப்பிரபந்தம் இரட்டைப்புலவர் வேதாந்த தேசிகர் சென்னை : ஸ்ரீ வைஷ்ணவ முத்ரணாலயம், 1928 10
340 தேவா.
(எ. கா.) நெளிவு
தேவாரம் :
" திருமறை, 1,2,3" " 4,5,6" " 7
திருஞானசம்பந்தமூர்த்திகள்-திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள்-சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள்" சென்னை : சைவவித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, 1911 5
341 தேவை. தேவையுலா பலபட்டடைச் சொக்க நாதப் புலவர் 1925 10
342 தைலவ. தைலவருக்கச்சுருக்கம் தேரையர் சென்னை : எம் பி ரஸ் ஆப் இண்டியா அச்சுச்கூடம், ஹேவிளம்பி, பங்குனி 1
343 தொண்டை, சத. தொண்டைமண்டல சதகம் படிக்காசுப்புலவர் மதராஸ் :ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1913 3
344 தொல்.எழுத், இளம்பூ.
()
இளம்பூர.
தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரம் :
இளம் பூரணருரை
இளம்பூரணர் சென்னை : இந்தியா அச்சுக்கூடம் 1
345 தொல்.எழுத்.உரை தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரம்:
நச்சினார்க்கினியருரை
நச்சினார்க்கினியர் சென்னப்பட்டணம் : வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை,கர 1
346 தொல்.சொல்.இளம்பூ.
()
இளம்பூர
தொல்காப்பியச் சொல்லதிகாரம்:
இளம்பூரணருரை
இளம்பூரணர் சென்னை : குமாரசாமி நாயுடு & ஸன்ஸ், 1927 1
347 தொல்.சொல்.தெய்வச் தொல்காப்பியச் சொல்லதிகாரம்: தெய்வச்சிலையாருரை தெய்வச்சிலையார் தஞ்சை: லாலி அச்சுக்கூடம், 1929 1
348 தொல்.பாயி தொல்காப்பியப் பாயிரவிருத்தி (தொல்காப்பியச் சூத்திர விருத்தி) சிவஞானமுனிவர் சென்னபட்டனம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, விரோதி கிருது, ஆவணி, மூன்றாம் பதிப்பு 1
349 தொல்.பொ.இளம்பூ
()
இளம்பூர
தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம்: இளம்பூரணருரை இளம்பூரணர் வாவில்லா பிரஸ், சென்னை 1
350 தொல்.பொ.உரை தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம்:
நந்சினார்க்கினியருரை & பேராசிரியருரை
நச்சினார்கினியர் & பேராசிரியர் Minerva Press, Madras, 1916 1
351 தொல்.விருத். தொல்காப்பியச் சூத்திர விருத்தி சிவஞானமுனிவர் சென்னபட்டனம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, விரோதி கிருது, ஆவணி, மூன்றாம் பதிப்பு 3 () 6
352 தொன்.வி. தொன்னூல் விளக்கம் வீரமாமுனிவர் அர்ச். சூசையப்பர் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1891 3
353 நந்த.கீர்த் நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை கோபாலகிருஷ்ணபாரதி 0 9
354 நந்திக். நந்திக்கலம்பகம் 0 மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1921 3
355 நம்பியகப். அகப்பொருள் விளக்கம் நாற்கவிராச நம்பி மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1913 3
356 நம்பியுலா திருக்குறுங்குடி
அழகிய நம்பியுலா
.... சென்னை: இராயப்பேட்டை, சாது அச்சுக்கூடம், 1932 10
357 நரிவிருத். நரிவிருத்தம் திருத்தக்கதேவர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1907 3 () 10
358 நல்.பாரத பாரதம் நல்லாப்பிள்ளை சென்னை: வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், 1911 1
359 நல்வழி நல்வழி ஒளவையார் சென்னை: பண்டிதமித்திரா யந்திர சாலை, 1906 3
360 நள. நளவெண்பா புகழேந்திப்புலவர் The Minerva Press, Madras, 1911 1
361 நற். நற்றிணை சங்கப்புலவர்கள் சென்னபட்டணம்: சைவ வித்தியாநுபாலன யந்திரசாலை, இராக்ஷச, வைகாசி 3
362 நன்.உரை
()
நன். விருத்.
நன்னூல் விருத்தியுரை பவணந்திமுனிவர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, சுபகிருது மார்கழி 3
363 நன். சங்கர நமச்.
()
நன். சங்கரந.
நன்னூல் சங்கர நமச்சிவாயருரை சங்கரநமச்சிவாயர் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1925 3
364 நன். மயிலை. நன்னூல் மயிலை நாதருரை மயிலைநாதர் சென்னை: வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம், 1918 3
365 நன்னெறி நாகைக்காரோ திருநாகக்காரோண புராணம் மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை" சென்னை: ஏசியாடிக் அச்சுக்கூடம், சுக்கில, ஆவணி...
366 நாஞ்.மருமக்.மா. நாஞ்சிநாட்டு
மருமக்கள்வழிமான்மியம்
தேசியகவிநாயகம் பிள்ளை தமிழன்: திருவனந்தபுரம் 3 () 5
367 நாகார்த்த.
()
நானார்த்த.
நாகார்த்ததீபிகை முத்துசாமிப்பிள்ளை Ms. 9 0r 10
368 நாம. நிக.
()
நாமதீப.
நாமதீபநிகண்டு சிவசுப்பிரமணியக் கவிராயர் Madras: The B.B. Press, 1930 3
369 நாலடி நாலடியார் சமணமுனிவார்கள் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1909 0
370 நான். பால. நான்காம் பாலபாடம் ஆறுமுக நாலவர் சென்னபட்டணம்: சைவவித்தியாநுபாலன சௌமிய, சித்திரை 6
371 நான்மணி. நான்மணிக்கடிகை விளம்பிநாகனார் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1910 3
372 நானாசீ நானாசீவவாதக் கட்டளை 0 Manonmani Vilasam Press, 1903 6
373 நிகண்டு நிகண்டு 0 Ms. 6
374 நித்தியகரு நித்தியகருமானுச்டானம் 0 0 0
375 நித்தியா நித்தியானுசந்தானம் 0 சென்னை: கணேச அச்சுக்கூடம், 1920 5 () 6
376 நீதிநெறி. நீதிநெறி விளக்கம் குமரகுருபரசுவாமிகள் சென்னை: கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சுபகிருது, தை, இரண்டாம் பதிப்பு 3
377 நீதிவெண். நீதிவெண்பா 0 சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, கீலக, ஆவணி 3
378 நீர்நிறக் நீர்நிறக்குறிச் சாஸ்திரம் தேரையர் சென்னை: எம்பிரஸ் ஆப் இந்தியா அச்சுக்கூடம், கலி 4998, ஹேவிளம்பி, பங்குனி, இரண்டாம் பதிப்பு 3
379 நீல.
()
நீல கேசி
()
நீலகேசித்திரட்டு
நீலகேசி 0 ராயக்பேட்டை: சாதுபிரஸ், 1935 1,3, () 9
380 நெஞ்சுவிடு. நெஞ்சுவிடுதூது உமாபதிசிவாசாரியர் சென்னை: கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம்இ பராபவ தை, 1905 10
381 நெடுநல். பத்துப்பாட்டு: நெடு நல்வாடை நக்கீரர் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1918, இரண்டாம் பதிப்பு 10
382 நெல்விடு நெல்விடுதூது 0 சென்னை: சாது அச்சுக்கூடம், 1933 10
383 நேமி.
()
நேமிநா.
நேமிநாதம் குணவீரபண்டிதர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1903 1
384 நைடத. நைடதம் அதிவீரராமபாண்டியர் சென்னை: வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், 1910 7
385 பகவற் பகவற்கீதை ஸ்ரீபட்டனார் சென்னை:ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 1912, இரண்டாம் பதிப்பு 2 () 3
386 பச்.மூ. பச்சிலைமூலிகை அகராதி 0 0 9
387 பஞ். பஞ்சாங்கம் 0 0 9
388 பஞ்ச. பஞ்சதந்திரப் பாடற் கதை வீரமார்ததாண்ட தேவர் Madras: The Manonmani Vilasam Press, 1906 1 () 3
389 பஞ்ச. திருப்பு. பஞ்சரத்தினத் திருப்புகழ் 0 0 3
390 பஞ்சாக். பஞ்சாக்கரமாலை கண்ணுடைய வள்ளலார் சென்னை: சாது அச்சுக்கூடம், 1932 3
391 பஞ்சதந். பஞ்சதந்திரம் வசனம் தாண்டவராயமுதலியார் 0 9
392 பட்டினத்திருப்பா. பட்டினத்தார் திருப்பாடற்றிரட்டு பட்டினத்தார் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், 1907 1
393 பட்டினப். பத்துப்பாட்டு: பட்டினப்பாலை உருத்திரங்கண்ணனார் சென்னை: கமிர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1918, இரண்டாம் பதிப்பு 10
394 பண்டாரசா. பண்டாரசாத்திரம் அம்பலவாண தேசிகர், தக்ஷிணாமூர்த்தி தேசிகர்,சுவாமிநாத தேசிகர், வேலப்ப தேசிகசுவாமிகள் சீகாழி: திரிபுரசுந்தரி அச்சியந்திரசாலை, குரோதன, தை, 1926 1 () 9
395 பணவிடு பணவிடுதூது
(மாதைத் திருவேங்கட நாதர் பேரில்)
0 மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1908 10
396 பதார்த்த. பதார்த்தகுண சிந்தாமணி பதினெண்சித்தார் சூளை: கோபாலவிலாச அச்சியந்திரசாலை,1907 10
397 பதிபசுபாச. பதிபசுபாசவிளக்கம் 0 யாழ்ப்பாணம் : வித்தியாநுபால்ன யந்திரசாலை, கலி 5008, பராபவ, கார்த்திகை 6
398 பதிற்றுப். பதிற்றுப்பத்து குமட்டூர் கண்ணனார்,
பாலைக்கௌதமனார்,
காப்பியாற்றுக் காப்பியனார்,
பரணர், காக்கை பாடினி யார் நச்செள்ளையார்,
கபிலர், அரிசில்கிழார்,
பெருங்குன்றூர்கிழார்
சென்னபட்டணம்: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1920, இரண்டாம் பதிப்பு 3 () 4
399 பதினொ. பதினொராந்திருமுறை திருவாலவாயுடையார்,
காரைக்காலம்மையார்,
ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார்,
சேரமான் பெருமாள் நாயனார்
, நக்கீர தேவநாயனார்,
கல்லாட தேவ நாயனார்,
கபில தேவநாயனார்,
பரணதேவ நாயனார்,
இளம்பெருமானடிகள், அதிராவடிகள்,
பட்டினத்துப் பிள்ளையார்,
நம்பியாண்டார் நம்பி
சென்னை: கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், சார்வரி, ஆவணி 7
400 பரஞ்சோ. வேதா.
