வார்ப்புரு:All system messages

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

இது மீடியாவிக்கி பெயர்வெளியிலுள்ள எல்லா முறைமை தகவல்களினதும் பட்டியலாகும். மொழிபெயர்ப்பில் உதவ விரும்பின் அருள்கூர்ந்து பீட்டாவிக்கி, மீடியாவிக்கி மொழியாக்க தளங்களுக்குச் செல்லவும்.

Name

Default text

Current text

1movedto2
பேச்சு

$1 moved to $2

moved $1 to $2

Monobook.css
பேச்சு

/* edit this file to customize the monobook skin for the entire site */

/* See also Special:Mypage/monobook.css, MediaWiki:Common.css, Wiktionary:Customizing your monobook */

/* edit this file to customize the monobook skin for the entire site */


/* Used in MediaWiki:Nogomatch to prevent the external-site-style link on the internal link, when creating a new entry. */

 1. bodyContent .plainConnellinks a {
    background: none !important;
    color: #ba0000;
    padding: 0;

}

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de.*/

div.Boxmerge, div.NavFrame {

    margin: 0px;
    padding: 2px;
    border: 1px solid #aaaaaa;
    text-align: center;
    border-collapse: collapse;
    font-size: 95%;
  overflow: hidden;
  width: auto;

} div.Boxmerge div.NavFrame {

    border-style: none;
    border-style: hidden;

} div.NavFrame + div.NavFrame {

    border-top-style: none;
    border-top-style: hidden;

} div.NavPic {

    background-color: #ffffff;
    margin: 0px;
    padding: 2px;
    float: left;

} div.NavFrame div.NavHead {

    height: 1.6em;
    font-weight: bold;
    font-size: 100%;
    background-color: #efefef;
    padding-left: 10px;

} div.NavFrame p {

    font-size: 100%;

} div.NavFrame div.NavContent {

    font-size: 100%;

} div.NavFrame div.NavContent p {

    font-size: 100%;

} div.NavEnd {

    margin: 0px;
    padding: 0px;
    line-height: 1px;
    clear: both;

} span.NavToggle {

    cursor: pointer;
    float: right;
    font-weight:normal;
    font-size:smaller;

}

/* hide the serial commas and gender abbreviation periods */

.serial-comma, .gender-period {

    display: none

}

/* show the "serial and" in the disambiguation see also */

.serial-and {

    display: inline

}

/* add extra space at HR ---- just in the main namespace */

.ns-0 #bodyContent hr {

    margin-top: 2.5em

}

/* hide optional Russian stress-marks */

.ru-stress {

    display: none

}

/* hide "did you mean" on Noarticletext self-links */

.did-you-mean strong {

    display: none

}

/* small margin between "See also" and TOC */

.disambig-see-also, .disambig-see-also-2 {

    margin-bottom:0.3em;

}

/* display redirects in Special:Allpages in black */

.allpagesredirect a {

    color:#000;

} .allpagesredirect a:visited {

    color:#000;

}

/* subpage link bigger, clearer */

.subpages {

    font-size:127%;
    margin-top:0.5em;
    margin-bottom:0.5em;

}

/* headings a bit more balanced in size */

h1 {

    font-size:160%;
    font-weight:bold;

} h2 {

    font-size:140%;
    font-weight:bold;

} h3 {

    font-size:130%;

} h4 {

    font-size:120%;

} h5 {

    font-size:110%;

} h6 {

    font-size:100%;

}

about
பேச்சு

விபரம்

இதுபற்றி

aboutpage
பேச்சு

விக்கிபீடியா:விபரம்

விக்சனரி:விபரம்

aboutwikipedia
பேச்சு

விக்கிபீடியா பற்றி

⧼Aboutwikipedia⧽

accesskey-addsection
பேச்சு

+

⧼Accesskey-addsection⧽

accesskey-anontalk
பேச்சு

n

⧼Accesskey-anontalk⧽

accesskey-anonuserpage
பேச்சு

.

⧼Accesskey-anonuserpage⧽

accesskey-article
பேச்சு

a

⧼Accesskey-article⧽

accesskey-compareselectedversions
பேச்சு

v

v

accesskey-contributions
பேச்சு

<accesskey-contributions>

⧼Accesskey-contributions⧽

accesskey-currentevents
பேச்சு

<accesskey-currentevents>

⧼Accesskey-currentevents⧽

accesskey-delete
பேச்சு

d

⧼Accesskey-delete⧽

accesskey-edit
பேச்சு

e

⧼Accesskey-edit⧽

accesskey-emailuser
பேச்சு

<accesskey-emailuser>

⧼Accesskey-emailuser⧽

accesskey-help
பேச்சு

<accesskey-help>

⧼Accesskey-help⧽

accesskey-history
பேச்சு

h

⧼Accesskey-history⧽

accesskey-login
பேச்சு

o

⧼Accesskey-login⧽

accesskey-logout
பேச்சு

o

⧼Accesskey-logout⧽

accesskey-mainpage
பேச்சு

z

⧼Accesskey-mainpage⧽

accesskey-minoredit
பேச்சு

i

i

accesskey-move
பேச்சு

m

⧼Accesskey-move⧽

accesskey-mycontris
பேச்சு

y

⧼Accesskey-mycontris⧽

accesskey-mytalk
பேச்சு

n

⧼Accesskey-mytalk⧽

accesskey-portal
பேச்சு

<accesskey-portal>

⧼Accesskey-portal⧽

accesskey-preferences
பேச்சு

<accesskey-preferences>

⧼Accesskey-preferences⧽

accesskey-preview
பேச்சு

p

p

accesskey-protect
பேச்சு

=

⧼Accesskey-protect⧽

accesskey-randompage
பேச்சு

x

⧼Accesskey-randompage⧽

accesskey-recentchanges
பேச்சு

r

⧼Accesskey-recentchanges⧽

accesskey-recentchangeslinked
பேச்சு

c

⧼Accesskey-recentchangeslinked⧽

accesskey-save
பேச்சு

s

s

accesskey-search
பேச்சு

f

f

accesskey-sitesupport
பேச்சு

<accesskey-sitesupport>

⧼Accesskey-sitesupport⧽

accesskey-specialpage
பேச்சு

<accesskey-specialpage>

⧼Accesskey-specialpage⧽

accesskey-specialpages
பேச்சு

q

⧼Accesskey-specialpages⧽

accesskey-talk
பேச்சு

t

⧼Accesskey-talk⧽

accesskey-undelete
பேச்சு

d

⧼Accesskey-undelete⧽

accesskey-unwatch
பேச்சு

w

⧼Accesskey-unwatch⧽

accesskey-upload
பேச்சு

u

s

accesskey-userpage
பேச்சு

.

⧼Accesskey-userpage⧽

accesskey-viewsource
பேச்சு

e

⧼Accesskey-viewsource⧽

accesskey-watch
பேச்சு

w

w

accesskey-watchlist
பேச்சு

l

⧼Accesskey-watchlist⧽

accesskey-whatlinkshere
பேச்சு

b

⧼Accesskey-whatlinkshere⧽

accmailtext
பேச்சு

'$1' உடைய கடவுச்சொல் $2 க்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

தானியக்கமாக $1-க்கு ஒரு கடவுச்சொலை உறுவாக்கி $2-க்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை புகுபதிகை செய்தவுடன் கடவுச்சொல்லை மாற்று பக்கத்தில் மாற்றிக்கொள்ளளாம்.

accmailtitle
பேச்சு

கடவுச்சொல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

கடவுச்சொல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

actioncomplete
பேச்சு

செயற்பாடு நிறைவுற்றது

செயற்பாடு நிறைவுற்றது

addedwatch
பேச்சு

கவனிப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டது

⧼Addedwatch⧽

addedwatchtext
பேச்சு

பக்கம்"$1" உங்கள்<a href="/wiki/Special:Watchlist">கவனிப்புப் பக்கத்தில்</a> சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பக்கத்துக்கு எதிகாலத்தில் செய்யப்படவுள்ள மாற்றங்களும், அதனோடிணைந்த பேச்சுப் பக்கமும், அங்கே பட்டியலிடப்படும். அத்துடன் தெரிந்தெடுக்க வசதியாக <a href="/wiki/Special:Recentchanges">அண்மைய மாற்றங்களின் பட்டியலில்</a> இது தடித்த எழுத்துக்களில் காட்டப்படும். பின்னர், இப் பக்கத்தை உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலிலிருந்து நீக்க விரும்பினால், பக்கச் சட்டத் (sidebar) திலுள்ள "Stop watching" ஐச் சொடுக்கவும்.

பக்கம்"$1" உங்கள்<a href="/wiki/Special:Watchlist">கவனிப்புப் பக்கத்தில்</a> சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பக்கத்துக்கு எதிர்காலத்தில் செய்யப்படவுள்ள மாற்றங்களும், அதனோடிணைந்த பேச்சுப் பக்கமும், அங்கே பட்டியலிடப்படும். அத்துடன் தெரிந்தெடுக்க வசதியாக <a href="/wiki/Special:Recentchanges">அண்மைய மாற்றங்களின் பட்டியலில்</a> இது தடித்த எழுத்துக்களில் காட்டப்படும். பின்னர், இப் பக்கத்தை உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலிலிருந்து நீக்க விரும்பினால், பக்கச் சட்டத்திலுள்ள "கவனிப்புநீக்கு" பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

addsection
பேச்சு

+

+

administrators
பேச்சு

விக்கிபீடியா:நிர்வாகிகள்

விக்சனரி:நிர்வாகிகள்

affirmation
பேச்சு

இக் கோப்பிற்கான பதிப்புரிமை பெற்றவர் $1 இன் நிபந்தனைகளுக்கு (terms) அமைய அனுமதிப் பத்திரம் தரச் சம்மதித்திருக்கிறார் என்பதை நான் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.

⧼Affirmation⧽

all
பேச்சு

எல்லாம்

⧼All⧽

allmessages
பேச்சு

All system messages

அனைத்து முறைமைசார் தகவல்கள் அட்டவணை

allmessagestext
பேச்சு

This is a list of all system messages available in the MediaWiki: namespace.

இது மீடியாவிக்கி பெயர்வெளியிலுள்ள எல்லா முறைமை தகவல்களினதும் பட்டியலாகும். மொழிபெயர்ப்பில் உதவ விரும்பின் அருள்கூர்ந்து பீட்டாவிக்கி, மீடியாவிக்கி மொழியாக்க தளங்களுக்குச் செல்லவும்.

allpages
பேச்சு

எல்ல பக்கங்கள்

அனைத்துப் பக்கங்கள்

alphaindexline
பேச்சு

$1 to $2

$1 முதல் $2 வரை

alreadyloggedin
பேச்சு

பயனர் $1, நீங்கள் ஏற்கெனவே புகு பதிகையில் உள்ளீர்கள்!


⧼Alreadyloggedin⧽

alreadyrolled
பேச்சு

( [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Talk]]) ஆல் செய்யப்பட்ட [[$1]] திகதிய கடைசித் தொகுப்பை முன்நிலையாக்க முடியாது; வேறு யாரோ இக் கட்டுரையை ஏற்கெனவே தொகுத்தோ அல்லது முன்நிலையாக்கியோ உள்ளார். 

கடைசியாகத் தொகுத்தவர்[[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Talk]]).

$2 (Talk | பங்களிப்புகள்) பயனரால் செய்யப்பட்ட $1 இன் கடைசித் தொகுப்பை முன்நிலையாக்க முடியாது; வேறு யாரோ இப்பக்கத்தை ஏற்கெனவே தொகுத்தோ அல்லது முன்நிலையாக்கியோ உள்ளார்.

இப்பக்கத்தை கடைசியாகத் தொகுத்தவர் $3 (Talk | பங்களிப்புகள்).

ancientpages
பேச்சு

மிகப்பழைய கட்டுரைகள்

மிகப்பழைய கட்டுரைகள்

and
பேச்சு

and

மற்றும்

anontalk
பேச்சு

Talk for this IP

இந்த IP முகவரிக்கான உரையாடல்

anontalkpagetext
பேச்சு


இது இன்னும் கணக்கொன்று ஏற்படுத்தாத அல்லது இதனை வழமையாகப் பயன்படுத்தாத பயனர்களுக்குரிய கலந்துரையாடல் பக்கமாகும். அதனால் நாங்கள் இவரை அடையாளம் காண்பதற்கு எண்சார்ந்த ஐபி (IP) முகவரி</wiki/IP_address>யை உபயோகிக்கிறோம். இவ்வாறான ஐபி (IP) முகவரிகள் பல பயனர்(user) களினால் பகிர்ந்துகொள்ளப்படலாம். நீங்கள் ஒரு முகவரியற்ற பயனராயிருந்து, தொடர்பற்ற கருத்துக்கள் உங்களைக் குறித்துச் சொல்லப்பட்டிருப்பதாக நீங்கள் உணர்ந்தால், முகவரியற்ற ஏனைய பயனர்களுடனான குழப்பங்களை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்கு, தயவுசெய்து கணக்கொன்றை ஏற்படுத்துங்கள் அல்லது புகுபதிகை (login) செய்யுங்கள் </wiki/Special:Userlogin>.

இது இன்னும் கணக்கொன்று ஏற்படுத்தாத அல்லது வழமையாக பயனர் கணக்கை பயன்படுத்தாத பயனர்களுக்குரிய கலந்துரையாடல் பக்கமாகும். அதனால் நாங்கள் இவரை அடையாளம் காண்பதற்கு எண் சார்ந்த ஐ.பி முகவரியை (IP address) பயன்படுத்துகிறோம். இவ்வாறான ஐ.பி முகவரிகள் பல பயனர்களினால் பகிர்ந்துகொள்ளப்படலாம். நீங்கள் ஒரு முகவரியற்ற பயனராயிருந்து, தொடர்பற்ற கருத்துக்கள் உங்களைக் குறித்துச் சொல்லப்பட்டிருப்பதாக நீங்கள் உணர்ந்தால், முகவரியற்ற ஏனைய பயனர்களுடனான குழப்பங்களை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்கு, தயவுசெய்து கணக்கொன்றை ஏற்படுத்துங்கள் அல்லது புகுபதிகை செய்யுங்கள்.

anonymous
பேச்சு

Anonymous user(s) of Wiktionary

விக்சனரி தளத்தின் அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள்

article
பேச்சு

Content page

கட்டுரைப் பக்கம்

articleexists
பேச்சு

அந்தப் பெயரையுடைய பக்கம் ஏற்கெனவே உள்ளது அல்லது நீங்கள் தெரிவு செய்த பெயர் செல்லுபடியாகாது. தயவுசெய்து வேறு பெயரைத் தெரியவும்.

அந்தப் பெயரையுடைய பக்கம் ஏற்கனவே $1 இல் உள்ளது அல்லது நீங்கள் தெரிவு செய்த பெயர் செல்லுபடியாகாது. தயவுசெய்து வேறு பெயரைத் தெரியவும்.

articlepage
பேச்சு

கட்டுரையைப் பார்

உள்ளடக்கப் பக்கத்தைப் பார்

asksql
பேச்சு

SQL வினவல்(query)

⧼Asksql⧽

asksqltext
பேச்சு

விக்கிபீடியா தரவுத்தளம் பற்றிய நேரடி வினவல்களுக்குக் கீழேயுள்ள படிவத்தைப் பயன்படுத்தவும். சர மதிப்புருக்களை (string literals) எல்லைப்படுத்துவதற்குத் ஒற்றை எடுத்துக்காட்டுக்குறிகளைப் (quotes) பயன்படுத்தவும் ('இப்படி'). இது பெரும்பாலும் வழங்கனுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க அளவு சுமையைக் கூட்டும் . எனவே இச் செயற்பாட்டைத் தயவுசெய்து மிதமாகப் பயன்படுத்தவும்.

⧼Asksqltext⧽

autoblocker
பேச்சு

நீங்கள் "$1" உடன் ஒரே ஐபி முகவரியைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் தானியங்கித் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. காரணம் "$2".

நீங்கள் "$1" உடன் ஒரே ஐ.பி. முகவரியைப் பகிர்ந்துகொள்வதால் தானியங்கித் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. $1இன் தடுப்புக்காக கொடுக்கப்பட்டக் காரணம் "$2".

badarticleerror
பேச்சு

இச் செயற்பாட்டை இப்பக்கத்தில் செயற்படுத்த முடியாது.

இச்செயற்பாட்டை இப்பக்கத்தில் செயற்படுத்த முடியாது.

badfilename
பேச்சு

படிமப் (Image) பெயர் "$1" ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

படிமப் பெயர் "$1" ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

badfiletype
பேச்சு

".$1" இது ஒரு சிபாரிசு செய்யப்பட்ட படிமக் கோப்பு வடிவம் (format) அல்ல.

".$1" இது ஒரு பரிந்துரைக்கத்தக்க கோப்பு வடிவம் (format) அல்ல.

badipaddress
பேச்சு

அந்தப் பெயரில் பயனர் எவரும் இல்லை

செல்லுபடியற்ற ஐ.பி. முகவரி

badquery
பேச்சு

பழுதுடன் செய்யப்பட்ட தேடல் வினவல் (search query)

⧼Badquery⧽

badquerytext
பேச்சு

உங்களுடைய வினவலை எங்களால் செயலாக்க முடியவில்லை. இது ஏனென்றால், சிலவேளை மூன்று எழுத்துக்கள் நீளத்திலும் சிறிதான சொல்லைத் தேட முயன்றிருக்கலாம், இது இன்னும் ஆதரிக்கப்படவில்லை. தொடரை நீங்கள் பிழையாகத் தட்டச்சிட்டதனாலும் இது நேர்ந்திருக்கக்கூடும், உதாரணமாக "fish and and scales". தயவுசெய்து இன்னொரு வினவலை (query) முயலுங்கள்.

⧼Badquerytext⧽

badretype
பேச்சு

நீங்கள் பதிந்த கடவுச்சொல் பொருத்தமாக இல்லை.

நீங்கள் பதிந்த கடவுச்சொற்கள் பொருந்தவில்லை.

badtitle
பேச்சு

பழுதுள்ள தலைப்பு

பழுதுள்ள தலைப்பு

badtitletext
பேச்சு

கோரப்பட்ட பக்கத்தின் தலைப்பு செல்லாது, வெறுமை, அல்லது பிழையாக இணைக்கப்பட்ட மொழிகளிடை அல்லது விக்கியிடைத் தலைப்பாகும்.

கோரப்பட்ட பக்கத்தின் தலைப்பு செல்லாது, வெறுமை, அல்லது பிழையாக இணைக்கப்பட்ட மொழிகளிடை அல்லது விக்கியிடைத் தலைப்பாகும்.

blanknamespace
பேச்சு

(முதன்மை)

(முதன்மை)

blockedtext
பேச்சு

உங்கள் பயனர் பெயர் அல்லது IP முகவரி $1 ஆல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட காரணம்: $2 இது பற்றிப் பேசுவதற்கு $1 ஐயோ அல்லது [[Wiktionary:Administrators|நிர்வாகிகளில்]] ஒருவரையோ நீங்கள் தொடர்புகொள்ளலாம். பயனர் விருப்பத் தேர்வுகளில்</wiki/Special:Preferences> உங்களுடைய செல்லுபடியாகக்கூடிய மின்னஞ்சல் முகவரி பதியப்பட்டிராவிட்டால் "email this user" வசதியை நீங்கள் உபயோகிக்க முடியாது என்பதைக் கவனிக்கவும். உங்கள் IP முகவரி $3. தயவுசெய்து இந்த ஐபி முகவரியை விசாரிப்புகளைச் செய்யும்போது குறிப்பிடவும்.

Note to AOL users

குறிப்பிட்ட ஏஓஎல் (AOL) பயனர் ஒருவருடைய தொடர்ந்த விஷமச் செயல்கள் காரணமாக விக்கிபீடியா அடிக்கடி ஏஓஎல் (AOL) proxy யை தடுக்கிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு proxy வழங்கனை பெருமளவு ஏஓஎல் (AOL) பயனர்கள் பயன்படுத்தக் கூடும், அதனால் அப்பாவி AOL பயனர்களும் அடிக்கடி தடுக்கப்படுகிறார்கள். இதனாலேற்படும் வசதியீனங்களுக்கு மன்னிப்புக் கோருகிறோம். இது உங்களுக்கு நிகழ்ந்திருந்தால், தயவுசெய்து ஒரு ஏஓஎல் (AOL) மின்னஞ்சல் முகவரியை உபயோகித்து, நிர்வாகியொருவருக்கு அஞ்சல் செயுங்கள். மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐபி முகவரியைக் குறிப்பிட மறவாதீர்கள்.

உங்கள் பயனர் பெயர் அல்லது ஐ.பி. முகவரி தடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தடை செய்தவர்: $1 கொடுக்கப்பட்ட காரணம்: $2

 • தடை தொடக்கம்: $8
 • தடை முடிவு: $6
 • தடை செய்யப்பட்டவர்: $7

$1 எனும் பயனரையோ வேறு நிர்வாகி ஒருவரையோ அனுகித் தடையைப் பற்றி கலந்துரையாடலாம். உங்கள் என் விருப்பத்தேர்வுகள் பக்கத்தில் இயங்குநிலையிலுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரியை கொடுத்திருந்து, "இப் பயனருக்கு மின்னஞ்சல் செய்" என்ற வசதியை நீங்கள் பயன்படுத்துவதிலிருந்து தடைச் செய்யப்படாத பட்சத்தில் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். உங்களது தற்போதைய ஐ.பி. முகவரி: $3 மற்றும் தடை எண் #$5. நீங்கள் தொடங்கும் எல்லா கொரிக்கைகளிலும் மேற்கண்ட அனைத்து தகவல்களையும் குறிப்பிடவும்.

blockedtitle
பேச்சு

பயனர் தடுக்கப்பட்டுள்ளார்

பயனர் தடுக்கப்பட்டுள்ளார்

blockip
பேச்சு

பயனரைத் தடு

தடுக்கவும் பயனர்

blockipsuccesssub
பேச்சு

தடுப்பு வெற்றி

தடுப்பு வெற்றி

blockipsuccesstext
பேச்சு

"$1" தடுக்கப்பட்டுள்ளார். <br>தடுப்பை மீளாய்வு செய்ய [[Special:Ipblocklist|IP block list]] ஐப் பார்க்கவும்.

$1 தடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
தடுப்பை மறுஆய்வு செய்ய தடுப்பு பட்டியலைப் பார்கவும்.

blockiptext
பேச்சு

ஒரு குறிப்பிட்ட ஐபி முகவரி அல்லது பயனரிடமிருந்து எழுத்து அணுக்கத்தைத் தடுப்பதற்குக் கீழேயுள்ள படிவத்தை உபயோகிக்கவும். இது விஷமத்தனத்தைத் தடுப்பதற்கும் [[Wikipedia:Policy|விக்கிபீடியா கொள்கை]]க்கு எற்புடைய வகையிலும் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். குறிப்பிட்ட காரணமொன்றைக் கீழே நிரப்புக (உதாரணமாக், விஷமத்தனம் செய்யப்பட்ட (vandalized) பக்கங்களை எடுத்துக் காட்டவும்).

ஒரு குறிப்பிட்ட ஐபி முகவரி அல்லது பயனரிடமிருந்து எழுத்து அணுக்கத்தைத் தடுப்பதற்குக் கீழேயுள்ள படிவத்தை உபயோகிக்கவும். இது விசமத்தனத்தைத் தடுப்பதற்கும் விக்சனரி கொள்கைக்கு எற்புடைய வகையிலும் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். குறிப்பிட்ட காரணமொன்றைக் கீழே நிரப்புக (எடுத்துக்காட்டாக, விசமத்தனம் செய்யப்பட்ட பக்கங்களை எடுத்துக் காட்டவும்).

blocklink
பேச்சு

தடு

தடு

blocklistline
பேச்சு

$1, $2 blocked $3

⧼Blocklistline⧽

blocklogentry
பேச்சு

தடுக்கப்பட்டது "$1"

பயனரால் $2 அன்று காலாவதியாகும் வகையில் $1 தடுக்கப்பட்டது $3

blocklogpage
பேச்சு

தடைப்_பதிவு (Block_log)

தடைப் பதிகை

blocklogtext
பேச்சு

இது ஒரு பயனரின் தடுப்பு தடை நீக்கல் செயற்பாடுகளுக்கான பதிவாகும். தானியங்கி முறையில் தடுக்கப்படும் ஐபி முகவரிகள் இப்பட்டியலில் இடம்பெறா. தற்போது செயற்பாட்டிலுள்ள தடைகளையும்் முடக்கங்களையும் [[Special:Ipblocklist|ஐபி தடுப்பு பட்டியலில்]] பார்க்க.

இது ஒரு பயனரின் தடுப்பு தடை நீக்கல் செயற்பாடுகளுக்கான பதிவாகும். தானியங்கி முறையில் தடுக்கப்படும் ஐபி முகவரிகள் இப்பட்டியலில் இடம்பெறா. தற்போது செயற்பாட்டிலுள்ள தடைகளையும் முடக்கங்களையும் ஐ.பி. தடுப்பு பட்டியலில் பார்க்க.

bold_sample
பேச்சு

Bold text

தடித்த எழுத்து

bold_tip
பேச்சு

Bold text

⧼Bold_tip⧽

booksources
பேச்சு

நூல் மூலங்கள்

நூல் மூலங்கள்

booksourcetext
பேச்சு

புதிய, பயன்படுத்திய புத்தகங்களை விற்பதுடன், நீங்கள் தேடும் நூல்கள்பற்றிய மேலதிக தகவல்களையும் தரக்கூடிய வேறு தளங்களுடனான இணைப்புகளின் பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. விக்கிபீடியா இந்த வியாபார நிறுவனங்கள் எதனுடனும் கூட்டு வைத்திருக்கவில்லை. அத்துடன் இந்தப் பக்கத்தை ஒரு உத்தரவாதமாக (endorsement) அர்த்தப்படுத்திக்கொள்ளக் கூடாது.

⧼Booksourcetext⧽

brokenredirects
பேச்சு

முறிந்த வழிமாற்றுகள்(Redirects)

முறிந்த வழிமாற்றுகள்

brokenredirectstext
பேச்சு

பின்வரும் வழிமாற்றுகள் ஒரு இல்லாத கட்டுரைகு இணைப்புக் கொடுபட்டுள்ளது.

இல்லாத பக்கங்களை பின்வரும் வழிமாற்றுக்கள் இணைக்கின்றன:

bugreports
பேச்சு

வழு அறிக்கை

⧼Bugreports⧽

bugreportspage
பேச்சு

விக்கிபீடியா:வழு அறிக்கைகள்

⧼Bugreportspage⧽

bureaucratlog
பேச்சு

Bureaucrat_log

அதிகாரிகள்_பதிகை

bureaucratlogentry
பேச்சு

Rights for user "$1" set "$2"

⧼Bureaucratlogentry⧽

bureaucrattext
பேச்சு

The action you have requested can only be performed by sysops with "bureaucrat" status.

⧼Bureaucrattext⧽

bureaucrattitle
பேச்சு

Bureaucrat access required

⧼Bureaucrattitle⧽

bydate
பேச்சு

திகதி வழி

நாள் வழி

byname
பேச்சு

பெயர் வழி

⧼Byname⧽

bysize
பேச்சு

அளவு வழி

⧼Bysize⧽

cachederror
பேச்சு

கீழே இருப்பது கோரப்பட்ட பக்கத்தினுடைய ஒரு இடைமாற்று (cached) நகலாகும், இது நிகழ்நிலைக்குச் சரியாக (up to date) இல்லாதிருக்கக் கூடும்.

⧼Cachederror⧽

cancel
பேச்சு

விடு

சேமிக்காமல் திரும்பு

cannotdelete
பேச்சு

குறிக்கப்பட்ட பக்கத்தையோ படிமத்தையோ நீக்க முடியாது. (வேறு யாராலோ ஏற்கெனவே நீக்கப்பட்டிருக்கலாம்.)

"$1" பக்கத்தையோ கோப்பையோ நீக்க முடியாது. (வேறு யாராலோ ஏற்கெனவே நீக்கப்பட்டிருக்கலாம்.)

cantrollback
பேச்சு

தொகுப்பை மீழ்விக்க முடியாது; கடைசிப் பங்களிப்பாளரே (contributor) இக் கட்டுரையின் ஆசிரியராகும்.

தொகுப்பை முன்நிலையாக்க முடியாது; கடைசிப் பங்களிப்பாளரே இக்கட்டுரையின் ஒரே ஆசிரியராகும்.

categories
பேச்சு

பக்க வகைகள்

பகுப்புகள்

category
பேச்சு

வகை

⧼Category⧽

category_header
பேச்சு

பகுப்புகளிலுள்ள கட்டுரைகள் "$1"

"$1" பகுப்பிலுள்ள பக்கங்கள்

changepassword
பேச்சு

கடவுச்சொல்லை மாற்று

கடவுச்சொல்லை மாற்று

changes
பேச்சு

மாற்றங்கள்

⧼Changes⧽

columns
பேச்சு

நிரல்கள் (Columns)

⧼Columns⧽

commentedit
பேச்சு

(கருத்து)

⧼Commentedit⧽

compareselectedversions
பேச்சு

Compare selected versions

தெரிவு செய்யப்பட்ட பதிப்புக்களை ஒப்பிடவும்

confirm
பேச்சு

உறுதிசெய்

உறுதிசெய்

confirmcheck
பேச்சு

ஆம், நான் உண்மையில் இதை நீக்க வேண்டும்.

⧼Confirmcheck⧽

confirmdelete
பேச்சு

நீக்குதலை உறுதிப்படுத்து

⧼Confirmdelete⧽

confirmdeletetext
பேச்சு

தரவுத் தளத்திலுள்ள பக்கமொன்றை அல்லது படிமமொன்றை, அதன் வரலாற்றுடன் சேர்த்து, நிரந்தரமாக நீக்கும் தறுவாயிலுள்ளீர்கள். இதையே நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்பதையும், இதன் விளைவுகளை நீங்கள் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதையும், இதை நீங்கள் விக்கிபீடியா:கொள்கைகளுக்கு </w/wiki.phtml?title=Wikipedia:Policy&action=edit> உட்பட்டே செய்கிறீர்கள் என்பதையும், தயவுசெய்து உறுதிப்படுத்தவும்.

நீங்கள் இப்பக்கத்தை அதன் வரலாற்றுடன் சேர்த்து நீக்க விழைகிறீர்கள். அருள் கூர்ந்து உங்கள் செய்கையின் விளைவுகளை நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டீர்கள் என்பதையும் இது கொள்கைகளுடன் ஒத்துப்போவதையும் உறுதிப் படுத்தவும்.

confirmprotect
பேச்சு

Confirm protection

⧼Confirmprotect⧽

confirmprotecttext
பேச்சு

Do you really want to protect this page?

⧼Confirmprotecttext⧽

confirmunprotect
பேச்சு

Confirm unprotection

⧼Confirmunprotect⧽

confirmunprotecttext
பேச்சு

Do you really want to unprotect this page?

⧼Confirmunprotecttext⧽

contextchars
பேச்சு

ஒரு வரிக்கான இடம்சார் (context) எழுத்துக்கள்

⧼Contextchars⧽

contextlines
பேச்சு

அடித்தலொன்றுக்குக் காட்டப்பட வேண்டிய வரிகள்

⧼Contextlines⧽

contribslink
பேச்சு

contribs

பங்களிப்புகள்

contribsub
பேச்சு

$1 க்காக

⧼Contribsub⧽

contributions
பேச்சு

பயனர் பங்களிப்புக்கள்

User contributions

copyright
பேச்சு

Content is available under $1.

உள்ளடக்கம் $1 இன் கீழ் கிடைக்கும்

copyrightpage
பேச்சு

விக்கிபீடியா:பதிப்புரிமை

விக்சனரி:பதிப்புரிமை

copyrightpagename
பேச்சு

விக்கிபீடியா பதிப்புரிமை

⧼Copyrightpagename⧽

copyrightwarning
பேச்சு

விக்கிபீடியாவுக்கான ஆக்கங்கள் அனைத்தும் ஜிஎன்யூ விடுதலை மனப்பாங்கொடு உருவான ஆவண அனுமதி (GNU Free Documentation License) முறையின் கீழ் வழங்கப்பட்டதாகவே கருதப்படும் என்பதைத் தயவு செய்து கவனிக்கவும். (விபரங்களுக்கு $1 ஐப் பார்க்க).

உங்களுடைய எழுத்துக்கள் கடுமையாகத் தொகுக்கப்படுவதையோ, விரும்பியபடி விநியோகிக்கப்படுவதையோ நீங்கள் விரும்பாவிடில் இங்கே சமர்ப்பிக்காதீர்.<br> அத்துடன் நீங்களே இதை எழுதியதாகவோ, அல்லது வேறு பொதுக் களம் (domain) அல்லது அது போன்ற விடுதலையளிக்கும் மூலங்களிலிருந்து பிரதி பண்ணியிருப்பதாகவோ உறுதி கூறுகிறீர்கள். <strong>பதிப்புரிமையுள்ள ஆக்கங்களை அனுமதியின்றி சமர்ப்பிக்க வேண்டாம்!</strong>

நீங்கள் செய்யும் மாற்றங்கள் உடனடியாக இற்றைப்படுத்தப்படும்.
 • தொகுத்தல் பயிற்சி செய்ய மணல்தொட்டிக்கு செல்லுங்கள்.
 • பக்கங்களை உருவாக்கவும் விரிவுபடுத்தவும் செம்மைப்படுத்தவும் உங்களை வரவேற்கிறோம். எனினும், உங்கள் தொகுப்புகளில் ஏதேனும் தவறிருந்தால், அவை பிற பயனர்களால் கவனிக்கப்பட்டு உடனடியாக நீக்கப்படும் என்பதை கருத்தில் கொள்ளவும்.
 • நீங்கள் செய்யும் தொகுப்புகளின் நம்பகத்தன்மையை பிறர் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள, தயவுசெய்து தகவல் ஆதாரங்களை தரவும்.

விக்சனரிக்கான ஆக்கங்கள் அனைத்தும் "கனு" கட்டற்ற ஆவண அனுமதி (GNU Free Documentation License) முறையின் கீழ் வழங்கப்பட்டதாகவே கருதப்படும் என்பதைத் தயவு செய்து கவனிக்கவும். (விபரங்களுக்கு $1 ஐப் பார்க்க).

உங்களுடைய எழுத்துக்கள் கடுமையாகத் தொகுக்கப்படுவதையோ, விரும்பியபடி விநியோகிக்கப்படுவதையோ நீங்கள் விரும்பாவிடில் இங்கே சமர்ப்பிக்காதீர்.
அத்துடன் நீங்களே இதை எழுதியதாகவோ, அல்லது வேறு பொதுக் களம் அல்லது அது போன்ற விடுதலையளிக்கும் மூலங்களிலிருந்து பிரதி பண்ணியிருப்பதாகவோ உறுதி கூறுகிறீர்கள்.

பதிப்புரிமையுள்ள ஆக்கங்களை அனுமதியின்றி சமர்ப்பிக்க வேண்டாம்!

couldntremove
பேச்சு

விடயம்'$1' ஐ நீக்க முடியவில்லை...

⧼Couldntremove⧽

createaccount
பேச்சு

புதிய கணக்கு உருவாக்கு

புதிய கணக்கை உருவாக்கு

createaccountmail
பேச்சு

மின்னஞ்சல் மூலம்

தற்காலிகமாக எழுந்தமான ஒரு கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்துக, அதை குறித்துள்ள மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புக

cur
பேச்சு

நடப்பு

நடப்பு

currentevents
பேச்சு

தற்போதைய நிகழ்வுகள்

கோரப்பட்ட சொற்கள்

currentrev
பேச்சு

நடைமுறையிலுள்ள திருத்தம்

நடைமுறையிலுள்ள திருத்தம்

databaseerror
பேச்சு

தரவுத்தள தவறு

தரவுத்தள தவறு

dateformat
பேச்சு

திகதி வடிவம்

⧼Dateformat⧽

dberrortext
பேச்சு

ஒரு தரவுத்தள வினவல் தொடரமைப்புத் தவறு ஏற்பட்டுள்ளது. இது ஒரு முறையற்ற (illegal) தேடல் வினவலினாலாக இருக்கக்கூடும் ($5 ஐப் பார்க்க), அல்லது இது மென்பொருளிலுள்ள ஒரு வழுவைக் குறிக்கக்கூடும். கடைசியாக முயற்சிக்கப்பட்ட தரவுத்தள வினவல்: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> செயலுக்குள்(function) இருந்து "<tt>$2</tt>". MySQL returned error "<tt>$3: $4</tt>".

⧼Dberrortext⧽

dberrortextcl
பேச்சு

ஒரு தரவுத்தள வினவல் தொடரமைப்புத் தவறு ஏற்பட்டுள்ளது. கடைசியாக முயற்சிக்கப்பட்ட தரவுத்தள வினவல்: "$1" செயலுக்குள்(function) இருந்து "$2". MySQL returned error "$3: $4".

⧼Dberrortextcl⧽

deadendpages
பேச்சு

Dead-end pages

தொடராப் பக்கங்கள்

debug
பேச்சு

வழு நீக்கு

⧼Debug⧽

defaultns
பேச்சு

முன்னிருப்பாக இந்த பெயர்வெளிகளில் (namespaces) தேடவும்:

⧼Defaultns⧽

defemailsubject
பேச்சு

Wiktionary e-mail

விக்சனரி மின்னஞ்சல் பயனர் "$1"-இடமிருந்து.

delete
பேச்சு

Delete

நீக்குக

deletecomment
பேச்சு

நீக்கலுக்கான காரணம்

காரணம்:

deletedarticle
பேச்சு

"$1" நீக்கப்பட்டது

deleted "$1"

deletedtext
பேச்சு

"$1" நீக்கப்பட்டு விட்டது. அண்மைய நீக்குதல்களின் பதிவுக்கு $2 ஐப் பார்க்க.

"$1" நீக்கப்பட்டு விட்டது. அண்மைய நீக்குதல்களின் பதிவுக்கு $2 ஐப் பார்க்க.

deleteimg
பேச்சு

நீக்கு

⧼Deleteimg⧽

deletepage
பேச்சு

பக்கத்தை நீக்கு

பக்கத்தை நீக்கு

deletesub
பேச்சு

("$1" நீக்கப்படுகிறது)

⧼Deletesub⧽

deletethispage
பேச்சு

இப்பக்கத்தை நீக்கு

இப்பக்கத்தை நீக்கு

deletionlog
பேச்சு

நீக்கல்_பதிவு

நீக்கல் பதிவு

dellogpage
பேச்சு

நீக்கல்_பதிவு

நீக்கல் பதிவு

dellogpagetext
பேச்சு

கீழே காணப்படுவது மிக அண்மைய நீக்கல்களின் அட்டவணையாகும். எல்லா நேரங்களும் வழங்கன்(server) நேரங்களாகும்(UTC).

கீழே காணப்படுவது மிக அண்மைய நீக்கல்களின் அட்டவணையாகும்.

developerspheading
பேச்சு

உருவாக்குபவர் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்

⧼Developerspheading⧽

developertext
பேச்சு

நீங்கள் கோரிய செயற்பாடுகள் "developer" நிலையிலுள்ள பயனர்களாலேயே செயற்படுத்தப்பட முடியும். $1 பார்க்க.

⧼Developertext⧽

developertitle
பேச்சு

உருவாக்குனர் அணுக்கம் தேவை

⧼Developertitle⧽

diff
பேச்சு

வேறுபாடு

வேறுபாடு

difference
பேச்சு

(திருத்தங்கள்(revisions) இடையிலான வேறுபாடு)

⧼Difference⧽

disambiguations
பேச்சு

கவர்படுநிலைதீர் (Disambiguation) பக்கங்கள்

⧼Disambiguations⧽

disambiguationspage
பேச்சு

விக்கிபீடியா:கவர்படுநிலைதீர்_பக்க_இணைப்புகள்

⧼Disambiguationspage⧽

disambiguationstext
பேச்சு

இக் கட்டுரைகள் ஒரு <i>கவர்படுநிலைதீர் (disambiguation) பக்கத்து</i>க்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பதிலாக இவை பொருத்தமான தலைப்புக்களுக்கு இணைக்கப்பட வேண்டும்.<br>ஒரு பக்கம் $1 இலிருந்து இணைப்புக் கொடுபட்டிருந்தால் கவர்படுநிலைத் தீர்வாகக் (disambiguation) கருதப்படும்.<br> ஏனைய பெயர்வெளிகளிலிருந்தான இணைப்புக்கள் இங்கே பட்டியலிடப்<i>படவில்லை</i>.

