வாக்கியம்

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search

பெயர்ச்சொல்[edit]

வாக்கியம்

  • சொற்களின் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்தைத் தரும், எழுத்து வடிவம் வாக்கியம் எனப்படும்.

மொழிபெயர்ப்புகள்[edit]

  • ஆங்கிலம்: sentence
  • பிரான்சியம்: phrase

தொடர்புடையவை[edit]

kokä,pj

சொல்வளம்[edit]

வாக்கு - இயம்
தனிவாக்கியம், தொடர்வாக்கியம், கலவை வாக்கியம்