உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வார்ப்புரு பேச்சு:அட்டி-சொற்சுருக்கம்

மற்ற மொழிகளில் ஆதரிக்கப்படாத பக்க உள்ளடக்கம்.
தலைப்பைச் சேர்
கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

(எ. கா.)


  1. திவா.
  2. கம்பரா.
  3. அக. நி.
  4. (W.)

தீர்வு {.{அட்டி-சொற்சுருக்கம்}} எனப் பெயர் மாற்றுக. {.{அட்டி-பொருள்-விளக்கம்}} என்பதன் மூலம் அட்டவணை வார்ப்புருவின் பயன்பாட்டை நீக்குக.

  • இவை ஒரே அட்டவணைப் போல தெரிந்தாலும் ஒன்றல்ல. wikitable போன்றது. ஆனால், வரிசையை மாற்றி அடுக்கலாம். இம்முறைக்கு அட்டி என்பர். அட்டி என்றால், ஒன்றன் மீது ஒன்று மாற்றியமைக்கும் வகையில் அடுக்குவது ஆகும்.
அ. அ. அ.
அக. நி.
அகநா.
அகராதி.
அசுவசா.
அணா. பு.
அணியி.
அனுமா.
அபி. சிந்.
அபிரா.
அமலனாதி இயற்.
அமுதா. பிள்.
அமுதாக.
அரிசமய.
அரிச். பு.

வார்ப்புரு

அரு. அக.
அரு. நி.
அருங்காச்.
அருட்பா.
அருணகிரிபு.
அருணகிரியந்.
அருணா.
அறநெறி.
அறப். சத.
அறுபது.
அல்லியரசாணி மாலை.
அழகர். பிள்.
அழகர்கல.
அஷ்டப்.
அஷ்டப்பிரக.
அஷ்டாதச.