ஒண்டுக்குடிஒட்டுக்குடி

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
பொருள்
  • (தமி) ஒண்டுக்குடிஒட்டுக்குடி -

ஒண்டுக்குடி - குடும்பங்களின் சமையல், வரவு செலவு போன்ற அனைத்து செயல்களும் ஒன்றாக இருக்கும் = கூட்டுக் குடும்பம்

ஒட்டுக்குடி - குடியிருப்பு இடம் (வீடு) மட்டும் ஒன்றாக இருக்கும். அவ்வீட்டினுள் உள்ள குடும்பங்களின் சமையல், வரவு செலவு போன்றவைத் தனித்தனியாக இருக்கும்.

மொழிபெயர்ப்புகள்
விளக்கம்

:*(Tamil writing 4.gifலக்கணக் குறிப்பு) - ஒண்டுக்குடிஒட்டுக்குடி என்பது ஓர் இணைச்சொல் ஆகும்.

சொல் வளப்பகுதி

 :(அக்கம்பக்கம்) <--- இச்சொல்லைப் போன்று, ஒண்டுக்குடிஒட்டுக்குடிஎன்பதனை மேம்படுத்த வேண்டும்