வார்ப்புரு பேச்சு:அட்டி5

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

மாதிரி அமைப்பு-1[தொகு]

புள்ளிகள் இடாமல் இருப்பின் அட்டவணைப்படுத்தலாம்.
1)சொற்சுருக்கம்
2) சொற்சுருக்க விரிவு
3)எடுத்துக்காட்டு
4)எ. கா. பகுப்பு........
5)பிற பகுப்புகள்
1)அக. நி..............
3)ஞெலி.................
1)அக. நி..............
3)ஞெலி.................
1)அக. நி..............
3)ஞெலி.................
1)அக. நி..............
3)ஞெலி.................
  • 1)கொங்ggsgsgsgsgsg
(உள்ளீடு மாறுபட்டாலும், கட்டஅளவுகள் மாற இருக்க,width:22%; இட வேண்டுமா?)

மாதிரி அமைப்பு-2[தொகு]

தன் மதிப்பு நன்றேகாண் மானமுடையார் மதிப்பு (நாலடியார், 294)
தன் மதிப்பு நன்றேகாண் மதிப்பு (நாலடியார், 294)

மாதிரி அமைப்பு-3[தொகு]

பொருள்
மொழிபெயர்ப்புகள்
தமிழ் ஆங்கிலப்பொருள்
பொருள்
மொழிபெயர்ப்புகள்
தமிழ் ஆங்கிலருள்

மாதிரி அமைப்பு-4[தொகு]

தமிழ் ஆங்கிலம் பயன்படும் இடம்
விரி குடா Bay தநா

மாதிரி அமைப்பு-5[தொகு]

(எ. கா.) வார்ப்புரு:அட்டி-கிடைமட்டக்கட்டங்கள்2 வார்ப்புரு:அட்டி-கிடைமட்டக்கட்டங்கள்2 வார்ப்புரு:அட்டி-கிடைமட்டக்கட்டங்கள்2 வார்ப்புரு:அட்டி-கிடைமட்டக்கட்டங்கள்2