கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

பன்மொழிக் குறியீடு[தொகு]

( எழுதும் முறை)


( தெளிவாகக் கண்டுணர, தலைப்புச்சொல் பெரிதாக்கப்பட்டுள்ளது )


சீனம்[தொகு]

மண்டரின் சீனம்[தொகு]

ஒன்று

ஒலிப்பு

பின்யின்/உச்சரிப்பு

பொருள்[தொகு]

 1. ஒன்று = 1
 2. ஒரு... (எ. கா.) 一边 = ஒரு புறம் ; 一百 = 100
 3. ஒரு முறை
 4. ஒவ்வொரு முறையும்
 5. தனித்து
 6. முழுவதும்
 7. விரைவில்

விளக்கம்

 • சொற்பிறப்பியல் :
 • எழுதுமுறையும், ஒலிப்பும், எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்களுமுள்ள புற இணையப்பக்கம் (archchinese)

சொல்வளம்

,, ,,

கூட்டுச்சொற்கள்[தொகு]

யப்பானியம்[தொகு]

ஒன்று

ஒலிப்பு

பொருள்[தொகு]

 1. ஒன்று = 1
 2. ஆரம்பம்
 3. ஒற்றுமை

சொல்வளம்

, ,

கூட்டுச்சொற்கள்[தொகு]

கொரியம்[தொகு]

ஒன்று

பொருள்[தொகு]

விளக்கம்

 • எண்களைக் குறிக்க, இருவகைமுறைமைகள் உள்ளன.1.தாயகக்கொரியம், 2.சீனக்கொரியம் .
 • அந்த இரு முறைமைகளும், எண்களைக் குறிக்க கட்டாயம் தேவை.
 1. (கோப்பு)
  ஒன்று = 하나 (இத்தாயகக்குறியீடு, மணியை மட்டும் குறிக்க பயனாகிறது)
 2. (கோப்பு)
  ஒன்று = (இச்சீன-கொரியக்குறியீடு, நிமிடங்களை மட்டும் குறிக்க பயனாகிறது)
(எ. கா.) 9:12 = 아홉

சொல்வளம்

,,
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=一&oldid=1639994" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது