வார்ப்புரு:வினைவேறுபாடு தேன்-வேன்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை {{{1}}}தேன் {{{2}}}கிறேன் {{{2}}}வேன்
பன்மை {{{1}}}தோம் {{{2}}}கிறோம் {{{2}}}வோம்
முன்னிலை ஒருமை {{{1}}}தாய் {{{2}}}கிறாய் {{{2}}}வாய்
பன்மை {{{1}}}தீர்கள் {{{2}}}கிறீர்கள் {{{2}}}வீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் {{{1}}}தான் {{{2}}}கிறான் {{{2}}}வான்
பெண்பால் {{{1}}}தாள் {{{2}}}கிறாள் {{{2}}}வாள்
பலர்பால் {{{1}}}தார்கள் {{{2}}}கிறார்கள் {{{2}}}வார்கள்
ஒன்றன்பால் {{{1}}}தது {{{2}}}கிறது {{{4}}}ம்
பலவின்பால் {{{1}}}தன {{{2}}}கின்றன {{{4}}}ம்