ஓசை

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search

ஓசை(பெ)

பொருள்

(பெ) = 1) அதிக அளவுடன் ஒலிக்கும் ஒலி, 2) வாழை

மொழிபெயர்ப்புகள்
விளக்கம்

:

பயன்பாடு

- இசையின், ஓசையினைக் குறை

சொல்வளம்[edit]

ஓசை
அலையோசை, மணியோசை, இடியோசை
ஒலி - இரைச்சல் - சத்தம்

{ஆதாரம்}---> சென்னைப் பல்கலைக் கழக இணையப் பேரகரமுதலி