⧼Disambiguationstext⧽

disclaimerpage
பேச்சு

விக்கிபீடியா:General_disclaimer

Project:பொதுவான பொறுப்புத் துறப்புகள்

disclaimers
பேச்சு

Disclaimers

பொறுப்புத் துறப்புகள்

doubleredirects
பேச்சு

இரட்டை வழிமாற்றுகள் (Redirects)

இரட்டை வழிமாற்றுகள்

doubleredirectstext
பேச்சு

<b>கவனிக்கவும்:</b> இந்தப் பட்டியல் போலியான நேர்மதிப்பு (positives) களைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். இது வழக்கமாக, இணைப்புடன் கூடிய மேலதிக உரை முதலாவது #வழிமாற்றுக்குக் கீழ் இருப்பதைக் குறிக்கும்.<br> ஒவ்வொரு வரியும், முதலாம் இரண்டாம் வழிமாற்றுகளுக்கு இணைப்புகளைக் கொண்டிருப்பதுடன், இரண்டாவது வழிமாற்று உரையின் முதல் வரிக்கும் இணைப்பைக் கொண்டிருக்கும், இது வழக்கமாக முதலாவது வழிமாற்று குறித்துக் காட்ட வேண்டிய "real" இலக்குக் கட்டுரையைக் (taget article) கொடுக்கும்.

இந்தப் பட்டியல் போலியான நேர்மதிப்புக்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். இது வழக்கமாக, இணைப்புடன் கூடிய மேலதிக உரை முதலாவது #வழிமாற்றுக்குக் கீழ் இருப்பதைக் குறிக்கும்.ஒவ்வொரு வரியும், முதலாம் இரண்டாம் வழிமாற்றுகளுக்கு இணைப்புகளைக் கொண்டிருப்பதுடன், இரண்டாவது வழிமாற்று உரையின் முதல் வரிக்கும் இணைப்பைக் கொண்டிருக்கும், இது வழக்கமாக முதலாவது வழிமாற்று குறித்துக் காட்ட வேண்டிய "உண்மையான" இலக்குக் கட்டுரையைக் கொடுக்கும்.

edit
பேச்சு

Edit

தொகு

editcomment
பேச்சு

தொகுப்புக்குரிய கருத்துரை (comment): "$1".

தொகுப்பிற்கான சிறுகுறிப்புக்கள் இவை: $1.

editconflict
பேச்சு

முரண்பாடுகளைத் தொகுக்கவும் (edit): $1

முரண்பாடுகளைத் தொகுக்கவும்: $1

editcurrent
பேச்சு

இப் பக்கத்தின் தற்போதைய பதிப்பைத் தொகுக்கவும்(edit)

⧼Editcurrent⧽

edithelp
பேச்சு

தொகுத்தலுக்கான உதவி

தொகுத்தலுக்கான உதவி

edithelppage
பேச்சு

விக்கிபீடியா : ஒருவர் பக்கமொன்றைத் தொகுப்பது எப்படி?

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Editing_pages

editing
பேச்சு

தொகுத்தல் (Editting) $1

$1 தொகுக்கப்படுகிறது

editingold
பேச்சு

எச்சரிக்கை: நீங்கள் தொகுத்துக்கொண்டிருப்பது இப் பக்கத்தின் பழைய திருத்தமொன்றை(revision)யாகும். இதை நீங்கள் சேமித்தால், மேற்படி திருத்தத்தின் பின்பு நீங்கள் செய்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் இழக்கப்படும்.

எச்சரிக்கை: நீங்கள் தொகுத்துக்கொண்டிருப்பது இப்பக்கத்தின் பழைய திருத்தமொன்றையாகும். இதை நீங்கள் சேமித்தால், மேற்படி திருத்தத்தின் பின்னர் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் அனைத்தும் இழக்கப்படும்.

editsection
பேச்சு

தொகு

தொகு

editthispage
பேச்சு

இப்பக்கத்தை தொகு

இப்பக்கத்தைத் தொகு

emailflag
பேச்சு

வேறு பயனர்களிடமிருந்தான மின்னஞ்சல்களை முடக்கு

⧼Emailflag⧽

emailforlost
பேச்சு

 • விரும்பினால் மட்டும் மின்னஞ்சல் முகவரியைக் கொடுக்கவும். ஆனால் இது நீங்கள் உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளிப்படுத்தாமலே மற்றவர்கள் இணையத்தளம் மூலம் உங்களைத் தொடர்புகொள்ள வழி வகுக்கும். அத்துடன் உங்கள் கடவுச்சொல்லை நீங்கள் மற்ந்துபோகும் சந்தர்ப்பங்களிலும் இது உதவும்.

⧼Emailforlost⧽

emailfrom
பேச்சு

அனுப்புனர்

அனுப்புநர்:

emailmessage
பேச்சு

செய்தி

தகவல்:

emailpage
பேச்சு

மின்னஞ்சல் பயனர்

⧼Emailpage⧽

emailpagetext
பேச்சு

இப் பயனர் ஒரு செல்லுபடியாகக்கூடிய மின்னஞ்சல் முகவரியை அவரது பயனர் விருப்பத்தேர்வுகளில் கொடுத்திருந்தால், கீழ் வரும் படிவம் ஒரு தனித்த செய்தியை அனுப்பும். பயனர் விருப்பத்தேர்வுகளில் நீங்கள் கொடுத்துள்ள மின்னஞ்சல் முகவரி, பெறுனர் பதில் எழுத முடியும் வகையில், அஞ்சலின் "From" முகவரியாகக் காட்சி தரும்.

நீங்கள் கீழ்வரும் படிவத்தை உபயோகித்து பயனருக்கு மின்னஞ்சல் செய்யலாம். என் விருப்பத்தேர்வுகளில் நீங்கள் கொடுத்துள்ள மின்னஞ்சல் முகவரி மின்னஞ்சலின் "From" முகவரியாகக் காட்சி தரும், இதனால் பெறுநர் உங்களுக்கு நேரடியாக பதில் எழுத முடியும்.

emailsend
பேச்சு

அனுப்பு

அனுப்பு

emailsent
பேச்சு

மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டது

மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டது

emailsenttext
பேச்சு

உங்கள் மின்னஞ்சல் செய்தி அனுப்பப்பட்டது.

உங்கள் மின்னஞ்சல் செய்தி அனுப்பப்பட்டது.

emailsubject
பேச்சு

உட்பொருள்

பொருள்:

emailto
பேச்சு

பெறுனர்

பெறுநர்:

emailuser
பேச்சு

இப் பயனருக்கு மின்னஞ்சல் செய்

இப் பயனருக்கு மின்னஞ்சல் செய்

enterlockreason
பேச்சு

பூட்டுக்கான காரணத்தைத் தருக. பூட்டு எப்பொழுது திறக்கப்படும் என்பதையும் குறிப்பிடுக.

பூட்டுக்கான காரணத்தைத் தருக. பூட்டு எப்பொழுது திறக்கப்படும் என்பதையும் குறிப்பிடுக.

error
பேச்சு

தவறு

தவறு

errorpagetitle
பேச்சு

தவறு

தவறு

exbeforeblank
பேச்சு

வெறுமைப்படுத்த (blanking) முன்னிருந்த உள்ளடக்கம்:

வெறுமைப்படுத்த முன்னிருந்த உள்ளடக்கம்: '$1'

exblank
பேச்சு

பக்கம் வெறுமையாய் இருந்தது

⧼Exblank⧽

excontent
பேச்சு

இருந்த உள்ளடக்கம்:

இருந்த உள்ளடக்கம்: '$1'

explainconflict
பேச்சு

நீங்கள் தொகுக்கத் தொடங்கியதின் பின்னர் யாரோஒருவர் இப் பக்கங்களில் மாற்றங்கள் செய்துள்ளார். உரைப் பகுதியின் (text area ) மேற்பக்கம் தற்போதுள்ள உரைகளைக் கொண்டிருக்கும், நீங்கள் செய்த மாற்றங்கள் உரையின் கீழ்ப்பக்கம் காணப்படும். நீங்கள் உங்களுடைய மாற்றங்களை ஏற்கெனவேயிருக்கும் உரையுடன் ஒருங்கிணைக்க வேண்டியிருக்கும்.

"Save page" ஐ அழுத்தும்போது உரைப்பகுதியின் மேற்பக்கத்திலுள்ள உரை மட்டுமே சேமிக்கப்படும்.

நீங்கள் தொகுக்கத் தொடங்கியதின் பின்னர் வேறு பயனரொருவர் இப் பக்கத்தில் மாற்றங்கள்ச் செய்துள்ளார். உரைப் பகுதியின் மேற்பக்கம் தற்போதுள்ள உரைகளைக் கொண்டிருகிறது. நீங்கள் செய்த மாற்றங்கள் உரையின் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் உங்களுடைய மாற்றங்களை ஏற்கெனவேயிருக்கும் உரையுடன் ஒருங்கிணைக்க வேண்டியிருக்கும். "$1" என்ற பொத்தானை அழுத்தும்போது உரைப்பகுதியின் மேற்பக்கத்திலுள்ள உரை மட்டுமே சேமிக்கப்படும்.

export
பேச்சு

ஏற்றுமதிப் பக்கங்கள்

ஏற்றுமதிப் பக்கங்கள்

exportcuronly
பேச்சு

நடப்புத் திருத்தத்தை மட்டும் சேர்க்கவும்

நடப்புத் திருத்தத்தை மட்டும் சேர்க்கவும்

exporttext
பேச்சு

ஒரு பக்கத்தினதோ அல்லது ஒரு தொகுதி பக்கங்களினதோ உரையையும், தொகுப்பு வரலாற்றையும், ஏதாவது XML இல் சுற்றி (wrapped in) ஏற்றுமதி செய்ய முடியும்; இதைப் மீடியாவிக்கி மென்பொருளிலியங்கும் இன்னொரு விக்கிக்கு இறக்குமதி செய்து, அதில் மாற்றம் செய்யலாம் அல்லது உங்கள் தனிப்பட்ட தேவைக்கு வைத்துக்கொள்ளலாம்.

ஒரு பக்கத்தினதோ அல்லது ஒரு தொகுதி பக்கங்களினதோ உரையையும், தொகுப்பு வரலாற்றையும், ஏதாவது XML இல் சுற்றி ஏற்றுமதி செய்ய முடியும்; இதைப் மீடியாவிக்கி மென்பொருளிலியங்கும் இன்னொரு விக்கிக்கு இறக்குமதி செய்யலாம்.

ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டிய பக்கங்களின் தலைப்புக்களை ஒரு நிரைக்கு ஒன்றாக கீழுள்ள உரைக் கட்டத்தில் இடுக, மேலும் உமக்கு நடப்புப் பதிப்பு மட்டும் வேண்டுமா அல்லது பழைய பதிப்புக்களும் வேண்டுமா என்பதைக் குறிப்பிடவும்.

நடப்புப் பதிப்பு தேவையாயின் இணைப்புக்களைப் பயன்படுத்தலாம் எ+கா "முதற் பக்கம்" என்றப் பக்கத்தை ஏறுமதி செய்ய சிறப்பு:Export/முதற் பக்கம் என்ற இணைப்பை பயன்படுத்தலாம்.

extlink_sample
பேச்சு

http://www.example.com link title

⧼Extlink_sample⧽

extlink_tip
பேச்சு

External link (remember http:// prefix)

⧼Extlink_tip⧽

faq
பேச்சு

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

faqpage
பேச்சு

விக்கிபீடியா:அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Project:அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

feedlinks
பேச்சு

Feed:

⧼Feedlinks⧽

filecopyerror
பேச்சு

கோப்பை நகல் செய்ய முடியவில்லை"$1" to "$2".

"$1" இலிருந்து "$2" க்கு கோப்பை நகல் செய்ய முடியவில்லை.

filedeleteerror
பேச்சு

கோப்பை நீக்க முடியவில்லை"$1".

"$1" கோப்பை நீக்க முடியவில்லை.

filedesc
பேச்சு

சுருக்கம்

சுருக்கம்

filename
பேச்சு

கோப்புப் பெயர்

கோப்புப் பெயர்

filenotfound
பேச்சு

கோப்பைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை"$1".

"$1" கோப்பைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

filerenameerror
பேச்சு

கோப்பை பெயர்மாற்ற முடியவில்லை"$1" to "$2".

"$1" இலிருந்து "$2" க்கு கோப்பை பெயர்மாற்ற முடியவில்லை.

filesource
பேச்சு

மூலம்

மூலம்:

filestatus
பேச்சு

பதிப்புரிமை நிலை

பதிப்புரிமை நிலை:

fileuploaded
பேச்சு

File "$1" வெற்றிகரமாக பதிவேற்றப்பட்டது (uploaded). தயவுசெய்து விபரிப்புப் பக்கத்துக்குப் பின்வரும் இணைப்பைப் பின்பற்றவும்: ($2) அத்துடன் கோப்புப் பற்றிய, எங்கிருந்து கிடைத்தது, எப்பொழுது, யாரால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் உங்களுக்குத் தெரிந்த இன்னோரன்ன தகவல்களையும் நிரப்பவும்.

⧼Fileuploaded⧽

formerror
பேச்சு

தவறு: படிவத்தை சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை

தவறு: படிவத்தை சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை

fromwikipedia
பேச்சு

விக்கிபீடியாவிடமிருந்து விடுதலை மனப்பாங்கொடு உருவான கலைக்களஞ்சியம்.

⧼Fromwikipedia⧽

getimagelist
பேச்சு

படிமப் பட்டியல் பெற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது (fetching)

⧼Getimagelist⧽

go
பேச்சு

செல்

செல்

googlesearch
பேச்சு

<!-- SiteSearch Google --> <FORM method=GET action="http://www.google.com/search"> <TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td> <A HREF="http://www.google.com/"> <IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google"></A> </td> <td> <INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value=""> <INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google Search"> <font size=-1> <input type=hidden name=domains value="http://ta.wiktionary.org"><br><input type=radio name=sitesearch value=""> WWW <input type=radio name=sitesearch value="http://ta.wiktionary.org" checked> http://ta.wiktionary.org <br> <input type='hidden' name='ie' value='$2'> <input type='hidden' name='oe' value='$2'> </font> </td></tr></TABLE> </FORM> <!-- SiteSearch Google -->

<form method="get" action="//www.google.com/search" id="googlesearch"> <input type="hidden" name="domains" value="//ta.wiktionary.org" /> <input type="hidden" name="num" value="50" /> <input type="hidden" name="ie" value="$2" /> <input type="hidden" name="oe" value="$2" />

<input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="$1" /> <input type="submit" name="btnG" value="$3" />

<input type="radio" name="sitesearch" id="gwiki" value="//ta.wiktionary.org" checked="checked" /><label for="gwiki">விக்சனரி</label> <input type="radio" name="sitesearch" id="gWWW" value="" /><label for="gWWW">WWW</label>

</form>

guesstimezone
பேச்சு

உலவி (browser) யிலிருந்து நிரப்புக.

உலாவியிலிருந்து நிரப்பு

headline_sample
பேச்சு

Headline text

⧼Headline_sample⧽

headline_tip
பேச்சு

Level 2 headline

⧼Headline_tip⧽

help
பேச்சு

உதவி

உதவி

helppage
பேச்சு

விக்கிபீடியா:உதவி

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents

hide
பேச்சு

மறை

மறை

hidetoc
பேச்சு

மறை

மறை

hist
பேச்சு

வரலாறு

வரலாறு

histlegend
பேச்சு

குறியீட்டு விளக்கம்: (நடப்பு) = நடைமுறையிலுள்ள பதிப்புடனான (version) வேறுபாடு, (கடைசி) = முந்திய பதிப்புடனான வேறுபாடு, M = சிறு தொகுப்பு

கீழ்கண்ட பதிப்பு பட்டியலில் எதேனும் ஓர் பதிப்பைக் காண அதன் தேதியை சொடுக்குங்கள். மேலும் விவரங்களுக்கு பக்க வரலாறு மற்றும் தொகுத்தல் சுருக்கம் பக்கங்களைப் பார்க்க.

(நடப்பு) =தற்போதை பதிப்பிலிருந்து மாற்றம், (முந்தைய) = முந்தைய பதிப்பிலிருந்து மாற்றம்,  சி = சிறு தொகுப்பு

history
பேச்சு

பக்க வரலாறு

பக்க வரலாறு

history_short
பேச்சு

History

வரலாறு

historywarning
பேச்சு

எச்சரிக்கை: நீங்கள் நீக்கவுள்ள பக்கத்துக்கு ஒரு வரலாறு உண்டு:

எச்சரிக்கை: தாங்கள் நீக்கவுள்ள பக்கத்திற்கு $1 திருத்தங்களின் வரலாறு உண்டு:

hr_tip
பேச்சு

Horizontal line (use sparingly)

⧼Hr_tip⧽

ignorewarning
பேச்சு

எப்படியானாலும் எச்சரிக்கையைக் கவனியாது கோப்பைச் சேமி.

எச்சரிக்கையை சட்டை செய்யாமல் கோப்பை சேமி

ilshowmatch
பேச்சு

ஒத்த பெயர்களுடன் எல்லாப் படிமங்களையும் காட்டுக.

⧼Ilshowmatch⧽

ilsubmit
பேச்சு

தேடல்

தேடுக

image_sample
பேச்சு

Example.jpg

⧼Image_sample⧽

image_tip
பேச்சு

Embedded image

⧼Image_tip⧽

imagelinks
பேச்சு

படிம இணைப்புகள்

கோப்பு பயன்பாடு

imagelist
பேச்சு

படிமங்களின் பட்டியல்

⧼Imagelist⧽

imagelisttext
பேச்சு

கீழ் வருவது $2 பாகுபடுத்தப்பட்ட $1 படிமங்களின் பட்டியலாகும்.

கீழ் வருவது $2 பாகுபடுத்தப்பட்ட $1 படிமங்களின் பட்டியலாகும்.

imagepage
பேச்சு

படிமப் பக்கம் பார்

கோப்புப் பக்கத்தை நோக்க

imagereverted
பேச்சு

வெற்றிகரமாக முன்னைய திருத்தத்துக்கு மீழ்விக்கப்பட்டது.

⧼Imagereverted⧽

imgdelete
பேச்சு

நீக்கு

⧼Imgdelete⧽

imgdesc
பேச்சு

விபரம்

⧼Imgdesc⧽

imghistlegend
பேச்சு

குறியீட்டு அட்டவணை: (நடப்பு) = இது நடப்பிலுள்ள (current) படிமம், (நீக்கு) = இந்த பழைய பதிப்பை நீக்கு, (திரும்பு) = இப் பழைய பதிப்புக்குத் திரும்பு. <br><i>அந்தத் திகதியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட படிமங்களைப் பார்ப்பதற்கு, திகதி மீது சொடுக்கவும்</i>.

⧼Imghistlegend⧽

imghistory
பேச்சு

படிம வரலாறு

⧼Imghistory⧽

imglegend
பேச்சு

குறியீட்டு அட்டவணை: (விபரம்) = படிம விபரங்களைக் காட்டு/தொகு.

⧼Imglegend⧽

import
பேச்சு

Import pages

பக்கங்களை இறக்கு

importfailed
பேச்சு

Import failed: $1

இறக்குமதி தோல்வி: $1

importhistoryconflict
பேச்சு

Conflicting history revision exists (may have imported this page before)

⧼Importhistoryconflict⧽

importnotext
பேச்சு

Empty or no text

⧼Importnotext⧽

importsuccess
பேச்சு

Import succeeded!

இறக்குமதி முற்றியது!

importtext
பேச்சு

Please export the file from the source wiki using the Special:Export utility, save it to your disk and upload it here.

தயவுசெய்து மூல விக்கியிலிருந்து ஏற்றுமதி அம்சத்தைப் பயன்படுத்தி கோப்பை ஏற்றுமதி செய்யவும். உங்கள் கணினியில் இதை சேமித்து பிறகு அக்கோப்பை இங்கே பதிவேற்றவும்.

infobox
பேச்சு

Click a button to get an example text

⧼Infobox⧽

infobox_alert
பேச்சு

Please enter the text you want to be formatted.\n It will be shown in the infobox for copy and pasting.\nExample:\n$1\nwill become:\n$2

⧼Infobox_alert⧽

internalerror
பேச்சு

உள்ளகத் தவறு

உள்ளகத் தவறு

intl
பேச்சு

மொழியிடை இணைப்புகள்

⧼Intl⧽

ip_range_invalid
பேச்சு

Invalid IP range.

செல்லுபடியற்ற ஐ.பி. வீச்சு

ipaddress
பேச்சு

ஐபி (IP) முகவரி/பயனர்பெயர்

⧼Ipaddress⧽

ipb_expiry_invalid
பேச்சு

Expiry time invalid.

