வார்ப்புரு:வினைவேறுபாடு தேன்-பேன்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை {{{1}}}தேன் {{{2}}}கிறேன் {{{3}}}பேன்
பன்மை {{{1}}}தோம் {{{2}}}கிறோம் {{{3}}}போம்
முன்னிலை ஒருமை {{{1}}}தாய் {{{2}}}கிறாய் {{{3}}}பாய்
பன்மை {{{1}}}தீர்கள் {{{2}}}கிறீர்கள் {{{3}}}பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் {{{1}}}தான் {{{2}}}கிறான் {{{3}}}பான்
பெண்பால் {{{1}}}தாள் {{{2}}}கிறாள் {{{3}}}பாள்
பலர்பால் {{{1}}}தார்கள் {{{2}}}கிறார்கள் {{{3}}}பார்கள்
ஒன்றன்பால் {{{1}}}தது {{{2}}}கிறது {{{2}}}கும்
பலவின்பால் {{{1}}}தன {{{2}}}கின்றன {{{2}}}கும்