விக்சனரி:மணல்தொட்டி/முந்தைய பதிவுகள்(19.03.2010 வரை)

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

வினைச்சொல்[தொகு]

இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை எழுந்தேன் எழுகிறேன் எழுவேன்
பன்மை எழுந்தோம் எழுகிறோம் எழுவோம்
முன்னிலை ஒருமை எழுந்தாய் எழுகிறாய் எழுவாய்
பன்மை எழுந்தீர்கள் எழுகிறீர்கள் எழுவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் எழுந்தான் எழுகிறான் எழுவான்
பெண்பால் எழுந்தாள் எழுகிறாள் எழுவாள்
பலர்பால் எழுந்தார்கள் எழுகிறார்கள் எழுவார்கள்
ஒன்றன்பால் எழுந்தது எழுகிறது எழும்
பலவின்பால் எழுந்தன எழுகின்றன எழும்
வேற்றுமை உருபுகள் சேர்க்கை
வேற்றுமை சொல் எடுத்துக்காட்டுகள்
1 நாடு (வேற்1)
2 நாட்டை ஒவ்வொருவரும் தனது நாட்டை மதிக்கவேண்டும்
3 நாட்டால்
நாட்டொடு
நாட்டோடு
நாட்டுடன்
-
-
-
-
4 நாட்டுக்கு தாய் நாட்டுக்கு நல்லது செய்
5 நாட்டின்
நாட்டினின்று
நாட்டிலிருந்து
-
-
பெருமளவு படித்தவர்கள் நாட்டிலிருந்து வெளியேறுகிறார்கள்
6 நாட்டினது
நாட்டினுடைய
-
-
7 நாட்டில்
நாட்டிடம்
நாட்டின்கண்
நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை மோசமாக இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் கூறுகின்றன
-
-
8 நாடே -
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை வந்தேன் வருகிறேன் வருவேன்
பன்மை வந்தோம் வருகிறோம் வருவோம்
முன்னிலை ஒருமை வந்தாய் வருகிறாய் வருவாய்
பன்மை வந்தீர்கள் வருகிறீர்கள் வருவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் வந்தான் வருகிறான் வருவான்
பெண்பால் வந்தாள் வருகிறாள் வருவாள்
பலர்பால் வந்தார்கள் வருகிறார்கள் வருவார்கள்
ஒன்றன்பால் வந்தது வருகிறது வரும்
பலவின்பால் வந்தன வருகின்றன வரும்

சொல்[தொகு]

கண்
ஒலிப்பு
(kaN)

சொற்பிறப்பு:

-

பெயர்ச்சொல்[தொகு]

பன்மை:{{{1}}}[தொகு]

கண்கள்

பொருள் விளக்கம்:

[1] மனிதர் மற்றும் விலங்குகளில் காணும் பார்வைக்கு உதவும் உறுப்பு
மனித உறுப்புக்களில் கண் மிக முக்கியமான உறுப்பாகும்
[2] சிறிய துளைகள், துவாரங்கள்
<p style="marginகாகம்
[1] விழி

எதிர்ச் சொற்கள்:

தொடர்புடைய சொற்கள்:

{{{1}}}
வார்ப்புரு:பொதுவரிசையிடப்பட்ட சொற்கள்
[1] பார்வை
[2] இமை
[3] குருடு
[4] கண்ப்பார்வை

பெறப்பட்ட சொற்கள்:

{{{1}}}
[1] கண்ணாடி

வேற்றுமைகள்[தொகு]

சொல் வேற்றுமை
கண் (வேற்றுமை1)
கண்ணை (வேற்றுமை2)
கண்ணால்
கண்ணொடு
கண்ணோடு
கண்ணுடன்
(வேற்றுமை3)
கண்ணுக்கு (வேற்றுமை4)
கண்ணின்
கண்ணினின்று, கண்ணின்று
கண்ணிலிருந்து
(வேற்றுமை5)
கண்ணினது
கண்ணுடைய
(வேற்றுமை6)
கண்ணில்
கண்ணிடம்
கண்ணின்கண்
(வேற்றுமை7)
கண்ணே (வேற்றுமை8)

