வார்ப்புரு:வினைவேறுபாடு டேன்-பேன்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை {{{1}}}டேன் {{{2}}}கிறேன் {{{2}}}பேன்
பன்மை {{{1}}}டோம் {{{2}}}கிறோம் {{{2}}}போம்
முன்னிலை ஒருமை {{{1}}}டாய் {{{2}}}கிறாய் {{{2}}}பாய்
பன்மை {{{1}}}டீர்கள் {{{2}}}கிறீர்கள் {{{2}}}பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் {{{1}}}டான் {{{2}}}கிறான் {{{2}}}பான்
பெண்பால் {{{1}}}டாள் {{{2}}}கிறாள் {{{2}}}பாள்
பலர்பால் {{{1}}}டார்கள் {{{2}}}கிறார்கள் {{{2}}}பார்கள்
ஒன்றன்பால் {{{1}}}டது {{{2}}}கிறது {{{4}}}ம்
பலவின்பால் {{{1}}}டன {{{2}}}கின்றன {{{4}}}ம்