வார்ப்புரு:வினைவேறுபாடு றேன்-பேன்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை {{{1}}}றேன் {{{2}}}கிறேன் {{{2}}}பேன்
பன்மை {{{1}}}றோம் {{{2}}}கிறோம் {{{2}}}போம்
முன்னிலை ஒருமை {{{1}}}றாய் {{{2}}}கிறாய் {{{2}}}பாய்
பன்மை {{{1}}}றீர்கள் {{{2}}}கிறீர்கள் {{{2}}}பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் {{{1}}}றான் {{{2}}}கிறான் {{{2}}}பான்
பெண்பால் {{{1}}}றாள் {{{2}}}கிறாள் {{{2}}}பாள்
பலர்பால் {{{1}}}றார்கள் {{{2}}}கிறார்கள் {{{2}}}பார்கள்
ஒன்றன்பால் {{{1}}}றது {{{2}}}கிறது {{{2}}}கும்
பலவின்பால் {{{1}}}றன {{{2}}}கின்றன {{{2}}}கும்