மொழிபெயர்ப்புகள்[தொகு]

 • இந்தி: आंख
 • மலையாளம்:
 • தெலுங்கு:
 • கன்னடம்:
 • வங்காளி:
 • சிங்களம்: ඇස
 • ஆங்கிலம்: eye
 • பிரெஞ்சு:
 • செர்மன்:
 • இடச்சு:
 • சீனம்:
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை உழன்றேன் உழல்கிறேன் உழல்வேன்
பன்மை உழன்றோம் உழல்கிறோம் உழல்வோம்
முன்னிலை ஒருமை உழன்றாய் உழல்கிறாய் உழல்வாய்
பன்மை உழன்றீர்கள் உழல்கிறீர்கள் உழல்வீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் உழன்றான் உழல்கிறான் உழல்வான்
பெண்பால் உழன்றாள் உழல்கிறாள் உழல்வாள்
பலர்பால் உழன்றார்கள் உழல்கிறார்கள் உழல்வார்கள்
ஒன்றன்பால் உழன்றது உழல்கிறது உழலும்
பலவின்பால் உழன்றன உழல்கின்றன உழலும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை கற்றேன் கற்கிறேன் கற்பேன்
பன்மை கற்றோம் கற்கிறோம் கற்போம்
முன்னிலை ஒருமை கற்றாய் கற்கிறாய் கற்பாய்
பன்மை கற்றீர்கள் கற்கிறீர்கள் கற்பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் கற்றான் கற்கிறான் கற்பான்
பெண்பால் கற்றாள் கற்கிறாள் கற்பாள்
பலர்பால் கற்றார்கள் கற்கிறார்கள் கற்பார்கள்
ஒன்றன்பால் கற்றது கற்கிறது கற்கும்
பலவின்பால் கற்றன கற்கின்றன கற்கும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை ஆண்டேன் ஆளுகிறேன் ஆளுவேன்
பன்மை ஆண்டோம் ஆளுகிறோம் ஆளுவோம்
முன்னிலை ஒருமை ஆண்டாய் ஆளுகிறாய் ஆளுவாய்
பன்மை ஆண்டீர்கள் ஆளுகிறீர்கள் ஆளுவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் ஆண்டான் ஆளுகிறான் ஆளுவான்
பெண்பால் ஆண்டாள் ஆளுகிறாள் ஆளுவாள்
பலர்பால் ஆண்டார்கள் ஆளுகிறார்கள் ஆளுவார்கள்
ஒன்றன்பால் ஆண்டது ஆளுகிறது ஆளும்
பலவின்பால் ஆண்டன ஆளுகின்றன ஆளும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை கண்டேன் காண்கிறேன் காண்பேன்
பன்மை கண்டோம் காண்கிறோம் காண்போம்
முன்னிலை ஒருமை கண்டாய் காண்கிறாய் காண்பாய்
பன்மை கண்டீர்கள் காண்கிறீர்கள் காண்பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் கண்டான் காண்கிறான் காண்பான்
பெண்பால் கண்டாள் காண்கிறாள் காண்பாள்
பலர்பால் கண்டார்கள் காண்கிறார்கள் காண்பார்கள்
ஒன்றன்பால் கண்டது காண்கிறது காணும்
பலவின்பால் கண்டன காண்கின்றன காணும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை எறிந்தேன் எறிகிறேன் எறிவேன்
பன்மை எறிந்தோம் எறிகிறோம் எறிவோம்
முன்னிலை ஒருமை எறிந்தாய் எறிகிறாய் எறிவாய்
பன்மை எறிந்தீர்கள் எறிகிறீர்கள் எறிவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் எறிந்தான் எறிகிறான் எறிவான்
பெண்பால் எறிந்தாள் எறிகிறாள் எறிவாள்
பலர்பால் எறிந்தார்கள் எறிகிறார்கள் எறிவார்கள்
ஒன்றன்பால் எறிந்தது எறிகிறது எறியும்
பலவின்பால் எறிந்தன எறிகின்றன எறியும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை அடித்தேன் அடிக்கிறேன் அடிப்பேன்
பன்மை அடித்தோம் அடிக்கிறோம் அடிப்போம்
முன்னிலை ஒருமை அடித்தாய் அடிக்கிறாய் அடிப்பாய்
பன்மை அடித்தீர்கள் அடிக்கிறீர்கள் அடிப்பீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் அடித்தான் அடிக்கிறான் அடிப்பான்
பெண்பால் அடித்தாள் அடிக்கிறாள் அடிப்பாள்
பலர்பால் அடித்தார்கள் அடிக்கிறார்கள் அடிப்பார்கள்
ஒன்றன்பால் அடித்தது அடிக்கிறது அடிக்கும்
பலவின்பால் அடித்தன அடிக்கின்றன அடிக்கும்
இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை ஓடினேன் ஓடுகிறேன் ஓடுவேன்
பன்மை ஓடினோம் ஓடுகிறோம் ஓடுவோம்
முன்னிலை ஒருமை ஓடினாய் ஓடுகிறாய் ஓடுவாய்
பன்மை ஓடினீர்கள் ஓடுகிறீர்கள் ஓடுவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் ஓடினான் ஓடுகிறான் ஓடுவான்
பெண்பால் ஓடினாள் ஓடுகிறாள் ஓடுவாள்
பலர்பால் ஓடினார்கள் ஓடுகிறார்கள் ஓடுவார்கள்
ஒன்றன்பால் ஓடினது ஓடுகிறது ஓடும்
பலவின்பால் ஓடின ஓடுகின்றன ஓடும்