காலாவதியாகும் நாள் செல்லுபடியற்றது.

ipbexpiry
பேச்சு

Expiry

⧼Ipbexpiry⧽

ipblocklist
பேச்சு

தடுக்கப்பட்ட ஐபி முகவரிகளினதும், பயனர் பெயர்களினதும் பட்டியல்

தடைசெய்யப்பட்ட பயனர்கள்

ipbreason
பேச்சு

காரணம்

காரணம்:

ipbsubmit
பேச்சு

இப் பயனரைத் தடு

இப் பயனரைத் தடு

ipusubmit
பேச்சு

இம் முகவரியைத் தடை நீக்கு

இந்தத் தடையை நீக்கு

ipusuccess
பேச்சு

"$1" தடை நீக்கப்பட்டது

⧼Ipusuccess⧽

isbn
பேச்சு

ISBN

⧼Isbn⧽

isredirect
பேச்சு

வழிமாற்றுப் பக்கம்

வழிமாற்றுப் பக்கம்

italic_sample
பேச்சு

Italic text

⧼Italic_sample⧽

italic_tip
பேச்சு

Italic text

⧼Italic_tip⧽

iteminvalidname
பேச்சு

விடயம் '$1' தொடர்பில் பிரச்சினை உள்ளது, செல்லுபடியாகாத பெயர்...

⧼Iteminvalidname⧽

largefile
பேச்சு

படிமங்களிமன் அளவு 100k க்கு மேற்படாதிருக்க சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது.

⧼Largefile⧽

last
பேச்சு

கடைசி

முந்திய

lastmodified
பேச்சு

இப்பக்கம் கடைசியாகத் திருத்த்ப்பட்டது $1.

இப்பக்கம் கடைசியாகத் திருத்தப்பட்டது $1.

lastmodifiedby
பேச்சு

This page was last modified $1 by $2.

⧼Lastmodifiedby⧽

lineno
பேச்சு

வரிசை $1:

வரிசை $1:

link_sample
பேச்சு

Link title

⧼Link_sample⧽

link_tip
பேச்சு

Internal link

உள் இணைப்பு

linklistsub
பேச்சு

(இணைப்புகளின் பட்டியல்)

⧼Linklistsub⧽

linkshere
பேச்சு

பின்வரும் பக்கங்களில் இப்பக்கம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது:

$1 பின்வரும் பக்கங்களில் இப்பக்கம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது:

linkstoimage
பேச்சு

பின்வரும் பக்கங்கள் இப் படிமத்துக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன:

பின்வரும் $1 பக்கங்கள் இணைப்பு இப் படிமத்துக்கு இணைக்கபட்டுள்ளது(ளன):

linktrail
பேச்சு

/^([a-z]+)(.*)$/sD

⧼Linktrail⧽

listform
பேச்சு

பட்டியல்

⧼Listform⧽

listusers
பேச்சு

பயனர் அட்டவணை

பயனர் அட்டவணை

loadhist
பேச்சு

பக்க வரலாறு ஏற்றப்படுகிறது

⧼Loadhist⧽

loadingrev
பேச்சு

diff க்காகத் திருத்தம் ஏற்றம் செய்யப்படுகிறது

⧼Loadingrev⧽

localtime
பேச்சு

உள்ளூர் நேரக் காட்சிப்பாடு (display)

உள்ளூர் நேரம்:

lockbtn
பேச்சு

தரவுத்தளத்தைப் பூட்டுக

தரவுத்தளத்தைப் பூட்டுக

lockconfirm
பேச்சு

ஆம், நான் உண்மையில் தரவுத்தளத்தைப் பூட்ட விரும்புகிறேன்.

ஆம், நான் உண்மையில் தரவுத்தளத்தைப் பூட்ட விரும்புகிறேன்.

lockdb
பேச்சு

தரவுத்தளத்தைப் பூட்டு

தரவுத்தளத்தைப் பூட்டு

lockdbsuccesssub
பேச்சு

தரவுத்தளப் பூட்டல் வெற்றி

தரவுத்தளப் பூட்டல் வெற்றி

lockdbsuccesstext
பேச்சு

விக்கிபீடியா தரவுத்தளம் பூட்டப் பட்டது. <br>பராமரிப்பு முடிவடைந்ததும் பூட்டை நீக்க மறவாதீர்.

தரவுத்தளம் பூட்டப் பட்டது.
பராமரிப்பு முடிவடைந்ததும் பூட்டை நீக்க மறவாதீர்.

lockdbtext
பேச்சு

தரவுத்தளத்தைப் பூட்டுதல், பயனர்கள் பக்கங்களைத் தொகுக்கவும், விருப்பத் தேர்வுகளை மாற்றவும், கவனிப்புப் பட்டியல்களைத் தொகுக்கவும், மற்றும் தரவுத்தளத்தில் மாற்றங்கள் தேவைப்படும் பிற விடயங்களைச் செய்யவும் முடியாமல் இடை நிறுத்தும். இதுதான் உங்களுக்கு வேண்டியது என்பதையும், பராமரிப்பு முடிந்ததும் தரவுத்தளத்தைத் திறந்துவிடுவீர்கள் என்பதையும் தயவுசெய்து உறுதிப்படுத்தவும்.

தரவுத்தளத்தைப் பூட்டுதல், பயனர்கள் பக்கங்களைத் தொகுக்கவும், விருப்பத் தேர்வுகளை மாற்றவும், கவனிப்புப் பட்டியல்களைத் தொகுக்கவும், மற்றும் தரவுத்தளத்தில் மாற்றங்கள் தேவைப்படும் பிற விடயங்களைச் செய்யவும் முடியாமல் இடை நிறுத்தும். இதுதான் உங்களுக்கு வேண்டியது என்பதையும், பராமரிப்பு முடிந்ததும் தரவுத்தளத்தைத் திறந்துவிடுவீர்கள் என்பதையும் தயவுசெய்து உறுதிப்படுத்தவும்.

locknoconfirm
பேச்சு

நீங்கள் உறுதிப்படுத்தல் கட்டத்துள் குறியிடவில்லை.

நீங்கள் உறுதிப்படுத்தல் கட்டத்துள் குறியிடவில்லை.

login
பேச்சு

புகுபதிகை

புகுபதிகை

loginend
பேச்சு

&nbsp;

⧼Loginend⧽

loginerror
பேச்சு

புகுபதிகைத் தவறு

புகுபதிகைத் தவறு

loginpagetitle
பேச்சு

பயனர் புகுபதிகை

⧼Loginpagetitle⧽

loginproblem
பேச்சு

உங்கள் புகுபதிகை தொடர்பில் பிரச்சினை உண்டு. திரும்ப முயலவும்!

⧼Loginproblem⧽

loginprompt
பேச்சு

You must have cookies enabled to log in to Wiktionary.

loginreqtext
பேச்சு

You must [[special:Userlogin|login]] to view other pages.

⧼Loginreqtext⧽

loginreqtitle
பேச்சு

Login Required

புகுபதிகை செய்யப்பட வேண்டும்

loginsuccess
பேச்சு

நீங்கள் இப்பொழுது "$1" ஆக விக்கிபீடியாவில் புகுபதிகை செய்துள்ளீர்கள்.

நீங்கள் தற்பொழுது விக்சனரி தளத்தில் "$1" கணக்கினூடாக புகுபதிகை செய்துள்ளீர்கள்.

loginsuccesstitle
பேச்சு

புகுபதிகை வெற்றி

புகுபதிகையில் உள்ளீர்கள்.

logout
பேச்சு

விடுபதிகை

விடுபதிகை

logouttext
பேச்சு

நீங்கள் இப்பொழுது விடுபதிகையில் உள்ளீர்கள். நீங்கள் தொடர்ந்தும் விக்கிபீடியாவை அடையாளமின்றி உபயோகிக்கலாம், அல்லது அதே பயனராகவோ வேறு பயனராகவோ மீண்டும் புகுபதிகை செய்யலாம். உங்கள் உலவியின் இடைமாற்று (browser cache) அழிக்கப்படும்வரை சில பக்கங்கள் தொடர்ந்தும் புகுபதிகையில் உள்ளது போன்றே காட்சி தரும் என்பதைக் கவனிக்கவும்

நீங்கள் இப்பொழுது விடுபதிகையில் உள்ளீர்கள்.

உங்கள் உலாவியின் இடைமாற்று நீக்கப்படும் வரை சில பக்கங்கள் தொடர்ந்தும் புகுபதிகையில் உள்ளது போன்றே காட்சி தரும் என்பதைக் கவனிக்கவும்.

logouttitle
பேச்சு

பயனர் விடுபதிகை

⧼Logouttitle⧽

lonelypages
பேச்சு

உறவிலிப்(Orphaned) பக்கங்கள்

உறவிலிப் பக்கங்கள்

longpages
பேச்சு

நீளமான பக்கங்கள்

நீளமான பக்கங்கள்

longpagewarning
பேச்சு

எச்சரிக்கை: இந்தப் பக்கம் $1 கிலோபைட்ஸ் நீளமானது; 32kb யை அண்மிக்கும் அல்லது அதிலும் கூடிய அளவுள்ள பக்கங்களைத் தொகுப்பதில் சில உலாவிகளுக்கு (browsers) பிரச்சினை உண்டு. தயவுசெய்து பக்கங்களைச் சிறிய பகுதிகளாகப் பிரிப்பது பற்றிக் கவனத்தில் எடுக்கவும்.

⧼Longpagewarning⧽

mailerror
பேச்சு

Error sending mail: $1

மின்னஞ்சல் அனுப்புவதில் தவறு: $1

mailmypassword
பேச்சு

புதிய கடவுச் சொல்லொன்றை அஞ்சல் செய்யவும்

கடவுச்சொல்லை மீட்டமை

mailnologin
பேச்சு

அனுப்பும் முகவரி இல்லை

அனுப்பும் முகவரி இல்லை

mailnologintext
பேச்சு

நீங்கள்<a href="/wiki/Special:Userlogin">புகுபதிகை செய்திருப்பதுடன்</a> ஏனைய பயனர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பக்கூடியத்தாக செல்லுபடியாகக்கூடிய மின்னஞ்சல் முகவரியொன்றும் உங்களுடைய <a href="/wiki/Special:Preferences">விருப்பத் தெரிவுகளில்</a> கொடுபட்டிருக்கவேண்டும்.

நீங்கள்புகுபதிகை செய்திருப்பதுடன் ஏனைய பயனர்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பக்கூடியத்தாக செல்லுபடியாகக்கூடிய மின்னஞ்சல் முகவரியொன்றும் உங்களுடைய விருப்பத் தெரிவுகளில் கொடுபட்டிருக்கவேண்டும்.

mainpage
பேச்சு

முதற் பக்கம்

முதற் பக்கம்

mainpagedocfooter
பேச்சு

Please see [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_i18n documentation on customizing the interface] and the [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide User's Guide] for usage and configuration help.

⧼Mainpagedocfooter⧽

mainpagetext
பேச்சு

விக்கி மென்பொருள் வெற்றிகரமாக உள்ளிடப்பட்டது.

⧼Mainpagetext⧽

maintenance
பேச்சு

பராமரிப்புப் பக்கம்

⧼Maintenance⧽

maintenancebacklink
பேச்சு

மீளவும் பராமரிப்புப் பக்கத்துக்கு

⧼Maintenancebacklink⧽

maintnancepagetext
பேச்சு

இந்தப் பக்கம் நாளாந்த பராமரிப்புக்கான பல்வேறு கருவிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. இச் செயற்பாடுகளிற் சில, தரவுத் தளத்தைத் தகைப்பு (stress)க்குள்ளாக்கக் கூடுமென்பதால், ஒவ்வொரு விடயத்தையும் திருத்திய பின்னர் தயவுசெய்து மீள்வேற்றல் செய்ய வேண்டாம்;-)

⧼Maintnancepagetext⧽

makesysop
பேச்சு

Make a user into a sysop

⧼Makesysop⧽

makesysopfail
பேச்சு

<b>User "$1" could not be made into a sysop. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Makesysopfail⧽

makesysopname
பேச்சு

Name of the user:

⧼Makesysopname⧽

makesysopok
பேச்சு

<b>User "$1" is now a sysop</b>

⧼Makesysopok⧽

makesysopsubmit
பேச்சு

Make this user into a sysop

⧼Makesysopsubmit⧽

makesysoptext
பேச்சு

This form is used by bureaucrats to turn ordinary users into administrators. Type the name of the user in the box and press the button to make the user an administrator

⧼Makesysoptext⧽

makesysoptitle
பேச்சு

Make a user into a sysop

⧼Makesysoptitle⧽

matchtotals
பேச்சு

வினவல் (query) "$1" $2 கட்டுரைத்,தலைப்புக்களுடனும், $3 கட்டுரை உரைகளுடனும் பொருந்தியுள்ளது.

⧼Matchtotals⧽

math
பேச்சு

பதிப்புவரை கணிதம் (Rendering math)

⧼Math⧽

math_bad_output
பேச்சு

Can't write to or create math output directory

⧼Math_bad_output⧽

math_bad_tmpdir
பேச்சு

Can't write to or create math temp directory

⧼Math_bad_tmpdir⧽

math_failure
பேச்சு

பாகுபடுத்தல் (parse) தோல்வி

பாகுபடுத்தல் தோல்வி

math_image_error
பேச்சு

PNG conversion failed; check for correct installation of latex, dvips, gs, and convert

⧼Math_image_error⧽

math_lexing_error
பேச்சு

தொகுத்தல் (lexing) தவறு

⧼Math_lexing_error⧽

math_notexvc
பேச்சு

Missing texvc executable; please see math/README to configure.

⧼Math_notexvc⧽

math_sample
பேச்சு

Insert formula here

⧼Math_sample⧽

math_syntax_error
பேச்சு

தொடரமைப்புத் தவறு (syntax error)

தொடரமைப்புத் தவறு

math_tip
பேச்சு

Mathematical formula (LaTeX)

⧼Math_tip⧽

math_unknown_error
பேச்சு

அறியப்படாத தவறு

அறியாத ஏதோவொரு பிழை

math_unknown_function
பேச்சு

அறியப்படாத பணி

அறியப்படாத செயற்பாடு

media_sample
பேச்சு

Example.mp3

⧼Media_sample⧽

media_tip
பேச்சு

Media file link

ஊடகக் கோப்புக்கான இணைப்பு

minlength
பேச்சு

படிமத்தின் (Image) பெயர் குறைந்தது மூன்று எழுத்துக்களாவது இருக்க வேண்டும்.

⧼Minlength⧽

minoredit
பேச்சு

இது ஒரு சிறு (minor) தொகுப்பு

இது ஒரு சிறு தொகுப்பு

minoreditletter
பேச்சு

M

சி

mispeelings
பேச்சு

எழுத்துப் பிழைகளோடு கூடிய பக்கங்கள்

⧼Mispeelings⧽

mispeelingspage
பேச்சு

பொதுவான எழுத்துப் பிழைகளின் அட்டவணை.

⧼Mispeelingspage⧽

mispeelingstext
பேச்சு

பின்வரும் பக்கங்கள், $1 இல் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் பொதுவான எழுத்துப் பிழைகளைக் கொண்டுள்ளன. சரியான எழுத்துக் கூட்டல்(இப்படி)க் கொடுக்கப்படலாம்.

⧼Mispeelingstext⧽

missingarticle
பேச்சு

கண்டுபிடித்திருக்கவேண்டிய பக்கத்தின் எழுத்துக்களை தரவுத்தளம் கண்டுபிடிக்கவில்லை. பக்கத்தின் பெயர் "$1".

<p>நீக்கப்பட்ட பக்கமொன்றுக்கு வழக்கிழந்த வேறுபாடு (diff) அல்லது வரலாறு (History) இணைப்பைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் இது வழக்கமாக ஏற்படுகிறது. <p>அப்படியில்லாவிட்டால் இது ஒரு மென்பொருள் வழுவாக இருக்கக்கூடும். யூஆரெல் (URL) ஐக் குறித்துக் கொண்டு அதைத் தயவுசெய்து ஒரு நிர்வாகிக்கு அறிவிக்கவும்.

⧼Missingarticle⧽

missingimage
பேச்சு

<b>Missing image</b><br /><i>$1</i>

⧼Missingimage⧽

missinglanguagelinks
பேச்சு

தொலைந்த மொழி இணைப்புகள்

⧼Missinglanguagelinks⧽

missinglanguagelinksbutton
பேச்சு

இவற்றுக்கான தொலைந்த மொழியிணைப்புக்களைக் கண்டுபிடி

⧼Missinglanguagelinksbutton⧽

missinglanguagelinkstext
பேச்சு

இக் கட்டுரைகளுக்கு $1 இலுள்ள அவற்றின் ஒத்த பகுதி(counterpart)களோடு இணைப்பு <i>இல்லை</i>. வழிமாற்று(Redirects)களும் துணைப் பக்கங்களும் <i>காட்டப்படவில்லை</i>.

⧼Missinglanguagelinkstext⧽

moredotdotdot
பேச்சு

More...

மேலும்...

move
பேச்சு

Move

நகர்த்து

movearticle
பேச்சு

பக்கத்தை இடம்பெயர்

⧼Movearticle⧽

movedto
பேச்சு

நகர்த்தப்பட்ட இடம்

⧼Movedto⧽

movenologin
பேச்சு

புகுபதிகை செய்யப்படவில்லை

⧼Movenologin⧽

movenologintext
பேச்சு

இப் பக்கத்தை இடம்பெயர்ப்பதற்கு, நீங்கள் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட பயனராயும் <a href="/wiki/Special:Userlogin">புகுபதிகை செய்தும்</a> இருக்க வேண்டும்.

இப் பக்கத்தை நகர்த்துவதற்கு, நீங்கள் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட பயனராயும் புகுபதிகை செய்தும் இருக்க வேண்டும்.

movepage
பேச்சு

பக்கத்தை நகர்த்து

⧼Movepage⧽

movepagebtn
பேச்சு

பக்கத்தை நகர்த்து

பக்கத்தை நகர்த்து

movepagetalktext
பேச்சு

 • நீங்கள் பக்கத்தைப் பெயர்வெளிகள் (namespaces) இடையே நகர்த்துகிறீர்கள் என்றோ,
 • ஒரு வெறுமையில்லாத பேச்சுப் பக்கம் புதிய பெயரில் ஏற்கெனவேயிருந்தோ, அல்லது
 • நீங்கள் கீழேயுள்ள கட்டத்தில் குறியிடாமல் விடுகிறீர்கள் என்றோ.
'''இல்லாவிடில்''' சேர்ந்திருக்கும் பேச்சுப் பக்கம், ஏதாவது இருந்தால், தன்னியக்கமாக அதனுடன் நகர்த்தப்படும்.

இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில், விரும்பினால், நகர்த்தலையோ அல்லது ஒன்றிணைத்தலையோ நீங்கள் கைவினையாகச் செய்யவேண்டியிருக்கும்.

 • நீங்கள் பக்கத்தைப் பெயர்வெளிகளிடையே நகர்த்துகிறீர்கள் என்றோ,
 • ஒரு வெறுமையில்லாத பேச்சுப் பக்கம் புதிய பெயரில் ஏற்கெனவேயிருந்தோ, அல்லது
 • நீங்கள் கீழேயுள்ள கட்டத்தில் குறியிடாமல் விடுகிறீர்கள் என்றோ.