()
பாஞ்சோ. வேதாரணி
பரஞ்சோதி முனிவர் பாடிய வேதாரணிய புராணம் பரஞ்சோதிமுனிவர் சென்னை: தாம்ஸன் கம்பெனி, குரோதி, மிதுனரவி, இரண்டாம் பதிப்பு 1
401 பரத பரதசாஸ்திரம் அரபத்தநாவலர் சென்னை: தண்டையார்பேட்டை இலக்ஷ்மி விலாச அச்சுக்கூடம், 1876 1
402 பரி. அக.
()
ப. பா.
பரிபாசை அகராதி 0 0 0
403 பரிபா. பரிபாடல் சங்கப்புலவர்கள் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1918 4
404 பல்பொருட் சூளாமணி
()
பல்பொருட் சூளா.
பல்பொருட்சூளாமணி ஈச்சுரபாரதி Ms. 9
405 பவுஷ்கரம் பௌஷ்கரஸம்ஹிதை 0 சிதம்பரம்: ஸ்ரீ ஜ்ஞானசம்பந்த விலாஸ யந்திரசாலை, 1925 3
406 பழ.
()
பழ மொ.
பழமொழி முன்றுறையரையர் S.P.C.K. Press, Vepery, 1917 3
407 பழ.அக. பழமொழி அகராதி அனவாதவிநாயகம் பிள்ளை சென்னை :ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 1913 6
408 பழம. பழமலையந்தாதி சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் புரசை: கணேச அச்சியந்திரசாலை, கீலக, கார்த்திகை, இரண்டாம் பதிப்பு 3
409 பழனிப்பிள்ளைத். பழனிப்பிள்ளைத்தமிழ் சின்னப்ப நாயக்கர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, 1932 3
410 பறாளை.பள்ளு பறாளைவிநாயகர்பள்ளு C.V. ஜம்புலிங்கம் பிள்ளை சென்னை 3 () 9
411 பன்னிருபா. பன்னிருபாட்டியல் பொய்கையார் முதலிய சங்கத்துச் சான்றோர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, 1904 3
412 பன்னூற். பன்னூற்றிரட்டு பாண்டித்துரைத்தேவர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, 1906, இரண்டாம் பதிப்பு 3
413 பாகவ. பாகவதம் செவ்வைச்சூடுவார் ஸ்ரீ பத்மநாபவிலாச அச்சுச்கூடம், 1908 8
414 பாடுது. பாடுதுறை தத்துவராயர் சென்னை: மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம், 1904 1
415 பாரத. மகாபாரதம் வில்லிபுத்தூராழ்வார் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, 1907 1
416 பாரதவெண். பாரதவெண்பா பெருந்தேவனார் Author's Press, Madras, 1924 & 1925 1 () 9
417 பாரதி. பாரதி நூல்கள் ஸி. சுப்பிரமணிய பாரதி பாரதிப்பிரசுராலயம், திருவல்லிக்கேணி 11
418 பாலகணி. பாலகணிதம் நாராயணஸ்வாமி ஐயர், வி.கே. The India Printing Works, Madras 6
419 பாலவா. பாலவாகடத்திரட்டு பதினெண்சித்தார் சென்னை: ஸ்ரீ பத்மநாப விலாச அச்சுச்கூடம், 1908 3
420 பி.வி. பிரயோகவிவேகம் சுப்பிரமணியதீக்ஷிதர் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலனயந்திரசாலை, விசுவாசு, மார்கழி, இரண்டாம் பதிப்பு 3
421 பிங். பிங்கலகண்டு பிங்கலமுனிவர் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 1917 9
422 பிரதாப. பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் வேதநாயகம் பிள்ளை Mayavaram: V.G. Arokiasamy & Bors 6
423 பிரதாப.விலா பிரதாபசந்திர விலாசம் ராமசாமிராஜு, P.V. Madras: The Andi Saraswati Nilaya Press, 1915 6
424 பிரபஞ். பிரபஞ்சஉற்பத்தி முனிசாமி முதலியார் சென்னை: சிவகாமிவிலாச அச்சுக்கூடம், 1913 6
425 பிரபஞ்சவி. பிரபஞ்சவிசாரம் சபாரத்தினமுதலியார் சென்னை: வேப்பேரி செங்கல்ராய நாயகர் ஆர்ப்பனேஜ் அச்சுச்கூடம், 1918 6
426 பிரபுலிங் பிரபுலிங்கலீலை சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் சென்னை: கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், இரண்டாம் பதிப்பு 1905 1
427 பிரபோத,
()
பிரபோதசந்.
பிரபோதசந்திரோதயம் மாதைத் திருவேங்கடநாதர் பெரியகுளம்: ஸ்ரீ மீனாம்பிகை அச்சியந்திரசாலை, பரிதாபி, தை, இரண்டாம் பதிப்பு 2
428 பிரமோத். பிரமோத்தரகாண்டம் வரதுங்கராமபாண்டியன் சென்னை: ஸ்ரீபத்மநாபவிலாச அச்சியந்திரசாலை, 1907 2
429 பிரா.சமு. பிராயச்சித்த சமுச்சயம் 0 Ms. 3 () 9
430 பிராசாத மாலை பிராசாதமாலை ஞானபிரகாச பட்டாரகர் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, 1930 3
431 பு.வெ. புறப்பொருள்வெண்பாமாலை ஐயனாரிதனார் சென்னை: வைஜயந்தி அச்சுக்கூடம், இரண்டாம் பதிப்பு, 1915 2
432 புட்ப. புட்பவிதி ஞானபிரகாச பட்டாரகர் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 1906 3
433 புட்பபலன் புட்பபலன் " சென்னை:ரிப்பன் பிரஸ் 3
434 புலவராற். புலவராற்றுப்படை இரத்தினக்கவிராயர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்கம் 10
435 புலியூரந். புலியூரந்தாதி மயில்வாகனப் புலவர் பருத்தித்துறை: கலாநிதியந்திர சாலை, 1906 3
436 புறத். புறத்திரட்டு 0 Ms. 9
437 புறநா புறநானூறு சங்கப்புலவர்கள் சென்னை: வே.நா.ஜுபிலி அச்சுச்கூடம், 1894, முதற்பதிப்பு 3 () 4
438 புறநா. புறநானூறு சங்கப்புலவர்கள் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1923, இரண்டாம் பதிப்பு 3 () 4
439 பூகோள விலாசம் பூகோள விலாசம் ஆபத்தாரணர் சென்னை: சாது அச்சுக்கூடம்,1933 10
440 பூவண.உலா திருப்பூணநாதருலா கந்தசாமிப்புலவர் சென்னபட்டணம்: பிரஹிடென்ஹி அச்சுக்கூடம், 1904 10
441 பூவாளூர்ப். பூவாளூர்ப்புராணம் கச்சியப்பமுனிவர் 0 1
442 பெ.மா.
()
பெ. மாட்.
()
பெரியமாட்.
பெரியமாட்டுவாகடம் same as மாட்டு வாகடம் பதினெண்சித்தார் Madras: S.A.M. Press, 1923 6
443 பெரியபு. பெரியபுராணம் சேக்கிழார் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, சாதாரண கார்த்திகை 1
444 பெரியபு.வசன. பெரியபுராணவசனம் ஆறுமுகநாவலர் சென்னபட்டனம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, வைகாசி, 14-ஆம் பதிப்பு 6
445 பெருங். பெருங்கதை கொங்குவேளிர் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1924 7
446 பெருந்தொ. பெருந்தொகை இராகவையங்கார்,மு மதுரை: தமிழ்ச்சங்கம், 1925 3 () 9
447 பெரும்பாண். பத்துப்பாட்டு: பெரும்பாணாற்றுப்படை உருத்திரங் கண்ணனார். சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1918, இரண்டாம் பதிப்பு 10
448 பேரகத். பேரகத்தியம் அகஸ்தியர் S.P.C.K. Press, Vepery, 1912 9
449 பைபிள். பைபிள் தமிழ்வசனம் 0 Madras: The Diocesan Press,1923 13
450 பைபிள் அக. பைபிள் அகராதி கிலேற்றன், ஏ.சி. Madras: The C.L.S. Press, 1923 9
451 பைசஜ பைசஜகல்பம் ஜகநாதம் நாயுடு, மஞ். Madras: Minerva Press, 1906, 2nd Edition 6 () 9
452 பொதி.நி.
()
பொதி. நிக.
பொதிகை நிகண்டு சாமிநாத கவிராயர் Madras: The B.N. Press, 1934 3 () 9
453 பொருட்.நி.
()
பொரு.நி.
பொருட்டொகை நிகண்டு சுப்பிரமணியபாரதி மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை 3 () 9
454 பொருந. பத்துப்பாட்டு:
பொருநராற்றுப்படை
முடத்தாமக்கண்ணியார் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1918, இரண்டாம் பதிப்பு 10
455 போற்றிப்பஃ போற்றிப்பஃறொடை உமாபதி சிவாசாரியர் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1899 10
456 ம.வெ.அ. மறைப்பு வெளிப்படை அகராதி 0 0 9
457 மங்களே. மங்களேசுவரியம் வைத்தியலிங்கப்பத்தார் சென்னை: சூளை: ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ், 1910, இரண்டாம் பதிப்பு 1 () 3
458 மச்சபு. மச்சபுராணம் வடமலையப்ப கிள்ளையன் சென்னை: மினெர்வா அச்சியந்திரசாலை, 1900 1
459 மணி.
(எ. கா.) பாதபங்கயமலை
மணிமேகலை சாத்தனார் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1921, இரண்டாம் பதிப்பு 4
460 மதுரகவி. மதுரகவிபதம் மதுரகவிபாரதி 0 3
461 மதுரைக். பத்துப்பாட்டு:
மதுரைக்காஞ்சி
மாங்குடி மருதனார் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1918, இரண்டாம் பதிப்பு 10
462 மதுரைச்.உலா. மதுரைச்சொக்கநாதருலா புராணத் திருமலைநாதர் கேஸரி அச்சுக்கூடம், 1981 10
463 மதுரைத் தல மதுரைத்லவரலாறு 0 மதுரை: தமிழ்ச்சங்கம், 1906 0
464 மதுரைத்திருப்.
()
திருப்பணி.
திருவாலவாயுடையார், திருப்பணிமாலை 0 மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா 3
465 மதுரைப்
()
மதுரைப் பதிற்
மதுரைப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி 0 சென்னை: கலாரத்நாகரம் பிரஸ், 1891 3
466 மநு. மநுதர்ம சாத்திரம் இராமாநுஜாசாரியர் ஸ்ரீ பத்மநாப விலாச அச்சுக்கூடம், 1907 6
467 மருது.
()
மருதூரந்
மருதூரந்தாதி தலைமலைகண்டதேவர் சென்னை: வித்தியாநுபாலனயந்திர சாலை, சுபகிருது, ஆடி, நான்காம் பதிப்பு 3
468 மலை. வைத்திய மலையகராதி பதினெண்சித்தர் சென்னை: ஸ்ரீபத்மாநாப விலாச அச்சுக்கூடம், 1908 9
469 மலைபடு. பத்துப்பாட்டு: மலை படுகடாம் பெருங்கௌசிகனார் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1918, இரண்டாம் பதிப்பு 10
470 மறைசை. மறைசையந்தாதி சின்னத்தம்பிப்புலவர் மதராஸ் :ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலை, 1912 3
471 மனையடி சாத்திரம் மனையடிசாத்திரம் இராமகிருஷ்ண சித்தாந்தி யார் & ஐயாசாமிப்பிள்ளை சென்னை: வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம்,1912 6
472 மனோன். மனோன்மணீயம் சுந்தரம் பிள்ளை 0 1 () 9
473 மஹாபாரத. மஹாபாரத வசனம் ராமானுஜாசாரியார், M.V. 0 6
474 மாட்டுவா. மனோன்மணீயம்
மஹாபாரத வசனம்
மாட்டுவாகடம் (முதற்பாகம்)
அகஸ்தியர் Madras: S.A.M. Press, 1923 6
475 மாட்டுவை. சிந். மாட்டுவைத்திய சிந்தாமணி 0 0 6
476 மாலுமி மாலுமிசாஸ்திரச் சுருக்கம் மோற்றிமர் குலசேகரம் Jaffna: St.Joseph's Industrial School Press, 1917 6
477 மாறன.
()
மாறனலங்.
மாறனலங்காரம் திருக்குருகைப்பெருமாட்கவிராயர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1915 14
478 மீனா. சரித். மீனாக்ஷிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள்
சரித்திரம்
சாமிநாதையர் உ.வே. 0 6
479 மீனாட். பிள்ளைத். மீனாட்சியம்மை
பிள்ளைத் தமிழ்
குமரகுருபரசுவாமிகள் சென்னை: கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், சுபகிது, தை, இரண்டாம் பதிப்பு 1
480 முக்கூடற்பள்ளு முக்கூடற்பள்ளு 0 0 3
481 முத்தொள். முத்தொள்ளாயிரம் 0 மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை, 1905 9
482 முது.காஞ்
()
முது மொழிக்.
முதுமொழிக்காஞ்சி மதுரைக் கூடலூர் கிழார் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 1910 9
483 முல்லைப். பத்துப்பாட்டு:
முல்லைப்பாட்டு
நப்பூதனார் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுக்கூடம், 1918, இரண்டாம் பதிப்பு 10
484 முல்லையந். திருமுல்லைவாயிலந்தாதி சிவஞான முனிவர் சென்னை: இந்து தியலாஜிகல் யந்திரசாலை, நந்தன, சிங்கமதி 3
485 மூ.அ. வைத்திய மூலிகை விரிகராதி பதினெண்சித்தார் சென்னை: வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம், 1902 9
486 மூதுரை மூதுரை ஒளவையார் சென்னை: பண்டிதமித்திர யந்திரசாலை, 1906 3
487 மூவருலா மூவருலா ஒட்டக்கூத்தார் The B.N. Press, Madras, குரோதன பங்குனி 10
488 மேருமந். மேருமந்தரபுராணம் வாமனமுனிவர் சென்னை: சாது அச்சுக்கூடம் 3
489 யசோதா. யசோதாகாவியம் ஜைனமுனிவர் சென்னை: கபாலி அச்சுச்கூடம்,1908 2
490 யதீந்த்ரப் யதீந்த்ரப்ரவணப்பிரபாவம் பிள்ளைலோகம் ஜீயர் 0 6
491 யாப். யாப்பருங்கலம் அமிதசாகரர் சென்னை: வேப்பேரி: ராமநிலய விவேகானந்த முத்திராக்ஷரசாலை, 1908 1
492 யாப்.வி. யாப்பருங்கலம் விருத்தி யுரையுடன் 0 Minerva Press, Madras, 1916 3 () 15
493 யாழ்.அக. யாழ்ப்பாணத்து மானிப்பாயகராதி சந்திரசேகரப் புலவர் American Mission Press, Jaffna, 1842 9
494 வச்சணர் வச்சணந்திமாலை குணவீரபண்டிதர் சென்னை: கோமளேசுவரான்பேட்டை, சச்சிதாநந்த அச்சியந்திர சாலை, 1908 1
495 வரத.பாகவத வரதராச ஐயங்கார் பாகவதம் (முதற்பாகம்) வரதராஜ ஐயங்கார் சென்னை: ஜீவரக்ஷாமிர்த அச்சுக்கூடம்,1885 1
496 0 வரதராச ஐயங்கார் பாகவதம் (இரண்டாம் பாகம்) " மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சுக்கூடம், 1891 1
497 வருணகுலா. வருணகுலாசித்தனுலாமடல் நீலாயதாக்ஷி சென்னை: புரசை, விவேகவிளக்க அச்சுக்கூடம், 1899 10
498 வள்ள. வள்ளலார்சாத்திரம் கண்ணுடைய வள்ளல் சென்னை: மனோன்மணிவிலாச அச்சுக்கூடம், 1907 1
499 வள்ளுவமா. திருவள்ளுவமாலை சங்கப்புலவர்கள் சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, சௌமிய வைகாசி 3
500 வாக்குண். வாக்குண்டாம் ஒளவையார் சென்னை: பண்டிதமித்திர யந்திரசாலை,1906 3
501 வாயுசங். வாயுசங்கிதை குலசேகர வரகுணராம பாண்டியன் சென்னை: ஆதிகலாநிதி அச்சுக்கூடம், விரோதி ஆவணி 1
502 விக்கிரம விக்கிரமசோழனுலா ஒட்டக்கூத்தர் மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1914 10
503 விசாரசந் ஸ்ரீ விசாரந்திரோதயம் ஸ்ரீ பீதாம்பரஜீ தஞ்சை: ஸ்ரீ வித்தியா விநோதினி முத்திராசாலை, சௌமிய இரண்டாம் பதிப்பு 6
504 விசாரசா. ஸ்ரீ விசாரசாகரம் சிவராயர், அ. சென்னை:ரிப்பன் பிரஸ், 1914 6
505 விதான. விதானமாலை நாராயணசுவாமிகள் மதராஸ்:ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 1900, இரண்டாம் பதிப்பு 1
506 விநாயபு. விநாயக புராணம் கச்சியப்பமுனிவர் சென்னை: கணேச அச்சியந்திரசாலை, 1910 2
507 விருத்தாசல. விருத்தாசல புராணம் ஞானச்கூத்தார் சென்னை: புரசை, நற்றமிழ்விலாச அச்சியந்திரசாலை, 1908 1
508 விவகாரசங்.