விக்சனரி பின்னிணைப்பு:வினைச் சொற்கள்

இடம், பால், காலம் தொடர்பில் வினைமுற்றுக்களின் வேறுபாடு
இடம் பால் இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
தன்மை ஒருமை வந்தேன் வருகிறேன் வருவேன்
பன்மை வந்தோம் வருகிறோம் வருவோம்
முன்னிலை ஒருமை வந்தாய் வருகிறாய் வருவாய்
பன்மை வந்தீர்கள் வருகிறீர்கள் வருவீர்கள்
படர்க்கை ஆண்பால் வந்தான் வருகிறான் வருவான்
பெண்பால் வந்தாள் வருகிறாள் வருவாள்
பலர்பால் வந்தார்கள் வருகிறார்கள் வருவார்கள்
ஒன்றன்பால் வந்தது வருகிறது வரும்
பலவின்பால் வந்தன வருகின்றன வரும்

கண்[தொகு]

உச்சரிப்பு

சொற்பிறப்பு:

பெயர்ச்சொல்[தொகு]

பன்மை:{{{1}}} கண்கள்

வேற்றுமை உருபேற்றம்:

பொருள் விளக்கம்: <p style="marginகாகம்

எதிர்ச் சொற்கள்:

தொடர்புடைய சொற்கள்:

{{{1}}}

பெறப்பட்ட சொற்கள்:

{{{1}}}

மொழிபெயர்ப்பு[தொகு]


வினைச்சொல்[தொகு]

பொருள் விளக்கம்:

இடம், எண், பால், கால வேறுபாடுகள்: <p style="marginகாகம்

எதிர்ச் சொற்கள்:

தொடர்புடைய சொற்கள்:

{{{1}}}

பெறப்பட்ட சொற்கள்:

{{{1}}}

மொழிபெயர்ப்பு[தொகு]


பெயரடை[தொகு]

பன்மை:{{{1}}}

பொருள் விளக்கம்: <p style="marginகாகம்

எதிர்ச் சொற்கள்:

தொடர்புடைய சொற்கள்:

{{{1}}}

பெறப்பட்ட சொற்கள்:

{{{1}}}

மொழிபெயர்ப்பு[தொகு]


இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

Wiki-ta.jpg
என்ற தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் விரிவான கட்டுரையையும் காண்க.

உசாத்துணை[தொகு]