இல்லாவிடில் சேர்ந்திருக்கும் பேச்சுப் பக்கம், ஏதாவது இருந்தால், தன்னியக்கமாக அதனுடன் நகர்த்தப்படும். இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில், விரும்பினால், நகர்த்தலையோ அல்லது ஒன்றிணைத்தலையோ நீங்கள் கைவினையாகச் செய்யவேண்டியிருக்கும்.

movepagetext
பேச்சு

பின்வரும் படிவத்தைப் பயன்படுத்துவது, பக்கமொன்றின் பெயரை மாற்றி, இதனுடைய முழு வரலாற்றையும் புதிய பெயருக்கு நகர்த்தும். பழைய தலைப்பு, புதிய பக்கத்துக்கான ஒர் வழிகாட்டும் பக்கமாக ஆகும். பழைய பக்கத் தலைப்புக்கு உள்ள இணைப்புக்கள் மாறமாட்டா; இரட்டை அல்லது முறிந்த வழிமாற்றுகள் உள்ளனவா என்பதைச்[[Special:Maintenance|சரி பார்த்து]] உறுதிசெய்யவும். இணைப்புகள் எவ்விடத்துக்குச் சென்றடைய வேண்டுமோ அவ்விடத்தைத் தொடர்ந்தும் குறிப்பதை உறுதி செய்து கொள்வது உங்கள் பொறுப்பாகும்.<br> ஏற்கெனவே புதிய தலைப்பில் ஒரு பக்கம் இருந்தால், இந்தப் பக்கம் வெறுமையாகவோ அல்லது ஒரு வழிமாற்றுப் பக்கமாகவோ இருப்பதுடன் பழைய தொகுப்பு வரலாறும் இல்லாதிருந்தால்தான், இப் பக்கம் நகர்த்தப்படும் என்பதைக் கவனிக்கவும். தற்செயலாக, நீங்கள் தவறு செய்துவிட்டால், எந்தப் பெயரிலிருந்து பெயர் மாற்றம் செய்தீர்களோ அதே பெயருக்கு மீண்டும் மாற்றமுடியும் என்பதுடன் ஏற்கெனவே இருக்கும் பக்கமொன்றை மேலெழுத (overwrite) முடியாது என்பதையும் இது குறிக்கின்றது. <b>எச்சரிக்கை!</b> இது பிரபலமான ஒரு பக்கத்துக்குச் செய்யும் கடுமையானதும், எதிர்பாராததுமான மாற்றமாக இருக்கக்கூடும்; தொடர்வதற்கு முன் இதன் விளைவுகளை விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

தாங்கள் தற்போதுள்ள கட்டுரையை வேறு தலைப்பிற்கு மாற்றும் நோக்கத்துடன் இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள். தற்போது இருக்கும் தலைப்பிலிருந்து மற்றொரு புதிய தலைப்பிற்கு நகர்த்த கீழ்காணும் படிவத்தை நிரப்புவதுடன் காரணம் எனும் கட்டத்தினுள் தங்கள் மாற்றத்திற்கான காரணத்தைத் தெரிவிப்பது விரும்பத்தக்கது. இந்த நகர்த்தலில் கட்டுரையுடன், கட்டுரைக்கான உரையாடல் பக்கத்தில் செய்திகள் இடம் பெற்றிருந்தால் அந்தப் பக்கத்தையும் நகர்த்துவதற்கான கட்டத்தில் குறியிடுங்கள். இப்படி நகர்த்தப்படும் பொழுது கட்டுரையின் முழு வரலாறும் அப்படியே மாற்றப்பட்டுவிடும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் பழைய தலைப்புக்கு தானியக்கமாக வழிகாட்டும் வழிமாற்றுக்களை மாற்றியமைக்கலாம். அப்படி நீங்கள் செய்ய விரும்பவில்லை எனில்,இரட்டை அல்லது முறிந்த வழிமாற்றுகள் உள்ளனவா என்பதைச் சரி பார்த்து உறுதி செய்யவும்.


இந்த நகர்த்தலின் போது தாங்கள் உள்ளீடு செய்த தலைப்பில் முன்பே கட்டுரையின் தலைப்பு இருந்தால் நகர்த்தல் வெற்றியடையாது என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டுகிறோம்.


எச்சரிக்கை: இந்த நகர்த்தல் தாங்கள் அவசியமென்று கருதும் நிலையில் மட்டும் மேற்கொள்ள வேண்டுகிறோம். தாங்கள் தேவையில்லாமல் இடையூறு செய்யும் நோக்கத்துடன் தவறான நகர்த்தலை மேற்கொள்ளாதிருக்கவும் வேண்டுகிறோம்.

movetalk
பேச்சு

தக்கதாயின் "talk" பக்கத்தையும் நகர்த்தவும்.

தக்கதாயின் "பேச்சுப்" பக்கத்தையும் நகர்த்தவும்.

movethispage
பேச்சு

இப்பக்கத்தை அசை

இப்பக்கத்தை நகர்த்து

mycontris
பேச்சு

என் பங்களிப்புக்கள்

பங்களிப்புக்கள்

mypage
பேச்சு

எனது பக்கம்

பக்கம்

mytalk
பேச்சு

எனது பேச்சு

என் பேச்சு

navigation
பேச்சு

Navigation

வழிசெலுத்தல்

nbytes
பேச்சு

$1 பைட்டுகள் (bytes)

$1 எண்ணுன்மிகள்

nchanges
பேச்சு

$1 மாற்றங்கள்

$1 மாற்றங்கள்

newarticle
பேச்சு

(புதிது)

(புதிது)

newarticletext
பேச்சு

ஒரு இணைப்பினூடாக நீங்கள் வந்துள்ள இப் பக்கம் இன்னும் உருவாக்கப்படவில்லை. பக்கத்தை உருவாக்குவதற்குக் கீழேயுள்ள கட்டத்துள் தட்டச்சிடத் தொடங்குங்கள். (மேலதிக விபரங்களுக்கு உதவிப் பக்கங்களைப்</wiki/Wikipedia:Help> பார்க்கவும்). நீங்கள் தவறுதலாக இங்கே வந்திருந்தால், உங்கள் உலாவி (browser) யின் பின்னே (back) பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

ஒரு இணைப்பினூடாக நீங்கள் வந்துள்ள இப்பக்கம் இன்னும் உருவாக்கப்படவில்லை. பக்கத்தை உருவாக்குவதற்குக் கீழேயுள்ள கட்டத்துள் தட்டச்சிடத் தொடங்குங்கள். (மேலதிக விபரங்களுக்கு [$1 உதவிப் பக்கத்தைப்] பார்க்கவும்). நீங்கள் தவறுதலாக இங்கே வந்திருந்தால், உங்கள் உலாவியின் பின் செல்வதற்கான பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

newmessages
பேச்சு

$1 உங்களிடம் உண்டு.

உங்கள் பேச்சுப் பக்கத்தில் $1 உள்ளன.

newmessageslink
பேச்சு

புதிய செய்திகள்

⧼Newmessageslink⧽

newpage
பேச்சு

புதிய பக்கம்

புதிய பக்கம்

newpageletter
பேச்சு

N

பு

newpages
பேச்சு

புதிய பக்கங்கள்

புதிய பக்கங்கள்

newpassword
பேச்சு

புதிய கடவுச்சொல்

புதிய கடவுச்சொல்:

newtitle
பேச்சு

புதிய தலைப்புக்கு

புதிய தலைப்பு

newusersonly
பேச்சு

(புதிய பயனர் மட்டும்)

⧼Newusersonly⧽

next
பேச்சு

அடுத்த

அடுத்தது

nextn
பேச்சு

அடுத்த $1

அடுத்த $1

nlinks
பேச்சு

$1 இணைப்புகள்

$1 இணைப்புக்கள்

noaffirmation
பேச்சு

உங்கள் பதிவேற்றம் (uploading) பதிப்புரிமை எதனையும் மீறவில்லையென உறுதி கூற வேண்டும்.

⧼Noaffirmation⧽

noarticletext
பேச்சு

(இப் பக்கத்தில் தற்பொழுது எழுத்துக்கள் எதுவுமில்லை)

இப் பக்கத்தில் தற்பொழுது உள்ளடக்கம் எதுவுமில்லை. நீங்கள் இப்பக்க தலைப்பை வேறு பக்கங்களில் தேடவோ அல்லது இப்பக்கத்தை தொகுக்கவோ முடியும்.

noblockreason
பேச்சு

தடுப்புக்கான காரணங்களை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும்.

⧼Noblockreason⧽

noconnect
பேச்சு

மன்னிக்கவும்! இந்த விக்கி தளத்தில் தொழில் நுட்பப் பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது, தரவுத்தள வழங்கனுடன் தொடர்பு கொள்ளமுடியவில்லை.

⧼Noconnect⧽

nocontribs
பேச்சு

இந்த நிபந்தனையுடன் ஒத்துப்போகும் வகையில் மாற்றங்களெதுவும் காணப்படவில்லை.

இந்த நிபந்தனையுடன் ஒத்துப்போகும் வகையில் மாற்றங்களெதுவும் காணப்படவில்லை.

nocookieslogin
பேச்சு

Wiktionary uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them and try again.

விக்சனரி தளம் பயனர்களைப் புகுபதிகை செய்வதற்கு ஞாபகிகளைப் (குக்கிகள்) பயன்படுத்துகிறது. நீங்கள் ஞாபகிகளைச் செயலிழக்கச் செய்துள்ளீர்கள். தயவுசெய்து அவற்றைச் செயற்பாடுள்ளதாக்கித் திரும்பவும் முயலுங்கள்.

nocookiesnew
பேச்சு

The user account was created, but you are not logged in. Wiktionary uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them, then log in with your new username and password.

விக்சனரி தளத்துக்கான உங்கள் பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் நீங்கள் புகுபதிகை செய்யவில்லை. பயனர்களைப் புகுபதிகை செய்ய விக்சனரி தளம் ஞாபகிகளைப் (குக்கிகள்) பயன்படுத்துகிறது. நீங்கள் ஞாபகிகளைச் செயலற்றவையாக்கியுள்ளீர்கள். தயவுசெய்து அவற்றைச் செயற்படுத்தியப் பின் உங்கள் புதிய பயனர் பெயருடனும், கடவுச் சொல்லுடனும் புகுபதிகை செய்யுங்கள்.

nocreativecommons
பேச்சு

Creative Commons RDF metadata disabled for this server.

⧼Nocreativecommons⧽

nodb
பேச்சு

தரவுத்தள $1 தெரிவுசெய்ய முடியவில்லை

⧼Nodb⧽

nodublincore
பேச்சு

Dublin Core RDF metadata disabled for this server.

⧼Nodublincore⧽

noemail
பேச்சு

பயனை "$1" க்கு மின்னஞ்சல் முகவரி எதுவும் பதியப்பட்டிருக்கவில்லை.

"$1" பயனருக்கு மின்னஞ்சல் முகவரி எதுவும் பதியப்பட்டிருக்கவில்லை.

noemailtext
பேச்சு

இப் பயனர் ஒரு செல்லுபடியாகக்கூடிய மின்னஞ்சல் முகவரியைக் குறிப்பிடவில்லை அல்லது பிற பயனர்களிடமிருந்து மின்னஞ்சல் பெறும் விருப்பத் தேர்வைத் தெரிவு செய்யவில்லை.

இப் பயனர் ஒரு செல்லுபடியாகக்கூடிய மின்னஞ்சல் முகவரியைக் குறிப்பிடவில்லை.

noemailtitle
பேச்சு

மின்னஞ்சல் முகவரி இல்லை

மின்னஞ்சல் முகவரி இல்லை

nogomatch
பேச்சு

சரியாக இத் தலைப்பையுடைய பக்கமெதுவும் இல்லை, முழு உரைத் தேடல் நடைபெறுகிறது.

⧼Nogomatch⧽

nohistory
பேச்சு

இப் பக்கத்துக்குத் தொகுப்பு வரலாறு இல்லை.

இப் பக்கத்துக்குத் தொகுப்பு வரலாறு இல்லை.

nolinkshere
பேச்சு

எந்தப் பக்கத்திலும் இந்தப் பக்கம் இணைக்கப்படவில்லை.

$2 எந்தப் பக்கத்திலும் இந்தப் பக்கம் இணைக்கப்படவில்லை.

nolinkstoimage
பேச்சு

இப் படிமத்துக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள பக்கங்கள் எதுவும் இல்லை.

இப் படிமத்துக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள பக்கங்கள் எதுவும் இல்லை.

noname
பேச்சு

நீங்கள் கொடுத்த பயனர் பெயர் செல்லுபடி இல்லை.

நீங்கள் கொடுத்த பயனர் பெயர் செல்லுபடியற்றது.

nonefound
பேச்சு

<strong>குறிப்பு</strong>: "have", "from" போன்ற பொதுவான, அட்டவணைப்படுத்தப்படாத, சொற்களைத் தேடும்போதோ அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தேடலுக்கான சொற்களைக் குறிப்பிடும் போதோதான் (எல்லாத் தேடுதலுக்கான சொற்களையும் கொண்ட பக்கங்கள் மட்டுமே தேடல் முடிவில் காணப்படும்) தேடல் அடிக்கடி தோல்வியில் முடிகின்றது.

⧼Nonefound⧽

nospecialpagetext
பேச்சு

நீங்கள் கோரிய விசேட பக்கம் விக்கிபீடியா மென்பொருளினால் அடையாளம் காணப்படவில்லை

நீங்கள் செல்லுபடியற்ற சிறப்புப் பக்கமொன்றை கோரியிருக்கிறீர்கள்.

செல்லுபடியான எல்லாச் சிறப்புப் பக்கங்களின் பட்டியல் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது.

nosuchaction
பேச்சு

அவ்வித செயற்பாடுகள் எதுவுமில்லை

அவ்வித செயற்பாடுகள் எதுவுமில்லை

nosuchactiontext
பேச்சு

யூஆர்எல்(URL) இனால் குறிப்பிடப்பட்ட செயற்பாடு விக்கிபீடியா மென்பொருளினால் அடையாளம் காணப்படவில்லை

யூ.ஆர்.எல். குறித்த செயற்பாடு விக்கி மென்பொருளினால் அடையாளம் காணப்படவில்லை

nosuchspecialpage
பேச்சு

அவ்வாறான சிறப்புப் பக்கங்கள் எதுவுமில்லை

அவ்வாறான சிறப்புப் பக்கங்கள் எதுவுமில்லை

nosuchuser
பேச்சு

"$1" பெயரில் பயனர் எவருமில்லை. எழுத்துப் பிழைகளைச் சரி பார்க்கவும், அல்லது பின்வரும் படிவத்தை உபயோகித்து புதிய பயனர் கணக்கொன்றை உருவாக்கவும்.

"$1" என்ற பெயரில் பயனர் எவருமில்லை.

பயனர் பெயர், பெரிய எழுத்து, சிறிய எழுத்து என்ற வித்தியாசத்திற்குட்பட்டது.

எழுத்துப் பிழைகளைச் சரி பார்க்கவும், அல்லது புதிய பயனர் கணக்கொன்றை உருவாக்கவும்.

notacceptable
பேச்சு

The wiki server can't provide data in a format your client can read.

⧼Notacceptable⧽

notanarticle
பேச்சு

ஒரு கட்டுரை அல்ல

ஒரு கட்டுரைப் பக்கமல்ல

notargettext
பேச்சு

நீங்கள் இந்தச் செயலை எந்தப் பயனர் அல்லது பக்கம் தொடர்பில் செய்வது என்பதைக் குறிப்பிடவில்லை.

நீங்கள் இந்தச் செயலை எந்தப் பயனர் அல்லது பக்கம் தொடர்பில் செய்வது என்பதைக் குறிப்பிடவில்லை.

notargettitle
பேச்சு

இலக்கு இல்லை

இலக்கு இல்லை

note
பேச்சு

Note:

குறிப்பு:

notextmatches
பேச்சு

கட்டுரை உரை (text) எதுவும் பொருந்தவில்லை

கட்டுரை உரை எதுவும் பொருந்தவில்லை

notitlematches
பேச்சு

ஒரு கட்டுரைத் தலைப்பும் பொருந்தவில்லை

⧼Notitlematches⧽

notloggedin
பேச்சு

புகுபதிகையில் இல்லை

புகுபதிகை செய்யப்படவில்லை

nowatchlist
பேச்சு

உங்களுடைய கவனிப்புப் பட்டியலில் ஒரு விடயமும் இல்லை.

உங்களுடைய கவனிப்புப் பட்டியலில் ஒரு விடயமும் இல்லை.

nowiki_sample
பேச்சு

Insert non-formatted text here

⧼Nowiki_sample⧽

nowiki_tip
பேச்சு

Ignore wiki formatting

⧼Nowiki_tip⧽

nstab-category
பேச்சு

Category

பகுப்பு

nstab-help
பேச்சு

Help

உதவி

nstab-image
பேச்சு

Image

படிமம்

nstab-main
பேச்சு

Article

சொல்

nstab-media
பேச்சு

Media

ஊடகப் பக்கம்

nstab-mediawiki
பேச்சு

Message

தகவல்

nstab-special
பேச்சு

Special

சிறப்பு

nstab-template
பேச்சு

Template

வார்ப்புரு

nstab-user
பேச்சு

User page

பயனர் பக்கம்

nstab-wp
பேச்சு

About

திட்டப் பக்கம்

nviews
பேச்சு

$1 காட்சிகள்

⧼Nviews⧽

ok
பேச்சு

சரி

சரி

oldpassword
பேச்சு

பழைய கடவுச்சொல்

பழைய கடவுச்சொல்:

orig
பேச்சு

மூலம்

⧼Orig⧽

orphans
பேச்சு

உறவிலிப்(Orphaned) பக்கங்கள்

⧼Orphans⧽

othercontribs
பேச்சு

Based on work by $1.

$1 உடைய ஆக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

otherlanguages
பேச்சு

ஏனைய மொழிகள்

மற்ற மொழிகளில்

pagemovedsub
பேச்சு

நகர்த்தல் வெற்றி

நகர்த்தல் வெற்றி

pagemovedtext
பேச்சு

பக்கம் "[[$1]]" "[[$2]]" க்கு நகர்த்தப்பட்டுள்ளது.

⧼Pagemovedtext⧽

pagetitle
பேச்சு

$1 - Wiktionary

$1 - தமிழ் விக்சனரி

passwordremindertext
பேச்சு

யாரோ ஒருவர் (நீங்களாக இருக்கலாம், IP முகவரி $1 இலிருந்து) புதிய விக்கிபீடியா புகுபதிகை கடவுச்சொல் ஒன்று அனுப்பும்படி கோரியுள்ளார். பயனர் "$2" க்கான கடவுச்சொல் இப்பொழுது "$3". நீங்கள் புகுபதிகை செய்து கடவுச்சொல்லை மாற்றிக்கொள்ளவும்.

யாரோ ஒருவர் (நீங்களாக இருக்கலாம், IP முகவரி $1 இலிருந்து) விக்சனரி ($4) தளத்திற்கு புதிய கடவுச்சொல் ஒன்று அனுப்பும்படி கோரியுள்ளார். பயனர் "$2" க்கான தற்காலிக கடவுச்சொல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. "$3" இதுவே அந்த கடவுச்சொல்லாகும். இந்த நடவடிக்கையே தாங்கள் எண்ணியதாக இருந்தால், தாங்கள் இப்பொழுது புகுபதிகை செய்து கடவுச்சொல்லை மாற்றிக்கொள்ளவும்.

தங்களது தற்காலிக் கடவுச்சொல் $5 நாட்களில் காலாவதியாகிவிடும் என்பதனைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

வேறு யாராவது இவ்வேண்டுகோளை விடுத்திருந்தால் அல்லது தங்களது கடவுச்சொல் நினைவுக்கு வந்திருந்து நீங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்ற விரும்பாவிட்டால் இந்தச் செய்தியைப் புறக்கணித்துவிட்டு தங்களது பழைய கடவுச்சொல்லைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம்.

passwordremindertitle
பேச்சு

விக்கிபீடியாவிலிருந்து கடவுச் சொல் நினைவூட்டல்

விக்சனரி தளத்திலிருந்தான கடவுச்சொல் நினைவூட்டல்

passwordsent
பேச்சு

"$1" பெயரில் பதியப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஒரு புதிய கடவுச்சொல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பெற்றுக்கொண்டதும் தயவுசெய்து மீண்டும் புகுபதிகை செய்யவும்.

"$1" பயனருக்கான மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஒரு புதிய கடவுச்சொல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பெற்றுக்கொண்டதும் தயவுசெய்து மீண்டும் புகுபதிகை செய்யவும்.

perfcached
பேச்சு

The following data is cached and may not be completely up to date:

பின்வரும் தரவுகள் இடைக்கிடங்கில் உள்ளன, தரவுகள் புதுப்பித்தநிலையில் இல்லாமல் இருக்கலாம். அதிக அளவாக $1 முடிவுகள் இடைக்கிடங்கில் இருக்கலாம்.

perfdisabled
பேச்சு

மன்னிக்கவும்! இந்த வசதி தற்காலிகமாக செயலற்றதாக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் இது விக்கியை ஒருவரும் பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு வேகத்தைக் குறைத்துள்ளது.

