விக்சனரி:பின்னிணைப்புகள்

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

தமிழ் எழுதப் பழகு.[தொகு]

நீங்கள் விரும்பும் கோப்பினை, உங்கள் கணினியிலேயே தரவிறக்கம் செய்து கொண்டு, இணைய இணைப்பு இல்லாமலே (offline) பயன் படுத்தலாம். ஒவ்வொரு கோப்பும், ஏறத்தாழ 6kb அளவிலேயே இருக்கிறது.

-ஓர் அறிமுகம்- -உயிரெழுத்துக்கள் -மெய்யெழுத்துக்கள் -துணைக்குறியீடுகள்-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்

கலைச் சொற்கள்[தொகு]

  • தமிழ் - ஆங்கிலம்

இயற்பியல் - வேதியியல் - சூழ்நிலையியல் - தாவரவியல் - விலங்கியல் - கணிதம் - மனவியல் - மருத்துவம் - புவியியல் - குடியியல் - மொழியியல் - மானிடவியல் - கட்டிடக்கலை- நூலகவியல்- சட்டவியல் - போரியல்

  • ஆங்கிலம் - தமிழ்

இயற்பியல் - வேதியியல் - சூழ்நிலையியல் - தாவரவியல் - விலங்கியல் - கணிதம் - மனவியல் - மருத்துவம் - புவியியல் - குடியியல் - மொழியியல் - பொறியியல் - மானிடவியல் - கட்டிடக்கலை - கணினியியல் - நூலகவியல்- சட்டவியல்

தமிழ் அகராதி[தொகு]

  • தமிழ் - தமிழ்

இலக்கியம்

திருக்குறள் அகரமுதலி

பின்னிணைப்புக்கள்[தொகு]

நாடுகள் - விலங்குகள் - பறவைகள் - கடல்வாழ்வன - பூக்கள் - பழங்கள் - காய்கள் - மரங்கள் - உறவுகள் - நிறங்கள் - ராசிகள் - தமிழ் மாதங்கள் - இந்து ஆண்டுகள் - உலகிலுள்ள நாடுகள் - வாரத்திலுள்ள நாட்கள் - தனிமங்கள் - பெயர்கள் - எண்கள் - இடப் பெயர்கள் - கோள்கள் - உவமைகள் - நிறைகளும் அளவைகளும் - கல்வித் துறைகள் - செயற்திறன்கள் - கலைகள் - விழாக்கள் - தமிழ்ப்படைகள் - நிறுத்தக் குறிகள் - நவீன விஞ்ஞானங்கள் - தமிழுக்குரிய அடைமொழிகள் - சிந்தனை சொற்கள் வினைச் சொற்கள் ஒன்றின் பகுதிகள் இசம்ஸ் பட்டியல் தமிழ் நூல் சொற்பட்டியல்