()
விவகார. சங்.
விவகாரசாரசங்கிரகம் சிவராம முதலியார் ஸ்டார் ஆப் இந்தியா பிரஸ், 1894 6
509 விவிலி. விவிலியநூல் 0 Madras: The Diocesan Press,1923 13
510 விவேகசிந்.
()
விவேகசிந். வேதாந்த பரிச்.
விவேகசிந்தாமணியில், வேதாந்த பரிச்சேதம் காசிவாசி நீலகண்ட சுவாமிகள் and குப்புஸ்வாமி ராஜு,வே. தஞ்சை: ஸ்ரீ வித்யா விநோதினி பிரஸ், 1806 6
511 விறலி.
()
விறலிவிடு
விறலிவிடுதூது சுப்பிரதீபக் கவிராயர் சென்னை: கல்வி விளக்க அச்சுக்கூடம், துர்முகி, மார்கழி 10
512 வீமே. உள்.
()
வீமேசுர
வீமேசுர வுள்ளமுடையான் 0 சென்னை: கலைக்கியான முத்திரா க்ஷர சாலை, 1917 3
513 வீரசோ. வீரசோழீயம் புத்தமித்திரனார் சென்னை: சின்னைய நாடார் அச்சுக்கூடம்,1895 1
514 வெங்கைக்கல். வெங்கைக்கலம்பகம் சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் சென்னை: கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், பராபவ,தை,1906 3
515 வெங்கைக்.
()
வெங்ககைக் கோ.
வெங்கைக்கோவை " சென்னை: கலாரத்நாகர அச்சியந்திரசாலை, 1906 3
516 வெங்கையு. வெங்கையுலா " சென்னை: கலாரத்நாகரம் அச்சுக்கூடம், பராபவ 1906 10
517 வெண்பாப். வெண்பாப்பாட்டியல் குணவீரபண்டிதர் சென்னை: கோமளேசுவரான்பேட்டை: சச்சிதாதந்த அச்சியந்திரசாலை, 1908 1
518 வேதா.சூ வேதாந்த சூளாமணி சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் சென்னை:ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 1909 3
519 வேதா.தச.கட். வேதாந்ததகாரியக்கட்டளை 0 Mannonmani Vilasam Press, Madras, 1903 0
520 வேதா.தத்.
()
வேதா. தத்.கட்.
வேதாந்த தத்துவக் கட்டளை 0 Mannonmani Vilasam Press, Madras, 1903 6
521 வேதாந்.பரி. வேதாந்த பரிபாசை தாமராஜதீக்ஷித சுவாமிகள் சென்னை: கமர்சியல் அச்சுயந்திரசாலை, 1907 6
522 வேதாரணி.
()
வேதாரணிய
வேதாரணிய புராணம் அகோர தேவர் சென்னபட்டணம்: ஸ்ரீ லளிதா அச்சியந்திரசாலை, விளம்பி(1898) கார்த்திகை 1
523 வேள்விகுடிசாஸனம் வேள்விகுடிச்சாஸனம் 0 Indian Antoquary, Vol.XXII 9
524 வை.மூ. வைத்திய மூலிகை அகராதி 0 0 9
525 வைத்.சங். வைத்தியசாரசங்கிரகம் முத்துக்கருப்ப பிள்ளை மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை 6
526 வைத்.ரத்.
()
வைத்தியாத்.
வைத்தியரத்தினச் சுருக்கம் அகஸ்தியர் சென்னை: திருமகள் விலாச அச்சியந்திரசாலை, 1933 3 () 9
527 வைராக்.சத. வைராக்கிய சதகம் சாந்தலிங்கசுவாமிகள் சென்னை: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, கீலக சித்திரை, ஐந்தாம் பதிப்பு 3
528 வைராக்.தீப வைராக்கியதீபம் " சென்னபட்டணம்: வித்தியாநு பாலன யந்திரசாலை, கீலக சித்திரை, ஐந்தாம்பதிப்பு 3
529 ஜனவிநோ ஜனவிநோதினி கா.நமச்சிவாய முதலியார் கடலகம்,மயிலாம்பூர்,சென்னை 11
530 ஜாலத். ஜாலத்திரட்டு பீதாம்பரையர் Madras: Choolai: B.V.B.Press 6
531 ஜீவரட். ஜீவரட்சாமிருதம் சுப்பிரமணிய பண்டிதர் சென்னை: மனோன்மணி விலாச அச்சுக்கூடம், கலியுகாதி 4995, ஜய கார்த்திகை, இரண்டாம் பதிப்பு 6
532 ஜீவோற்பத். ஜீவோற்பத்தி சிந்தாமணி 0 Madras: Manonmani Vilasam Press,1903 3
533 ஸ்ரீவசன. ஸ்ரீ வசன பூசணம் பிள்ளை லோகாசாரியர் சென்னை: ஆநந்த முத்ரா யந்த்ராலயம், 1908 1 () 6

தமிழ் நூல்கள்

[தொகு]
  • சென்னைப்பேரகரமுதலியில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ள தமிழ்நூல்களின் விவரங்கள் (LIST OF AUTHORS QUOTED IN TAMIL LEXICON )
எண் நூலாசிரியர் நூற்பெயர்
1 அகஸ்தியார் பேரகத்தியம்(முதற்பாகம்)
அகஸ்தியார் வைத்தியரத்தினச் சுருக்கம்
2 அகோரதேவர் வேதாரணிய புராணம்
3 அடியார்க்கு நல்லார் சிலப்பதிகாரம்-உரை
4 அண்ணாமலை ரெட்டியார் காவடிச்சிந்து
5 அதிராவடிகள் திருமுறைப்பகுதி
6 அதிவீரராமபாண்டியர் காசிகண்டம்
அதிவீரராமபாண்டியர் திருக்கருவைப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
அதிவீரராமபாண்டியர் திருக்கருவைக்கலித்துறையந்தாதி
அதிவீரராமபாண்டியர் நைடதம்
அதிவீரராமபாண்டியர் கூர்மபுராணம்
அதிவீரராமபாண்டியர் கொக்கோகம்
7 அந்தகக்கவி வீரராகவ முதலியார் திருவாரூருலா
8 அபிராமி பட்டர் அபிராமியந்தாதி
9 அம்பலவாணக்கவிராயர் அறப்பளீசுர சதகம்
10 அம்பலவாணதேசிகர் பண்டாரசாத்திரம்
அம்பலவாணதேசிகர் - தசகாரியம்
அம்பலவாணதேசிகர் -சன்மார்க்கசித்தியார்
அம்பலவாணதேசிகர் -சிவாச்சிரமத்தெளிவு
அம்பலவாணதேசிகர் -சித்தாந்தப்பஃறொடை
அம்பலவாணதேசிகர் -சித்தாந்தசிகாமணி
அம்பலவாணதேசிகர் -உபாயநிட்டை வெண்பா நிட்டைவிளக்கம்
அம்பலவாணதேசிகர் - உபதேச வெண்பா
அம்பலவாணதேசிகர் அதிசயமாலை
அம்பலவாணதேசிகர் நமசிவாயமாலை
11 அமிதசாகரர் யாப்பருங்கலக்காரிகை
அமிதசாகரர் யாப்பருங்கலம்
12 அமிர்தகவிராயர் ஒருதுறைக்கோவை
13 அரசகேசரி: யாழ்ப்பாணம், நல்லூர் இரகுவம்மிசம்
14 அரபத்த நாவலர் பரதசாஸ்திரம்
15 அரிசில்கிழார் பதிற்றுப்பத்து-எட்டாம்பத்து
16 அரிதாசர் இருசமயவிளக்கம்
17 அருணந்திசிவாசாரியர் சிவஞானசித்தியார்: பக்கம்
அருணந்திசிவாசாரியர் சிவஞானசித்தியார்: பரபக்கம்
18 அருணாசலக்கவிராயர்: சீகாழி இராமநாடகம்
அருணாசலக்கவிராயர்: சீகாழி சீகாழித்தலபுராணம்
19 அருணகிரிநாதர் கந்தரந்தரதி
அருணகிரிநாதர் கந்தரநுபூதி
அருணகிரிநாதர் கந்தரலங்காரம்
அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ்
அருணகிரிநாதர் திருவகுப்பு
20 அருணாசலம் பிள்ளை & நாராயண தாஸர் சங்கீதகாயகாமிர்தவர்ஷணி
21 அருமருந்தைய தேசிகர் அரும்பொருள்விளக்க நிகண்டு
22 அவிரோதியாழ்வார் திருநூற்றுந்தாதி
23 அழகிய சிற்றம்பலக் கவிராயர் தளசிங்கமாலை
24 அழகியமணவாளப்பெருமாள் நயினார் ஆசார்யஹ்ருதயம்