⧼Perfdisabled⧽

perfdisabledsub
பேச்சு

இதோ $1: இலிருந்து ஒரு சேமிக்கப்பட்ட ஒரு நகல்

⧼Perfdisabledsub⧽

personaltools
பேச்சு

Personal tools

தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக் கருவிகள்

popularpages
பேச்சு

பிரபலமான பக்கங்கள்

⧼Popularpages⧽

portal
பேச்சு

Community portal

சமுதாய வலைவாசல்

portal-url
பேச்சு

விக்கிபீடியா:Community Portal

Project:சமுதாய வலைவாசல்

postcomment
பேச்சு

கருத்துக்களை அனுப்பு

⧼Postcomment⧽

poweredby
பேச்சு

Wiktionary is powered by [http://www.mediawiki.org/ MediaWiki], an open source wiki engine.

⧼Poweredby⧽

powersearch
பேச்சு

தேடு

⧼Powersearch⧽

powersearchtext
பேச்சு

பெயர்வெளிகளில் (namespaces) இல் தேடுக:<br> $1<br> $2 பட்டியல் &nbsp; $3 $9 க்கான தேடலை மீள்வழிப்படுத்துகிறது

⧼Powersearchtext⧽

preferences
பேச்சு

முன்னுரிமைகள்

விருப்பங்கள்

prefs-help-userdata
பேச்சு

 • <strong>Real name</strong> (optional): if you choose to provide it this will be used for giving you attribution for your work.<br/>
 • <strong>Email</strong> (optional): Enables people to contact you through the website without you having to reveal your

email address to them, and it can be used to send you a new password if you forget it.

⧼Prefs-help-userdata⧽

prefs-misc
பேச்சு

Misc settings

பலதரப்பட்டவை

prefs-personal
பேச்சு

User data

பயனர் தரவு

prefs-rc
பேச்சு

Recent changes and stub display

அண்மைய மாற்றங்கள்

prefslogintext
பேச்சு

நீங்கள் "$1" ஆக புகுபதிகை செய்துள்ளீர்கள். உங்கள் உள்ளக அடையாள (ID) எண் $2.

உங்கள் விருப்பத் தேர்வுகளை விளங்கிக் கொள்ள [[Wikipedia:User preferences help]] ஐப் பார்க்க.

⧼Prefslogintext⧽

prefsnologin
பேச்சு

புகுபதிகை செய்யப்படவில்லை

⧼Prefsnologin⧽

prefsnologintext
பேச்சு

பயனர் விருப்பத் தேர்வுகளை அமைப்பதற்கு நீங்கள் <a href="/wiki/Special:Userlogin">புகுபதிகை செய்ய வேண்டும்</a>.

⧼Prefsnologintext⧽

prefsreset
பேச்சு

உங்கள் விருப்புகள் சேமிப்பிலிருந்து மீட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன (reset).

⧼Prefsreset⧽

preview
பேச்சு

முன்தோற்றம்

முன்தோற்றம்

previewconflict
பேச்சு

இந்த முன்தோற்றம் உரை தொகுப்புப் பகுதியின் மேற்பகுதியிலுள்ள உரையைப் பிரதிபலிக்கின்றது. நீங்கள் இப்பொழுது சேமித்தால் மேற்படி தோற்றமே கிடைக்கும்.

இந்த முன்தோற்றம் உரை தொகுப்புப் பகுதியின் மேற்பகுதியிலுள்ள உரையைப் பிரதிபலிக்கின்றது. நீங்கள் இப்பொழுது சேமித்தால் மேற்படி தோற்றமே கிடைக்கும்.

previewnote
பேச்சு

இது ஒரு முன்தோற்றம் (preview) மட்டுமே என்பதையும், இன்னும் சேமிக்கப்படவில்லை என்பதையும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கவும்!

இது ஒரு முன்தோற்றம் மட்டுமே, உங்கள் மாற்றங்கள் இன்னும் சேமிக்கப்படவில்லை!

prevn
பேச்சு

முன் $1

முன் $1

printableversion
பேச்சு

அச்சுக்குகந்த பதிப்பு

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பதிப்பு

printsubtitle
பேச்சு

(http://www.wikipedia.org இலிருந்து)

⧼Printsubtitle⧽

protect
பேச்சு

Protect

காப்புச் செய்

protectcomment
பேச்சு

Reason for protecting

காப்பு செய்ததற்கான காரணம்

protectedarticle
பேச்சு

protected [[$1]]

"$1" காப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

protectedpage
பேச்சு

பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கம்

காக்கப்பட்ட பக்கம்

protectedpagewarning
பேச்சு

எச்சரிக்கை: முறைமை செயற்படுத்துனர் (sysop) முன்னுரிமையுள்ள பயனர்கள் மட்டுமே தொகுக்கும் விதத்தில் இந்த பக்கம் பூட்டப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் <a href='/wiki/Wikipedia:Protected_page_guidelines'>காக்கப்பட்ட பக்கங்களுக்கான வழிகாட்டல்களைப் பின்பற்றுவதை உறுதி செய்துகொள்ளவும்</a>.

எச்சரிக்கை: இது ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பக்கமாகும். இதனை நிர்வாகிகள் தரத்திற்கான உரிமைகளை பெற்றவர்களே தொகுக்க முடியும்.

கடைசியாகப் பதியபட்ட குறிப்பினை தங்களின் கவனத்திற்காக கீழே கொடுக்கப்பட்டது.

protectedtext
பேச்சு

தொகுப்பதைத் தடுப்பதற்காக இப் பக்கம் பூட்டப்பட்டுள்ளது. இதற்குப் பல காரணங்கள் உண்டு. தயவுசெய்து [[Wiktionary:Protected page]] ஐப் பார்க்கவும்.

நீங்கள் இப் பக்கத்தைப் பார்க்கவும், நகல் எடுக்கவும் முடியும்:

⧼Protectedtext⧽

protectlogpage
பேச்சு

Protection_log

காப்புப் பதிகை

protectlogtext
பேச்சு

Below is a list of page locks/unlocks. See [[விக்கிபீடியா:Protected page]] for more information.

பின்வருவது பக்க பாதுகாப்பு மாற்றங்களின் பட்டியலாகும். தற்போது நடைமுறையிலுள்ள காக்கப்பட்டப் பக்கங்களைக் காண காக்கப்பட்ட பக்கங்களின் பட்டியலைப் பார்க்கவும்.

protectpage
பேச்சு

பக்கத்தைக் காப்புச் செய்

⧼Protectpage⧽

protectreason
பேச்சு

(give a reason)

⧼Protectreason⧽

protectsub
பேச்சு

(Protecting "$1")

⧼Protectsub⧽

protectthispage
பேச்சு

இப் பக்கத்தை காப்புச் செய்

இப்பக்கத்தைக் காக்கவும்

proxyblocker
பேச்சு

Proxy blocker

மறைவணுக்கம் (புரொக்சி) தடுப்பி

proxyblockreason
பேச்சு

Your IP address has been blocked because it is an open proxy. Please contact your Internet service provider or tech support and inform them of this serious security problem.

உங்கள் IP முகவரி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ஏனெனில் இது ஒரு திறந்த பதிலி(proxy). தயவுசெய்து உங்கள் இணைய சேவை வழங்குபவரையோ அல்லது உங்கள் நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப ஆதரவையோ தொடர்பு கொள்ளவும் மேலும் அவர்களிடம் இந்த கடுமையான பாதுகாப்பு பிரச்சினை பற்றி தெரிவியுங்கள்.

proxyblocksuccess
பேச்சு

Done.

⧼Proxyblocksuccess⧽

qbbrowse
பேச்சு

உலவு

உலவு

qbedit
பேச்சு

தொகு

தொகு

qbfind
பேச்சு

தேடு

கண்டுபிடி

qbmyoptions
பேச்சு

எனது விருப்பத் தேர்வுகள்

என் விருப்பத்தேர்வுகள்

qbpageinfo
பேச்சு

பக்கத் தகவல்கள்

⧼Qbpageinfo⧽

qbpageoptions
பேச்சு

பக்க விருப்பத் தேர்வுகள்

பக்க விருப்பத் தேர்வுகள்

qbsettings
பேச்சு

விரைவுச் சட்ட அமைவுகள்

⧼Qbsettings⧽

qbspecialpages
பேச்சு

Special pages

⧼Qbspecialpages⧽

querybtn
பேச்சு

வினவலைச் சமர்ப்பி

⧼Querybtn⧽

querysuccessful
பேச்சு

வினவல் வெற்றி

⧼Querysuccessful⧽

randompage
பேச்சு

குறிப்பில்வழிப் (Random) பக்கம்

ஏதேனும் ஒரு சொல்

range_block_disabled
பேச்சு

The sysop ability to create range blocks is disabled.

வீச்சு தடுப்புக்களை ஏற்படுத்தக் கூடியா நிர்வாகிகளின் இயலுமை முடக்கப்பட்டது.

rchide
பேச்சு

$4 படிவங்களில்; $1 சிறிய தொகுப்புக்கள்; $2 இரண்டாம்தர பெயர்வெளிகள்(namespaces); $3 பல்லினத் தொகுப்புகள்.

⧼Rchide⧽

rclinks
பேச்சு

கடைசி $2 நாட்களில் செய்யப்பட்ட கடைசி $1 மற்றங்களைக் காட்டு; $3 சிறிய தொகுப்புகள்

கடைசி $2 நாட்களில் செய்யப்பட்ட கடைசி $1 மாற்றங்களைக் காட்டு; $3

rclistfrom
பேச்சு

$1 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்

$2, $3 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்

rcliu
பேச்சு

$1 புகுபதிகை செய்த பயனர்களிடமிருந்தான தொகுப்புகள்

⧼Rcliu⧽

rcloaderr
பேச்சு

அண்மைய மாற்றங்களை ஏற்றுதல்(Loading).

⧼Rcloaderr⧽

rclsub
பேச்சு

("$1" இலிருந்து இணைக்கப்பட்ட பக்கங்களுக்கு)

⧼Rclsub⧽

rcnote
பேச்சு

கீழே காணப்படுவது கடைசி $2 நாட்களில் செய்யப்பட்ட $1 மாற்றங்களாகும்.

⧼Rcnote⧽

rcnotefrom
பேச்சு

கீழே காணப்படுவது $2 இலிருந்து செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் ($1வரை காட்டப்பட்டுள்ளது).

கீழே காணப்படுவது $3, $4 இலிருந்து செய்யப்பட்ட ($1 வரைக் காட்டப்பட்டுள்ளது) மாற்றங்களாகும்.

readonly
பேச்சு

தரவுத்தளம் பூட்டப்பட்டது

தரவுத்தளம் பூட்டப்பட்டுள்ளது

readonlytext
பேச்சு

விக்கிபீடியா தரவுத்தளம் தற்போது பூட்டப்பட்டுள்ளது. வழமையான பராமரிப்புக்காகவாக இருக்கலாம். புதிய பதிவுகளோ திருத்த்ங்களோ செய்ய முடியாது. இதன் பின்னர் இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டுவரப்படும். இந்த விளக்கத்தை இதனைப் பூட்டிய நிர்வாகி வழங்கியுள்ளார்: <p>$1

விக்சனரி தரவுத்தளம் தற்போது பூட்டப்பட்டுள்ளது. வழமையான பராமரிப்புக்காகவாக இருக்கலாம். புதிய பதிவுகளோ திருத்தங்களோ செய்ய முடியாது. இதன் பின்னர் இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டுவரப்படும்.

இந்த விளக்கத்தை இதனைப் பூட்டிய நிர்வாகி வழங்கியுள்ளார்: $1

readonlywarning
பேச்சு

எச்சரிக்கை: பராமரிப்புக்காகத் தரவுத்தளம் பூட்டப்பட்டுள்ளது, எனவே உங்கள் தொகுப்புக்களை இப்பொழுது சேமிக்க முடியாது. உங்கள் உரையை (text) இன்னொரு உரைக் கோப்பில் (text file) வெட்டி ஒட்டி சேமித்துவைத்துப் பின்பு உபயோகிக்கலாம்.

எச்சரிக்கை: பராமரிப்புக்காகத் தரவுவழங்கி பூட்டப்பட்டுள்ளது, எனவே உங்கள் தொகுப்புக்களை இப்பொழுது சேமிக்க முடியாது. உங்கள் உரையை இன்னொரு உரைக் கோப்பில் வெட்டி ஒட்டி சேமித்துவைத்துப் பின்பு பயன்படுத்தலாம்.

இந்தத் தரவுவழங்கியைப் பூட்டிய நிர்வாகி அதுகுறித்து அளித்த விளக்கம் பின்வருமாறு: $1

recentchanges
பேச்சு

அண்மைய மாற்றங்கள்

அண்மைய மாற்றங்கள்

recentchangescount
பேச்சு

அண்மைய மாற்றங்களில் தலைப்புகள் எண்ணிக்கை

மொத்தத் தொகுப்புக்களின் எண்ணிக்கையைத் தானாகவே காட்ட:

recentchangeslinked
பேச்சு

தொடர்பான மாற்றங்கள்

தொடர்பான மாற்றங்கள்

recentchangestext
பேச்சு

விக்கிபீடியாவுக்கு, மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் கண்டுபிடிக்கவும்.<br>[[Wikipedia:Welcome,_newcomers|வருக, புது வருனர்களே]]! தயவுசெய்து பின்வரும் பக்கங்களை ஒருமுறை பாருங்கள்: [[wikipedia:FAQ|விக்கிபீடியா அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்( FAQ)]], [[Wikipedia:Policies and guidelines|விக்கிபீடியா கொள்கை]] (விசேடமாக [[wikipedia:Naming conventions|பெயரிடல் மரபு]], [[wikipedia:Neutral point of view|நடுநிலை நோக்கு]]), அத்துடன் [[wikipedia:Most common Wikipedia faux pas|மிகப் பொதுவான விக்கிபீடியா ஒழுங்குமுறைப் பிறழ்வுகள்]].

விக்கிபீடியா வெற்றிபெறுவதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமானால், மற்றவர்களுடைய பதிப்புரிமையினால் </wiki/Wikipedia:Copyrights> கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆக்கங்களை இதிலே சேர்க்காதிருப்பது முக்கியமாகும். சட்டம் சார்ந்த பொறுப்பு (liability) இத் திட்டத்தைப் பெரிதும் பாதிக்கும், எனவே தயவுசெய்து இவ்வாறு செய்யாதீர். அண்மைய மீ (meta) கலந்துரையாடலைப் <http://meta.wikipedia.org/wiki/Special:Recentchanges> பார்க்கவும்.

சொற்கள் எண்ணிக்கை: 3,58,783


விக்சனரிக்கு, மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.
புது வருனர்கள் தயவுசெய்து, விக்சனரி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள், விக்சனரி கொள்கை (முக்கியமாக பெயரிடல் மரபு, நடுநிலை நோக்கு), மற்றும் மிகப் பொதுவான விக்சனரி ஒழுங்குமுறைப் பிறழ்வுகள் ஆகிய பக்கங்களை ஒருமுறை பாருங்கள்.

விக்சனரி வெற்றி பெறுவதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமானால், மற்றவர்களுடைய பதிப்புரிமையினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆக்கங்களை இதிலே சேர்க்காதிருப்பது முக்கியமாகும். சட்டம் சார்ந்த பொறுப்பு இத் திட்டத்தைப் பெரிதும் பாதிக்கும், எனவே தயவுசெய்து இவ்வாறு செய்யாதீர். அண்மைய மேல் நிலை கலந்துரையாடலைப் பார்க்கவும்.

redirectedfrom
பேச்சு

($1 இலிருந்து மீள் வழிப்படுத்தப்பட்டது)

($1 இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

remembermypassword
பேச்சு

எனது கடவுச்சொல்லை அமர்வுகளிடையே (across sessions) ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கவும்.

எனது கடவுச்சொல்லை அமர்வுகளிடையே நினைவில் வைத்திருக்கவும்.

removechecked
பேச்சு

குறியிடப்பட்ட விடயங்களைக் கவனிப்புப் பட்டியலிலிருந்து நீக்குக.

⧼Removechecked⧽

removedwatch
பேச்சு

கவனிப்புப் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டது

⧼Removedwatch⧽

removedwatchtext
பேச்சு

இந்தப் பக்கம் "$1" உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டது.

"$1" பக்கம் உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டது.

removingchecked
பேச்சு

கோரப்பட்ட விடயங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படுகின்றன ...

⧼Removingchecked⧽

resetprefs
பேச்சு

விருப்பத் தேர்வுகளை மீட்டமை (Reset)

⧼Resetprefs⧽

restorelink
பேச்சு

$1 நீக்கப்பட்ட தொகுப்புகள்

$1 நீக்கப்பட்ட தொகுப்புகளை

resultsperpage
பேச்சு

ஒரு பக்கத்துக்குக் காட்டப்படவேண்டிய அடிகள் (Hits)

⧼Resultsperpage⧽

retrievedfrom
பேச்சு

"$1" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

"$1" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

returnto
பேச்சு

$1 க்குத் திரும்பு.

$1 பக்கத்துக்குத் திரும்பு.

retypenew
பேச்சு

புதிய கடவுச்சொல்லை மீண்டும் அச்சிடு

புதிய கடவுச்சொல்லை மீண்டும் தட்டச்சிடு

reupload
பேச்சு

மீளப் பதிவேற்று (Re-upload)

⧼Reupload⧽

reuploaddesc
பேச்சு

பதிவேற்றும் படிவத்துக்கு மீளச் செல்.

பதிவேற்றத்தை நிறுத்திவிட்டு பதிவேற்றும் படிவத்துக்கு மீளச் செல்க

reverted
பேச்சு

முன் திருத்தத்துக்கு மீள்விக்கப்பட்டுள்ளது

முன் திருத்தத்துக்கு முன்நிலையாக்கப்பட்டது

revertimg
பேச்சு

மீள்

⧼Revertimg⧽

revertpage
பேச்சு

$1 ஆல் கடைசித் தொகுப்புக்கு முன்நிலையாக்கப்பட்டது

$2 (பேச்சு) செய்தத் தொகுப்புகள் நீக்கப்பட்டு $1 இன் பதிப்புக்கு முன்நிலையாக்கப்பட்டது

revhistory
பேச்சு

திருத்த (revision) வரலாறு

திருத்த வரலாறு

revisionasof
பேச்சு

$1 இல் நிலவும் திருத்தம் (Revision)

$1 இல் நிலவும் திருத்தம்

revnotfound
பேச்சு

திருத்தம்(revision) காணப்படவில்லை

⧼Revnotfound⧽

revnotfoundtext
பேச்சு

இப் பக்கத்துக்குரிய, நீங்கள் கோரிய பழைய திருத்தம் (revision) காணப்படவில்லை. இந்தப் பக்கத்தை அணுகுவதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்திய URL ஐத் தயவுசெய்து சரி பார்க்கவும்.

⧼Revnotfoundtext⧽

rfcurl
பேச்சு

http://www.faqs.org/rfcs/rfc$1.html

https://tools.ietf.org/html/rfc$1

rights
பேச்சு

Rights:

⧼Rights⧽

rollback
பேச்சு

முன்நிலையாக்கத் (Roll back ) தொகுப்புகள்

முன்நிலையாக்கத் தொகுப்புகள்

rollback_short
பேச்சு

Rollback

⧼Rollback_short⧽

rollbackfailed
பேச்சு

முன்நிலையாக்கம் (Rollback) தோல்வி

முன்நிலையாக்கம் தோல்வி

rollbacklink
பேச்சு

முன்நிலையாக்கு

முன்நிலையாக்கு

rows
பேச்சு

வரிசைகள்

⧼Rows⧽

savearticle
பேச்சு

பக்கத்தை சேமிக்கவும்

பக்கத்தைச் சேமி

savedprefs
பேச்சு

உங்கள் விருப்புகள் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன.

உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகள் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன.

savefile
பேச்சு

கோப்பைச் சேமி

கோப்பைச் சேமி

saveprefs
பேச்சு

விருப்பத் தேர்வுகளைச் சேமி

சேமி

search
பேச்சு

தேடு

தேடுக

searchdisabled
பேச்சு

<p>மன்னிக்கவும்! செயற்திறன் காரணங்களுக்காக முழு அளவு உரை தேடல் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவரை நீங்கள் கீழேயுள்ள கூகிள் (Google) தேடலைப் பயன்படுத்தலாம். இது சில சமயம் இற்றைப்படுத்தப்படாததாய் இருக்கக்கூடும்.</p>


விக்சனரி தளத்தின் தேடல் வசதிகள் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவரை நீங்கள் கீழேயுள்ள கூகிள் தேடலைப் பயன்படுத்தலாம். இது சில சமயம் இற்றைப்படுத்தப்படாததாய் இருக்கக்கூடும்.

searchhelppage
பேச்சு

விக்கிபீடியா:தேடல்

⧼Searchhelppage⧽

searchingwikipedia
பேச்சு

விக்கிபீடியாவில் தேடல்

⧼Searchingwikipedia⧽

searchquery
பேச்சு

வினவலுக்காக"$1"

⧼Searchquery⧽

searchresults
பேச்சு

தேடல் முடிவுகள்

தேடல் முடிவுகள்

searchresultshead
பேச்சு

தேடல் முடிவு அமைவுகள் (settings)

தேடுக

searchresulttext
பேச்சு

விக்கிபீடியாவில் தேடுவதற்கான மேலதிக விபரங்களுக்கு, $1 ஐப் பார்க்க.

