வார்ப்புரு:வினைமுற்றுகள் னேன்-பேன்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}னேன் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறேன் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}பேன்
பன்மை {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}னோம் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறோம் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}போம்
முன்னிலை ஒருமை {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}னாய் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறாய் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}பாய்
பன்மை {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}னீர்கள் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறீர்கள் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}னான் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறான் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}பான்
பெண்பால் {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}னாள் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறாள் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}பாள்
பலர்பால் {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}னார்கள் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறார்கள் {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}பார்கள்
ஒன்றன்பால் {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}னது {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கிறது {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கும்
பலவின்பால் {{{இறந்த_காலம்_பகுதி}}}யின {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கின்றன {{{நிகழ்_காலம்_பகுதி}}}கும்