அழகியமணவாளப்பெருமாள் நயினார் அனவரதவிநாயகம் பிள்ளை பழமொழி அகராதி
25 ஆசுகவிராசர் அரிச்சந்திர புராணம்
26 ஆண்டாள் திருப்பாவை
ஆண்டாள் நாய்ச்சியார் திருமொழி
27 ஆண்டிப்புலவர் ஆசிரிய நிகண்டு
28 ஆத்மநாத தேசிகர் சோழமண்டல சதகம்
29 ஆபத்தாரணர் பூகோள விலாசம்
30 ஆழ்வார்கள் நாலாயிரதிவ்வியப்பிரபந்தம்
31 ஆறுமுக நாவலர் சைவவினாவிடை: முதற்புத்தகம், இரண்டாம் புத்தகம்
ஆறுமுக நாவலர் நான்காம் பாலபாடம்
ஆறுமுக நாவலர் பெரியபுராணம் வசனம்
32 ஆனந்தக்கூத்தர்: வீரைநகர் திருக்காத்திப் புராணம்
33 இடைக்கழிநாட்டு நல்லூர்நத்தனார் சிறுபாணாற்றுப்படை
34 இரட்டைப்புலவர் ஏகாம்பரநாதருலா அல்லது தெய்வீகவுலா
35 இரத்தினக் கவிராயர் புலவராற்றுப்படை
36 இராமகிருஷ்ண சித்தாந்தியார் & ஐயாசாமிப் பிள்ளை மனையடி சாஸ்திரம்
37 இராமச்சந்திர ராயர்: தொ.கி. இந்துபாக சாஸ்திரம்
38 இராமபாரதி ஆத்திசூடி வெண்பா
39 இராமலிங்கக் குருக்ககள்: விருப்பட்டி அறுபதுவருட பலன்
இராமலிங்கக் குருக்ககள்: விருப்பட்டி சோதி கிரகசிந்தாமணி
40 இராமலி க சுவாமிகள் திருஅருட்பா
41 இராமாநுஜாசாரியர் மநுதர்மசாத்திரம்
42 இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரம்
43 இளம்பூரணர் தொல்காப்பியம்-உரை
44 இளம்பெருமானடிகள் பதினெராந் திருமுறைப்பகுதி
45 ஈச்சுரபாரதி பல்பொருட்சூடாமணி
46 உதீசிதேவர் திருக்கலம்பகம்
47 உமாபதி சிவாசாரியர் கோயிற்புராணம்
உமாபதி சிவாசாரியர் சிவப்பிரகாசம்
உமாபதி சிவாசாரியர் உண்மைநெறிவிளக்கம்
உமாபதி சிவாசாரியர் கொடிக்கவி
உமாபதி சிவாசாரியர் சங்கற்பநிராகரணம்
உமாபதி சிவாசாரியர் சேக்கிழார் நாயனார் புராணம்
உமாபதி சிவாசாரியர் திருத்தொண்டர் புராணசாரம்
உமாபதி சிவாசாரியர் திருமுறைகண்ட புராணம்
உமாபதி சிவாசாரியர் நெஞ்சுவிடுதூது
உமாபதி சிவாசாரியர் போற்றிப்பஃறொடை
உமாபதி சிவாசாரியர் திருவருட்பயன்
48 உய்யவந்ததேவ நாயனார் திருக்களிற்றுப்படியார்
உய்யவந்ததேவ நாயனார் திருவுந்தியார்
49 உருத்திரங்கண்ணனார் பட்டினப்பாலை
உருத்திரங்கண்ணனார் பெரும்பாணாற்றுப்படை
50 உலகநாதர் உலகநீதி
51 எல்லப்ப நாவலர்,சைவ. செவ்வந்திப் புராணம்
எல்லப்ப நாவலர்,சைவ. அருணசல புராணம்
எல்லப்ப நாவலர்,சைவ. திருவருணைக்கலம்பகம்
52 ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் பதினொராந் திருமுறைப்பகுதி
53 ஐயனாரிதனார் புறப்பொருள்வெண்பாமாலை
54 ஐயாசாமிப் பிள்ளை & இராமகிருஷ்ண சித்தாந்தியார் மனையடிசாத்திரம்
55 ஒட்டக்கூத்தர் ஈட்டியயெழுபது
ஒட்டக்கூத்தர் மூவருலா
ஒட்டக்கூத்தர் விக்கிரமசோழனுலா
ஒட்டக்கூத்தர் குலோத்துங்கசோழனுலா
ஒட்டக்கூத்தர் இராசராசனுலா
ஒட்டக்கூத்தர் தக்கயாகப்பரணி
ஒட்டக்கூத்தர் இராமாயணம்-உத்தரகாண்டம்
56 ஒப்பிலாமணிதேசிகர் சிவரகசியம்
57 ஒளவையார் ஆத்திசூடி
ஒளவையார் ஔவைக் குறள்
ஒளவையார் கொன்றைவேந்தன்
ஒளவையார் நல்வழி
ஒளவையார் மூதுரை அல்லது வாக்குண்டாம்
58 கச்சியப்ப சிவாசாரியர் கந்தபுராணம்
59 கச்சியப்ப சுவாமிகள் திருவானைக்காப்புராணம்
60 கச்சியப்ப முனிவர் கச்சிஆநந்த்ருத்திரேசுரர் வண்டுவிடுதூது
கச்சியப்ப முனிவர் தணிகைப் புராணம்
கச்சியப்ப முனிவர் பூவாளூர்ப்புராணம்
61 கடவுண்மாழனிவர் திருவாதவூரடிகள் புராணம்
62 கண்டராதித்தர் திருவிசைப்பாப்பகுதி
63 கண்ணுடைய வள்ளல் ஒழிவிலொடுக்கம்
கண்ணுடைய வள்ளல் வள்ளலார் சாத்திரம்
கண்ணுடைய வள்ளல் பஞ்சாக்கரமாலை
64 கணக்காயனார்மகனார் நக்கீரனார் இறையனாரகப்பொருள்
65 கணிமேதாவியார் ஏலாதி
கணிமேதாவியார் திணைமாலை நூற்றைம்பது
66 கதிரேசஞ் செட்டியார் சுக்கிரநீதி
67 கதிரைவேற் பிள்ளை, நா. தமிழ்ச்சொல்லகராதி
68 கந்தசாமிக்கவிராயர் தனிச்செய்யுட்சிந்தாமணி
69 கந்தசாமிப்புலவர் திருப்பூவணநாதருலா
70 கபிலதேவ நாயனார் பதினெராந் திருமுறைப்பகுதி
71 கம்பநாட்டாழ்வார் கம்பராமாயணம்
கம்பநாட்டாழ்வார் ஏரெழுபது
கம்பநாட்டாழ்வார் திருக்கைவழக்கம்
கம்பநாட்டாழ்வார் வடகோபரந்தாதி
கம்பநாட்டாழ்வார் சரசுவதியந்தாதி
72 கபிலர் இன்னாநாற்பது
கபிலர் குறிஞ்சிப்பாட்டு
கபிலர் பதிற்றுப்பத்து-ஏழாம்பத்து
73 கயாதரர் கயாதர நிகண்டு
74 கருணாகர சுவாமிகள் உபநிடதம்
75 கருணைப்பிரகாச சுவாமிகள் சீகாளத்திப் புராணம்
76 கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பாப்பகுதி
77 கல்லாடதேவநாயனார் பதினொராந் திருமுறைப்பகுதி
78 கல்லாடர் கல்லாடம்
79 கவிகுஞ்சரபாரதி கவிகுஞ்சரபாரதிபதம்
80 கவிராசபண்டிதர்: வீரை. சௌந்தரியலகரி
81 காக்கைபாடினியார் ஆறாம்பத்து
82 காங்கேயர் உரிச்சொனிகண்டு
83 காசிவாசி நீலகண்டசுவாமிகள் & குப்புஸ்வாமிராஜு விவேகசிந்தாமணியில் வேதாந்தபரிச்சேதம்
84 காப்பியாற்றுக்காப்பியனார் பதிற்றுப்பத்து-நான்காம்பத்து
85 காரியாசான் சிறுபஞ்சமூலம்
86 காரியார் கணக்கதிகாரம்
87 காரைக்காலம்மையார் பதினொராந் திருமுறைத்பகுதி
88 காளமேகப்புலவர் திருவானைக்காவுலா
89 கிருஷ்ணசாஸ்திரி அஷ்டப்பிரகரணம்
90 கிருஷ்ணபிள்ளை, H.A. இரக்ஷணிய சரிதம்
91 கிலேற்றன், ஏ.சி பைபிள் அகராதி
92 குகைநமச்சிவாயர் அருணகிரியந்தாதி
93 குணவீரபண்டிதர் நேமிநாதம்
குணவீரபண்டிதர் வச்சணந்திமாலை அல்லது வெண்பாப்பாட்டியல்
94 குமட்டூர்கண்ணனார் பதிற்றுப்பற்று-இரண்டாம்பத்து
95 குமரகுருபரசுவாமிகள் கர்தர்கலிவெண்பா
குமரகுருபரசுவாமிகள் பிரபந்தத்திரட்டு
குமரகுருபரசுவாமிகள் மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
குமரகுருபரசுவாமிகள் நீதிநெறிவிளக்கம்
96 குமாரசுவாமி அவதானி தெய்வச்சிலையார் விறலிவிடுதூது
97 குமாரசுவாமி தேசிகர்: வீரநல்லூர் குமாரசுவாமியம்
98 குமாரசுவாமிப் பிள்ளை: கன்னாகம், அ. அகராதி(Ms.)