⧼Searchresulttext⧽

sectionedit
பேச்சு

(பிரிவு)

⧼Sectionedit⧽

selectnewerversionfordiff
பேச்சு

Select a newer version for comparison

⧼Selectnewerversionfordiff⧽

selectolderversionfordiff
பேச்சு

Select an older version for comparison

⧼Selectolderversionfordiff⧽

selectonly
பேச்சு

"SELECT" தவிர்ந்த எனைய வினவல்கள் விக்கிபீடியா உருவாக்குபவர்களுக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

⧼Selectonly⧽

selflinks
பேச்சு

தன்னிணைப்புகளோடு (Self Links) கூடிய பக்கங்கள்

⧼Selflinks⧽

selflinkstext
பேச்சு

பின்வரும் பக்கங்கள் தம்முள்ளேயே இணைப்பைக் கொண்டுள்ளன. அவ்வாரு இருக்கக் கூடாது.

⧼Selflinkstext⧽

seriousxhtmlerrors
பேச்சு

There were serious xhtml markup errors detected by tidy.

⧼Seriousxhtmlerrors⧽

servertime
பேச்சு

தற்போது வழங்கன் (Server) நேரம்

வழங்கி நேரம்:

set_rights_fail
பேச்சு

<b>User rights for "$1" could not be set. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Set_rights_fail⧽

set_user_rights
பேச்சு

Set user rights

⧼Set_user_rights⧽

setbureaucratflag
பேச்சு

Set bureaucrat flag

⧼Setbureaucratflag⧽

shortpages
பேச்சு

குறும் பக்கங்கள்

குறும் பக்கங்கள்

show
பேச்சு

காட்டு

காட்டு

showhideminor
பேச்சு

$1 minor edits | $2 bots | $3 logged in users

சிறு தொகுப்புகளை $1 | தானியங்கிப் பயனர்களை $2 | புகுபதிகை செய்த பயனர்களை $3 | கண்காணிக்கப்பட்ட தொகுப்புகளை $4

showingresults
பேச்சு

 1. <b>$2</b> உடன் தொடங்கும் <b>$1</b> முடிவுகள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

$2 இலிருந்து தொடங்கும் $1 முடிவுகள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

showingresultsnum
பேச்சு

 1. <b>$2</b> உடன் தொடங்கும் <b>$3</b> முடிவுகள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

⧼Showingresultsnum⧽

showlast
பேச்சு

$2 பாகுபடுத்தப்பட்ட கடைசி $1 படிமங்களைக் காட்டுக.

⧼Showlast⧽

showpreview
பேச்சு

முன்தோற்றம் காட்டு

முன்தோற்றம் காட்டு

showtoc
பேச்சு

காட்டு

காட்டு

sig_tip
பேச்சு

Your signature with timestamp

⧼Sig_tip⧽

sitestats
பேச்சு

தள புள்ளி விபரங்கள்

⧼Sitestats⧽

sitestatstext
பேச்சு

<b>$1</b> மொத்தப் பக்கங்கள் தரவுத் தளத்தில் உள்ளன. இது "talk" பக்கங்கள், விக்கிபீடியா பற்றிய பக்கங்கள், குறைந்த அளவு "stub" பக்கங்கள், வழிமாற்றிகள் (redirects), மற்றும் கட்டுரைத் தரத்தில் இல்லாதிருக்கக்கூடிய ஏனையவற்றையும் உள்ளடக்கும். இவை தவிர்த்து, <b>$2</b> பக்கங்கள் முறையான (legitimate) ஆன கட்டுரைகளாக இருக்கக்கூடும்.<p> இங்கே மொத்தமாக <b>$3</b> பக்கங்கள் பார்க்கப்பட்டதுடன், மென்பொருள் தரமுயர்த்த்ப்பட்டதிலிருந்து (நவம்பர் 20, 2003) <b>$4</b> பக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இது ஒரு பக்கத்துக்கு <b>$5</b> சராசரித் தொகுப்புக்களும், ஒரு தொகுப்புக்கு <b>$6</b> பார்வைகளும் ஆகின்றது.

⧼Sitestatstext⧽

sitesubtitle
பேச்சு

கலைக்களஞ்சியம்

sitesupport
பேச்சு

Donations

நன்கொடைகள்

sitetitle
பேச்சு

விக்கிபீடியா

விக்சனரி

siteuser
பேச்சு

Wiktionary user $1

விக்சனரி தளத்தின் பயனர் $1

siteusers
பேச்சு

Wiktionary user(s) $1

விக்சனரி தளத்தின் பயனர்கள் $1

skin
பேச்சு

தோல் (Skin)

⧼Skin⧽

spamprotectiontext
பேச்சு

The page you wanted to save was blocked by the spam filter. This is probably caused by a link to an external site.

You might want to check the following regular expression for patterns that are currently blocked:

நீங்கள் சேமிக்க முற்பட்ட பக்கம் எரித வடியால் தடுக்கப்பட்டது. இது தடை செய்யப்பட்ட வெளி இணையத்தளம் ஒன்றுக்கான இணைப்புக் காரணமாக ஏற்பட்டிருக்கலாம்.

spamprotectiontitle
பேச்சு

Spam protection filter

எரிதக் காப்பு வடி

specialpage
பேச்சு

Special Page

சிறப்புப் பக்கம்

specialpages
பேச்சு

விசேட பக்கங்கள்

சிறப்புப் பக்கங்கள்

spheading
பேச்சு

எல்லாப் பயனர்களுக்குமான விசேட பக்கங்கள்

⧼Spheading⧽

sqlislogged
பேச்சு

எல்லா வினவல்களும் பதிவுசெய்யப்படுகின்றன என்பதைத் தயவுசெய்து கவனிக்கவும்.

⧼Sqlislogged⧽

sqlquery
பேச்சு

வினவலைப் பதிவுசெய்

⧼Sqlquery⧽

statistics
பேச்சு

புள்ளி விபரங்கள்

புள்ளிவிவரங்கள்

storedversion
பேச்சு

சேமிக்கப்பட்ட பதிப்பு

சேமிக்கப்பட்ட பதிப்பு

stubthreshold
பேச்சு

அடிப்படைக் காட்சிப்படுத்தலுக்கான மாறுநிலை (Threshold)

⧼Stubthreshold⧽

subcategories
பேச்சு

துணை வகைகள்

துணைப் பகுப்புகள்

subject
பேச்சு

உட்பொருள்/தலைப்புகள்

விடயம்:

subjectpage
பேச்சு

உட்பொருளைப் பார்

⧼Subjectpage⧽

successfulupload
பேச்சு

வெற்றிகரமான பதிவேற்றுதல் (upload)

⧼Successfulupload⧽

summary
பேச்சு

சுருக்கம்

சுருக்கம்:

sysopspheading
பேச்சு

sysop பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்

⧼Sysopspheading⧽

sysoptext
பேச்சு

நீங்கள் கோரிய செயற்பாடுகள்

"sysop" நிலையிலுள்ள பயனர்களாலேயே செயற்படுத்த்ப்பட முடியும்.
$1 பார்க்கவும்.

⧼Sysoptext⧽

sysoptitle
பேச்சு

முறைமைச் செயற்படுத்துனர்(Sysop) அணுக்கம் வேண்டும்

⧼Sysoptitle⧽

tableform
பேச்சு

அட்டவணை

⧼Tableform⧽

talk
பேச்சு

Discussion

உரையாடல்

talkexists
பேச்சு

பக்கம் வெற்றிகரமாக நகர்த்தப்பட்டது, ஆனால் பேச்சுப் பக்கத்தை நகர்த்த முடியவில்லை ஏனெனில் புதிய தலைப்பில் இன்னொன்று உள்ளது. தயவுசெய்து கையால் (manually) ஒன்றுகலக்கவும்.

⧼Talkexists⧽

talkpage
பேச்சு

இப் பக்கம்பற்றிக் கலந்துரையாடு

இப்பக்கம்பற்றிக் கலந்துரையாடு

talkpagemoved
பேச்சு

ஒத்த பேச்சுப் பக்கமும் நகர்த்தப்பட்டுள்ளது.

⧼Talkpagemoved⧽

talkpagenotmoved
பேச்சு

ஒத்த பெச்சுப் பக்கம் <strong>நகர்த்தப்படவில்லை</strong>.

⧼Talkpagenotmoved⧽

talkpagetext
பேச்சு

<!-- MediaWiki:talkpagetext -->

textboxsize
பேச்சு

உரைக் கட்ட (Textbox) அளவுகள்

⧼Textboxsize⧽

textmatches
பேச்சு

கட்டுரை உரை (text) பொருந்துகிறது

கட்டுரை உரை பொருந்துகிறது

thisisdeleted
பேச்சு

$1 பார்க்கவா மீள்விக்கவா?

$1 பார்க்கவா அல்லது மீள்விக்கவா?

thumbnail-more
பேச்சு

Enlarge

பெரிதாக்கு

timezonelegend
பேச்சு

Time zone

நேர வலயம்:

timezoneoffset
பேச்சு

நேர இடைவெளி

⧼Timezoneoffset⧽

timezonetext
பேச்சு

வழங்கன் (server) நேரத்துக்கும் (UTC) உங்கள் உள்ளூர் நேரத்துக்குமுள்ள வேறுபாட்டை மணிகளில் பதிக.

⧼Timezonetext⧽

titlematches
பேச்சு

கட்டுரைத் தலைப்பு பொருந்துகிறது

கட்டுரைத் தலைப்புப் பொருந்துகிறது

toc
பேச்சு

பொருளடக்கம்

பொருளடக்கம்

toolbox
பேச்சு

Toolbox

கருவிப் பெட்டி

tooltip-addsection
பேச்சு

Add a comment to this page. [alt-+]

⧼Tooltip-addsection⧽

tooltip-anontalk
பேச்சு

Discussion about edits from this ip address [alt-n]

⧼Tooltip-anontalk⧽

tooltip-anonuserpage
பேச்சு

The user page for the ip you're editing as [alt-.]

⧼Tooltip-anonuserpage⧽

tooltip-article
பேச்சு

View the content page [alt-a]

⧼Tooltip-article⧽

tooltip-atom
பேச்சு

Atom feed for this page

⧼Tooltip-atom⧽

tooltip-compareselectedversions
பேச்சு

See the differences between the two selected versions of this page. [alt-v]

இப் பக்கத்தின் தெரிவு செய்யப்பட்ட இரண்டு பதிப்புக்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் பார்க்கவும்.

tooltip-contributions
பேச்சு

View the list of contributions of this user

⧼Tooltip-contributions⧽

tooltip-currentevents
பேச்சு

Find background information on current events

⧼Tooltip-currentevents⧽

tooltip-delete
பேச்சு

Delete this page [alt-d]

⧼Tooltip-delete⧽

tooltip-edit
பேச்சு

You can edit this page. Please use the preview button before saving. [alt-e]

⧼Tooltip-edit⧽

tooltip-emailuser
பேச்சு

Send a mail to this user

⧼Tooltip-emailuser⧽

tooltip-help
பேச்சு

The place to find out.

⧼Tooltip-help⧽

tooltip-history
பேச்சு

Past versions of this page, [alt-h]

⧼Tooltip-history⧽

tooltip-login
பேச்சு

You are encouraged to log in, it is not mandatory however. [alt-o]

⧼Tooltip-login⧽

tooltip-logout
பேச்சு

Log out [alt-o]

⧼Tooltip-logout⧽

tooltip-mainpage
பேச்சு

Visit the Main Page [alt-z]

⧼Tooltip-mainpage⧽

tooltip-minoredit
பேச்சு

Mark this as a minor edit [alt-i]

இம்மாற்றத்தை சிறிய தொகுப்பாக கருது [alt-i]

tooltip-move
பேச்சு

Move this page [alt-m]

⧼Tooltip-move⧽

tooltip-mycontris
பேச்சு

List of my contributions [alt-y]

⧼Tooltip-mycontris⧽

tooltip-mytalk
பேச்சு

My talk page [alt-n]

⧼Tooltip-mytalk⧽

tooltip-nomove
பேச்சு

You don't have the permissions to move this page

⧼Tooltip-nomove⧽

tooltip-portal
பேச்சு

About the project, what you can do, where to find things

⧼Tooltip-portal⧽

tooltip-preferences
பேச்சு

My preferences

⧼Tooltip-preferences⧽

tooltip-preview
பேச்சு

Preview your changes, please use this before saving! [alt-p]

நீங்கள் செய்த மாற்றங்களின் முன்தோற்றம் பார்க்கவும்! தயவுசெய்து, மாற்றங்களை சேமிக்கும் முன்னர் இதனைப் பயன்படுத்தவும்! [alt-p]

tooltip-protect
பேச்சு

Protect this page [alt-=]

⧼Tooltip-protect⧽

tooltip-randompage
பேச்சு

Load a random page [alt-x]

⧼Tooltip-randompage⧽

tooltip-recentchanges
பேச்சு

The list of recent changes in the wiki. [alt-r]

⧼Tooltip-recentchanges⧽

tooltip-recentchangeslinked
பேச்சு

Recent changes in pages linking to this page [alt-c]

⧼Tooltip-recentchangeslinked⧽

tooltip-rss
பேச்சு

RSS feed for this page

⧼Tooltip-rss⧽

tooltip-save
பேச்சு

Save your changes [alt-s]

உங்கள் மாற்றங்களைச் சேமிக்கவும்.

tooltip-search
பேச்சு

Search this wiki [alt-f]

விக்சனரி-இல் தேடுக

tooltip-sitesupport
பேச்சு

Support Wiktionary

⧼Tooltip-sitesupport⧽

tooltip-specialpage
பேச்சு

This is a special page, you can't edit the page itself.

⧼Tooltip-specialpage⧽

tooltip-specialpages
பேச்சு

List of all special pages [alt-q]

⧼Tooltip-specialpages⧽

tooltip-talk
பேச்சு

Discussion about the content page [alt-t]

⧼Tooltip-talk⧽

tooltip-undelete
பேச்சு

Restore the $1 edits done to this page before it was deleted [alt-d]

⧼Tooltip-undelete⧽

tooltip-unwatch
பேச்சு

Remove this page from your watchlist [alt-w]

⧼Tooltip-unwatch⧽

tooltip-upload
பேச்சு

Upload images or media files [alt-u]

பதிவேற்றத்தை தொடங்கு

tooltip-userpage
பேச்சு

My user page [alt-.]

⧼Tooltip-userpage⧽

tooltip-viewsource
பேச்சு

This page is protected. You can view its source. [alt-e]

⧼Tooltip-viewsource⧽

tooltip-watch
பேச்சு

Add this page to your watchlist [alt-w]

இப்பக்கத்தை உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கவும் [alt-w]

tooltip-watchlist
பேச்சு

The list of pages you're monitoring for changes. [alt-l]

⧼Tooltip-watchlist⧽

tooltip-whatlinkshere
பேச்சு

List of all wiki pages that link here [alt-b]

⧼Tooltip-whatlinkshere⧽

uclinks
பேச்சு

கடைசி $1 மாற்றங்களைக் காண்க; கடைசி $2 நாட்களைப் பார்.

⧼Uclinks⧽

ucnote
பேச்சு

பின்வருவது கடந்த <b>$2</b> நாட்களில் இப் பயனரினால் செய்யப்பட்ட கடைசி <b>$1</b> மாற்றங்களாகும்.

⧼Ucnote⧽

uctop
பேச்சு

(மேல்)

தற்போதைய

unblockip
பேச்சு

பயனர் தடை நீக்கு

பயனர் தடையை நீக்கு

unblockiptext
பேச்சு

முன்னர் தடுக்கப்பட்ட ஐபி முகவரி அல்லது பயனர்பெயரின் எழுத்து அணுக்கத்தை மீழ்விப்பதற்கு கீழேயுள்ள படிவத்தை உபயோகிக்கவும்.

முன்னர் தடுக்கப்பட்ட ஐ.பி. முகவரி அல்லது பயனர்பெயரின் எழுத்து அணுக்கத்தை மீழ்விப்பதற்கு கீழேயுள்ள படிவத்தை பயன்படுத்தவும்.

unblocklink
பேச்சு

தடை நீக்கு

தடை நீக்கு

unblocklogentry
பேச்சு

தடுப்பு நீக்கப்பட்டது "$1"

"$1" தொடர்பான தடுப்பு நீக்கப்பட்டது

undelete
பேச்சு

நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை மீட்டெடு

நீக்கப்பட்ட பக்கங்களைப் பார்

undelete_short
பேச்சு

Undelete $1 edits

$1 தொகுப்புக்களை மீட்டெடு

undeletearticle
பேச்சு

நீக்கப்பட்ட கட்டுரையை மீட்டெடு

⧼Undeletearticle⧽

undeletebtn
பேச்சு

மீட்டெடு!

மீட்டெடு

undeletedarticle
பேச்சு

"$1" மீட்டெடுக்கப்பட்டது

restored "$1"

undeletedtext
பேச்சு

கட்டுரை [[$1]] வெற்றிகரமாக மீட்டெடுக்கப்பட்டது. அண்மைய மீட்டல்கள், மீட்டெடுத்தல்களின் பதிவுகளுக்கு[[Wikipedia:Deletion_log]] ஐப் பார்க்கவும்.

⧼Undeletedtext⧽

undeletehistory
பேச்சு

இந்தப் பக்கத்தை நீங்கள் மீள்வித்தால், எல்லாத் திருத்தங்களும் வரலாற்றுக்கு மீள்விக்கப்படும். நீக்குதலின் பின்னர், அதே பெயருடைய வேறொரு புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தால், மீள்விக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் முன்னைய வரலாற்றிலேயே காணப்படும், அத்துடன் உயிர்ப்பு நிலையிலுள்ள () நடப்புத் திருத்தம் தன்னியக்கமாகப் பிரதியீடு செய்யப்பட மாட்டாது.

இந்தப் பக்கத்தை நீங்கள் மீள்வித்தால், எல்லாத் திருத்தங்களும் வரலாற்றுக்கு மீள்விக்கப்படும். நீக்குதலின் பின்னர், அதே பெயருடைய வேறொரு புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டிருந்தால், மீள்விக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் முன்னைய வரலாற்றிலேயே காணப்படும்.

undeletepage
பேச்சு

பார்ப்பதுடன், நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை மீட்டெடு

பார்ப்பதுடன், நீக்கப்பட்ட பக்கங்களை மீட்டெடு

undeletepagetext
பேச்சு

பின்வரும் பக்கங்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன எனினும் காப்பகத்திலுள்ளதுடன் அவற்றை மீட்டெடுக்கவும் முடியும். காப்பகம் காலத்துக்குக் காலம் சுத்தப்படுத்தப்படலாம்.

பின்வரும் $1 பக்கங்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன எனினும் அவை காப்பகத்தில் உள்ளதால், மீட்டெடுக்க முடியும். காப்பகம் காலத்துக்குக் காலம் சுத்தப்படுத்தப்படலாம்.

undeleterevision
பேச்சு

$1 திருத்தத்தை நீக்கு

⧼Undeleterevision⧽

undeleterevisions
பேச்சு

$1 திருத்தங்கள் காப்பகப்படுத்த்ப்பட்டன

$1 திருத்தங்கள் பரணிடப்பட்டன

unexpected
பேச்சு

எதிர்பாராத பெறுமானம்: "$1"="$2".

எதிர்பாராத பெறுமானம்: "$1"="$2".

unlockbtn
பேச்சு

தரவுத்தளத்தைத் திறக்கவும்

தரவுத்தளத்தைத் திறக்கவும்

unlockconfirm
பேச்சு

ஆம், நான் உண்மையில் தரவுத்தளத்தைத் திறக்க விரும்புகிறேன்.

