சந்திப்பு

From விக்சனரி
Jump to navigation Jump to search
ஒலிப்பு
(கோப்பு)
பொருள்

சந்திப்பு (பெ)

மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

  1. meeting, visiting -ஒன்று கூடுதல், கூட்டம்
  2. junction of rivers, intersection or crossing of roads, railroads, etc - ஆறு தெரு முதலியன கூடுமிடம்
  3. interview - நேர்காணல்
  4. visiting presents - பரிசு, காணிக்கை
  5. juncture, connection, union - இசைவு
பயன்பாடு
  1. குறுக்குச் சந்திப்பு - intersection
  2. சாலைச் சந்திப்பு - junction of roads
  3. exit interview - வெளிவழிச் சந்திப்பு
  4. இராசாவுக்கு என்ன சந்திப்புக் கொண்டுசெல்லுகிறாய்? - What present are you offering for the Raja?

DDSA பதிப்பு

சொல் வளப்பகுதி

(junction)-(crossing)