குமாரசுவாமிப் பிள்ளை: கன்னாகம், அ. இலக்கியச்சொல்லகராதி
99 குருபாத தாசர் குமரேச சதகம்
100 குலசேகரப் பெருமாள் பெருமள் திருமொழி
101 குலசேகர பாண்டியன் இலிங்க புராணம்
102 குலசேகரவாகுணராம பாண்டியன் வாயுசங்கிதை
103 கூலவாணிகள் சாத்தனார் மணிமேகலை
104 கைலாசம் பிள்ளை ஆறுமுக நாவலர் சரித்திரம்
105 கொங்குவேளிர் பெருங்கதை
106 கோபாலகிருஷ்ண பாரதி நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை
107 கோபிநாத ராவ், M.A., து.அ சோழவமிச சரித்திரச் சுருக்கம்
108 கோனேரியப்ப நாவலர் உபதேச காண்டம்
109 சங்கப் புலவர்கள் அகநானூறு
சங்கப் புலவர்கள் ஐங்குறுநூறு
சங்கப் புலவர்கள் கலித்தொகை
சங்கப் புலவர்கள் குறுந்தொகை
சங்கப் புலவர்கள் நற்றிணை
சங்கப் புலவர்கள் பரிபாடல்
சங்கப் புலவர்கள் புறநானூறு
சங்கப் புலவர்கள் திருவள்ளுவமாலை
110 சங்கரநமச்சிவாயர் நன்னூல்-உரை
111 சங்கரபண்டிதர் சைவப்பிரகாசனம்
112 சட்டநாத வள்ளலார்: சீகாழி சதாசிவரூபம்
113 சடகோபநாசர்: கீழையூர் அரிசமயதீபம்
114 சடகோபப் புலவர் குருகூர்ப்பள்ளு
115 சந்திரசேகர்,எஸ் சுதேசவைத்தியரத்தினம்
116 சந்திரசேகரகவிராஜ பண்டிதர் தனிப்பாடற்றிரட்டு (முதற் பாகம்) (இரண்டாம் பாகம்)
117 சந்திரசேகரப் புலவர் யாழ்ப்பாணத்து மானிப்பாயகராதி
118 சபாபதி நாலவர் திராவிடப் பிரகாசிகை
119 சபாரத்தின முதலியார்: யாழ்ப்பாணம், ச. பிரபஞ்ச விசாரம்
120 சம்பந்தசரணாலய சுவாமிகள் கந்தபுராணம் சுருக்கம்
121 சமண ழனிவர் அருங்கலச்செப்பு
122 சமண ழனிவர்கள் நாலடியார்
123 சயங்கொண்டான் கலிங்கத்துப்பரணி
124 சரவணப்பெருமாள் கவிராயர் பணவிடுதூது
125 சாந்தலிங்க சுவாமிகள் கொலை மறுத்தல்
சாந்தலிங்க சுவாமிகள் வைராக்கிய சதகம்
சாந்தலிங்க சுவாமிகள் வைராக்கிய தீபம்
126 சாமி கவிகாளருத்திரர்: வேப்பத்தூர் அழகர் கலம்பகம்
127 சாமிநாத கவிராயர் பொதிகை நிகண்டு
128 சாமிநாதையர், உ.வே. மீனாக்ஷிசுந்தரம்பிள்ளையவர்கள் சரித்திரம்
129 சிங்காரவேலு முதலியார், ஆ அபிதான சிந்தாமணி
130 சிங்கைச்செகராசசேகரன் தக்ஷிணகைலாச புராணம்
131 சிதம்பர சுவாமிகள் திருப்போரூர்ச் சந்நிதிமுறை
132 சிதம்பரநாத தேசிகர் தசகாரியம்
133 சிதம்பர ரேவணசித்தர்: புலியூர் அகராதி நிகண்டு
134 சிவக்கொழுந்து தேசிகர்: கொட்டையூர் சிவக்கொழுந்து தேசிகர் பிரபந்தத் திரட்டு
சிவக்கொழுந்து தேசிகர்: கொட்டையூர் ஸ்ரீ சரபேந்திரபூபால குறவஞ்சி நாடகம்
135 சிவசுப்பிரமணியக் கவிராயர் : கல்லிடைநகர். நாமதீப நிகண்டு
136 சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) சிவசமவாத உரை மறுப்பு
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) சிவஞானபோதபாஷ்யம்
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) அமுதரம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) காஞ்சிப்புராணம்
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) கம்பரந்தாதி
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) கித்தாந்தப்பிரகாசிகை
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) சித்தாந்தமரபுகண்டனகண்டனம்
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) செங்கழுநீர் விநாயர் பிள்ளைத்தமிழ்
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) தருக்கசங்கிரகம்
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) திருமுல்லைவாயிலந்தாதி
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) தொல்காப்பியப் பாயிரவிருத்தி
சிவஞான சுவாமிகள்( = சிவஞானமுனிவர்) தொல்காப்பியச் சூத்திரவிருத்தி
137 சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்: துறைமங்கலம் சித்தாந்தசிகாமணி
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்: துறைமங்கலம் பழமலையந்தாதி பிரபுலிங்கலீலை
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்: துறைமங்கலம் சீகாளத்திப்புராணம்
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்: துறைமங்கலம் தர்க்கபரிபாஷை
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்: துறைமங்கலம் திருவெங்ககைக்கோவை
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்: துறைமங்கலம் நன்னெறி
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்: துறைமங்கலம் வெங்கைச்கலம்பகம்
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்: துறைமங்கலம் வெங்கைக்கோவை
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்: துறைமங்கலம் வெங்கையுலா
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்: துறைமங்கலம் வேதாந்தசூளாமணி
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்: துறைமங்கலம் பிரபந்தத்திரட்டு
138 சிவராமமுதலியார் விகாரசாரசங்கிரகம்
139 சிவராயர், அ. ஸ்ரீ விசாரசாகரம்
140 சின்னத்தம்பிப் புலவர்: யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் மறைசையந்தாதி
சின்னத்தம்பிப் புலவர்: யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் கல்வளையந்தாதி
141 சின்னப்பநாயக்கர் பழனிப்பிள்ளைத்தமிழ்
142 சுந்தரம் பிள்ளை மனோன்மணீயம்
143 சுந்தரமுர்த்தி சுவாமிகள் தேவராத்திருமுறை-7
144 கப்பிரதீபக்கவிராயர் கூளப்பநாயக்கன் காதல்
கப்பிரதீபக்கவிராயர் விறலிவிடுதூது
145 சுப்பிரமணிய தீக்ஷிதர்: குருகூர் பிரயோகவிவேகம்
146 சுப்பிரமணிய பண்டிதர் ஜீவரக்ஷாமிர்தம்
147 சுப்பிரமணிய பாரதி பொருட்டொகை நிகண்டு
148 சுப்பிரமணிய பாரதி, ஸி பாரதி நூல்கள்
149 சுப்பிரமணிய முதலியார், V.P. கல்வி விளக்கம்
சுப்பிரமணிய முதலியார், V.P. கால்நடை வியாதிகள்
150 சுப்பிரமணிய முனிவர்: தொட்டிக்கலை கலைசைச் சிலேடை வெண்பா
சுப்பிரமணிய முனிவர்: தொட்டிக்கலை திருவாவடுதுறைக் கோவை
151 சுவாமிநாத தேசிகர் இலக்கணச்கொத்து
சுவாமிநாத தேசிகர் பண்டாரசாத்திரம்-தசகாரியம்
152 செந்தினாதையர் சிவஞானபோதவசனாலங்காரதீபம்
153 செவ்வைக்சூடுவார் ஸ்ரீமத் பாகவதம்
154 சேக்கிழார் பெரியபுராணம்
155 சேதிராயர் திருவிசைப்பாப்பகுதி
156 சேந்தனார் திருவிசைப்பாப்பகுதி
சேந்தனார் திருப்பல்லாண்டு
சேந்தனார் சேந்தன் திவாகரம்
157 சேரமான் பெருமாள் நாயனார் பதினொராந்திருமுறைப்பகுதி
158 சேறைக்கவிராச பிள்ளை திருக்கானத்திநாதருலா
159 சேனாவரையர் தொல்காப்பியம்-உரை
160 சைனமாமுனிவர் சினேந்திரமாலை
161 ஞானக்கூத்தார் விருத்தாசல புராணம்
162 தண்டியாசிரியர் தண்டியலங்காரம்
163 தத்துவப்பிரகாச சுவாமிகள் தத்துவப்பிரகாசம்
164 தத்துவராயர் பாடுதுறை
165 தத்துவலிங்க தேவர் தத்துவநிசானுபோகசாரம்
166 தர்மராஜ தீக்ஷீதசுவாமிகள் வேதாந்தபரிபாஷை
167 தலைமலைகண்ட தேசிகர் மருதூரந்தாதி...