ஆம், நான் உண்மையில் தரவுத்தளத்தைத் திறக்க விரும்புகிறேன்.

unlockdb
பேச்சு

தரவுத்தளத்தைத் திற

தரவுத்தளத்தைத் திற

unlockdbsuccesssub
பேச்சு

தரவுத்தளப் பூட்டு நீக்கப்பட்டது

தரவுத்தளப் பூட்டு நீக்கப்பட்டது

unlockdbsuccesstext
பேச்சு

விக்கிபீடியா தரவுத்தளம் திறக்கப்பட்டது.

தரவுத்தளம் திறக்கப்பட்டது.

unlockdbtext
பேச்சு

தரவுத்தளத்தைத் திறத்தல், பக்கங்களைத் தொகுக்கவும், விருப்பத் தேர்வுகளை மாற்றவும், கவனிப்புப் பட்டியல்களைத் தொகுக்கவும், மற்றும் தரவுத்தளத்தில் மாற்றங்கள் தேவைப்படும் பிற விடயங்களைச் செய்யவும் கூடிய திறனைப் பயனர்களுக்கு மீள்விக்கும். இதுதான் நீங்கள் செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்பதைத் தயவுசெய்து உறுதிப்படுத்துங்கள்.

தரவுத்தளத்தைத் திறத்தல், பக்கங்களைத் தொகுக்கவும், விருப்பத் தேர்வுகளை மாற்றவும், கவனிப்புப் பட்டியல்களைத் தொகுக்கவும், மற்றும் தரவுத்தளத்தில் மாற்றங்கள் தேவைப்படும் பிற விடயங்களைச் செய்யவும் கூடிய திறனைப் பயனர்களுக்கு மீள்விக்கும். இதுதான் நீங்கள் செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்பதைத் தயவுசெய்து உறுதிப்படுத்துங்கள்.

unprotect
பேச்சு

Unprotect

காப்பு நீக்கு

unprotectcomment
பேச்சு

Reason for unprotecting

⧼Unprotectcomment⧽

unprotectedarticle
பேச்சு

unprotected [[$1]]

"$1" இலிருந்து காப்பு நீக்கப்பட்டது

unprotectsub
பேச்சு

(Unprotecting "$1")

⧼Unprotectsub⧽

unprotectthispage
பேச்சு

இப் பக்கத்தை காப்பு நீக்கு

இப்பக்கத்தின் காப்பை மாற்று

unusedimages
பேச்சு

உபயோகப்படுத்தப்படாத படிமங்கள்

பயன்படுத்தப்படாத படிமங்கள்

unusedimagestext
பேச்சு

<p>இண்டர்நஷனல் விக்கிபீடியா போன்ற மற்ற வலைத் தளங்களில், நேரடி URL மூலம் ஒரு படிமம் இனைக்கப்பட்டிருக்கக் கூடுமென்பதுடன், செயல்படு (active) பயன்பாட்டில் இருந்தும் கூட இங்கே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்பதையும் கவனிக்கவும்.

கீழ்வரும் கோப்புகள் இருந்தாலும், ஆனாலும் அவை எந்த ஒரு பக்கத்திலும் இணைக்கப்படவில்லை. இக்கோப்புகள் ஏனைய இணையத்தளங்களினால் இணையமுகவரியை பயன்படுத்தி நேரடியாக இனைக்கப்பட்டிருக்கக் கூடுமென்பதால் இவை பயன்பாட்டில் இருந்தாலும் இங்கே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

unwatch
பேச்சு

Unwatch

கவனிப்பு நீக்கு

unwatchthispage
பேச்சு

கவனிப்பதை நிறுத்தவும்

கவனிப்பதை நிறுத்தவும்

updated
பேச்சு

(இற்றைப்படுத்தப்பட்டது Updated)

(இற்றைப்படுத்தப்பட்டது)

upload
பேச்சு

கோப்பைப் பதிவேற்று (Upload file)

கோப்பைப் பதிவேற்று

uploadbtn
பேச்சு

கோப்பைப் பதிவேற்று (Upload file)

கோப்பைப் பதிவேற்று

uploaddisabled
பேச்சு

Sorry, uploading is disabled.

பதிவேற்றம் செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டுள்ளது

uploadedfiles
பேச்சு

ஏற்றப்பட்ட (Uploaded) கோப்புகள்

⧼Uploadedfiles⧽

uploadedimage
பேச்சு

பதிவேற்றப்பட்டது "$1"

uploaded "$1"

uploaderror
பேச்சு

ஏற்றுத் தவறு

பதிவேற்றத் தவறு

uploadfile
பேச்சு

படிமங்கள், ஒலிகள், ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை ஏற்று (Upload).

⧼Uploadfile⧽

uploadlink
பேச்சு

படிமங்களைப் பதிவேற்று (Upload images)

⧼Uploadlink⧽

uploadlog
பேச்சு

பதிவேற்றப் பதிகை (Upload_log)

⧼Uploadlog⧽

uploadlogpage
பேச்சு

பதிவேற்றப் பதிகை (Upload_log)

பதிவேற்றப் பதிகை

uploadlogpagetext
பேச்சு

கீழேயுள்ளது மிக அண்மையில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட கோப்புகளின் பட்டியலாகும். காட்டப்பட்டுள்ள எல்லா நேரங்களும் வழங்கன் நேரமாகும்(UTC). <ul> </ul>

கீழேயுள்ளது மிக அண்மையில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட கோப்புகளின் பட்டியலாகும். மேலும் விவரங்கள் அறிய, புதிய கோப்புகள் பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

uploadnologin
பேச்சு

புகுபதிகை (login) செய்யப்படவில்லை

புகுபதிகை செய்யப்படவில்லை

uploadnologintext
பேச்சு

கோப்புகளைப் பதிவேற்றம் செய்வதற்கு நீங்கள்<a href="/wiki/Special:Userlogin">புகுபதிகை செய்திருக்க வேண்டும்</a>.

கோப்புகளைப் பதிவேற்ற நீங்கள் $1 செய்திருக்க வேண்டும்.

uploadtext
பேச்சு

நிறுத்தவும்! இங்கே பதிவேற்றம் செய்யுமுன், விக்கிபீடியாவின் <a href="/wiki/Wikipedia:Image_use_policy">படிமம் பயன்படுத்தற் கொள்கை</a> யை வாசித்துப் பின்பற்றுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். நீங்கள் குறித்த பெயருடைய கோப்பு எற்கெனவே விக்கிபீடியாவில் இருக்குமாயின், அது எச்சரிக்கை கொடாமல் பிரதியீடு செய்யப்படும். எனவே கோப்பொன்றை இற்றைப்படுத்துவது (update) உங்கள் நோக்கமாக இல்லாவிடில், அதே பெயரில் வேறு கோப்பு உள்ளதா என முதலில் அறிந்து கொள்ளவும். முன்னர் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட படிமங்களைப் பார்ப்பதற்கு அல்லது தேடுவதற்கு, <a href="/wiki/Special:Imagelist">பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட படிமங்களின் பட்டிய</a>லுக்குச் செல்லவும். பதிவேற்றங்களும் நீக்கல்களும் <a href="/wiki/Wikipedia:Upload_log">பதிவேற்றப் பதிகையில் (upload log)</a>பதியப்பட்டுள்ளன. உங்கள் கட்டுரைகளில் பயன்படவுள்ள புதிய படிமங்களைப் பதிவேற்றுவதற்கு கீழேயுள்ள படிவத்தைப் பயன்படுத்தவும். பெரும்பாலான உலவிகளில், கோப்புத் திறக்கும் உரையாடல் பெட்டியைக் காட்டும் உங்கள் இயக்க முறைமையின் (operating system) இயல்பான ஒரு "Browse..." பொத்தானைக் காணலாம்.ஒரு கோப்பைத் தெரிவுசெய்யும்பொது, அதன் பெயர், பொத்தானுக்கு அருகிலுள்ள உரைப்புலத்தில் (text field) நிரப்பப்படும். கோப்பைப் பதிவேற்றம் செய்வதன் மூலம்எந்தப் பதிப்புரிமையையும் மீற்வில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த அதற்குரிய கட்டத்திலும் நீங்கள் குறியிடவேண்டும். பதிவேற்றத்தை நிறைவுசெய்வதற்கு "Upload" பொத்தானை அழுத்தவும். உங்கள் வலையக இணைப்பு வேகம் குறைந்ததாக இருப்பின், இதற்குச் சிறிது நேரன் எடுக்கக்கூடும். புகைப்படப் படிமங்களுக்கு JPEG யும், வரைபடங்களுக்கும் ஏனைய குறியீட்டுப் (iconic) படிமங்களுக்கும் PNG யும், ஒலிக் கோப்புகளுக்கு OGG யும் விரும்பத்தக்க வடிவங்களாகும்.


குழ்ப்பத்தைத் தவிர்ப்பதற்குத் தயவுசெய்து உங்கள் கோப்புகளுக்கு விபரமாகப் பெயரிடவும்.உங்கள் கட்டுரைகளில் படிமங்களைச் சேர்ப்பதற்கு, <b>[[image:file.jpg]]</b> அல்லது <b>[[image:file.png|alt text]]</b> இணைப்பு வடிவத்தையும், ஒலிகளுக்கு <b>[[media:file.ogg]]</b> இணைப்புவடிவத்தையும் பயன்படுத்தவும். <p>விக்கிபீடியா பக்கங்களைப் பொறுத்தவரை, கலைக் கழஞ்சியத்துக்கு உதவும் என்று மற்றவர்கள் கருதினால், உங்கள் பதிவேற்றத்தைத் தொகுக்கவோ அல்லது நீக்கவோ முடியும். அத்துடன் நீங்கள் இந்த முறைமையைத் துஷ்பிரயோகம் செய்தால், பதிவேற்றம் செய்வதிலிருந்து தடுக்கப்படவும் கூடும் என்பதையும் கவனிக்கவும்.

கோப்புக்களை பதிவேற்ற பின்வரும் படிவத்தைப் பயன்படுத்தவும். முன்னர் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட படிமங்களைப் பார்ப்பதற்கு அல்லது தேடுவதற்கு, பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட படிமங்களின் பட்டியலுக்குச் செல்லவும். (மறு)பதிவேற்றங்கள் பதிவேற்றப் பதிகையிலும், நீக்கல் பதிவுகள் நீக்கல் பதிவுகளிலும். பதியப்பட்டுள்ளன.

உங்கள் கட்டுரைகளில் படிமங்களைச் சேர்ப்பதற்கு, பின்வருவனவற்றில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு இணைப்பைப் பயன்படுத்தவும்:

 • முழு பதிப்பைப் பயன்படுத்துவதற்கு [[படிமம்:File.jpg]]
 • இடது பக்க பெட்டியில் "alt text" என்னும் விளக்கத்துடன் 200 பிக்சல் மேல் உள்ள படங்களைச் சேர்க்க [[படிமம்:File.png|200px|thumb|left|alt text]]
 • கோப்பை காட்டாமல் கோப்பை இணைப்பதற்கு [[ஊடகம்:File.ogg]]

uploadwarning
பேச்சு

பதிவேற்றுதல் எச்சரிக்கை

பதிவேற்றல் எச்சரிக்கை

user_rights_set
பேச்சு

<b>User rights for "$1" updated</b>

⧼User_rights_set⧽

usercssjs
பேச்சு

'''Note:''' After saving, you have to tell your bowser to get the new version: '''Mozilla:''' click ''reload''(or ''ctrl-r''), '''IE / Opera:''' ''ctrl-f5'', '''Safari:''' ''cmd-r'', '''Konqueror''' ''ctrl-r''.

⧼Usercssjs⧽

usercssjsyoucanpreview
பேச்சு

<strong>Tip:</strong> Use the 'Show preview' button to test your new css/js before saving.

⧼Usercssjsyoucanpreview⧽

usercsspreview
பேச்சு

'''Remember that you are only previewing your user css, it has not yet been saved!'''

உங்களது பயனர் சி.எஸ்.எஸ். இன் முன் தோற்றத்தை மட்டுமே காண்கிறீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். இது இன்னமும் சேமிக்கப்படவில்லை!

userexists
பேச்சு

நீங்கள் பதிந்த கடவுச் சொல் ஏற்கெனவே உபயோகத்தில் உள்ளது. தயவுசெய்து வேறு பெயர் தெரியவும்.

உள்ளிட்ட பயனர்பெயர் ஏற்கனவே உபயோகத்தில் உள்ளது. தயவுகூர்ந்து வேறு பெயரை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

userjspreview
பேச்சு

'''Remember that you are only testing/previewing your user javascript, it has not yet been saved!'''

நீர் உமது சாவா நிரலை சோதிக்கிறீர் அல்லது முன் தோற்றத்தை மட்டும் பார்க்கிறீர் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும், இன்னமும் சேமிக்கப்படவில்லை!

userlogin
பேச்சு

புகுபதிகை

பயனர் கணக்கு உருவாக்கு / புகுபதிகை

userlogout
பேச்சு

விடுபதிகை

விடுபதிகை

usermailererror
பேச்சு

Mail object returned error:

⧼Usermailererror⧽

userpage
பேச்சு

பயனர்பக்கம் பார்

பயனர் பக்கத்தைப் பார்

userstats
பேச்சு

பயனர் புள்ளி விபரங்கள்

⧼Userstats⧽

userstatstext
பேச்சு

<b>$1</b> பதிவு செய்யப்பட்ட பயனர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் <b>$2</b> பேர் நிர்வாகிகள்($3 பார்க்கவும்).

⧼Userstatstext⧽

version
பேச்சு

Version

பதிப்பு

viewcount
பேச்சு

இப்பக்கம் $1 முறை அணுகப்பட்டது .

இப்பக்கம் $1 முறைகள் அணுகப்பட்டது.

viewprevnext
பேச்சு

பார் ($1) ($2) ($3).

($1 | $2) ($3) பக்கங்களைப் பார்.

viewsource
பேச்சு

மூலத்தைப் பார்

மூலத்தைப் பார்

viewtalkpage
பேச்சு

கலந்துரையாடல்களைப் பார்

கலந்துரையாடல்களைப் பார்

wantedpages
பேச்சு

வேண்டிய பக்கங்கள்

வேண்டிய பக்கங்கள்

watch
பேச்சு

Watch

கவனி

watchdetails
பேச்சு

(பேச்சுப் பக்கங்களைக் கணக்கிடாமல், $1 பக்கங்கள் கவனிக்கப்பட்டன; வெட்டுநிலை (cutoff) யிலிருந்து, மொத்தம் $2 பக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டன; $3... <a href='$4'>முழுப் பட்டியலையும் காண்பித்துத் தொகுக்கவும்</a>.)

⧼Watchdetails⧽

watcheditlist
பேச்சு

இதோ உங்கள் கவனிப்புப் பக்கங்களுக்கான ஒரு அகரவரிசைப் பட்டியல். உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலிலிருந்து நீக்க விரும்பும் பக்கங்களுக்கான கட்டங்களில் குறியிட்டு, திரையின் கீழ்ப் பாகத்திலுள்ள 'குறியிடப்பட்டதை நீக்குக' பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

⧼Watcheditlist⧽

watchlist
பேச்சு

என்னுடைய கவனிப்புப் பட்டியல்(watchlist)

என் கவனிப்புப் பட்டியல்

watchlistcontains
பேச்சு

உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியல் $1 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.

⧼Watchlistcontains⧽

watchlistsub
பேச்சு

(பயனர்"$1"க்காக)

⧼Watchlistsub⧽

watchmethod-list
பேச்சு

அண்மைய தொகுப்புகளுக்காக, கவனிக்கப்படுகின்ற பக்கங்கள் தேடிப் பார்க்கப்படுகிறன

⧼Watchmethod-list⧽

watchmethod-recent
பேச்சு

கவனிக்கப்படுகின்ற பக்கங்களுக்காக, அண்மைய தொகுப்புகள் தேடிப் பார்க்கப்படுகிறன

⧼Watchmethod-recent⧽

watchnochange
பேச்சு

காட்சிப்படுத்தப்பட்ட கால இடைவெளியில், கவனிப்பிலுள்ள, உங்கள் விடயமெதுவும் தொகுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

⧼Watchnochange⧽

watchnologin
பேச்சு

புகுபதிகை செயப்படவில்லை

புகுபதிகை செய்யப்படவில்லை.

watchnologintext
பேச்சு

உங்கள் கவனிப்புப் பட்டியலில் திருத்தம் செய்வதற்கு, நீங்கள்<a href="/wiki/Special:Userlogin">புகுபதிகை செய்திருக்கவேண்டும்</a>.

⧼Watchnologintext⧽

watchthis
பேச்சு

இக் கட்டுரையைக் கவனிக்கவும் (watch)

இப் பக்கத்தை கவனிக்கவும்

watchthispage
பேச்சு

இந்தப் பக்கத்தைக் கவனிக்கவும்

இந்தப் பக்கத்தைக் கவனிக்கவும்

welcomecreation
பேச்சு

<h2>வருக, $1!</h2><p>உங்கள் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் விக்கிபீடியா விருப்புகளை சொந்தமயப் (personalize) படுத்த மறவாதீர்கள்.

⧼Welcomecreation⧽

whatlinkshere
பேச்சு

இப் பக்கத்தை இணைத்தவை

இப்பக்கத்தை இணைத்தவை

whitelistacctext
பேச்சு

இந்த விக்கியில் கணக்கு ஏற்படுத்துவதற்கு, நீங்கள் log </wiki/Special:Userlogin> செய்வதுடன் உரிய அனுமதியும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

⧼Whitelistacctext⧽

whitelistacctitle
பேச்சு

கணக்கொன்று உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.

⧼Whitelistacctitle⧽

whitelistedittext
பேச்சு

கட்டுரைகளைத் தொகுப்பதற்கு (edit) நீங்கள் புகுபதிகை (login) </wiki/Special:Userlogin>வேண்டும்.

நீங்கள் பக்கங்களத் தொகுக்க $1 செய்யவேண்டும்.

whitelistedittitle
பேச்சு

தொகுப்பதற்கு புகுபதிகை (login) செய்யப்படவேண்டும்.

⧼Whitelistedittitle⧽

whitelistreadtext
பேச்சு

கட்டுரைகளை வாசிப்பதற்கு நீங்கள் புகுபதிகை (login) </wiki/Special:Userlogin> செய்யவேண்டும்.

⧼Whitelistreadtext⧽

whitelistreadtitle
பேச்சு

வாசிப்பதற்கு புகுபதிகை (login) செய்ய வேண்டும்

⧼Whitelistreadtitle⧽

wikipediapage
பேச்சு

மீ (meta) பக்கம் பார்

⧼Wikipediapage⧽

wikititlesuffix
பேச்சு

விக்கிபீடியா

⧼Wikititlesuffix⧽

wlnote
பேச்சு

பின்வருவன, கடைசி $2 மணிகளில் செய்யப்பட்ட, கடைசி $1 மாற்றங்களாகும்.

பின்வருவன கடைசி $2 மணித்தியாலங்களில் செய்யப்பட்ட கடைசி $1 மாற்றங்களாகும்.

wlsaved
பேச்சு

This is a saved version of your watchlist.

⧼Wlsaved⧽

wlshowlast
பேச்சு

கடைசியைக் காட்டு

⧼Wlshowlast⧽

wrong_wfQuery_params
பேச்சு

பிழையான அளபுருக்கள்(parameters) wfQuery()<br> செயல் (Function): $1<br> வினவல் (Query): $2

⧼Wrong_wfQuery_params⧽

wrongpassword
பேச்சு

நீங்கள் கொடுத்த கடவுச் சொல் சரியல்ல. மீண்டும் முயற்சிக்கவும்.

நீங்கள் கொடுத்த கடவுச்சொல் சரியன்று. மீண்டும் முயல்க.

yourdiff
பேச்சு

வித்தியாசங்கள்

வேறுபாடுகள்

youremail
பேச்சு

உங்கள் மின்னஞ்சல்*

மின்னஞ்சல்:

yourname
பேச்சு

உங்கள் பயனர்பெயர்

பயனர் பெயர்:

yournick
பேச்சு

உங்கள் அழைக்கும் பெயர் (கையொப்பத்துக்காக)

கையொப்பம்:

yourpassword
பேச்சு

உங்கள் கடவுச்சொல்

கடவுச்சொல்:

yourpasswordagain
பேச்சு

கடவுச்சொல்லைத் திரும்ப எழுதவும்

கடவுச்சொல்லைத் திரும்ப தட்டச்சிடுக:

yourrealname
பேச்சு

Your real name*

உண்மைப் பெயர்:

yourtext
பேச்சு

உங்கள் உரை

உங்கள் உரை

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:All_system_messages&oldid=3101" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது