மூப்பு

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search
ஒலிப்பு
(கோப்பு)
பொருள்
மொழிபெயர்ப்புகள்
  • ஆங்கிலம்
விளக்கம்
பயன்பாடு

(இலக்கியப் பயன்பாடு)

  • வளமலி யிளமை நீங்கி வடிவுறு மூப்பு வந்து (பன்னிரு திருமுறை)
  • பிறப்பு இறப்பு மூப்பு பிணி என்று இன் நான்கும் (அறநெறிச்சாரம்)

{ஆதாரம்} ---> DDSA பதிப்பு வின்சுலோ