168 தக்ஷிணாமுர்த்தி தேசிகர் உபதேசப்பஃறெடை
தக்ஷிணாமுர்த்தி தேசிகர் பண்டாரசாத்திரம்-தசகாரியம்
169 தண்டவராய சுவாமி கைவல்யநவநீதம்
170 தாண்டவராய முதலியார் பஞ்சதந்திரம்-வசனம்
171 தாயுமான சுவாமிகள் தாயுமான சுவாமிகள் பாடல்
172 திரிகூடராசப்ப கவிராயமுர்த்திகள் திருக்குற்றால ஊடல்
திரிகூடராசப்ப கவிராயமுர்த்திகள் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி
திரிகூடராசப்ப கவிராயமுர்த்திகள் திருக்குற்றாலத் தலபுராணம்
173 திரிலோசன சிவாசாரியர் சித்தாந்தசாராவளி
174 திருக்குருகைப்பெருமாட் காவிராயர் மாறனலங்காரம்
175 திருக்கோட்டியூர் நம்பி சூடாமணி உள்ளமுடையரன்
176 திருஞானசம்பந்தமுர்த்திகள் தேவாரம்: 1,2,3 திருமுறைகள்
177 திருத்தக்க தேவர் நரிவிருத்தம்
திருத்தக்க தேவர் சீவகசிந்தாமணி
178 திருவாரூர் ஞானப்பிரகாசபட்டாரகர் பிராசாதமாலை
திருவாரூர் ஞானப்பிரகாசபட்டாரகர் புட்டபலன்
திருவாரூர் ஞானப்பிரகாசபட்டாரகர் புட்பவிதி
179 நாராயணஸ்வாமி ஐயர், வி.கே. பாலகணிதம்
180 நாராணயணையங்கார், திரு அனுமான விளக்கம்
181 திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தேவாரம்: 4,5,6 திருமுறைகள்
182 திருப்பாணாழ்வார் அமலனாதிபிரான்
183 திருமங்கை யாழ்வார் சிறிய திருமடல்
திருமங்கை யாழ்வார் திருக்குறுந்தாண்டகம்
திருமங்கை யாழ்வார் திருநெடுந்தாண்டகம்
திருமங்கை யாழ்வார் திருவெழுகூற்றிருக்கை
திருமங்கை யாழ்வார் பெரிய திருமடல்
திருமங்கை யாழ்வார் பெரிய திருமொழி
184 திருமழிசை யாழ்வார் திருச்சந்த விருத்தம்
திருமழிசை யாழ்வார் நான்முகன் திருவந்தாதி
185 திருமாளிகைத்தேவர் முதலிய ஒன்பதின்மர் திருவிசைப்பா
186 திருழல நாயனார் திருமந்திரம்
187 திருவடிதாசர் கசேந்திர மோட்சம்
188 திருவரங்கத்தழதனார் இராமாநுசநூற்றந்தாதி
189 திருவள்ளுவர் திருக்குறள்
190 திருவாலவாயுடையார் பதினொராந்திருமுறைப்பகுதி
191 திருவாலியழதனார் திருவிசைப்பாப்பகுதி
192 திருவிளங்கம் பிள்ளை திருப்புகழ்த்திரட்டு
193 திருவேங்கடையர் உவமான சங்கிரகம்
194 தில்லை விநாயகன் சாதகசிந்தாமணி
195 துரைசாமி ஐயங்கார், எம். சார்ங்கதர சம்ஹிதை
196 தெய்வச்சிலையார் தொல்காப்பியம்: சொல்லதிகாரம் - உரை
197 தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை நாஞ்சினாட்டு மருமக்கள் வழிமான்மியம்
198 தேரையர் இராஜவைத்திய மகுடம்
தேரையர் தைலவருக்கச் சுருக்கம்
தேரையர் நீர்நிறக்குறி நெய்க்குறிச் சாஸ்திரங்கள்
199 தேவராஜ பிள்ளை: வல்லூர் குசேலோபாக்கியானம்
தேவராஜ பிள்ளை: வல்லூர் சூதசங்கிதை
தேவராஜ பிள்ளை: வல்லூர் கலைசைக் சிலேடைவெண்பா
200 தொட்டிக்லைச் சுப்பிரமணிய முனிவர் திருவாவடுதுறைக்கோவை
201 தொண்டரடிப்பொடி யாழ்வார் திருப்பள்ளியெழுச்சி
தொண்டரடிப்பொடி யாழ்வார் திருமாலை
202 தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியம்
203 தோலாமொழித் தேவர் சூளாமணி
204 நக்கீரதேவநாயனார் பதினொராந்திருமுறைப்பகுதி
205 நக்கீரர் திருமுருகாற்றுப்படை
நக்கீரர் நெடுநல்வாடை
206 நகுலசகாதேவர் அசுவசாஸ்திரம்
207 நச்சினார்க்கினியர் தொல்காப்பியம்-உரை
208 நடராசர்: கீரனூர் சாதகாலங்காரம்
209 நடேசையர் கணக்குப்பதிவுநூல்
210 நப்பூதனார் முல்லைப்பாட்டு
211 நம்பியாண்டார் நம்பி திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி
நம்பியாண்டார் நம்பி பதினொராந்திருமுறைப்பகுதி
212 நம்பிள்ளை ஈடு-முப்பத்தாறாயிரப்படி
213 நம்மாழ்வார் திருவாசிரியம்
நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி
நம்மாழ்வார் திருவிருத்தம்
நம்மாழ்வார் பெரிய திருவந்தாதி
214 நமச்சிவாயப் புலவர் சிங்கைச்சிலேடை வெண்பா
215 நல்லாதனார் திரிகடுகம்
216 நமச்சிவாயமுதலியர்,கா. ஜனவிநோதினி
217 நல்லாப்பிள்ளை பாரதம்
218 நாராயண சுவாமிகள் விதானமாலை
219 நாராயணதாஸர் & அருணாசலம் பிள்ளை சங்கீதகாயகாமிர்தவர்ஷணி
220 நாராயண பாரதி கோவிந்த சதகம்
நாராயண பாரதி திருவேங்கட சதகம்
221 நாற்கவிராசு நம்பி அகட்பொருள் விளக்கம்
222 நிரம்பவழகிய தேசிகர் சேதுபுராணம்
223 நீலாயதாக்ஷி வருணகுலாதித்தனுலாமடல்
224 நெல்லையப்பக் கவிராயர் திருநெல்வேலித்தலபுராணம்
225 பகழிக்கூத்தர் திருச்செந்தூர்ப் பிள்ளைத்தமிழ்
226 பட்டினத்துப் பிள்ளையார் பட்டினத்தார் திருப்பாடற்றிரட்டு
பட்டினத்துப் பிள்ளையார் பதினொராந்திருமுறைப்பகுதி
227 பாடிக்காசுப் புலவர் தொண்டைமண்டல சதகம்
பாடிக்காசுப் புலவர் தண்டலையார் சதகம்
228 பதினெண் சித்தர் பதார்த்தகுணசிந்தாமணி
பதினெண் சித்தர் பாலவாகடத்திரட்டு
பதினெண் சித்தர் பெரியமாட்டுவாகடம்
பதினெண் சித்தர் அரும்பெயர் அநுபந்த அகராதி
பதினெண் சித்தர் மூலிகை விரிவு அகராதி
பதினெண் சித்தர் வைத்திய மலை அகராதி
229 பரஞ்சோதி முனிவர் திருவிளையாடற் புராணம்
பரஞ்சோதி முனிவர் வேதராணிய புராணம்
230 பரணதேவ நாயனார் பதினொராந்திருமுறைப்பகுதி
231 பரணர் பதிற்றுப்பத்து - ஐந்தாம் பத்து
232 பரிமேலழகர் திருக்குறள்-உரை
233 பலபட்டடைச்சொக்கநாதபிள்ளை தேவையுலா
234 பவணந்திமுனிவர் நன்னூல்
235 பழனியப்பஞ் சேர்வைகாரர் திருவுசாத்தான நான்மணிமாலை
236 பாண்டித்துரைத் தேவர் பன்னூற்றிரட்டு
237 பாலைக்கௌதமனார் பதிற்றுப்பத்து-மூன்றாம் பத்து
238 பிங்கல முனிவர் பிங்கல நிகண்டு
239 பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் அஷ்டப்பிரபந்தம்
240 பிள்ளைலோகம் ஜீயர் யதீந்த்ரப்ரவணப் பிரபாவம்
241 பிள்ளைலோகாசாரியார் அஷ்டாதசரகஸ்யம்
பிள்ளைலோகாசாரியார் ஸ்ரீவசனபூஷணம்
பிள்ளைலோகாசாரியார் தத்துவத்திரயம்
242 பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் குருபரம்பராப்ரபாவம்(பன்னீராயிரப்படி)
243 பீதாம்பரையர் ஜாலத்திரட்டு
244 புகழேந்திப் புலவர் அல்லியரசாணிமாலை
புகழேந்திப் புலவர் நளவெண்பா
புகழேந்திப் புலவர் இரத்தினச் சுருக்கம்
245 புத்தமித்தினார் வீரசோழியம்
246 புராணத்திருமலைநாதர் மதுரைச்சொக்கநாதருலா
247 புருடோத்தம நம்பி திருவிசைப்பாப்பகுதி
248 பூதஞ்சேந்தனார் இனியது நாற்பது
249 பூதத்தாழ்வார் இரண்டாம் திருவந்தாதி
250 பூந்துருத்தி நம்பிகாடநம்பி திருவிசைப்பாப்பகுதி
251 பூர்வாசாரியர் குருபரம்பராப்ரபாவம்(ஆறாயிரப்படி)
252 பெரியாழ்வார் திருப்பல்லாண்டு
பெரியாழ்வார் பெரியாழ்வார் திருமொழி
253 பெருங்குன்றூர்கிழார் பதிற்றுப்பத்து-ஒன்பதாம் பத்து
254 பெருகௌசிகனார் மலைபடுகடாம்
255 பெருந்தேவனார் பாரதவெண்பா
256 பெரும்பற்றப் புலியூர்நம்பி திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்
257 பெருவாயின்முள்ளியார் ஆசாரக்கோவை
258 பேயாழ்வார் மூன்றாம் திருவந்தாதி
259 பேராசிரியர் தொல்காப்பியம் : பொருளதிகாரம் - உரை.
260 பொய்கையார் முதலியோர் களவழி நாற்பது
261 பொய்கையார் பன்னிருபாட்டியல்
262 பொய்கையாழ்வார் முதல் திருவந்தாதி
263 பொய்யாமொழிப்புலவர் தஞ்சைவாணன்கோவை
264 பொன்னவன் கனாநூல்
265 போசராச பண்டிதர் சரசோதிமாலை
266 மண்டலபுருடர் சூடாமணி நிகண்டு
267 மணக்குடவர் திருக்குறள்-உரை
268 மணவாளமாமுனிகள் உபதேசரத்தினமாலை
மணவாளமாமுனிகள் திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி
269 மதுரகவி யாழ்வார் கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு
270 மதுரக்கவிபாரதி மதுரகவிபதம்
271 மதுரைக்கூடலூர்கிழார் முதுமொழிக்காஞ்சி
272 மயில் வாகனப்புலவர் புலியூரந்தாதி
273 மயிலைநாதர் நன்னூல் - உரை
274 மயிலேறும்பெருமாள் பிள்ளை கல்லாடம் - உரை
275 மறைஞானசம்பந்தார் சிவதருமோத்தம்
276 மறைஞான தேசிகர் அருணகிரி புராணம்
277 மறைஞானசம்பந்த நாயனார்: சிதம்பரம் சைவவசமயநெறி
278 மனவாசகங்கடந்தார் உண்மைவிளக்கம்
279 மாங்குடிமருதனார் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்
மாங்குடிமருதனார் திருவாசகம்
மாங்குடிமருதனார் திருக்கோவையார்
280 மாதைத்திருவேங்கட சுவாமிகள் பிரபோத சந்திரோதம்
281 மாறன்பொறையனார் ஐந்திணையைம்பது
282 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை திருநாகைக்காரோணபுராணம்
283 முடத்தாமக்கண்ணியார் பொருநராற்றுப்படை
284 முத்துக்கருப்ப பிள்ளை வைத்தியசாலைசங்கிரகம்
285 முத்துசாமிப் பிள்ளை நாநார்த்த தீபிகை
286 முத்தைய பிள்ளை,கொ சிவஞான போதச் சிற்றுரைவிளக்கம்
287 முன்றுறையரையர் பழமொழி நானூறு
288 முனிசாமி முதலியார் பிரபஞ்ச உற்பத்தி
289 முனைப்பாடியார் அறநெறிச்சாரம்
290 மெய்கண்டதேவர் சிவஞானபோதம்
291 ராகவையங்கார்,ழ பெருந்தொகை
292 ராமசாமி ராஜு, P.V பிதாபசந்திரவிலாசம்
293 ராமானுஜாசாரியர், M.V. மஹாபாரதம் - வசனம்
294 மோற்றிமர் குலசேகரம் மாலுமிசாஸ்திரச் சுருக்கம்
295 வசிட்டர் ஞானவாசிட்டம்
296 வடமலையப்ப பிள்ளையன் மச்சபுராணம்
297 வயித்தியலிங்கம், ச சிந்தாமணி நிகண்டு
298 வரதராசு பண்டிதர்: காசி.அ. ஏகாதசி புராணம்
299 வரதராஜ ஐயங்கார் ஸ்ரீமகா பாகவத புரணம்
300 வரதராஜ பண்டிதர் சிவராத்திரி புராணம்
301 வரதுங்கராம பாண்டியர் பிரமோத்தர காண்டம்
302 வாகீசமுனிவர் ஞானாமிர்தம்
303 வாமளமுனிவர் மேருமந்தர புராணம்
304 விசாகப்பெருமாளையர் அணியிலக்கணம்
305 வில்லிபுத்தூராழ்வார் மகாபாரதம்
306 விளம்பிநாகனார் நான்மணிக்கடிகை
307 வீமநாத பண்டிதர் கடம்பவன புராணம்
308 வீரபத்திரக் கம்பர் பயகரமாலை
309 வீரமாமுனிவர் சதுரகராதி
வீரமாமுனிவர் தொன்னூல் விளக்கம்
310 வீரமார்த்தாண்டதேவர் பஞ்சதந்திரப் பாடற்கதை
311 வீராசாமி ஐயங்கார் திவ்யசூரி சரித்திரம்
312 வீராசாமி முதலியார் சர்வார்த்த சிற்ப சிந்தாமணி
313 வென்றிமாலைக்கவிராயர் திருச்செந்தூர்ப் புராணம்
314 வேணாட்டடிகள் திருவிசைப்பாப்பகுதி
315 வேதநாயகம் பிள்ளை: ச. சர்வசமய சமரசக் கீர்த்தனை
316 வேதநாயகம் பிள்ளை பிரதாபமுதலியார் சரித்திரம்
317 வேதாந்த தேசிகர் தேசிகப் பிரபந்தம்
318 வேலப்பதேசிக சுவாமிகள் பண்டார சாத்திர: பஞ்சாக்கரப்பஃறொடை
319 வேலைய சுவாமிகள் சீகாளத்திப் புராணம்
320 வைத்தியநாத தேசிகர் இலக்கண விளக்கம்
321 வைத்தியலிங்கப்பத்தர் மங்களேசுவரியம்
322 ஜகநாதம் நாயுடு: மஞ். இங்கிலீஷ் வைத்திய சங்கிரகம்
ஜகநாதம் நாயுடு: மஞ். பைஷஜ கல்பம்
323 ஜைன முனிவர் யசோதா காவியம்
324 ஸ்ரீபட்டனார் பகவற்கீதை
325 ஸ்ரீபீதாம்பரஜீ ஸ்ரீவிசார சந்திரோதயம்
326 ஸ்ரீபூகிமுனிவர் சிகிற்சா சாரசங்கிரகம் அல்லது ஆயுர்வேத சிகிற்சா சாரசங்கிரகம்

நூல்களை மேற்கோளாண்ட முறை

[தொகு]
  • நூல்களை மேற்கோளாண்ட முறை (METHOD OF CITING QUOTATIONS)

நூல்களை மேற்கோளாண்ட முறை (METHOD OF CITING QUOTATIONS)

எண் சுருக்கம் விரிவு
1 கம்பரா நாட்டுப், 1, நூல் உட்பிரிவின் முதற்குறிப்பு, பாட்டு அல்லது சூத்திரத்தின் எண்
2 பிரபோத, 12, 13 நூல் உட்பிரிவினெண், பாட்டு அல்லது விஷயத்தின் எண்
3 குறள், 1116, அணியி, 12 நூல் பாட்டு அல்லது விஷயத்தின் தொடரெண்
4 பரிபா, 13, 14 நூல் பாட்டெண், வரியெண் ,,, ,,, ,,,
5 தேவா, 139, 6, நூல் பக்கவெண், பாட்டெண் ,,, ,,, ,,,
6 அசுவாச, 15. நூல் பக்கவெண் ,,, ,,, ,,, ,,,
7 பெருங், உஞ்சைக், 4.7 திவ், இயற், திருவிருத், 2, ஷெ, ஷெ, பெரிய, ம, 10, நூல் பெரும்பிரிவின், முதற்குறிப்பு, சிறுபிரிவின் எண் அல்லது முதற்குறிப்பு, பாட்டு அல்லது கண்ணியென்,
8 அருட்பா, i, நெஞ்சறி, 4, ஈடு, 5, 5, 4. நூல் பெரும்பிரிவினெண், சிறுபிரிவின் முதற்குறிப்பு அல்லது எண், பாட்டு அல்லது கண்ணியென்,
9 பிங், நூல் மட்டும் ,,, ,,, ,,, ,,,
10 மதுரைக், 64, விக்கிரம, உலா, 21 நூல் வரி அல்லது கண்ணியென் ,,, ,,, ,,,
11 S. I. I. i, 29, நூல் தொகுதியெண் அல்லது தொகுதியின் பெயர்க்குறிப்பு, பக்கவெண்
12 தனிப்பா, i, 17, 79. நூல் தொகுதியெண், பக்கவெண் பாட்டெண் ,,, ,,,
13 விலிலி, மார், 11, 22, நூல் பிரிவின் முதற்குறிப்பு, அதிகாரவெண், விஷயவெண் ,,,
14 மாறனல, 23, 207 நூல் பாட்டு அல்லது சூத்திரத்தின் தொடரெண், மேற்கோளெண் ,,,
15 யாப், வி, 96, 400 நூல் நூல் பாட்டு அல்லது சூத்திரத்தின் தொடரெண், பக்கவெண் ,,,
16 திவ், திருவாய், 1, 2, 3. நூல் பிரிவின் முதற்குறிப்பு, பத்தினெண், பதிகவெண், பாட்டெண் ,,,


எண் சுருக்கம் விரிவு
1 அத். அத்தியாயம்
2 அதி. அதிகாரம்
3 அரும். அரும்பதவராதி
4 அவை. or அவைய. அவையடக்கம்
5 உதா. உதாரணம்
6 தனி. தனியன்.
7 தனிப்பா. தனிப்பாடல்
8 ப்ர. ப்ரவேசம்
9 பக். பக்கம்
10 பதி. பதிகம்
11 பதிப். பதிப்பு
12 பா. பாடல்
13 பாய். பாயிரம்
14 பி-ம். பிரதிபேதம்
15 புது. or புதுப். புதுப்பதிப்பு
16 மஹாப்ர. மஹாப்ரவேசம்
17 மேற். மேற்கொள்.
18 வ்யா. or வ்யாக். வ்யாக்யானம்
19 வார்த். or வார்த்தி. வார்த்திகம்
20 விசேடக் விசேடக்குறிப்பு
21 ஸ்வா ஸ்வாபதேச வ்யாக்யானம்