விக்சனரி:Frequency lists/PG/2006/04/20001-30000

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.

20001 - 30000[தொகு]

Frequencies listed here are per billion. Fractions are limited to two decimal places. Case insensitive.


20001 - 21000[தொகு]

veer = 503.952 cellulose = 503.161 doctored = 503.161 hindustan = 503.161 irrefragable = 503.161 polemic = 503.161 quadruple = 503.161 testy = 503.161 toothpick = 503.161 generalissimo = 502.370 prude = 502.370 rex = 502.370 simplification = 502.370 covey = 501.579 dereliction = 501.579 lesion = 501.579 maidservant = 501.579 meretricious = 501.579 monte = 501.579 parachute = 501.579 phantasmagoria = 501.579 unfasten = 501.579 afeared = 500.788 conjugation = 500.788 dons = 500.788 ducat = 500.788 half-sister = 500.788 importantly = 500.788 largess = 500.788 maestro = 500.788 overall = 500.788 vertebral = 500.788 civilize = 499.997 decry = 499.997 flamboyant = 499.997 keystone = 499.997 obstreperous = 499.997 proselyte = 499.997 reaps = 499.997 rupee = 499.997 despond = 499.205 jj = 499.205 learnedly = 499.205 modish = 499.205 teem = 499.205 vegetative = 499.205 anthropomorphic = 498.414 bookshelves = 498.414 chicanery = 498.414 deteriorate = 498.414 ejection = 498.414 joanne = 498.414 neighbourly = 498.414 novitiate = 498.414 shined = 498.414 shredded = 498.414 troll = 498.414 unconscionable = 498.414 bloemfontein = 497.623 clucking = 497.623 minorca = 497.623 solum = 497.623 timepiece = 497.623 achaean = 496.832 lao = 496.832 ninety-eight = 496.832 wow = 496.832 byre = 496.041 collier = 496.041 disorganization = 496.041 hob = 496.041 outa = 496.041 sixty-nine = 496.041 tote = 496.041 accordion = 495.250 cobalt = 495.250 cocaine = 495.250 dynamics = 495.250 glutinous = 495.250 impassible = 495.250 kopje = 495.250 odessa = 495.250 pelican = 495.250 bromley = 494.459 indo-european = 494.459 innuendo = 494.459 primogeniture = 494.459 rococo = 494.459 sexuality = 494.459 spool = 494.459 unmask = 494.459 basilisk = 493.667 cardiff = 493.667 gizzard = 493.667 hauberk = 493.667 mich = 493.667 pervasive = 493.667 fw = 492.876 midi = 492.876 ostia = 492.876

20101 - 20200[தொகு]

pointless = 492.876 runes = 492.876 sami = 492.876 deirdre = 492.085 duds = 492.085 mordant = 492.085 piraeus = 492.085 predominantly = 492.085 subtraction = 492.085 tamer = 492.085 triumvirate = 492.085 viz = 492.085 bagpipes = 491.294 henchmen = 491.294 impish = 491.294 leviathan = 491.294 man-made = 491.294 mesmeric = 491.294 triad = 491.294 astrological = 490.503 equipoise = 490.503 exonerate = 490.503 flick = 490.503 increment = 490.503 stockbroker = 490.503 antic = 489.712 dyspeptic = 489.712 fiancee = 489.712 jangle = 489.712 migrating = 489.712 oat = 489.712 summa = 489.712 gritty = 488.921 huff = 488.921 outlast = 488.921 segregation = 488.921 semen = 488.921 shoddy = 488.921 sm = 488.921 waxy = 488.921 adventured = 488.130 cornstarch = 488.130 cutaneous = 488.130 herzegovina = 488.130 hurdle = 488.130 marten = 488.130 mazy = 488.130 muscovite = 488.130 obliteration = 488.130 reck = 488.130 sone = 488.130 sugars = 488.130 uncooked = 488.130 upstream = 488.130 absorbent = 487.338 cuticle = 487.338 dockyard = 487.338 nullification = 487.338 satirically = 487.338 tousled = 487.338 amplification = 486.547 atoll = 486.547 avocation = 486.547 cardiac = 486.547 hairless = 486.547 keepsake = 486.547 primo = 486.547 supplemental = 486.547 cassava = 485.756 commutation = 485.756 coordinates = 485.756 cutlery = 485.756 excrescence = 485.756 logician = 485.756 naphtha = 485.756 oder = 485.756 unemotional = 485.756 utilization = 485.756 vainglorious = 485.756 alpaca = 484.965 anima = 484.965 avers = 484.965 igloo = 484.965 interminably = 484.965 overhang = 484.965 perspicuous = 484.965 prohibitive = 484.965 abet = 484.174 alexia = 484.174 anus = 484.174 bovine = 484.174 formalism = 484.174 islamic = 484.174 maelstrom = 484.174 maj = 484.174 serum = 484.174 sixty-one = 484.174 turgid = 484.174 you's = 484.174 bucolic = 483.383

20201 - 20300[தொகு]

cranky = 483.383 huntress = 483.383 piquet = 483.383 skillet = 483.383 theses = 483.383 unashamed = 483.383 viva = 483.383 auger = 482.592 crupper = 482.592 flip = 482.592 lilt = 482.592 mil = 482.592 quixotic = 482.592 simba = 482.592 toughness = 482.592 anastasia = 481.800 compiling = 481.800 disciplinarian = 481.800 gosh = 481.800 inherently = 481.800 misprint = 481.800 ovaries = 481.800 prissy = 481.800 provider = 481.800 macassar = 481.009 metric = 481.009 neurotic = 481.009 oilcloth = 481.009 p.o. = 481.009 quin = 481.009 rennes = 481.009 thessalian = 481.009 trapeze = 481.009 viscous = 481.009 a.u. = 480.218 all-seeing = 480.218 ameliorate = 480.218 boathouse = 480.218 cantonment = 480.218 coyness = 480.218 iaea = 480.218 mt = 480.218 ourself = 480.218 pancake = 480.218 trek = 480.218 bowel = 479.427 buckinghamshire = 479.427 creepy = 479.427 definitively = 479.427 exemplification = 479.427 alt = 478.636 beached = 478.636 commemorating = 478.636 coz = 478.636 dialectical = 478.636 doc = 478.636 fulcrum = 478.636 gobble = 478.636 higgs = 478.636 in-law = 478.636 methuselah = 478.636 redundancy = 478.636 sedulous = 478.636 transferable = 478.636 vert = 478.636 video = 478.636 accentuate = 477.845 effusively = 477.845 evilly = 477.845 filigree = 477.845 geographic = 477.845 mores = 477.845 sibilant = 477.845 squirm = 477.845 winch = 477.845 appraise = 477.054 attrition = 477.054 boycott = 477.054 scullion = 477.054 999 = 476.263 abrogation = 476.263 red-handed = 476.263 skewer = 476.263 slanderer = 476.263 triviality = 476.263 dental = 475.471 implicate = 475.471 oriel = 475.471 reticule = 475.471 wheedled = 475.471 aftermath = 474.680 horticulture = 474.680 undetected = 474.680 alchemist = 473.889 archaeology = 473.889 clench = 473.889 conundrum = 473.889 flatten = 473.889 freezer = 473.889 nob = 473.889

20301 - 20400[தொகு]

sophomore = 473.889 begum = 473.098 cognisance = 473.098 cremation = 473.098 fracas = 473.098 mannerism = 473.098 mirthless = 473.098 quiz = 473.098 blotched = 472.307 flay = 472.307 hanger = 472.307 hockey = 472.307 mainstay = 472.307 manumission = 472.307 monosyllabic = 472.307 rinse = 472.307 singhalese = 472.307 thierry = 472.307 udder = 472.307 whisker = 472.307 briefer = 471.516 brung = 471.516 chameleon = 471.516 ingrate = 471.516 microcosm = 471.516 propinquity = 471.516 rasp = 471.516 woodchuck = 471.516 alliteration = 470.725 archbishopric = 470.725 cyclopean = 470.725 fifty-nine = 470.725 hegemony = 470.725 jocularity = 470.725 peanut = 470.725 tattle = 470.725 adaptable = 469.933 cambodia = 469.933 checkers = 469.933 commando = 469.933 dwarfish = 469.933 fawcett = 469.933 platitude = 469.933 wrongful = 469.933 apposition = 469.142 bourne = 469.142 cohort = 469.142 disarray = 469.142 disfigurement = 469.142 equivocation = 469.142 handshake = 469.142 monomania = 469.142 prevision = 469.142 sexually = 469.142 sprain = 469.142 unsavory = 469.142 uri = 469.142 wilts = 469.142 cooker = 468.351 deportation = 468.351 eavesdropping = 468.351 larval = 468.351 prance = 468.351 transpire = 468.351 untruthful = 468.351 condign = 467.560 lade = 467.560 mat. = 467.560 pliocene = 467.560 trouser = 467.560 clot = 466.769 corslet = 466.769 dormer = 466.769 fuzzy = 466.769 pester = 466.769 somnolent = 466.769 tattooing = 466.769 telltale = 466.769 trumpeting = 466.769 banal = 465.978 debar = 465.978 epicurean = 465.978 incriminating = 465.978 open-handed = 465.978 timing = 465.978 undulation = 465.978 verisimilitude = 465.978 wb = 465.978 aristotelian = 465.187 controvert = 465.187 criteria = 465.187 great-grandmother = 465.187 hindustani = 465.187 literate = 465.187 mn = 465.187 neophyte = 465.187 siphon = 465.187 slag = 465.187 cores = 464.395 emu = 464.395

20401 - 20500[தொகு]

ligature = 464.395 ninny = 464.395 reorganize = 464.395 unenviable = 464.395 decompose = 463.604 guerrilla = 463.604 guru = 463.604 lessee = 463.604 protrude = 463.604 taiwan = 463.604 warts = 463.604 awl = 462.813 binnacle = 462.813 disingenuous = 462.813 guffaw = 462.813 hydrocarbon = 462.813 puritanical = 462.813 skylark = 462.813 that'd = 462.813 absent-mindedly = 462.022 coulee = 462.022 dyer = 462.022 eliciting = 462.022 gimlet = 462.022 headmaster = 462.022 indentation = 462.022 mullet = 462.022 passably = 462.022 skeptic = 462.022 basel = 461.231 bleach = 461.231 cs = 461.231 glycerine = 461.231 hermaphrodite = 461.231 hydrophobia = 461.231 leanness = 461.231 oases = 461.231 dilapidation = 460.440 inbred = 460.440 magnesium = 460.440 mauled = 460.440 mimosa = 460.440 opossum = 460.440 poached = 460.440 profanely = 460.440 rapport = 460.440 upholsterer = 460.440 white-hot = 460.440 epimetheus = 459.649 irrefutable = 459.649 karma = 459.649 tyro = 459.649 doctoring = 458.858 fugue = 458.858 great-aunt = 458.858 landsman = 458.858 legatee = 458.858 nea = 458.858 regicide = 458.858 tyke = 458.858 eclectic = 458.066 manacles = 458.066 materia = 458.066 miscellany = 458.066 rubicund = 458.066 skittish = 458.066 anemone = 457.275 explication = 457.275 funded = 457.275 slop = 457.275 unbend = 457.275 childe = 456.484 firearm = 456.484 obsequiousness = 456.484 oversee = 456.484 strainer = 456.484 voluptuary = 456.484 amoy = 455.693 aspersions = 455.693 crass = 455.693 deceitfully = 455.693 horticultural = 455.693 mollify = 455.693 supposititious = 455.693 turpitude = 455.693 adjustable = 454.902 frisk = 454.902 nato = 454.902 radar = 454.902 snag = 454.902 acrobat = 454.111 aging = 454.111 austro-hungarian = 454.111 geometric = 454.111 lymphatic = 454.111 ninety-three = 454.111 overview = 454.111 pariah = 454.111 poltroon = 454.111 rookery = 454.111


20501 - 20600[தொகு]

abettors = 453.320 awareness = 453.320 bally = 453.320 berg = 453.320 foetus = 453.320 outgrow = 453.320 ozone = 453.320 pharmacy = 453.320 vainglory = 453.320 cp = 452.528 ellipses = 452.528 gules = 452.528 improvisation = 452.528 madden = 452.528 nd = 452.528 out-and-out = 452.528 plumbing = 452.528 salamander = 452.528 schist = 452.528 shrinkage = 452.528 topmast = 452.528 matinee = 451.737 moribund = 451.737 qualitative = 451.737 spunk = 451.737 anyways = 450.946 emulsion = 450.946 gm = 450.946 jumper = 450.946 looker-on = 450.946 qc = 450.946 rabbi = 450.946 sanctimonious = 450.946 shepherdesses = 450.946 stocky = 450.946 teepee = 450.946 thru = 450.946 cockatoo = 450.155 demigod = 450.155 enrage = 450.155 freya = 450.155 goldfish = 450.155 incontinent = 450.155 mainz = 450.155 northernmost = 450.155 unambitious = 450.155 aramaic = 449.364 basing = 449.364 eyeglasses = 449.364 sibyl = 449.364 topical = 449.364 viciousness = 449.364 co- = 448.573 fertilize = 448.573 promulgate = 448.573 seventy-one = 448.573 yam = 448.573 acadian = 447.782 anglesey = 447.782 endear = 447.782 frenchy = 447.782 high-strung = 447.782 humus = 447.782 impoverish = 447.782 mope = 447.782 preparedness = 447.782 seventy-nine = 447.782 dwelled = 446.991 juggle = 446.991 mic = 446.991 rh = 446.991 shrift = 446.991 smokeless = 446.991 abetting = 446.199 af = 446.199 atelier = 446.199 carbuncle = 446.199 chimpanzee = 446.199 cranberry = 446.199 delphic = 446.199 soy = 446.199 adulteration = 445.408 bodkin = 445.408 chalet = 445.408 hardwood = 445.408 impeccable = 445.408 palmas = 445.408 tenancy = 445.408 trustworthiness = 445.408 unroll = 445.408 verbiage = 445.408 adulterer = 444.617 drubbing = 444.617 empyrean = 444.617 enroll = 444.617 kingfisher = 444.617 papua = 444.617 periphery = 444.617 rearward = 444.617 shawnee = 444.617

20601 - 20700[தொகு]

sixes = 444.617 stadia = 444.617 thailand = 444.617 crustacean = 443.826 extrinsic = 443.826 great-grandson = 443.826 hearten = 443.826 hotbed = 443.826 ironclad = 443.826 maggot = 443.826 worshiping = 443.826 commas = 443.035 fluke = 443.035 hasta = 443.035 moralize = 443.035 parishioner = 443.035 permian = 443.035 referendum = 443.035 anthropoid = 442.244 crocuses = 442.244 damosel = 442.244 exorcise = 442.244 posy = 442.244 terrapin = 442.244 cumber = 441.453 favoritism = 441.453 frisian = 441.453 interregnum = 441.453 kinda = 441.453 mesozoic = 441.453 minaret = 441.453 misanthrope = 441.453 penurious = 441.453 satanic = 441.453 stratification = 441.453 wif = 441.453 bedridden = 440.661 bung = 440.661 daffodil = 440.661 landsmen = 440.661 sulk = 440.661 tabular = 440.661 wheeze = 440.661 absconded = 439.870 booze = 439.870 equine = 439.870 iranian = 439.870 laudatory = 439.870 padres = 439.870 paean = 439.870 polka = 439.870 recreate = 439.870 sandbank = 439.870 alkaloid = 439.079 aloe = 439.079 cabby = 439.079 defame = 439.079 embroil = 439.079 encamping = 439.079 great-uncle = 439.079 pontificate = 439.079 typewriting = 439.079 virago = 439.079 accelerating = 438.288 booklet = 438.288 disenchantment = 438.288 eb = 438.288 genetic = 438.288 participant = 438.288 pince-nez = 438.288 purgative = 438.288 rangoon = 438.288 riser = 438.288 soggy = 438.288 watchmaker = 438.288 iberian = 437.497 javanese = 437.497 menstrual = 437.497 nitre = 437.497 octagon = 437.497 protuberant = 437.497 rearrange = 437.497 telepathy = 437.497 undersized = 437.497 understandable = 437.497 vestment = 437.497 acclivity = 436.706 coloration = 436.706 dirigible = 436.706 quadrangular = 436.706 spoiler = 436.706 avoirdupois = 435.915 bucks = 435.915 columnar = 435.915 descant = 435.915 excerpt = 435.915 fractious = 435.915 hackney = 435.915 lemme = 435.915 reliability = 435.915

20701 - 20800[தொகு]

repertoire = 435.915 shortwave = 435.915 thews = 435.915 black-and-white = 435.124 bouts = 435.124 dispersal = 435.124 duplication = 435.124 glengarry = 435.124 groningen = 435.124 hanker = 435.124 horsewhip = 435.124 intestate = 435.124 radiator = 435.124 rectangle = 435.124 silesian = 435.124 wheelwright = 435.124 'cos = 434.332 abrogate = 434.332 bouillon = 434.332 catapult = 434.332 counterpoint = 434.332 kelp = 434.332 necromancy = 434.332 unevenly = 434.332 colonisation = 433.541 ecliptic = 433.541 edify = 433.541 enna = 433.541 generalize = 433.541 gregorian = 433.541 phantasm = 433.541 purported = 433.541 teal = 433.541 unmatched = 433.541 zebedee = 433.541 glebe = 432.750 impractical = 432.750 ligament = 432.750 lubber = 432.750 typify = 432.750 unattached = 432.750 egoistic = 431.959 happy-go-lucky = 431.959 magpies = 431.959 oakley = 431.959 premonitory = 431.959 reimburse = 431.959 rosebuds = 431.959 tonga = 431.959 amble = 431.168 brisbane = 431.168 cognomen = 431.168 digestible = 431.168 esteeming = 431.168 idolater = 431.168 lacuna = 431.168 nate = 431.168 peculation = 431.168 revolutionize = 431.168 scintillating = 431.168 unchained = 431.168 worldwide = 431.168 christen = 430.377 faraway = 430.377 fuels = 430.377 rotate = 430.377 sachem = 430.377 castellated = 429.586 culminate = 429.586 inanity = 429.586 jurassic = 429.586 logging = 429.586 neolithic = 429.586 rafter = 429.586 saturnalia = 429.586 silt = 429.586 teen = 429.586 uproot = 429.586 viceroys = 429.586 anymore = 428.794 apportion = 428.794 coif = 428.794 denominational = 428.794 dirtiest = 428.794 eyne = 428.794 fertilization = 428.794 gunnery = 428.794 infuriate = 428.794 murk = 428.794 peristyle = 428.794 unimpeded = 428.794 warren = 428.794 bivalve = 428.003 cracow = 428.003 curdle = 428.003 curfew = 428.003 experimentation = 428.003 nz = 428.003 ri = 428.003 seraphim = 428.003

20801 - 20900[தொகு]

somnambulist = 428.003 wainscoting = 428.003 wattle = 428.003 basting = 427.212 griffin = 427.212 internecine = 427.212 layout = 427.212 misnomer = 427.212 objector = 427.212 unsigned = 427.212 castanets = 426.421 cr = 426.421 fl. = 426.421 maroon = 426.421 polyglot = 426.421 solecism = 426.421 cayuse = 425.630 hecate = 425.630 homosexual = 425.630 jackie = 425.630 membranous = 425.630 respondent = 425.630 salerno = 425.630 womanliness = 425.630 arthurian = 424.839 cochineal = 424.839 constructs = 424.839 crusader = 424.839 dabble = 424.839 extortionate = 424.839 sixtieth = 424.839 tucson = 424.839 voucher = 424.839 wiring = 424.839 disseminate = 424.048 dromedary = 424.048 pellet = 424.048 sepulcher = 424.048 surcease = 424.048 accountability = 423.256 catalan = 423.256 daemon = 423.256 delve = 423.256 goo = 423.256 hamburger = 423.256 hyperion = 423.256 kiosk = 423.256 lifeboat = 423.256 mattock = 423.256 swishing = 423.256 tactless = 423.256 terrifies = 423.256 whoops = 423.256 adapts = 422.465 bricklayer = 422.465 equidistant = 422.465 haltingly = 422.465 loadstone = 422.465 long-term = 422.465 pairing = 422.465 pullet = 422.465 registrar = 422.465 scenario = 422.465 tory = 422.465 filters = 421.674 formulation = 421.674 piacenza = 421.674 pugilist = 421.674 theorem = 421.674 anniversaries = 420.883 capricorn = 420.883 dougal = 420.883 fives = 420.883 invigorate = 420.883 lesbos = 420.883 respecter = 420.883 rouble = 420.883 thule = 420.883 convexity = 420.092 enigmatically = 420.092 figment = 420.092 gluten = 420.092 perfunctorily = 420.092 unmade = 420.092 ventilator = 420.092 abbeville = 419.301 carping = 419.301 embezzlement = 419.301 freebooter = 419.301 glimmers = 419.301 grandiloquent = 419.301 incestuous = 419.301 obtuseness = 419.301 shekel = 419.301 acquiescent = 418.510 alluvium = 418.510 colonize = 418.510 fluff = 418.510 haddock = 418.510 irishwoman = 418.510

20901 - 21000[தொகு]

monasticism = 418.510 radish = 418.510 thresh = 418.510 erysipelas = 417.719 florist = 417.719 gretel = 417.719 nauseating = 417.719 oporto = 417.719 peroxide = 417.719 refulgent = 417.719 reincarnation = 417.719 a1 = 416.927 centum = 416.927 consonance = 416.927 hopi = 416.927 inhalation = 416.927 overstep = 416.927 stepson = 416.927 velveteen = 416.927 bacillus = 416.136 changeling = 416.136 clamp = 416.136 crocus = 416.136 heterodoxy = 416.136 impregnate = 416.136 plotter = 416.136 polling = 416.136 punk = 416.136 thoroughgoing = 416.136 uncultured = 416.136 va = 416.136 aspersion = 415.345 contumacious = 415.345 darter = 415.345 gnome = 415.345 ignite = 415.345 intake = 415.345 monocle = 415.345 telescopic = 415.345 visibility = 415.345 acetate = 414.554 algerian = 414.554 arbutus = 414.554 backyard = 414.554 boost = 414.554 debit = 414.554 escapement = 414.554 foment = 414.554 gimme = 414.554 prescriptive = 414.554 violoncello = 414.554 watermelon = 414.554 alamo = 413.763 cameroon = 413.763 eyrie = 413.763 heedful = 413.763 inconsequential = 413.763 kop = 413.763 salvo = 413.763 tunisia = 413.763 twinges = 413.763 uranium = 413.763 connive = 412.972 defamation = 412.972 haft = 412.972 parentheses = 412.972 rumpus = 412.972 russel = 412.972 soiree = 412.972 accosting = 412.181 blackfoot = 412.181 impugn = 412.181 uninspired = 412.181 amenity = 411.389 assess = 411.389 brad = 411.389 chillun = 411.389 companionway = 411.389 ellie = 411.389 hornet = 411.389 mali = 411.389 wassail = 411.389 albatross = 410.598 asthmatic = 410.598 carpentry = 410.598 chump = 410.598 cognitive = 410.598 cottager = 410.598 embryology = 410.598 silicate = 410.598 arrogate = 409.807 crepe = 409.807 drouth = 409.807 osier = 409.807 unvaried = 409.807 aries = 409.016 drake = 409.016 reconnoiter = 409.016 transmute = 409.016 clarinet = 408.225

21001 - 22000[தொகு]

gramophone = 408.225 isinglass = 408.225 jabber = 408.225 lorn = 408.225 mooney = 408.225 abducted = 407.434 abjuration = 407.434 autopsy = 407.434 catcher = 407.434 deponent = 407.434 extemporaneous = 407.434 impoverishment = 407.434 murrain = 407.434 oakum = 407.434 placenta = 407.434 prod = 407.434 vertebra = 407.434 cachet = 406.643 ess = 406.643 fellah = 406.643 lithuanian = 406.643 ninety-seven = 406.643 scarab = 406.643 tahitian = 406.643 abstracts = 405.852 aldershot = 405.852 asgard = 405.852 coordinate = 405.852 goading = 405.852 invisibility = 405.852 laos = 405.852 surcoat = 405.852 unwitting = 405.852 bode = 405.060 gins = 405.060 hydro = 405.060 mellifluous = 405.060 nadir = 405.060 outnumber = 405.060 sojourner = 405.060 taxpayer = 405.060 typhon = 405.060 underestimate = 405.060 jacks = 404.269 landry = 404.269 shuttlecock = 404.269 songster = 404.269 affiliation = 403.478 cougar = 403.478 crotch = 403.478 fiord = 403.478 mutilate = 403.478 nugatory = 403.478 sett = 403.478 submerge = 403.478 chopper = 402.687 lousy = 402.687 periscope = 402.687 presto = 402.687 snip = 402.687 unburden = 402.687 bluebird = 401.896 cormorant = 401.896 maim = 401.896 phi = 401.896 trombone = 401.896 bombing = 401.105 clarify = 401.105 corona = 401.105 detritus = 401.105 inebriate = 401.105 legerdemain = 401.105 rekindle = 401.105 bawd = 400.314 cosmogony = 400.314 eighty-one = 400.314 estrange = 400.314 freemasonry = 400.314 gonna = 400.314 marque = 400.314 metempsychosis = 400.314 ow = 400.314 shortcoming = 400.314 aplomb = 399.522 artichokes = 399.522 attribution = 399.522 biased = 399.522 ellipsis = 399.522 emaciation = 399.522 faun = 399.522 necromancer = 399.522 oculist = 399.522 pupa = 399.522 snappy = 399.522 spurns = 399.522 wreathe = 399.522 bookshop = 398.731 czar = 398.731 impracticability = 398.731 indefatigably = 398.731


21101 - 21200[தொகு]

pumice = 398.731 suckle = 398.731 tightness = 398.731 vesicle = 398.731 accusative = 397.940 amassing = 397.940 desecrate = 397.940 juror = 397.940 prepaid = 397.940 ruminate = 397.940 cyst = 397.149 finch = 397.149 opalescent = 397.149 prevarication = 397.149 souse = 397.149 toxic = 397.149 unappreciated = 397.149 bronx = 396.358 eyelash = 396.358 gratifies = 396.358 nicole = 396.358 parodies = 396.358 runway = 396.358 tameness = 396.358 wariness = 396.358 wis. = 396.358 endemic = 395.567 gopher = 395.567 handbag = 395.567 interchangeable = 395.567 sasha = 395.567 stressed = 395.567 transom = 395.567 bloke = 394.776 exculpate = 394.776 haskell = 394.776 quackery = 394.776 sandpiper = 394.776 wingless = 394.776 artiste = 393.985 aventine = 393.985 curlew = 393.985 full-fledged = 393.985 innuendoes = 393.985 integrated = 393.985 opine = 393.985 squirt = 393.985 bilge = 393.193 ebro = 393.193 elephantine = 393.193 hegira = 393.193 littoral = 393.193 planed = 393.193 punctilio = 393.193 shane = 393.193 singe = 393.193 spore = 393.193 capulet = 392.402 contumacy = 392.402 gelding = 392.402 mersey = 392.402 muskrat = 392.402 penchant = 392.402 saccharine = 392.402 saturation = 392.402 wd = 392.402 accentuation = 391.611 arezzo = 391.611 derogation = 391.611 exonerated = 391.611 per- = 391.611 quaestor = 391.611 shackle = 391.611 stylus = 391.611 aforementioned = 390.820 alvin = 390.820 childer = 390.820 diphthong = 390.820 generalisation = 390.820 gravitate = 390.820 homosexuality = 390.820 morgue = 390.820 nabob = 390.820 quatrain = 390.820 scruff = 390.820 shellfish = 390.820 upstanding = 390.820 washer = 390.820 well-wisher = 390.820 acheron = 390.029 cartilaginous = 390.029 cosmetics = 390.029 jaundiced = 390.029 lope = 390.029 ret = 390.029 swab = 390.029 tailed = 390.029 timbre = 390.029 biped = 389.238 canceled = 389.238

21201 - 21300[தொகு]

compositor = 389.238 derange = 389.238 haggle = 389.238 jute = 389.238 remanded = 389.238 slump = 389.238 cheroot = 388.447 chessboard = 388.447 gambol = 388.447 gamma = 388.447 heid = 388.447 khoja = 388.447 taoism = 388.447 backwater = 387.655 cater = 387.655 copra = 387.655 etymological = 387.655 guesswork = 387.655 jack-knife = 387.655 mesmerism = 387.655 peripatetic = 387.655 pimlico = 387.655 scrivener = 387.655 server = 387.655 simper = 387.655 undated = 387.655 anti- = 386.864 armourer = 386.864 aviary = 386.864 blameworthy = 386.864 efflorescence = 386.864 garner = 386.864 hoodwink = 386.864 stupefy = 386.864 temporize = 386.864 confection = 386.073 egad = 386.073 helios = 386.073 mews = 386.073 safari = 386.073 she-wolf = 386.073 antarctica = 385.282 flounce = 385.282 legged = 385.282 leniently = 385.282 sycophant = 385.282 aces = 384.491 cleric = 384.491 coagulated = 384.491 dawdle = 384.491 furor = 384.491 humanism = 384.491 loll = 384.491 mange = 384.491 pectoral = 384.491 poi = 384.491 toothsome = 384.491 tyrannize = 384.491 underlay = 384.491 corselet = 383.700 fennel = 383.700 forgo = 383.700 freshwater = 383.700 starter = 383.700 dogging = 382.909 droppings = 382.909 executrix = 382.909 hobo = 382.909 importer = 382.909 marjoram = 382.909 relativity = 382.909 toddle = 382.909 vegetate = 382.909 algebraic = 382.117 antislavery = 382.117 banister = 382.117 bellicose = 382.117 caw = 382.117 chautauqua = 382.117 congruous = 382.117 foxy = 382.117 immaturity = 382.117 incrustation = 382.117 prosody = 382.117 sarawak = 382.117 visualize = 382.117 besom = 381.326 cyanide = 381.326 kuwait = 381.326 martina = 381.326 depredation = 380.535 detonation = 380.535 labyrinthine = 380.535 mendacity = 380.535 papist = 380.535 resistant = 380.535 campanile = 379.744 chairmen = 379.744 downstream = 379.744 hypochondriac = 379.744

21301 - 21400[தொகு]

lampoon = 379.744 macintosh = 379.744 ping = 379.744 putt = 379.744 salting = 379.744 shucks = 379.744 togs = 379.744 vacuous = 379.744 cathartic = 378.953 coefficient = 378.953 discoloration = 378.953 eclogue = 378.953 eva = 378.953 giggles = 378.953 longa = 378.953 snack = 378.953 trapdoor = 378.953 unearth = 378.953 baldur = 378.162 blab = 378.162 cinema = 378.162 contravention = 378.162 cynosure = 378.162 deforestation = 378.162 inning = 378.162 laager = 378.162 marigold = 378.162 mower = 378.162 switchboard = 378.162 woodsmen = 378.162 bournemouth = 377.371 fillip = 377.371 idyll = 377.371 longish = 377.371 mumps = 377.371 reset = 377.371 shawn = 377.371 webbed = 377.371 faucet = 376.580 gestation = 376.580 immanent = 376.580 murmurous = 376.580 nears = 376.580 snow-capped = 376.580 tabby = 376.580 tumors = 376.580 arabesque = 375.788 atheistic = 375.788 bib = 375.788 compliant = 375.788 distich = 375.788 eyewitness = 375.788 marker = 375.788 napoli = 375.788 permeate = 375.788 pimp = 375.788 sierra = 375.788 spectroscope = 375.788 vc = 375.788 agnosticism = 374.997 brandish = 374.997 egotistic = 374.997 hydrate = 374.997 lethal = 374.997 outdid = 374.997 placer = 374.997 post- = 374.997 questing = 374.997 spanking = 374.997 vicegerent = 374.997 char = 374.206 gel = 374.206 salaam = 374.206 sen. = 374.206 wallachia = 374.206 buckram = 373.415 jamb = 373.415 mawkish = 373.415 raze = 373.415 ti. = 373.415 turbot = 373.415 upholder = 373.415 whooped = 373.415 disputant = 372.624 grisette = 372.624 hypodermic = 372.624 oed = 372.624 seminal = 372.624 yiddish = 372.624 bunny = 371.833 disqualification = 371.833 flotsam = 371.833 heater = 371.833 maul = 371.833 metamorphic = 371.833 octopus = 371.833 parallax = 371.833 peripheral = 371.833 spirally = 371.833 tweeds = 371.833

21401 - 21500[தொகு]

underlined = 371.833 unsung = 371.833 andirons = 371.042 aorta = 371.042 arbitrate = 371.042 breadfruit = 371.042 gazette = 371.042 ort = 371.042 proctor = 371.042 suitability = 371.042 underclothes = 371.042 vid = 371.042 assertive = 370.250 bronchial = 370.250 donjon = 370.250 einstein = 370.250 finches = 370.250 garnet = 370.250 intimidating = 370.250 node = 370.250 pomeranian = 370.250 reestablish = 370.250 thuringia = 370.250 tippet = 370.250 well-mannered = 370.250 atrophied = 369.459 cj = 369.459 diets = 369.459 eschewed = 369.459 homeland = 369.459 mal. = 369.459 scalloped = 369.459 asteroid = 368.668 aus = 368.668 bobbin = 368.668 cress = 368.668 jag = 368.668 martinet = 368.668 oilskin = 368.668 ruck = 368.668 tramway = 368.668 actuate = 367.877 archetype = 367.877 aster = 367.877 asti = 367.877 clapper = 367.877 cross-examine = 367.877 dissentient = 367.877 headline = 367.877 hippopotami = 367.877 icicle = 367.877 inchoate = 367.877 insolvency = 367.877 melancholic = 367.877 obese = 367.877 shoo = 367.877 unmoving = 367.877 -ferous = 367.086 chinatown = 367.086 cockle = 367.086 complainant = 367.086 flume = 367.086 fri = 367.086 hier = 367.086 leek = 367.086 mechanician = 367.086 nouveau = 367.086 oarsman = 367.086 proletarian = 367.086 recuperate = 367.086 tomfoolery = 367.086 toot = 367.086 unlicensed = 367.086 vino = 367.086 condiment = 366.295 cory = 366.295 febrile = 366.295 mystify = 366.295 strengths = 366.295 subtract = 366.295 transubstantiation = 366.295 analyst = 365.504 contretemps = 365.504 geyser = 365.504 miasma = 365.504 relict = 365.504 seventieth = 365.504 sub- = 365.504 checkmate = 364.713 hs = 364.713 lavatory = 364.713 malcontent = 364.713 obstructive = 364.713 rr = 364.713 sig = 364.713 snorts = 364.713 articular = 363.921 bereave = 363.921 biennial = 363.921 deification = 363.921


21501 - 21600[தொகு]

discus = 363.921 gutted = 363.921 infiltration = 363.921 redwood = 363.921 tympanum = 363.921 archaeologist = 363.130 comptroller = 363.130 datum = 363.130 disclaiming = 363.130 eavesdropper = 363.130 intransitive = 363.130 nahum = 363.130 rigmarole = 363.130 idealize = 362.339 teacupful = 362.339 armpit = 361.548 bonhomie = 361.548 concatenation = 361.548 exorcism = 361.548 glucose = 361.548 majorca = 361.548 mall = 361.548 pinto = 361.548 strangulation = 361.548 termagant = 361.548 creole = 360.757 dissonance = 360.757 laconia = 360.757 mistrustful = 360.757 pillion = 360.757 pleurisy = 360.757 silversmith = 360.757 bangs = 359.966 crumbles = 359.966 flange = 359.966 furl = 359.966 geologic = 359.966 marauder = 359.966 onus = 359.966 pamper = 359.966 placate = 359.966 punning = 359.966 weft = 359.966 amplify = 359.175 annular = 359.175 anticipatory = 359.175 castigation = 359.175 cribbage = 359.175 rive = 359.175 sanitarium = 359.175 striker = 359.175 supineness = 359.175 bacilli = 358.383 bismuth = 358.383 dative = 358.383 forefather = 358.383 hora = 358.383 kenya = 358.383 linux = 358.383 preeminent = 358.383 roxanne = 358.383 condolences = 357.592 grouch = 357.592 iom = 357.592 td = 357.592 tern = 357.592 unaccented = 357.592 concubinage = 356.801 disabuse = 356.801 downtrodden = 356.801 hellebore = 356.801 herefordshire = 356.801 imbue = 356.801 intercommunication = 356.801 loo = 356.801 modernity = 356.801 nottinghamshire = 356.801 overlay = 356.801 scraper = 356.801 terrain = 356.801 tibia = 356.801 balmoral = 356.010 flickers = 356.010 momma = 356.010 tenuous = 356.010 avis = 355.219 centennial = 355.219 flapper = 355.219 muffle = 355.219 nuclei = 355.219 provincialism = 355.219 scone = 355.219 vilify = 355.219 beater = 354.428 hollywood = 354.428 ingot = 354.428 tamil = 354.428 taskmaster = 354.428 unreadable = 354.428 bangkok = 353.637

21601 - 21700[தொகு]

cf = 353.637 doomsday = 353.637 goatherd = 353.637 integument = 353.637 out- = 353.637 polygamous = 353.637 scavenger = 353.637 tannery = 353.637 tort = 353.637 acerbity = 352.846 adventuring = 352.846 ahriman = 352.846 diarrhea = 352.846 dilatation = 352.846 diner = 352.846 pansy = 352.846 postcard = 352.846 samantha = 352.846 sanatorium = 352.846 streamer = 352.846 tare = 352.846 aegis = 352.054 bergamo = 352.054 eft = 352.054 ethnology = 352.054 impregnation = 352.054 kink = 352.054 salonika = 352.054 scull = 352.054 sundial = 352.054 unlearn = 352.054 arcturus = 351.263 eta = 351.263 superlatives = 351.263 wp = 351.263 contortion = 350.472 convergence = 350.472 digress = 350.472 hieroglyphs = 350.472 iberia = 350.472 jain = 350.472 omnivorous = 350.472 overshot = 350.472 shareholder = 350.472 woebegone = 350.472 youre = 350.472 age-old = 349.681 croydon = 349.681 curator = 349.681 grange = 349.681 hexagonal = 349.681 iodide = 349.681 jeopardize = 349.681 montserrat = 349.681 picketing = 349.681 rots = 349.681 sagittarius = 349.681 1471 = 348.890 abc = 348.890 frippery = 348.890 hunk = 348.890 lodi = 348.890 lynch = 348.890 nullah = 348.890 obsidian = 348.890 oceanus = 348.890 trots = 348.890 untrammeled = 348.890 boomerang = 348.099 copulation = 348.099 empower = 348.099 lam. = 348.099 parked = 348.099 roadster = 348.099 sliver = 348.099 summarize = 348.099 underside = 348.099 microbe = 347.308 splenetic = 347.308 terrence = 347.308 tri- = 347.308 triassic = 347.308 agoing = 346.516 counter-attack = 346.516 disgruntled = 346.516 immerse = 346.516 linnean = 346.516 natty = 346.516 umbria = 346.516 fathered = 345.725 genital = 345.725 helix = 345.725 jilt = 345.725 morphological = 345.725 noodles = 345.725 octogenarian = 345.725 stickler = 345.725 upanishad = 345.725 argillaceous = 344.934 assegai = 344.934

21701 - 21800[தொகு]

bastinado = 344.934 blackamoor = 344.934 caterer = 344.934 cookie = 344.934 dalmatian = 344.934 farrier = 344.934 leverage = 344.934 monkey's = 344.934 moonrise = 344.934 paladin = 344.934 prehensile = 344.934 shiva = 344.934 sophistication = 344.934 symphonic = 344.934 utilise = 344.934 warpath = 344.934 acceding = 344.143 beta = 344.143 expletive = 344.143 focal = 344.143 gnash = 344.143 leastways = 344.143 possum = 344.143 prato = 344.143 purgation = 344.143 rankle = 344.143 shooter = 344.143 vitreous = 344.143 confutation = 343.352 contaminate = 343.352 evaluation = 343.352 heartstrings = 343.352 sorghum = 343.352 sweaty = 343.352 toboggan = 343.352 unbind = 343.352 anglo-norman = 342.561 astound = 342.561 babyish = 342.561 bittern = 342.561 bobbins = 342.561 capuchins = 342.561 cerebrum = 342.561 desuetude = 342.561 di- = 342.561 exegesis = 342.561 fireproof = 342.561 jeans = 342.561 nankeen = 342.561 outflow = 342.561 sheared = 342.561 soporific = 342.561 tab = 342.561 taffeta = 342.561 whirligig = 342.561 adverting = 341.770 annulling = 341.770 blotch = 341.770 caudal = 341.770 disagreeing = 341.770 eclogues = 341.770 gears = 341.770 irritant = 341.770 merry-go-round = 341.770 obesity = 341.770 sag = 341.770 semi- = 341.770 sheathe = 341.770 stacey = 341.770 unorthodox = 341.770 weaning = 341.770 -fy = 340.979 airman = 340.979 coot = 340.979 fatalist = 340.979 hitler = 340.979 inflate = 340.979 mosquitos = 340.979 biceps = 340.187 clement = 340.187 crayfish = 340.187 electronics = 340.187 pneumatic = 340.187 ptarmigan = 340.187 snark = 340.187 sprawl = 340.187 whinny = 340.187 chickasaw = 339.396 cowherd = 339.396 crystallize = 339.396 gnp = 339.396 melodic = 339.396 orderliness = 339.396 portends = 339.396 raccoon = 339.396 seawards = 339.396 taro = 339.396 teak = 339.396 acolyte = 338.605 all-night = 338.605

21801 - 21900[தொகு]

embalm = 338.605 fl = 338.605 manlike = 338.605 parquet = 338.605 peso = 338.605 redskin = 338.605 tubing = 338.605 ungrammatical = 338.605 arminian = 337.814 blurt = 337.814 buttercup = 337.814 caboose = 337.814 cambridgeshire = 337.814 congruity = 337.814 countermand = 337.814 gb = 337.814 luxe = 337.814 orgasm = 337.814 overreach = 337.814 pops = 337.814 protegee = 337.814 puerperal = 337.814 resuscitate = 337.814 scot-free = 337.814 swill = 337.814 tracey = 337.814 abutting = 337.023 amazonian = 337.023 drivel = 337.023 dumpling = 337.023 guadeloupe = 337.023 hyphen = 337.023 irked = 337.023 kosovo = 337.023 mitten = 337.023 munch = 337.023 nab = 337.023 repeater = 337.023 sketchy = 337.023 vendetta = 337.023 zimbabwe = 337.023 daw = 336.232 environ = 336.232 fiance = 336.232 gesellschaft = 336.232 inanition = 336.232 placable = 336.232 rewrite = 336.232 rheum = 336.232 spiny = 336.232 teething = 336.232 typhoon = 336.232 whores = 336.232 binoculars = 335.441 cantata = 335.441 corbin = 335.441 ernie = 335.441 lab = 335.441 bedfordshire = 334.649 bro = 334.649 capsize = 334.649 fixation = 334.649 mohican = 334.649 pudgy = 334.649 trilogy = 334.649 uterine = 334.649 whetstone = 334.649 aeons = 333.858 ambient = 333.858 architrave = 333.858 au = 333.858 ava = 333.858 obduracy = 333.858 occupational = 333.858 addiction = 333.067 disallowed = 333.067 eightieth = 333.067 felix = 333.067 flyer = 333.067 gradient = 333.067 greenhorn = 333.067 grumpy = 333.067 intermarry = 333.067 moldy = 333.067 psa. = 333.067 smut = 333.067 toon = 333.067 whomever = 333.067 abominate = 332.276 alignment = 332.276 amalgam = 332.276 amuck = 332.276 empiricism = 332.276 mandatory = 332.276 marduk = 332.276 misread = 332.276 ninety-four = 332.276 vercingetorix = 332.276 child-bearing = 331.485 dad's = 331.485

21901 - 22000[தொகு]

rescind = 331.485 sept = 331.485 sheepfold = 331.485 e-text = 330.694 gab = 330.694 helpmeet = 330.694 homogeneity = 330.694 outran = 330.694 raisin = 330.694 sisyphus = 330.694 zaire = 330.694 batsman = 329.903 calliope = 329.903 cantankerous = 329.903 crumple = 329.903 database = 329.903 deficits = 329.903 dialectics = 329.903 gumption = 329.903 insultingly = 329.903 jugular = 329.903 marah = 329.903 options = 329.903 pokes = 329.903 textual = 329.903 vitiate = 329.903 ala = 329.111 alphabets = 329.111 chatelaine = 329.111 choctaw = 329.111 colorful = 329.111 coverage = 329.111 croupier = 329.111 fjord = 329.111 indict = 329.111 inveigle = 329.111 involvement = 329.111 koreish = 329.111 liquidate = 329.111 overslept = 329.111 persiflage = 329.111 perspire = 329.111 scutcheon = 329.111 tina = 329.111 aweary = 328.320 brokerage = 328.320 chyle = 328.320 cornea = 328.320 coupon = 328.320 electrically = 328.320 imperturbability = 328.320 molar = 328.320 mollusk = 328.320 moped = 328.320 nursemaid = 328.320 pharynx = 328.320 presbyter = 328.320 qt = 328.320 snowfall = 328.320 tas = 328.320 tricolour = 328.320 voltage = 328.320 buckshot = 327.529 calculator = 327.529 centipede = 327.529 depopulation = 327.529 kt = 327.529 ogling = 327.529 agitates = 326.738 arboreal = 326.738 bathos = 326.738 cyberspace = 326.738 darkey = 326.738 doughnut = 326.738 gawky = 326.738 gummy = 326.738 imperium = 326.738 incandescence = 326.738 jarl = 326.738 morpheus = 326.738 nazi = 326.738 paralyse = 326.738 sardine = 326.738 tubercle = 326.738 cassia = 325.947 inebriated = 325.947 investor = 325.947 mendacious = 325.947 propagandist = 325.947 rodent = 325.947 sacra = 325.947 talmudic = 325.947 turnover = 325.947 whittle = 325.947 whoreson = 325.947 circumscribe = 325.156 native-born = 325.156 roommate = 325.156 sapient = 325.156 seethe = 325.156

22001 - 23000[தொகு]

trireme = 325.156 varmint = 325.156 x-ray = 325.156 bumpkin = 324.365 centripetal = 324.365 cerebellum = 324.365 depresses = 324.365 hp = 324.365 mom = 324.365 poser = 324.365 someday = 324.365 bf = 323.574 caloric = 323.574 cymbal = 323.574 fencer = 323.574 flaky = 323.574 hanger-on = 323.574 landless = 323.574 monogamy = 323.574 navvy = 323.574 someone's = 323.574 vivisection = 323.574 acceptably = 322.782 benzene = 322.782 evangelistic = 322.782 hesitant = 322.782 hira = 322.782 moot = 322.782 rabies = 322.782 timeless = 322.782 unsettling = 322.782 abstracting = 321.991 beckwith = 321.991 colliery = 321.991 deform = 321.991 egged = 321.991 herm = 321.991 martinmas = 321.991 orientation = 321.991 parse = 321.991 whitsunday = 321.991 wto = 321.991 belize = 321.200 compensates = 321.200 congeries = 321.200 conor = 321.200 doggie = 321.200 gauche = 321.200 luminosity = 321.200 noodle = 321.200 palestinian = 321.200 peek = 321.200 prise = 321.200 quotient = 321.200 rep = 321.200 trespasser = 321.200 alexa = 320.409 awn = 320.409 breads = 320.409 challenger = 320.409 conventicle = 320.409 develope = 320.409 meteorology = 320.409 tactile = 320.409 tobacconist = 320.409 tope = 320.409 workaday = 320.409 calabrian = 319.618 cranial = 319.618 drs = 319.618 limelight = 319.618 militate = 319.618 packer = 319.618 rubric = 319.618 schleswig-holstein = 319.618 sinus = 319.618 tittle-tattle = 319.618 top-heavy = 319.618 toque = 319.618 analogue = 318.827 auberge = 318.827 blower = 318.827 diocesan = 318.827 fabricate = 318.827 forebode = 318.827 minnow = 318.827 nary = 318.827 ragusa = 318.827 seaworthy = 318.827 septic = 318.827 symposium = 318.827 taxable = 318.827 thermal = 318.827 abies = 318.036 amalgamate = 318.036 bronco = 318.036 camaraderie = 318.036 gouge = 318.036 inept = 318.036 somatic = 318.036

22101 - 22200[தொகு]

weathering = 318.036 wendy = 318.036 bitches = 317.244 ci = 317.244 cupped = 317.244 dexter = 317.244 ghana = 317.244 kinetic = 317.244 lying-in = 317.244 masculinity = 317.244 snappish = 317.244 sortes = 317.244 stereotype = 317.244 sweeper = 317.244 tester = 317.244 undiluted = 317.244 bell-shaped = 316.453 craftsmanship = 316.453 curule = 316.453 drape = 316.453 excretion = 316.453 girder = 316.453 gristle = 316.453 implant = 316.453 nova = 316.453 pleasingly = 316.453 reeve = 316.453 suchlike = 316.453 sumptuary = 316.453 uncalled-for = 316.453 yah = 316.453 bea = 315.662 carousal = 315.662 cluck = 315.662 disorganised = 315.662 dissociate = 315.662 environmental = 315.662 etymologies = 315.662 fleck = 315.662 instigate = 315.662 legibly = 315.662 melancholia = 315.662 plunger = 315.662 searing = 315.662 unwind = 315.662 auricular = 314.871 beeswax = 314.871 conglomeration = 314.871 plethora = 314.871 remount = 314.871 savoyard = 314.871 sheikh = 314.871 spank = 314.871 suture = 314.871 tech = 314.871 gentile = 314.080 heavy-hearted = 314.080 hod = 314.080 mammalian = 314.080 acrobatic = 313.289 blotter = 313.289 coronal = 313.289 mementoes = 313.289 rifling = 313.289 serous = 313.289 sigma = 313.289 trickster = 313.289 vagary = 313.289 vandalism = 313.289 accurst = 312.498 cotyledon = 312.498 cup-bearer = 312.498 dogcart = 312.498 epsilon = 312.498 fomenting = 312.498 guam = 312.498 mulch = 312.498 residual = 312.498 ugh = 312.498 vet = 312.498 bi- = 311.707 galician = 311.707 heartening = 311.707 inveigh = 311.707 islander = 311.707 jab = 311.707 lorgnette = 311.707 periodicity = 311.707 sternum = 311.707 tadpole = 311.707 villein = 311.707 wrangler = 311.707 bangladesh = 310.915 carabao = 310.915 diapason = 310.915 disjunction = 310.915 eighty-nine = 310.915 farinaceous = 310.915 grapevine = 310.915 lorry = 310.915


22201 - 22300[தொகு]

pear-shaped = 310.915 raider = 310.915 weevil = 310.915 arcana = 310.124 crimp = 310.124 diddle = 310.124 enrol = 310.124 fbi = 310.124 montevideo = 310.124 ornery = 310.124 thriftless = 310.124 agenda = 309.333 duckling = 309.333 foreclose = 309.333 hazing = 309.333 homemade = 309.333 lager = 309.333 made-up = 309.333 mascot = 309.333 sough = 309.333 togo = 309.333 additionally = 308.542 fi = 308.542 filch = 308.542 lucidly = 308.542 plebe = 308.542 saturate = 308.542 scrofula = 308.542 trappist = 308.542 bombshell = 307.751 deflect = 307.751 douceur = 307.751 duplex = 307.751 leamington = 307.751 malachite = 307.751 ninety-one = 307.751 proscenium = 307.751 segregated = 307.751 stadium = 307.751 visa = 307.751 adulterate = 306.960 adulteress = 306.960 cancellation = 306.960 coordination = 306.960 cuddle = 306.960 elongation = 306.960 euphorbia = 306.960 infrastructure = 306.960 lineament = 306.960 monad = 306.960 mooning = 306.960 novara = 306.960 quadroon = 306.960 ratiocination = 306.960 secondhand = 306.960 trashy = 306.960 'tisn't = 306.169 avid = 306.169 cerulean = 306.169 figurehead = 306.169 liturgical = 306.169 lucent = 306.169 manx = 306.169 mira = 306.169 peduncle = 306.169 spinet = 306.169 tanzania = 306.169 bravos = 305.377 cimmerian = 305.377 contemporaneously = 305.377 firefly = 305.377 mindless = 305.377 minn. = 305.377 moult = 305.377 oran = 305.377 poncho = 305.377 quirt = 305.377 spinner = 305.377 verve = 305.377 yond = 305.377 anaemic = 304.586 bacterial = 304.586 detector = 304.586 disavowal = 304.586 freiburg = 304.586 haps = 304.586 hinterland = 304.586 methyl = 304.586 quip = 304.586 tiff = 304.586 columbine = 303.795 conic = 303.795 felonious = 303.795 medulla = 303.795 perquisite = 303.795 rovigo = 303.795 sb = 303.795 viola = 303.795 bookshelf = 303.004 devastate = 303.004

22301 - 22400[தொகு]

hairpin = 303.004 hornblende = 303.004 implementation = 303.004 reg. = 303.004 tactician = 303.004 theodolite = 303.004 adaptive = 302.213 alderney = 302.213 biologist = 302.213 celluloid = 302.213 comity = 302.213 dishearten = 302.213 duress = 302.213 parturition = 302.213 pawnshop = 302.213 rudiment = 302.213 slyness = 302.213 appellant = 301.422 bonded = 301.422 casuist = 301.422 guyana = 301.422 huzza = 301.422 icc = 301.422 nada = 301.422 parabola = 301.422 penthouse = 301.422 pigsty = 301.422 rolling-pin = 301.422 south-south-east = 301.422 stele = 301.422 tinder-box = 301.422 abided = 300.631 apocalyptic = 300.631 attar = 300.631 blanketed = 300.631 dang = 300.631 harpy = 300.631 litigious = 300.631 panoramic = 300.631 peony = 300.631 portmanteaus = 300.631 ramp = 300.631 sexless = 300.631 ural = 300.631 accretion = 299.840 apologue = 299.840 coniferous = 299.840 euphemism = 299.840 kidding = 299.840 mastodon = 299.840 peloponnese = 299.840 scallop = 299.840 simone = 299.840 splice = 299.840 thalia = 299.840 wobbly = 299.840 ablative = 299.048 asseveration = 299.048 cobblers = 299.048 decamp = 299.048 docket = 299.048 fisticuffs = 299.048 gatt = 299.048 lozenge = 299.048 metallurgy = 299.048 transfusion = 299.048 wether = 299.048 babbler = 298.257 culvert = 298.257 doctrinaire = 298.257 dolly = 298.257 embosomed = 298.257 gilgamesh = 298.257 gourmand = 298.257 ibis = 298.257 laminated = 298.257 parlous = 298.257 rendition = 298.257 saddler = 298.257 self-help = 298.257 sidereal = 298.257 unconvincing = 298.257 viaduct = 298.257 appraisal = 297.466 busybody = 297.466 colombian = 297.466 dementia = 297.466 ethic = 297.466 meticulous = 297.466 misanthropic = 297.466 tentacle = 297.466 vociferation = 297.466 eyeless = 296.675 furore = 296.675 glycerin = 296.675 hashish = 296.675 hawker = 296.675 humourous = 296.675 interface = 296.675 litmus = 296.675

22401 - 22500[தொகு]

nostalgia = 296.675 savvy = 296.675 theocratic = 296.675 turmeric = 296.675 anatolia = 295.884 bromine = 295.884 communists = 295.884 half-inch = 295.884 irrelevance = 295.884 lukewarmness = 295.884 palladium = 295.884 virgo = 295.884 wes = 295.884 bassoon = 295.093 bb = 295.093 catlike = 295.093 coexist = 295.093 li'l = 295.093 mallow = 295.093 reggio = 295.093 singles = 295.093 skittles = 295.093 thoracic = 295.093 verbose = 295.093 clips = 294.302 djibouti = 294.302 halibut = 294.302 popularized = 294.302 prognostics = 294.302 shrive = 294.302 silicon = 294.302 tog = 294.302 1980s = 293.510 ard = 293.510 calends = 293.510 ember = 293.510 encyclopaedia = 293.510 fritter = 293.510 indent = 293.510 jut = 293.510 pituitary = 293.510 seychelles = 293.510 tenures = 293.510 ticino = 293.510 adverbial = 292.719 boll = 292.719 browbeat = 292.719 crescent-shaped = 292.719 for- = 292.719 hindi = 292.719 idealization = 292.719 islamism = 292.719 omnipresence = 292.719 seignior = 292.719 slovakia = 292.719 tabor = 292.719 tamarind = 292.719 ultramarine = 292.719 absent-mindedness = 291.928 convulse = 291.928 flavouring = 291.928 goldfinch = 291.928 indices = 291.928 nationally = 291.928 plexus = 291.928 ragamuffin = 291.928 subcutaneous = 291.928 turnout = 291.928 volt = 291.928 aggravates = 291.137 appendicitis = 291.137 atavism = 291.137 braggadocio = 291.137 cleaved = 291.137 coffle = 291.137 downe = 291.137 ejaculate = 291.137 haint = 291.137 kiev = 291.137 patna = 291.137 quietus = 291.137 sempre = 291.137 simony = 291.137 truckle = 291.137 twixt = 291.137 uae = 291.137 aha = 290.346 civet = 290.346 cosmetic = 290.346 decorator = 290.346 femur = 290.346 garth = 290.346 slated = 290.346 steamy = 290.346 velocities = 290.346 accusingly = 289.555 appall = 289.555 clio = 289.555 doge = 289.555 grooming = 289.555

22501 - 22600[தொகு]

hiccup = 289.555 landslide = 289.555 leavening = 289.555 marionette = 289.555 ovate = 289.555 penultimate = 289.555 petrel = 289.555 popinjay = 289.555 proclivity = 289.555 stat = 289.555 technologies = 289.555 viterbo = 289.555 bali = 288.764 breve = 288.764 citrus = 288.764 episcopacy = 288.764 goldenrod = 288.764 hernia = 288.764 idealised = 288.764 memorize = 288.764 palliative = 288.764 refill = 288.764 u-boat = 288.764 unwisdom = 288.764 -um = 287.972 bicameral = 287.972 bogota = 287.972 dissenter = 287.972 effluence = 287.972 fasces = 287.972 knout = 287.972 lapidary = 287.972 lege = 287.972 obverse = 287.972 owt = 287.972 ponders = 287.972 quirk = 287.972 robustness = 287.972 toper = 287.972 waterfowl = 287.972 anchovy = 287.181 ange = 287.181 bey = 287.181 bra = 287.181 consultant = 287.181 corroborates = 287.181 foreshadow = 287.181 gelderland = 287.181 hispanic = 287.181 inure = 287.181 ivied = 287.181 kg = 287.181 one-armed = 287.181 pivotal = 287.181 sandalwood = 287.181 speller = 287.181 teachable = 287.181 throe = 287.181 underling = 287.181 aether = 286.390 ara = 286.390 caoutchouc = 286.390 cheddar = 286.390 cloy = 286.390 dolor = 286.390 fiesta = 286.390 pastel = 286.390 pernambuco = 286.390 regatta = 286.390 telecommunications = 286.390 themis = 286.390 bd = 285.599 forget-me-not = 285.599 hr = 285.599 meander = 285.599 mervyn = 285.599 patronymic = 285.599 quarterdeck = 285.599 recrudescence = 285.599 sassy = 285.599 scalpel = 285.599 therapeutic = 285.599 conjunctive = 284.808 diagnostic = 284.808 heft = 284.808 off. = 284.808 opener = 284.808 porringer = 284.808 racecourse = 284.808 rose-garden = 284.808 unjustified = 284.808 albumin = 284.017 barbecue = 284.017 chowder = 284.017 diatribe = 284.017 hoy = 284.017 lady-in-waiting = 284.017 middleman = 284.017 procurement = 284.017 stockholder = 284.017

22601 - 22700[தொகு]

wagonette = 284.017 circumnavigation = 283.226 coastline = 283.226 curia = 283.226 disintegrate = 283.226 farrago = 283.226 mussel = 283.226 ogress = 283.226 psaltery = 283.226 quoits = 283.226 ren = 283.226 spec = 283.226 swath = 283.226 swaziland = 283.226 abates = 282.435 adoptive = 282.435 berks = 282.435 co. = 282.435 half-yearly = 282.435 lumbago = 282.435 somalia = 282.435 transcontinental = 282.435 yucca = 282.435 broiler = 281.643 by-product = 281.643 chaw = 281.643 hangar = 281.643 hone = 281.643 lavishness = 281.643 manikin = 281.643 orphanage = 281.643 pesky = 281.643 popcorn = 281.643 prioress = 281.643 smelly = 281.643 well-read = 281.643 camouflage = 280.852 coaster = 280.852 equilateral = 280.852 expiry = 280.852 gf = 280.852 globule = 280.852 sinhalese = 280.852 soma = 280.852 stigmatize = 280.852 zoo = 280.852 accustoming = 280.061 bicarbonate = 280.061 brassy = 280.061 dispiriting = 280.061 manioc = 280.061 phenol = 280.061 prong = 280.061 quicklime = 280.061 caul = 279.270 cavils = 279.270 champ = 279.270 clinic = 279.270 cowman = 279.270 cul-de-sac = 279.270 hydrous = 279.270 immolate = 279.270 neurasthenia = 279.270 snooze = 279.270 taille = 279.270 bantam = 278.479 homologous = 278.479 kitty = 278.479 libellous = 278.479 maltreat = 278.479 peri = 278.479 polarization = 278.479 quick-tempered = 278.479 spheroid = 278.479 surinam = 278.479 tatting = 278.479 umbra = 278.479 vignette = 278.479 wineglass = 278.479 zambia = 278.479 absenting = 277.688 comitia = 277.688 corduroys = 277.688 croon = 277.688 decapitation = 277.688 hoed = 277.688 honorarium = 277.688 hypochondria = 277.688 micrometer = 277.688 plutocracy = 277.688 swathe = 277.688 archiepiscopal = 276.897 bareback = 276.897 certification = 276.897 cheeky = 276.897 euphony = 276.897 gemini = 276.897 shipshape = 276.897 silkworm = 276.897 teheran = 276.897

22701 - 22800[தொகு]

thai = 276.897 urethra = 276.897 amateurish = 276.105 bantu = 276.105 bondsman = 276.105 euphonious = 276.105 raffle = 276.105 scholasticism = 276.105 starveling = 276.105 trundle = 276.105 wonderland = 276.105 aar = 275.314 abstractly = 275.314 aggregates = 275.314 bari = 275.314 businessman = 275.314 entomology = 275.314 graphite = 275.314 jackdaw = 275.314 messy = 275.314 on-line = 275.314 stutter = 275.314 torrential = 275.314 typography = 275.314 waddle = 275.314 workmanlike = 275.314 airless = 274.523 connotation = 274.523 dacia = 274.523 goatee = 274.523 kb = 274.523 mag = 274.523 phthisis = 274.523 practicality = 274.523 wah = 274.523 auricle = 273.732 bogart = 273.732 contritely = 273.732 falsification = 273.732 freethinker = 273.732 homecoming = 273.732 kurd = 273.732 ph = 273.732 spook = 273.732 stilton = 273.732 testes = 273.732 transcriber = 273.732 upkeep = 273.732 alumni = 272.941 artichoke = 272.941 awash = 272.941 blackthorn = 272.941 bow-legged = 272.941 caveat = 272.941 dor = 272.941 gabon = 272.941 horseradish = 272.941 lesbian = 272.941 llama = 272.941 lumen = 272.941 porthole = 272.941 remuda = 272.941 douche = 272.150 gesticulate = 272.150 mapping = 272.150 naps = 272.150 pilfer = 272.150 priapus = 272.150 pugilistic = 272.150 punchinello = 272.150 ringer = 272.150 scrawny = 272.150 sea-gull = 272.150 seoul = 272.150 suffusion = 272.150 wale = 272.150 aboon = 271.359 adze = 271.359 bookworm = 271.359 collocation = 271.359 dramatization = 271.359 forcefully = 271.359 hearings = 271.359 objectivity = 271.359 overly = 271.359 unevenness = 271.359 wastefulness = 271.359 corrosion = 270.568 dissembler = 270.568 hardworking = 270.568 holton = 270.568 malodorous = 270.568 pigtails = 270.568 rationale = 270.568 syllabus = 270.568 thunderclap = 270.568 ticker = 270.568 tidiness = 270.568 venue = 270.568 wallop = 270.568

22801 - 22900[தொகு]

wiggle = 270.568 bm = 269.776 circumspectly = 269.776 emery = 269.776 equalization = 269.776 gree = 269.776 haberdasher = 269.776 harbingers = 269.776 junto = 269.776 starfish = 269.776 tautology = 269.776 tipple = 269.776 apo = 268.985 caaba = 268.985 chiaroscuro = 268.985 creel = 268.985 eroded = 268.985 juts = 268.985 moroccan = 268.985 neurosis = 268.985 reanimate = 268.985 reliquary = 268.985 roebuck = 268.985 rog = 268.985 supplicant = 268.985 understudy = 268.985 unsure = 268.985 abstains = 268.194 brindisi = 268.194 cached = 268.194 crazily = 268.194 dismember = 268.194 eet = 268.194 intermingle = 268.194 mauser = 268.194 mithras = 268.194 plasticity = 268.194 quitter = 268.194 tierce = 268.194 urinary = 268.194 cervical = 267.403 conduction = 267.403 cricketer = 267.403 curmudgeon = 267.403 despondingly = 267.403 effortless = 267.403 ides = 267.403 immolation = 267.403 midge = 267.403 millionth = 267.403 mulled = 267.403 novo = 267.403 self-sustaining = 267.403 trefoil = 267.403 westernmost = 267.403 abnormality = 266.612 browning = 266.612 centenary = 266.612 cg = 266.612 exigent = 266.612 fester = 266.612 floss = 266.612 husking = 266.612 lechery = 266.612 madrigal = 266.612 misstep = 266.612 paynim = 266.612 therapeutics = 266.612 tornadoes = 266.612 yoga = 266.612 courtliness = 265.821 dulce = 265.821 garniture = 265.821 harum-scarum = 265.821 hephaestus = 265.821 secretes = 265.821 vintner = 265.821 waster = 265.821 az = 265.030 ethyl = 265.030 faq = 265.030 grandam = 265.030 hirsute = 265.030 lieutenancy = 265.030 monotheistic = 265.030 oscillate = 265.030 prognostic = 265.030 retriever = 265.030 sirocco = 265.030 wholeness = 265.030 accompt = 264.238 amigo = 264.238 basso = 264.238 bucharest = 264.238 calash = 264.238 convolution = 264.238 croft = 264.238 disgorged = 264.238 electromotive = 264.238 feral = 264.238


22901 - 23000[தொகு]

impairment = 264.238 narcissistic = 264.238 pinnate = 264.238 pondicherry = 264.238 rimes = 264.238 sleeveless = 264.238 soubrette = 264.238 valais = 264.238 abridging = 263.447 cher = 263.447 coastguard = 263.447 colloquially = 263.447 entrench = 263.447 faux = 263.447 flatboat = 263.447 mos = 263.447 mutineer = 263.447 namibia = 263.447 pulitzer = 263.447 sylph = 263.447 symptomatic = 263.447 unfurl = 263.447 arborescent = 262.656 bookstore = 262.656 bwana = 262.656 disburse = 262.656 epithelium = 262.656 flexor = 262.656 magneto = 262.656 roxy = 262.656 therapy = 262.656 vicariously = 262.656 -graphy = 261.865 anarchic = 261.865 easternmost = 261.865 eugenics = 261.865 godchild = 261.865 hassock = 261.865 inadvisable = 261.865 mb = 261.865 pygmy = 261.865 spume = 261.865 squib = 261.865 anal = 261.074 cornerstone = 261.074 disagrees = 261.074 inappreciable = 261.074 loci = 261.074 stand-up = 261.074 wenlock = 261.074 aesthetically = 260.283 cacti = 260.283 eurasian = 260.283 genders = 260.283 ghee = 260.283 hydroxide = 260.283 jigger = 260.283 lachrymose = 260.283 anabaptist = 259.492 annalist = 259.492 botswana = 259.492 cesspool = 259.492 charade = 259.492 opinionated = 259.492 pep = 259.492 pigskin = 259.492 prussic = 259.492 retailer = 259.492 trachea = 259.492 commiserate = 258.701 draco = 258.701 haggai = 258.701 imbroglio = 258.701 laxative = 258.701 neb. = 258.701 pentagon = 258.701 sass = 258.701 semaphore = 258.701 sf = 258.701 stethoscope = 258.701 sumac = 258.701 tarantula = 258.701 unclothed = 258.701 vermicelli = 258.701 wizardry = 258.701 aggrandize = 257.909 aldgate = 257.909 aragonese = 257.909 azerbaijan = 257.909 camomile = 257.909 dong = 257.909 dullard = 257.909 fandango = 257.909 honorific = 257.909 ketchup = 257.909 liechtenstein = 257.909 lignite = 257.909 nationalist = 257.909 overdose = 257.909 pratt = 257.909


23001 - 24000[தொகு]

premiere = 257.909 roach = 257.909 sapiens = 257.909 tailor-made = 257.909 touchdown = 257.909 urea = 257.909 abrasion = 257.118 barium = 257.118 behead = 257.118 dah = 257.118 haitian = 257.118 hectoring = 257.118 interchangeably = 257.118 pseudo = 257.118 refreshingly = 257.118 tussock = 257.118 valence = 257.118 yeah = 257.118 yugoslav = 257.118 insouciance = 256.327 irises = 256.327 jovian = 256.327 lattice-work = 256.327 mainstream = 256.327 temp = 256.327 antithetical = 255.536 belch = 255.536 caraway = 255.536 chanter = 255.536 chloral = 255.536 constricted = 255.536 cornmeal = 255.536 curio = 255.536 extrication = 255.536 hiccough = 255.536 hoosier = 255.536 humerus = 255.536 overladen = 255.536 quercus = 255.536 reddest = 255.536 septum = 255.536 shag = 255.536 swansea = 255.536 tapis = 255.536 trotter = 255.536 turkey-cock = 255.536 unguent = 255.536 unrepentant = 255.536 clutter = 254.745 exculpation = 254.745 fijian = 254.745 foci = 254.745 formaldehyde = 254.745 meaningful = 254.745 muscat = 254.745 necropolis = 254.745 personable = 254.745 petrifaction = 254.745 prurient = 254.745 saturnian = 254.745 scrotum = 254.745 specs = 254.745 unidentified = 254.745 vinous = 254.745 aconite = 253.954 cyclist = 253.954 excretory = 253.954 favouritism = 253.954 fetlock = 253.954 finical = 253.954 junta = 253.954 kerb = 253.954 kevin = 253.954 malawi = 253.954 pacifist = 253.954 prichard = 253.954 problematic = 253.954 ulceration = 253.954 unicellular = 253.954 agglomeration = 253.163 alloyed = 253.163 bbs = 253.163 carbohydrates = 253.163 conversationalist = 253.163 firework = 253.163 footwear = 253.163 gutta-percha = 253.163 jazz = 253.163 measly = 253.163 peruke = 253.163 pongo = 253.163 spanker = 253.163 twit = 253.163 zoologist = 253.163 abeam = 252.371 acetone = 252.371 acoustic = 252.371 antipathetic = 252.371 gatherer = 252.371 hieroglyph = 252.371

23101 - 23200[தொகு]

im = 252.371 insensitive = 252.371 kedge = 252.371 luff = 252.371 plinth = 252.371 sos = 252.371 audio = 251.580 backer = 251.580 capella = 251.580 clots = 251.580 confetti = 251.580 enshrine = 251.580 fratricide = 251.580 malignancy = 251.580 pl = 251.580 salvi = 251.580 sludge = 251.580 targe = 251.580 tm = 251.580 tractor = 251.580 tungsten = 251.580 choppy = 250.789 corking = 250.789 derivable = 250.789 digitalis = 250.789 effervescent = 250.789 endive = 250.789 fiver = 250.789 grapefruit = 250.789 irreparably = 250.789 mongoose = 250.789 mull = 250.789 pabulum = 250.789 pedagogic = 250.789 pelvic = 250.789 poindexter = 250.789 prebendary = 250.789 proscribe = 250.789 quern = 250.789 watchdog = 250.789 anagram = 249.998 carbohydrate = 249.998 castration = 249.998 catafalque = 249.998 collide = 249.998 gs = 249.998 happed = 249.998 hollyhock = 249.998 ide = 249.998 loamy = 249.998 looker = 249.998 mandible = 249.998 pone = 249.998 rebate = 249.998 rhino = 249.998 sailboat = 249.998 sizing = 249.998 swale = 249.998 triennial = 249.998 unconformity = 249.998 wharfs = 249.998 whippoorwill = 249.998 antler = 249.207 aperient = 249.207 avoidable = 249.207 benison = 249.207 calumet = 249.207 candlemas = 249.207 congeal = 249.207 fanfare = 249.207 flagellation = 249.207 invertebrate = 249.207 israeli = 249.207 mazurka = 249.207 misha = 249.207 ravana = 249.207 roc = 249.207 ruminant = 249.207 telephony = 249.207 terrorist = 249.207 transpose = 249.207 vend = 249.207 wallpaper = 249.207 afflatus = 248.416 antichrist = 248.416 arquebus = 248.416 avatar = 248.416 caramel = 248.416 catastrophic = 248.416 cleaver = 248.416 cli = 248.416 conceptual = 248.416 expunge = 248.416 fortnightly = 248.416 langer = 248.416 moa = 248.416 nasa = 248.416 operetta = 248.416 pedagogy = 248.416 precipitously = 248.416

23201 - 23300[தொகு]

rink = 248.416 rwanda = 248.416 slacker = 248.416 traduce = 248.416 avocat = 247.625 debutante = 247.625 enervate = 247.625 entomologist = 247.625 fizz = 247.625 greengrocer = 247.625 gym = 247.625 jibe = 247.625 mired = 247.625 pam = 247.625 stiver = 247.625 syncope = 247.625 theretofore = 247.625 venomously = 247.625 algae = 246.833 canopus = 246.833 cartesian = 246.833 cowled = 246.833 daman = 246.833 defalcation = 246.833 dribble = 246.833 ganglion = 246.833 gauger = 246.833 kata = 246.833 manicure = 246.833 open-minded = 246.833 thwack = 246.833 umbilical = 246.833 vaud = 246.833 avaunt = 246.042 brochure = 246.042 chipmunk = 246.042 cornucopia = 246.042 cv = 246.042 foss = 246.042 generically = 246.042 herbivorous = 246.042 kana = 246.042 lackadaisical = 246.042 margarine = 246.042 metabolism = 246.042 prerequisite = 246.042 racquet = 246.042 scrofulous = 246.042 skater = 246.042 sunni = 246.042 tyr = 246.042 umber = 246.042 abhorring = 245.251 aspirate = 245.251 beetroot = 245.251 contumelious = 245.251 cristobal = 245.251 dado = 245.251 dormouse = 245.251 drugget = 245.251 eradication = 245.251 fleur-de-lis = 245.251 grid = 245.251 implemented = 245.251 pol = 245.251 polecat = 245.251 quaternary = 245.251 sagebrush = 245.251 shibboleth = 245.251 sub-lieutenant = 245.251 succoth = 245.251 taffy = 245.251 transshipment = 245.251 warm-blooded = 245.251 ach = 244.460 alimony = 244.460 armageddon = 244.460 bannock = 244.460 bipartisan = 244.460 borer = 244.460 dol = 244.460 duchesne = 244.460 hutch = 244.460 large-scale = 244.460 lexicographer = 244.460 madwoman = 244.460 negligee = 244.460 shaver = 244.460 sumach = 244.460 taker = 244.460 aliquot = 243.669 baldly = 243.669 bawdy = 243.669 carib = 243.669 decima = 243.669 eche = 243.669 ghetto = 243.669 gratulation = 243.669 heartbreak = 243.669 hymnal = 243.669

23301 - 23400[தொகு]

marsupial = 243.669 nebular = 243.669 pomade = 243.669 teat = 243.669 thin-skinned = 243.669 tuneless = 243.669 tweak = 243.669 absconding = 242.878 armadillo = 242.878 bhutan = 242.878 ct = 242.878 disinfectant = 242.878 dissociation = 242.878 fluster = 242.878 ganglia = 242.878 hebraic = 242.878 lepidoptera = 242.878 ogle = 242.878 oxalic = 242.878 pistoia = 242.878 profaning = 242.878 quean = 242.878 scandalize = 242.878 underdone = 242.878 waterspout = 242.878 bowline = 242.087 bp = 242.087 earring = 242.087 empiric = 242.087 mastic = 242.087 pend = 242.087 quenchless = 242.087 radioactive = 242.087 tarsus = 242.087 torturer = 242.087 yi = 242.087 albino = 241.296 alessandria = 241.296 arf = 241.296 asl = 241.296 azimuth = 241.296 babylonish = 241.296 changeableness = 241.296 dishabille = 241.296 fabulously = 241.296 grenade = 241.296 iconoclast = 241.296 jetsam = 241.296 kyle = 241.296 laudation = 241.296 limned = 241.296 machiavellian = 241.296 negus = 241.296 plurals = 241.296 polygonal = 241.296 ramadan = 241.296 sayyid = 241.296 self-important = 241.296 someway = 241.296 spatial = 241.296 supererogation = 241.296 temporized = 241.296 toneless = 241.296 transliterated = 241.296 tuber = 241.296 betted = 240.504 excision = 240.504 forfend = 240.504 oaf = 240.504 oceania = 240.504 programmer = 240.504 specialize = 240.504 bauxite = 239.713 bream = 239.713 canonization = 239.713 input = 239.713 loveable = 239.713 nona = 239.713 solidify = 239.713 venezuelan = 239.713 ventilate = 239.713 bast = 238.922 belligerency = 238.922 cep = 238.922 chilean = 238.922 cohesive = 238.922 culpability = 238.922 derogate = 238.922 eleemosynary = 238.922 habakkuk = 238.922 half-mast = 238.922 imago = 238.922 infertile = 238.922 lacy = 238.922 lagos = 238.922 magi = 238.922 phrenology = 238.922 prognosticate = 238.922 riata = 238.922 selfless = 238.922

23401 - 23500[தொகு]

suriname = 238.922 trainers = 238.922 tsetse = 238.922 yeovil = 238.922 alcoholism = 238.131 anise = 238.131 arthritis = 238.131 bogey = 238.131 condor = 238.131 deafen = 238.131 honk = 238.131 isomeric = 238.131 ladies-in-waiting = 238.131 mor = 238.131 prelacy = 238.131 snowflake = 238.131 undeterred = 238.131 wareham = 238.131 waterworks = 238.131 wheatley = 238.131 flavours = 237.340 hierarchical = 237.340 overpaid = 237.340 sessile = 237.340 torsion = 237.340 varna = 237.340 verdigris = 237.340 bacchanalian = 236.549 bandana = 236.549 can'st = 236.549 chock = 236.549 hasp = 236.549 latvia = 236.549 managerial = 236.549 oboe = 236.549 reflexive = 236.549 underpaid = 236.549 antes = 235.758 byway = 235.758 clicks = 235.758 coops = 235.758 extortioner = 235.758 fulminate = 235.758 leeway = 235.758 meagreness = 235.758 oesophagus = 235.758 pled = 235.758 postcards = 235.758 shit = 235.758 such-and-such = 235.758 toady = 235.758 unbreakable = 235.758 vetch = 235.758 weekend = 235.758 winnow = 235.758 acclimated = 234.966 alembic = 234.966 bahrain = 234.966 bookmaker = 234.966 cobs = 234.966 contravene = 234.966 enfeeble = 234.966 exam = 234.966 grot = 234.966 handbill = 234.966 pimple = 234.966 recanted = 234.966 slovenia = 234.966 tills = 234.966 catfish = 234.175 dill = 234.175 dulcimer = 234.175 mid- = 234.175 opec = 234.175 squid = 234.175 stanchion = 234.175 trawl = 234.175 belvoir = 233.384 calloused = 233.384 centigrade = 233.384 cilician = 233.384 germane = 233.384 heh = 233.384 lune = 233.384 pronto = 233.384 rattler = 233.384 rennet = 233.384 rv = 233.384 solubility = 233.384 temporalities = 233.384 vt. = 233.384 chrysanthemum = 232.593 cloying = 232.593 costa = 232.593 croatian = 232.593 desiccated = 232.593 fash = 232.593 legless = 232.593 plebiscite = 232.593 roes = 232.593

23501 - 23600[தொகு]

shay = 232.593 spaghetti = 232.593 spigot = 232.593 welt = 232.593 an- = 231.802 bac = 231.802 bloc = 231.802 boden = 231.802 clientele = 231.802 congressman = 231.802 deleted = 231.802 dribbling = 231.802 inscribing = 231.802 inundate = 231.802 ip = 231.802 jawbone = 231.802 kaiser = 231.802 notts = 231.802 phallic = 231.802 privet = 231.802 ubiquity = 231.802 undershirt = 231.802 uric = 231.802 wetness = 231.802 abridgement = 231.011 barbie = 231.011 blarney = 231.011 decennial = 231.011 gobbler = 231.011 howdah = 231.011 lastingly = 231.011 makeup = 231.011 mucker = 231.011 mulct = 231.011 nutty = 231.011 orchestration = 231.011 overdid = 231.011 scat = 231.011 technicality = 231.011 tigerish = 231.011 annotation = 230.220 assonance = 230.220 catsup = 230.220 clef = 230.220 desolately = 230.220 discrete = 230.220 distill = 230.220 espousal = 230.220 expedited = 230.220 ferric = 230.220 headlight = 230.220 inhibit = 230.220 midriff = 230.220 neh. = 230.220 sampling = 230.220 sequitur = 230.220 tight-rope = 230.220 tripartite = 230.220 ventilators = 230.220 whacked = 230.220 actuating = 229.429 asinine = 229.429 backbiting = 229.429 buss = 229.429 capitalization = 229.429 cautery = 229.429 clerestory = 229.429 comatose = 229.429 desertification = 229.429 diabetes = 229.429 documentation = 229.429 dolour = 229.429 lumbar = 229.429 nix = 229.429 pedagogical = 229.429 rickets = 229.429 tammy = 229.429 unbleached = 229.429 botch = 228.637 enunciate = 228.637 fire-eater = 228.637 grisons = 228.637 inoculate = 228.637 jamming = 228.637 lapwing = 228.637 lasciviousness = 228.637 likable = 228.637 ml = 228.637 peltry = 228.637 polis = 228.637 qatar = 228.637 tetanus = 228.637 booking = 227.846 cenotaph = 227.846 cilia = 227.846 croat = 227.846 discontinuous = 227.846 embolden = 227.846 euchre = 227.846 foo = 227.846


23601 - 23700[தொகு]

hare-brained = 227.846 insectivorous = 227.846 involution = 227.846 lam = 227.846 saleswoman = 227.846 tatar = 227.846 tithing = 227.846 triplet = 227.846 abra = 227.055 actuates = 227.055 antagonize = 227.055 claymore = 227.055 crap = 227.055 cyclades = 227.055 demijohn = 227.055 dismantle = 227.055 emir = 227.055 gnostic = 227.055 hake = 227.055 hilo = 227.055 imperialist = 227.055 jon. = 227.055 lei = 227.055 maldives = 227.055 matchlock = 227.055 nocturne = 227.055 nog = 227.055 outbid = 227.055 purview = 227.055 savona = 227.055 sciatica = 227.055 tapir = 227.055 uncontested = 227.055 vaccine = 227.055 viaticum = 227.055 vulgarism = 227.055 wastage = 227.055 advertises = 226.264 baroque = 226.264 coagulation = 226.264 cohabitation = 226.264 colophon = 226.264 cuttlefish = 226.264 cypriot = 226.264 etymologically = 226.264 eucharist = 226.264 farina = 226.264 impasse = 226.264 kazakhstan = 226.264 lacerate = 226.264 pappy = 226.264 tom-tom = 226.264 tuff = 226.264 tush = 226.264 zodiacal = 226.264 astrakhan = 225.473 bravura = 225.473 brunei = 225.473 chicane = 225.473 esculent = 225.473 fledgling = 225.473 inkhorn = 225.473 jeffersonian = 225.473 lingerie = 225.473 motorcycle = 225.473 oxalate = 225.473 rummy = 225.473 sprint = 225.473 transformer = 225.473 busybodies = 224.682 cathy = 224.682 contusion = 224.682 eggshell = 224.682 glumly = 224.682 guinea-bissau = 224.682 hypertrophy = 224.682 irak = 224.682 locale = 224.682 mantra = 224.682 matutinal = 224.682 overseeing = 224.682 pleistocene = 224.682 rasher = 224.682 rios = 224.682 short-cut = 224.682 signatory = 224.682 sleuth = 224.682 speculum = 224.682 talismanic = 224.682 talus = 224.682 alphabetically = 223.891 betroth = 223.891 concordance = 223.891 filibuster = 223.891 irreversible = 223.891 kale = 223.891 kl = 223.891 knobby = 223.891 lesotho = 223.891 loiterer = 223.891

23701 - 23800[தொகு]

macaw = 223.891 nightshirt = 223.891 nines = 223.891 noman = 223.891 omega = 223.891 one-legged = 223.891 typist = 223.891 antichristian = 223.099 arrack = 223.099 axiomatic = 223.099 birdie = 223.099 box-office = 223.099 cockerel = 223.099 comitatus = 223.099 doggedness = 223.099 dryer = 223.099 interweave = 223.099 latency = 223.099 mufti = 223.099 multi = 223.099 odorless = 223.099 phocis = 223.099 ragtime = 223.099 rp = 223.099 salable = 223.099 semester = 223.099 sepia = 223.099 stultify = 223.099 verso = 223.099 yin = 223.099 zuni = 223.099 agues = 222.308 burundi = 222.308 chit-chat = 222.308 chiton = 222.308 crotchety = 222.308 easement = 222.308 half-and-half = 222.308 hanuman = 222.308 nepalese = 222.308 payer = 222.308 purloin = 222.308 recoup = 222.308 reprehend = 222.308 saleable = 222.308 tortoiseshell = 222.308 vituperative = 222.308 -en = 221.517 benevento = 221.517 coercing = 221.517 edh = 221.517 hegelian = 221.517 hippodrome = 221.517 isbn = 221.517 lux = 221.517 medial = 221.517 muggy = 221.517 nepotism = 221.517 solvency = 221.517 valetudinarian = 221.517 yokel = 221.517 zoroastrian = 221.517 -scope = 220.726 asteroids = 220.726 casein = 220.726 cruciform = 220.726 deify = 220.726 determinism = 220.726 embonpoint = 220.726 heroin = 220.726 horsepower = 220.726 hyaena = 220.726 inadvertent = 220.726 leach = 220.726 malthusian = 220.726 outre = 220.726 penetrable = 220.726 premiership = 220.726 rosicrucian = 220.726 rt = 220.726 abominated = 219.935 apogee = 219.935 axial = 219.935 ayein = 219.935 backside = 219.935 bibulous = 219.935 catgut = 219.935 chrome = 219.935 chub = 219.935 dux = 219.935 impale = 219.935 junket = 219.935 lamia = 219.935 linoleum = 219.935 morphology = 219.935 peritoneum = 219.935 tuner = 219.935 umbelliferous = 219.935 anti-aircraft = 219.144 babu = 219.144

23801 - 23900[தொகு]

bating = 219.144 bedight = 219.144 clubbing = 219.144 disconnect = 219.144 ecarte = 219.144 floppy = 219.144 forli = 219.144 glider = 219.144 meddles = 219.144 mod = 219.144 officialdom = 219.144 palpitate = 219.144 poach = 219.144 trochaic = 219.144 womanlike = 219.144 candelabrum = 218.353 chaffer = 218.353 diagnose = 218.353 fibula = 218.353 folder = 218.353 julep = 218.353 lighthearted = 218.353 malevolently = 218.353 misconstrue = 218.353 rhineland = 218.353 salina = 218.353 sinecures = 218.353 slue = 218.353 striated = 218.353 suffragist = 218.353 telepathic = 218.353 toke = 218.353 zen = 218.353 achan = 217.562 aeronautics = 217.562 cathode = 217.562 disjunctive = 217.562 fess = 217.562 flu = 217.562 glassware = 217.562 hullabaloo = 217.562 inflow = 217.562 jumpy = 217.562 lira = 217.562 novella = 217.562 pannier = 217.562 prevaricate = 217.562 self-assertive = 217.562 swahili = 217.562 adar = 216.770 evocation = 216.770 feeler = 216.770 motherland = 216.770 paschal = 216.770 permanganate = 216.770 pleiad = 216.770 precession = 216.770 pustule = 216.770 quetzalcoatl = 216.770 scanner = 216.770 teleological = 216.770 vocalist = 216.770 vulva = 216.770 -graph = 215.979 alphabetic = 215.979 brainy = 215.979 broadcasting = 215.979 carronade = 215.979 chicory = 215.979 corrode = 215.979 dasher = 215.979 firth = 215.979 homicides = 215.979 iguana = 215.979 nones = 215.979 nuff = 215.979 ordure = 215.979 preordained = 215.979 squab = 215.979 stank = 215.979 terpsichore = 215.979 unsanctified = 215.979 adrenal = 215.188 cannabis = 215.188 catacomb = 215.188 donga = 215.188 filtration = 215.188 fructification = 215.188 ideology = 215.188 ironmonger = 215.188 parking = 215.188 processed = 215.188 regress = 215.188 ukase = 215.188 capitation = 214.397 empirically = 214.397 fishmonger = 214.397 graphics = 214.397 inboard = 214.397 inter- = 214.397

23901 - 24000[தொகு]

kyoto = 214.397 lecherous = 214.397 morbidity = 214.397 outflank = 214.397 papoose = 214.397 pd = 214.397 relight = 214.397 accolade = 213.606 ambo = 213.606 astrolabe = 213.606 caisson = 213.606 coronary = 213.606 fancier = 213.606 glaive = 213.606 grazier = 213.606 minted = 213.606 netherlander = 213.606 ovule = 213.606 puree = 213.606 reptilian = 213.606 shunt = 213.606 vela = 213.606 ventriloquist = 213.606 weirdness = 213.606 abettor = 212.815 bumptious = 212.815 dampen = 212.815 dilation = 212.815 evensong = 212.815 ferdiad = 212.815 ferule = 212.815 hooker = 212.815 instrumentation = 212.815 insubstantial = 212.815 ixion = 212.815 petard = 212.815 positivism = 212.815 relegate = 212.815 snapshot = 212.815 snuffle = 212.815 tache = 212.815 untruthfulness = 212.815 wolverine = 212.815 xmas = 212.815 anglo- = 212.024 buttock = 212.024 fey = 212.024 godspeed = 212.024 handily = 212.024 handspike = 212.024 hoyden = 212.024 hypercritical = 212.024 magnificat = 212.024 newtonian = 212.024 peddle = 212.024 poetaster = 212.024 recusant = 212.024 saltpeter = 212.024 screed = 212.024 tricycle = 212.024 ukulele = 212.024 vext = 212.024 accessibility = 211.232 adagio = 211.232 belarus = 211.232 bullfinch = 211.232 catalepsy = 211.232 conflicted = 211.232 deadens = 211.232 endocrine = 211.232 foramen = 211.232 gullible = 211.232 lol = 211.232 mauretania = 211.232 mime = 211.232 mushy = 211.232 prophylactic = 211.232 purulent = 211.232 quadrilateral = 211.232 reagent = 211.232 separatist = 211.232 subpoena = 211.232 toothbrush = 211.232 transcendentalism = 211.232 unheroic = 211.232 ang = 210.441 archive = 210.441 benzine = 210.441 bestiality = 210.441 chore = 210.441 clitoris = 210.441 eff = 210.441 margrave = 210.441 moony = 210.441 nerve-racking = 210.441 parietal = 210.441 pottle = 210.441 seamless = 210.441 stammerer = 210.441 teetotaller = 210.441

24001 - 25000[தொகு]

theta = 210.441 tourniquet = 210.441 trope = 210.441 barnacle = 209.650 breastbone = 209.650 cinnabar = 209.650 confrontation = 209.650 delicatessen = 209.650 dislocate = 209.650 eland = 209.650 four-legged = 209.650 intaglio = 209.650 kiribati = 209.650 maverick = 209.650 old-timer = 209.650 pliers = 209.650 abduct = 208.859 alchemical = 208.859 anticlimax = 208.859 bonanza = 208.859 buccaneering = 208.859 calaboose = 208.859 coexistence = 208.859 comoros = 208.859 flamingo = 208.859 freighter = 208.859 granulation = 208.859 misbehavior = 208.859 optimum = 208.859 outgrew = 208.859 phlox = 208.859 rutted = 208.859 sauerkraut = 208.859 selenium = 208.859 sinker = 208.859 wash. = 208.859 yangtze = 208.859 abutment = 208.068 bash = 208.068 basically = 208.068 bewilders = 208.068 carapace = 208.068 cycling = 208.068 fc = 208.068 flunkey = 208.068 hah = 208.068 half-pint = 208.068 larkspur = 208.068 motivation = 208.068 olla = 208.068 polytheistic = 208.068 saint-pierre = 208.068 sepoy = 208.068 tinfoil = 208.068 boobies = 207.277 electrify = 207.277 filtrate = 207.277 goggle = 207.277 henna = 207.277 jud. = 207.277 sentencing = 207.277 spermatozoa = 207.277 watercress = 207.277 anthropologist = 206.486 commiserated = 206.486 distal = 206.486 far-flung = 206.486 geisha = 206.486 impinge = 206.486 incertitude = 206.486 inhere = 206.486 low-pitched = 206.486 mephitic = 206.486 newfangled = 206.486 pragmatism = 206.486 puncheon = 206.486 sacrum = 206.486 semicolon = 206.486 swig = 206.486 testicle = 206.486 thresher = 206.486 traumatic = 206.486 undamaged = 206.486 unquestioningly = 206.486 vivify = 206.486 wiz = 206.486 abash = 205.694 bottling = 205.694 brant = 205.694 bushranger = 205.694 doddering = 205.694 estonia = 205.694 melpomene = 205.694 mina = 205.694 notional = 205.694 receivable = 205.694 she-bear = 205.694 sloven = 205.694 thrum = 205.694 abdicating = 204.903


24101 - 24200[தொகு]

above-board = 204.903 balsamic = 204.903 blueberry = 204.903 cortex = 204.903 expurgated = 204.903 festoon = 204.903 incapacitate = 204.903 ivories = 204.903 spyglass = 204.903 squawk = 204.903 sulfur = 204.903 usufruct = 204.903 yap = 204.903 zephaniah = 204.903 blighty = 204.112 cru = 204.112 despondence = 204.112 disparate = 204.112 fricassee = 204.112 headlights = 204.112 kidnapper = 204.112 mullah = 204.112 mustafa = 204.112 operational = 204.112 pylon = 204.112 quotha = 204.112 ramification = 204.112 rile = 204.112 shamrock = 204.112 talc = 204.112 trajectory = 204.112 undifferentiated = 204.112 warlock = 204.112 weak-kneed = 204.112 zither = 204.112 acrostic = 203.321 capsizing = 203.321 catamount = 203.321 chaffinch = 203.321 cherubic = 203.321 close-hauled = 203.321 electrolyte = 203.321 fructify = 203.321 guava = 203.321 man-eater = 203.321 np = 203.321 pirouette = 203.321 scapula = 203.321 tasmanian = 203.321 tergiversation = 203.321 tomboy = 203.321 turnstile = 203.321 unseat = 203.321 varangian = 203.321 vv. = 203.321 wapiti = 203.321 abscond = 202.530 barometric = 202.530 comfy = 202.530 equivalence = 202.530 fumigation = 202.530 legalize = 202.530 narcissism = 202.530 parenthetical = 202.530 parsnip = 202.530 playtime = 202.530 roster = 202.530 simian = 202.530 vertex = 202.530 verulam = 202.530 accommodates = 201.739 accompanist = 201.739 aforethought = 201.739 flagstone = 201.739 gudgeon = 201.739 litigant = 201.739 novelette = 201.739 passel = 201.739 relevance = 201.739 scurf = 201.739 skid = 201.739 trailers = 201.739 viruses = 201.739 abs = 200.948 airport = 200.948 atropos = 200.948 bacteriology = 200.948 beirut = 200.948 bike = 200.948 felis = 200.948 hoardings = 200.948 hosier = 200.948 leet = 200.948 mari = 200.948 marquess = 200.948 microsoft = 200.948 misfit = 200.948 modulate = 200.948 parch = 200.948 so-so = 200.948

24201 - 24300[தொகு]

tantalize = 200.948 theatrically = 200.948 tranquillize = 200.948 vercelli = 200.948 wanna = 200.948 yellow-green = 200.948 benzoin = 200.157 buzzer = 200.157 cap-a-pie = 200.157 chela = 200.157 chlorophyll = 200.157 directive = 200.157 diversification = 200.157 dunnage = 200.157 fibrin = 200.157 fistula = 200.157 fizzle = 200.157 half-baked = 200.157 jellyfish = 200.157 launce = 200.157 micaceous = 200.157 ormolu = 200.157 parenchyma = 200.157 raconteur = 200.157 rah = 200.157 s.a. = 200.157 songstress = 200.157 uzbekistan = 200.157 airline = 199.365 amputate = 199.365 aquarius = 199.365 armlet = 199.365 chatterbox = 199.365 czechoslovakia = 199.365 drachma = 199.365 fusty = 199.365 gramme = 199.365 masticate = 199.365 merger = 199.365 nexus = 199.365 popularize = 199.365 psychiatry = 199.365 rf = 199.365 sampan = 199.365 shako = 199.365 vanuatu = 199.365 yous = 199.365 zoologists = 199.365 accouterments = 198.574 analogues = 198.574 aventure = 198.574 coign = 198.574 connacht = 198.574 earner = 198.574 electromagnet = 198.574 intelligibility = 198.574 lycian = 198.574 nib = 198.574 occidental = 198.574 protoplasmic = 198.574 quavers = 198.574 risible = 198.574 snigger = 198.574 steeplechase = 198.574 abutted = 197.783 accrues = 197.783 ahem = 197.783 antitype = 197.783 ayes = 197.783 balderdash = 197.783 behove = 197.783 casserole = 197.783 cat's-paw = 197.783 dapple = 197.783 deism = 197.783 goddaughter = 197.783 holm = 197.783 liter = 197.783 luxuriate = 197.783 nana = 197.783 noncommittal = 197.783 nt = 197.783 sailorman = 197.783 setback = 197.783 unbutton = 197.783 whelm = 197.783 acanthus = 196.992 aldebaran = 196.992 bicycling = 196.992 denier = 196.992 electrolysis = 196.992 feckless = 196.992 fla. = 196.992 flexion = 196.992 goner = 196.992 handcuff = 196.992 retorting = 196.992 spotty = 196.992 summertime = 196.992 sycophantic = 196.992

24301 - 24400[தொகு]

utf-8 = 196.992 yogi = 196.992 basketball = 196.201 chaser = 196.201 electromagnetic = 196.201 ferrous = 196.201 fielding = 196.201 frigga = 196.201 gadfly = 196.201 iconoclastic = 196.201 imposter = 196.201 jejune = 196.201 liquorice = 196.201 proselytism = 196.201 sean = 196.201 spotting = 196.201 trachyte = 196.201 transfix = 196.201 tuba = 196.201 unwanted = 196.201 watertight = 196.201 x-rays = 196.201 abstemiousness = 195.410 aldehyde = 195.410 grandstand = 195.410 gravitational = 195.410 house-warming = 195.410 inescapable = 195.410 mallard = 195.410 moldova = 195.410 mora = 195.410 oddness = 195.410 slovak = 195.410 suborder = 195.410 thundercloud = 195.410 tn = 195.410 unnerve = 195.410 varicose = 195.410 verbosity = 195.410 acoustics = 194.619 bourn = 194.619 chlorate = 194.619 cockroach = 194.619 coddle = 194.619 craw = 194.619 cross-fertilisation = 194.619 husayn = 194.619 monitory = 194.619 remade = 194.619 rumination = 194.619 titmouse = 194.619 undecipherable = 194.619 wreathes = 194.619 accentuating = 193.827 axillary = 193.827 barre = 193.827 billet-doux = 193.827 candide = 193.827 chromium = 193.827 circumcise = 193.827 contestant = 193.827 cous = 193.827 dovecote = 193.827 fascia = 193.827 glamor = 193.827 ht = 193.827 inflorescence = 193.827 ingle = 193.827 litre = 193.827 nicotine = 193.827 pisces = 193.827 tzar = 193.827 vara = 193.827 abstainer = 193.036 ageless = 193.036 anarchism = 193.036 baloo = 193.036 bustard = 193.036 chow = 193.036 collodion = 193.036 errata = 193.036 escalade = 193.036 fraternize = 193.036 hippo = 193.036 kirwan = 193.036 larissa = 193.036 pennsylvanian = 193.036 plagiarist = 193.036 protrusion = 193.036 rodeo = 193.036 unify = 193.036 afro-american = 192.245 angie = 192.245 annulment = 192.245 cosmography = 192.245 debian = 192.245 dina = 192.245 distend = 192.245 exude = 192.245 forewent = 192.245

24401 - 24500[தொகு]

gargoyle = 192.245 libra = 192.245 liffey = 192.245 lupus = 192.245 mixer = 192.245 nonetheless = 192.245 occiput = 192.245 pleasaunce = 192.245 pr = 192.245 shuck = 192.245 stamen = 192.245 stance = 192.245 tumid = 192.245 verbena = 192.245 abattis = 191.454 blackleg = 191.454 chronos = 191.454 dissuasion = 191.454 effluvium = 191.454 em- = 191.454 giblets = 191.454 infusoria = 191.454 ko = 191.454 leaved = 191.454 minimal = 191.454 objurgation = 191.454 spate = 191.454 wets = 191.454 whoa = 191.454 aachen = 190.663 abacus = 190.663 dahlia = 190.663 deflecting = 190.663 desirableness = 190.663 earthworm = 190.663 exams = 190.663 illume = 190.663 metamorphose = 190.663 nit = 190.663 parenthood = 190.663 pinky = 190.663 sycophancy = 190.663 tc = 190.663 vince = 190.663 withe = 190.663 -lite = 189.872 caviar = 189.872 cyclic = 189.872 disallow = 189.872 dravidian = 189.872 dualistic = 189.872 fore- = 189.872 inamorata = 189.872 life-sized = 189.872 machete = 189.872 nirvana = 189.872 ornithology = 189.872 rath = 189.872 reticulated = 189.872 stigmata = 189.872 tonal = 189.872 vending = 189.872 banes = 189.081 bunt = 189.081 circumflex = 189.081 coca = 189.081 domesticate = 189.081 duodenum = 189.081 fallibility = 189.081 foreleg = 189.081 glazier = 189.081 gunman = 189.081 opportunist = 189.081 pennyroyal = 189.081 poss. = 189.081 rebut = 189.081 secretarial = 189.081 skinflint = 189.081 snaffle = 189.081 snicker = 189.081 toadstool = 189.081 toss-up = 189.081 vaginal = 189.081 aedile = 188.290 cas = 188.290 cis = 188.290 exemplars = 188.290 fondant = 188.290 footpad = 188.290 ha-ha = 188.290 inapt = 188.290 irk = 188.290 isosceles = 188.290 millennial = 188.290 passamaquoddy = 188.290 procrastinate = 188.290 pronominal = 188.290 pummel = 188.290 stenography = 188.290 substrate = 188.290

24501 - 24600[தொகு]

tanya = 188.290 testis = 188.290 unbeaten = 188.290 undersell = 188.290 academician = 187.498 bunker = 187.498 circumambient = 187.498 coagulate = 187.498 comm = 187.498 goon = 187.498 mooch = 187.498 nonage = 187.498 numskull = 187.498 orissa = 187.498 pallium = 187.498 poling = 187.498 psalter = 187.498 sandpaper = 187.498 silverware = 187.498 spew = 187.498 ad- = 186.707 amphora = 186.707 anerley = 186.707 bhoy = 186.707 bossy = 186.707 commute = 186.707 conditioning = 186.707 dow = 186.707 eek = 186.707 lateen = 186.707 liguria = 186.707 madding = 186.707 mont. = 186.707 plutocratic = 186.707 banshee = 185.916 cruciferous = 185.916 dashboard = 185.916 debarkation = 185.916 everest = 185.916 heliograph = 185.916 manifestoes = 185.916 nationwide = 185.916 petrify = 185.916 pict = 185.916 refrigeration = 185.916 shipwright = 185.916 shrike = 185.916 transfigure = 185.916 amoeba = 185.125 bedrock = 185.125 conductivity = 185.125 freudian = 185.125 graeco-roman = 185.125 hellene = 185.125 horsey = 185.125 lactic = 185.125 limpet = 185.125 malaise = 185.125 metis = 185.125 mincemeat = 185.125 monochrome = 185.125 payroll = 185.125 ponderable = 185.125 scary = 185.125 spatula = 185.125 tilth = 185.125 alpenstock = 184.334 bemused = 184.334 cantle = 184.334 common-law = 184.334 elephantiasis = 184.334 fairway = 184.334 gourmet = 184.334 hormone = 184.334 inelastic = 184.334 jehovist = 184.334 leveller = 184.334 morion = 184.334 penumbra = 184.334 plutocrats = 184.334 quad = 184.334 rockery = 184.334 teetotal = 184.334 underwater = 184.334 vacillate = 184.334 amaranth = 183.543 asexual = 183.543 embouchure = 183.543 ghoulish = 183.543 laceration = 183.543 linsey-woolsey = 183.543 palmistry = 183.543 sidle = 183.543 specifics = 183.543 turkmenistan = 183.543 ulna = 183.543 unspoilt = 183.543 urdu = 183.543 -o = 182.752 aberrant = 182.752

24601 - 24700[தொகு]

craziness = 182.752 crossroad = 182.752 foreshore = 182.752 infertility = 182.752 liberian = 182.752 localization = 182.752 navicular = 182.752 necrosis = 182.752 orison = 182.752 plaque = 182.752 scarp = 182.752 simulacrum = 182.752 tau = 182.752 tweezers = 182.752 viceroyalty = 182.752 wrongdoer = 182.752 abolishment = 181.960 aborted = 181.960 beaked = 181.960 coleoptera = 181.960 compressor = 181.960 conterminous = 181.960 depopulate = 181.960 developer = 181.960 ferrule = 181.960 intone = 181.960 jauntiness = 181.960 mondo = 181.960 paleface = 181.960 recherche = 181.960 renal = 181.960 rho = 181.960 scabby = 181.960 skit = 181.960 talon = 181.960 armorer = 181.169 atavistic = 181.169 centenarian = 181.169 chrism = 181.169 collaborate = 181.169 dogfish = 181.169 flawed = 181.169 hot-air = 181.169 monoxide = 181.169 osprey = 181.169 perforate = 181.169 putative = 181.169 remake = 181.169 cocky = 180.378 confab = 180.378 coss = 180.378 durn = 180.378 dyestuff = 180.378 expository = 180.378 fossilized = 180.378 gunter = 180.378 inrush = 180.378 kyrgyzstan = 180.378 latina = 180.378 libidinous = 180.378 lifelessly = 180.378 mortise = 180.378 nic = 180.378 pubic = 180.378 redaction = 180.378 thinkable = 180.378 thrower = 180.378 tuppence = 180.378 unfeelingly = 180.378 unseaworthy = 180.378 yellowness = 180.378 animism = 179.587 ca. = 179.587 cohabit = 179.587 crumbly = 179.587 disorganisation = 179.587 eider = 179.587 expertise = 179.587 fd = 179.587 federated = 179.587 glower = 179.587 hardee's = 179.587 inebriation = 179.587 latus = 179.587 monopolistic = 179.587 penetralia = 179.587 polygon = 179.587 ruffed = 179.587 salonica = 179.587 slat = 179.587 wastrel = 179.587 xenophanes = 179.587 benumb = 178.796 boric = 178.796 carafe = 178.796 doggone = 178.796 federalism = 178.796 irc = 178.796 jollification = 178.796 lectern = 178.796

24701 - 24800[தொகு]

lovingkindness = 178.796 nera = 178.796 placement = 178.796 transiently = 178.796 umbilicus = 178.796 unimpressive = 178.796 wallaby = 178.796 acidly = 178.005 allocated = 178.005 anesthesia = 178.005 concordant = 178.005 eritrea = 178.005 interlocking = 178.005 jainism = 178.005 logo = 178.005 monied = 178.005 monopolist = 178.005 ratchet = 178.005 rowan = 178.005 snowdrop = 178.005 unburnt = 178.005 accessary = 177.214 achromatic = 177.214 allegorically = 177.214 angina = 177.214 bumblebee = 177.214 daventry = 177.214 dicker = 177.214 digressed = 177.214 echelon = 177.214 elision = 177.214 equivocate = 177.214 gc = 177.214 icon = 177.214 info = 177.214 kermit = 177.214 ord = 177.214 periwinkle = 177.214 pow = 177.214 rampage = 177.214 reis = 177.214 rune = 177.214 tigre = 177.214 timekeeper = 177.214 trivet = 177.214 asphyxia = 176.423 calif. = 176.423 chorea = 176.423 culverin = 176.423 electron = 176.423 fg = 176.423 foreclosure = 176.423 goitre = 176.423 hedgehogs = 176.423 hookah = 176.423 huffy = 176.423 impermeable = 176.423 interactive = 176.423 knockers = 176.423 midget = 176.423 piccolo = 176.423 pice = 176.423 procurer = 176.423 swathing = 176.423 teenage = 176.423 wallachian = 176.423 yak = 176.423 abatis = 175.631 adjoin = 175.631 affective = 175.631 arnica = 175.631 bifurcation = 175.631 brash = 175.631 cancerous = 175.631 consanguineous = 175.631 dielectric = 175.631 fart = 175.631 hallo = 175.631 krakow = 175.631 logos = 175.631 monolith = 175.631 neuralgic = 175.631 peritonitis = 175.631 pitch-black = 175.631 reversible = 175.631 self-absorption = 175.631 tantrum = 175.631 tumbledown = 175.631 acclivities = 174.840 adipose = 174.840 andante = 174.840 antenna = 174.840 asperse = 174.840 autumns = 174.840 coco = 174.840 commode = 174.840 conjugated = 174.840 cosenza = 174.840 deathblow = 174.840 deployment = 174.840


24801 - 24900[தொகு]

detachable = 174.840 discrepant = 174.840 exoteric = 174.840 initially = 174.840 juxta = 174.840 kurdish = 174.840 loathsomeness = 174.840 masher = 174.840 potsherd = 174.840 remand = 174.840 slewed = 174.840 temperamentally = 174.840 theorize = 174.840 bergamot = 174.049 deprave = 174.049 fabulist = 174.049 fecund = 174.049 funerary = 174.049 helve = 174.049 hydrant = 174.049 jehovistic = 174.049 millenniums = 174.049 mnemonic = 174.049 moo = 174.049 nicaraguan = 174.049 perked = 174.049 pettifogger = 174.049 purvey = 174.049 sabotage = 174.049 square-rigged = 174.049 unwed = 174.049 absolutist = 173.258 boob = 173.258 busses = 173.258 clotho = 173.258 dl = 173.258 dodo = 173.258 drina = 173.258 emergent = 173.258 eulogize = 173.258 feminist = 173.258 genealogist = 173.258 interact = 173.258 latched = 173.258 macadam = 173.258 math = 173.258 passageways = 173.258 perihelion = 173.258 pricing = 173.258 ream = 173.258 resilient = 173.258 saxophone = 173.258 silicious = 173.258 trans- = 173.258 wilkin = 173.258 agitatedly = 172.467 archon = 172.467 argot = 172.467 arrowhead = 172.467 bicker = 172.467 calligraphy = 172.467 clavicle = 172.467 codified = 172.467 conjugate = 172.467 daredevil = 172.467 db = 172.467 dhow = 172.467 fictional = 172.467 floury = 172.467 fluorine = 172.467 foreskin = 172.467 gymnast = 172.467 how'd = 172.467 labial = 172.467 offertory = 172.467 phlogiston = 172.467 planchette = 172.467 recension = 172.467 silver-grey = 172.467 stoat = 172.467 absolves = 171.676 cobble = 171.676 draughtsmen = 171.676 newt = 171.676 norrie = 171.676 piggy = 171.676 ruble = 171.676 tarragon = 171.676 trawler = 171.676 typo = 171.676 ysabel = 171.676 apperception = 170.885 balloonist = 170.885 bathrobe = 170.885 chevron = 170.885 dirham = 170.885 fetal = 170.885 great-great-grandfather = 170.885 intercalary = 170.885 iraqi = 170.885

24901 - 25000[தொகு]

lammas = 170.885 lovelorn = 170.885 peninsular = 170.885 stereoscope = 170.885 subliminal = 170.885 takings = 170.885 tango = 170.885 unhistorical = 170.885 vandal = 170.885 akela = 170.093 babs = 170.093 civ = 170.093 confabulation = 170.093 confrere = 170.093 convoluted = 170.093 gamboge = 170.093 herbarium = 170.093 icelander = 170.093 leopardess = 170.093 loughborough = 170.093 modernize = 170.093 noes = 170.093 pica = 170.093 pulverize = 170.093 sissy = 170.093 statistician = 170.093 throstle = 170.093 alcayde = 169.302 all-day = 169.302 archduchess = 169.302 carotid = 169.302 docilely = 169.302 euro = 169.302 filbert = 169.302 glowworm = 169.302 harmonica = 169.302 innately = 169.302 interstitial = 169.302 iodoform = 169.302 irradiation = 169.302 lamplighter = 169.302 laurelled = 169.302 manque = 169.302 pentameter = 169.302 scrutinise = 169.302 stunk = 169.302 windowsill = 169.302 y'know = 169.302 actionable = 168.511 attenuation = 168.511 bangle = 168.511 caravansary = 168.511 coffeehouse = 168.511 discontinuity = 168.511 evanescence = 168.511 extremist = 168.511 foliation = 168.511 footbridge = 168.511 helpfully = 168.511 ia = 168.511 licorice = 168.511 matador = 168.511 micronesia = 168.511 nah = 168.511 persimmon = 168.511 pianissimo = 168.511 pirogue = 168.511 sax = 168.511 toffee = 168.511 vladivostok = 168.511 westmorland = 168.511 what'd = 168.511 -itis = 167.720 aleutian = 167.720 andorra = 167.720 cicada = 167.720 civics = 167.720 codger = 167.720 conjoin = 167.720 cubicle = 167.720 dextrous = 167.720 diarist = 167.720 diatonic = 167.720 ginseng = 167.720 kanaka = 167.720 libido = 167.720 lockjaw = 167.720 mw = 167.720 potable = 167.720 psychoanalysis = 167.720 riffraff = 167.720 sacrosanct = 167.720 short-term = 167.720 strake = 167.720 tyrannise = 167.720 abductor = 166.929 adoringly = 166.929 bailiwick = 166.929 buses = 166.929 cheesecloth = 166.929

25001 - 26000[தொகு]

costive = 166.929 defamatory = 166.929 ecb = 166.929 expectoration = 166.929 grater = 166.929 hallelujah = 166.929 hinny = 166.929 hiroshima = 166.929 mafia = 166.929 mortgagee = 166.929 normality = 166.929 paleolithic = 166.929 palimpsest = 166.929 plasm = 166.929 pundit = 166.929 showmen = 166.929 tajikistan = 166.929 tided = 166.929 tri = 166.929 uncial = 166.929 wagtail = 166.929 wobble = 166.929 abolitionism = 166.138 addict = 166.138 anther = 166.138 aran = 166.138 chasuble = 166.138 cronus = 166.138 diaper = 166.138 dugong = 166.138 geld = 166.138 gimcrack = 166.138 horrific = 166.138 mammary = 166.138 merman = 166.138 mf = 166.138 modernization = 166.138 nahuatl = 166.138 nauru = 166.138 ornithologist = 166.138 owlish = 166.138 paterfamilias = 166.138 pericardium = 166.138 quests = 166.138 runt = 166.138 sat = 166.138 scorpio = 166.138 stodgy = 166.138 wiseacre = 166.138 -er = 165.347 absolving = 165.347 aerodrome = 165.347 bonbon = 165.347 bumpy = 165.347 caddy = 165.347 capo = 165.347 disrobe = 165.347 fission = 165.347 huntingdonshire = 165.347 lese = 165.347 marmot = 165.347 misbehave = 165.347 nonconformist = 165.347 obstetrics = 165.347 orbital = 165.347 spey = 165.347 stunner = 165.347 suffragette = 165.347 tremolo = 165.347 treviso = 165.347 uniquely = 165.347 adjudicate = 164.555 algorithm = 164.555 allegro = 164.555 anthropomorphism = 164.555 associative = 164.555 cerise = 164.555 chopsticks = 164.555 codex = 164.555 colleen = 164.555 laser = 164.555 mesmerized = 164.555 overbear = 164.555 patella = 164.555 pericarp = 164.555 prana = 164.555 scoot = 164.555 unambiguous = 164.555 checker = 163.764 dolmen = 163.764 ens = 163.764 gargle = 163.764 gazetteer = 163.764 harassment = 163.764 manet = 163.764 monism = 163.764 overgrowth = 163.764 peccadillo = 163.764 penang = 163.764 quash = 163.764

25101 - 25200[தொகு]

unctuously = 163.764 waterfront = 163.764 abjuring = 162.973 abolishes = 162.973 bijou = 162.973 bing = 162.973 drugstore = 162.973 enfilade = 162.973 meteorite = 162.973 millimeter = 162.973 moabite = 162.973 nobs = 162.973 pescara = 162.973 piss = 162.973 scoria = 162.973 shreveport = 162.973 spangle = 162.973 steph = 162.973 uncleanly = 162.973 unitary = 162.973 ake = 162.182 anecdotal = 162.182 caster = 162.182 cebu = 162.182 ceramic = 162.182 cosmopolite = 162.182 counter- = 162.182 depravation = 162.182 ebullient = 162.182 enema = 162.182 flabbergasted = 162.182 flex = 162.182 fogy = 162.182 high-tech = 162.182 inadvertency = 162.182 kurdistan = 162.182 nautilus = 162.182 polyandry = 162.182 porker = 162.182 stager = 162.182 sundries = 162.182 tangiers = 162.182 turncoat = 162.182 unscriptural = 162.182 collate = 161.391 cutthroat = 161.391 enfranchise = 161.391 exorcist = 161.391 hesperian = 161.391 hyperbola = 161.391 intro = 161.391 kp = 161.391 mansard = 161.391 modifier = 161.391 phylogenetic = 161.391 pyrotechnic = 161.391 ramify = 161.391 thereunder = 161.391 ultramontane = 161.391 abraded = 160.600 antiscorbutic = 160.600 apocalypse = 160.600 archaism = 160.600 balky = 160.600 charlottetown = 160.600 corvus = 160.600 ct. = 160.600 disrepair = 160.600 ds = 160.600 endwise = 160.600 extravaganza = 160.600 flatulence = 160.600 heliotropic = 160.600 incisor = 160.600 interpolate = 160.600 messene = 160.600 overlong = 160.600 pragmatics = 160.600 primates = 160.600 substantiality = 160.600 titillation = 160.600 tsar = 160.600 vitriolic = 160.600 anode = 159.809 burnish = 159.809 busk = 159.809 cockatrice = 159.809 fluoride = 159.809 go-ahead = 159.809 grippe = 159.809 harridan = 159.809 kris = 159.809 machination = 159.809 niter = 159.809 oleaginous = 159.809 olympias = 159.809 paternalism = 159.809 podium = 159.809 praxis = 159.809 pulsate = 159.809

25201 - 25300[தொகு]

querulousness = 159.809 serape = 159.809 shearer = 159.809 sprinkler = 159.809 teetotaler = 159.809 tracker = 159.809 beers = 159.018 codification = 159.018 cosmology = 159.018 debacle = 159.018 frankfurter = 159.018 meningitis = 159.018 mollusc = 159.018 obsolescent = 159.018 orbicular = 159.018 ovarian = 159.018 peregrination = 159.018 posses = 159.018 sarcoma = 159.018 solidification = 159.018 trammel = 159.018 unsalable = 159.018 viktor = 159.018 abysm = 158.226 accelerator = 158.226 alga = 158.226 criminology = 158.226 detractor = 158.226 disrupt = 158.226 etcetera = 158.226 gaberdine = 158.226 indic = 158.226 intensification = 158.226 lifeblood = 158.226 loge = 158.226 lugh = 158.226 paleontology = 158.226 pt = 158.226 schaffhausen = 158.226 semi-detached = 158.226 swashbuckler = 158.226 thesaurus = 158.226 visceral = 158.226 abjectness = 157.435 baccy = 157.435 cogitate = 157.435 diuretic = 157.435 enervation = 157.435 esophagus = 157.435 exeunt = 157.435 gambles = 157.435 gosling = 157.435 inflexion = 157.435 lampblack = 157.435 lamprey = 157.435 nonpareil = 157.435 orangery = 157.435 scrappy = 157.435 separator = 157.435 stye = 157.435 subjacent = 157.435 abut = 156.644 blasphemously = 156.644 boreal = 156.644 disinter = 156.644 fiddlesticks = 156.644 grantee = 156.644 grass-green = 156.644 habituation = 156.644 hepatic = 156.644 illuminative = 156.644 inked = 156.644 lifetimes = 156.644 lingual = 156.644 militarily = 156.644 ninetieth = 156.644 nuance = 156.644 optician = 156.644 overridden = 156.644 polygonum = 156.644 snuggle = 156.644 unabridged = 156.644 antedate = 155.853 anthrax = 155.853 bosnian = 155.853 breeks = 155.853 congelation = 155.853 dace = 155.853 dog-tired = 155.853 filet = 155.853 hyderabad = 155.853 hypothetically = 155.853 mh = 155.853 midwifery = 155.853 modernism = 155.853 mv = 155.853 namby-pamby = 155.853 nang = 155.853 norms = 155.853 part-time = 155.853

25301 - 25400[தொகு]

pathogenic = 155.853 recordings = 155.853 urartu = 155.853 uxorious = 155.853 anytime = 155.062 banquette = 155.062 binocular = 155.062 birthmark = 155.062 cartouche = 155.062 caving = 155.062 demurrer = 155.062 extensor = 155.062 groggy = 155.062 industrialized = 155.062 mozo = 155.062 nighttime = 155.062 objets = 155.062 plutocrat = 155.062 preconception = 155.062 southeasterly = 155.062 tansy = 155.062 taranto = 155.062 undulate = 155.062 vertiginous = 155.062 vole = 155.062 wickerwork = 155.062 -ing = 154.271 accumulator = 154.271 acushla = 154.271 apulian = 154.271 baryta = 154.271 collarless = 154.271 demander = 154.271 dinky = 154.271 horticulturist = 154.271 ilke = 154.271 kinky = 154.271 lanceolate = 154.271 mytilene = 154.271 okay = 154.271 procreative = 154.271 reversionary = 154.271 spittoon = 154.271 tallahassee = 154.271 tuna = 154.271 unwrought = 154.271 upper-class = 154.271 bogie = 153.480 cataleptic = 153.480 dander = 153.480 dinnertime = 153.480 eugenic = 153.480 glottis = 153.480 gringo = 153.480 guillermo = 153.480 gunfire = 153.480 horseplay = 153.480 ibex = 153.480 luridly = 153.480 monogamous = 153.480 refinery = 153.480 sensitivity = 153.480 smithereens = 153.480 tethys = 153.480 thegn = 153.480 bothersome = 152.688 cleat = 152.688 ewers = 152.688 hugeness = 152.688 kava = 152.688 limburg = 152.688 pella = 152.688 peppercorns = 152.688 researchers = 152.688 retro = 152.688 ron = 152.688 strum = 152.688 theosophy = 152.688 treadle = 152.688 tunisian = 152.688 un-american = 152.688 vermouth = 152.688 wimmin = 152.688 yardarm = 152.688 accredit = 151.897 baobab = 151.897 bock = 151.897 chili = 151.897 crania = 151.897 discomfit = 151.897 expropriation = 151.897 ff = 151.897 infelicitous = 151.897 keening = 151.897 mainframe = 151.897 mortmain = 151.897 privatization = 151.897 punctuate = 151.897 rase = 151.897 rewrote = 151.897

25401 - 25500[தொகு]

swipe = 151.897 teleology = 151.897 teresina = 151.897 whitebait = 151.897 whitsun = 151.897 curvet = 151.106 decimate = 151.106 desiccation = 151.106 envisage = 151.106 flatulent = 151.106 fower = 151.106 fremantle = 151.106 grand- = 151.106 hefty = 151.106 heriot = 151.106 herts = 151.106 intertwine = 151.106 marcher = 151.106 over-rated = 151.106 ovoid = 151.106 preventable = 151.106 quanta = 151.106 quinsy = 151.106 suffuse = 151.106 thick-skinned = 151.106 cobras = 150.315 contraption = 150.315 disenchant = 150.315 gravedigger = 150.315 lf = 150.315 litterateur = 150.315 paola = 150.315 purposive = 150.315 tatterdemalion = 150.315 topknot = 150.315 verifies = 150.315 amphibia = 149.524 capote = 149.524 catania = 149.524 copula = 149.524 disruptive = 149.524 emotionalism = 149.524 encyclopedic = 149.524 ethylene = 149.524 funnily = 149.524 hullo = 149.524 impend = 149.524 laudably = 149.524 lictor = 149.524 misconceive = 149.524 plutonic = 149.524 putrescent = 149.524 rejuvenation = 149.524 silo = 149.524 skyscraper = 149.524 transliteration = 149.524 uppish = 149.524 visayan = 149.524 yaw = 149.524 absenteeism = 148.733 absoluteness = 148.733 addle = 148.733 britches = 148.733 caftan = 148.733 cicatrix = 148.733 circumscription = 148.733 cockchafer = 148.733 compulsive = 148.733 demonstrator = 148.733 efflux = 148.733 epicureanism = 148.733 expatriate = 148.733 fallout = 148.733 fora = 148.733 gaffer = 148.733 glaucous = 148.733 helium = 148.733 jefe = 148.733 lanyard = 148.733 lookouts = 148.733 oeuvre = 148.733 pertinence = 148.733 phosphor = 148.733 plaice = 148.733 protean = 148.733 rapprochement = 148.733 right-handed = 148.733 sachet = 148.733 sloe = 148.733 stencil = 148.733 supererogatory = 148.733 testa = 148.733 transpiration = 148.733 vulnerability = 148.733 waffle = 148.733 wind-up = 148.733 anti-semitism = 147.942 bilingual = 147.942 canuck = 147.942 canvasser = 147.942

25501 - 25600[தொகு]

dagda = 147.942 fumigate = 147.942 gnomon = 147.942 hydrostatic = 147.942 imprest = 147.942 mauling = 147.942 nonexistent = 147.942 parasitism = 147.942 pornography = 147.942 roly-poly = 147.942 semi = 147.942 weald = 147.942 well-off = 147.942 acronym = 147.151 adel = 147.151 anesthetic = 147.151 eczema = 147.151 gaucho = 147.151 gerund = 147.151 jerseys = 147.151 joss = 147.151 lachrymal = 147.151 lobbyist = 147.151 lodestone = 147.151 loose-leaf = 147.151 maccabean = 147.151 macerated = 147.151 neo = 147.151 palaeontology = 147.151 perimeter = 147.151 scrabble = 147.151 spavin = 147.151 vegetarianism = 147.151 appurtenance = 146.359 arum = 146.359 azote = 146.359 baccarat = 146.359 dmitry = 146.359 enthrone = 146.359 fo'c'sle = 146.359 glucoside = 146.359 infatuate = 146.359 lopsided = 146.359 muscled = 146.359 plasma = 146.359 pleura = 146.359 rowel = 146.359 sjambok = 146.359 splicing = 146.359 strath = 146.359 thon = 146.359 ukrainian = 146.359 ventriloquism = 146.359 who're = 146.359 accouchement = 145.568 algonkin = 145.568 apothegm = 145.568 assessing = 145.568 banality = 145.568 blazer = 145.568 cheep = 145.568 chromosome = 145.568 diag = 145.568 eschewing = 145.568 go-cart = 145.568 jaunts = 145.568 midair = 145.568 moghul = 145.568 monoliths = 145.568 muezzin = 145.568 ongoing = 145.568 ordinal = 145.568 ordo = 145.568 philistine = 145.568 pic = 145.568 pudor = 145.568 putrefy = 145.568 scarlatina = 145.568 untangle = 145.568 adventist = 144.777 bolus = 144.777 deformation = 144.777 dimorphic = 144.777 frequencies = 144.777 frustra = 144.777 ilium = 144.777 lubrication = 144.777 maceration = 144.777 neural = 144.777 o- = 144.777 overshoot = 144.777 realty = 144.777 thug = 144.777 trig = 144.777 axilla = 143.986 connote = 143.986 creamery = 143.986 dai = 143.986 dotty = 143.986 gibber = 143.986

25601 - 25700[தொகு]

gyroscope = 143.986 harrier = 143.986 hellen = 143.986 integer = 143.986 komatik = 143.986 morganatic = 143.986 picaresque = 143.986 sandbar = 143.986 sebaceous = 143.986 skimpy = 143.986 sodomy = 143.986 tea-urn = 143.986 theologic = 143.986 werewolf = 143.986 anhydride = 143.195 anti = 143.195 belabour = 143.195 carnivore = 143.195 ciliated = 143.195 deep-water = 143.195 dink = 143.195 doldrums = 143.195 enthrall = 143.195 hayloft = 143.195 lachesis = 143.195 rapes = 143.195 resold = 143.195 scrapbook = 143.195 shebang = 143.195 stentor = 143.195 sterilize = 143.195 strop = 143.195 theist = 143.195 titre = 143.195 transmissible = 143.195 unsaleable = 143.195 voodoo = 143.195 whopper = 143.195 'taint = 142.404 abuts = 142.404 aosta = 142.404 armless = 142.404 boggle = 142.404 cactuses = 142.404 caliphate = 142.404 cursive = 142.404 dactyl = 142.404 dovecot = 142.404 doxology = 142.404 flipping = 142.404 handsomeness = 142.404 ilocano = 142.404 immure = 142.404 kindhearted = 142.404 ohm = 142.404 ricochet = 142.404 sharpshooter = 142.404 somaliland = 142.404 sponsored = 142.404 stillborn = 142.404 suttee = 142.404 tabulate = 142.404 tinct = 142.404 affiliate = 141.613 appointee = 141.613 boodle = 141.613 bureaucrats = 141.613 citric = 141.613 gastropod = 141.613 heterogeneity = 141.613 induration = 141.613 internationally = 141.613 knockout = 141.613 laughingstock = 141.613 mis- = 141.613 okra = 141.613 pectin = 141.613 rota = 141.613 seagoing = 141.613 snowshoe = 141.613 twiddle = 141.613 whisht = 141.613 -z = 140.821 blackpool = 140.821 cantharides = 140.821 copperplate = 140.821 haberdashery = 140.821 heck = 140.821 impressionism = 140.821 kilometre = 140.821 letterpress = 140.821 maddeningly = 140.821 mattathias = 140.821 perspicacious = 140.821 punkah = 140.821 ravel = 140.821 sacre = 140.821 stadtholder = 140.821 stalin = 140.821 sv = 140.821

25701 - 25800[தொகு]

unpredictable = 140.821 vociferate = 140.821 abbreviate = 140.030 abort = 140.030 assoc = 140.030 ballooning = 140.030 bub = 140.030 carat = 140.030 commissioning = 140.030 deglutition = 140.030 diastole = 140.030 egging = 140.030 enteric = 140.030 hm = 140.030 integrate = 140.030 lissome = 140.030 macau = 140.030 melanesia = 140.030 mirthlessly = 140.030 phallus = 140.030 pralaya = 140.030 sartorial = 140.030 saut = 140.030 savannah = 140.030 semitone = 140.030 shelve = 140.030 simoom = 140.030 spondee = 140.030 tarragona = 140.030 tarsal = 140.030 tundra = 140.030 waxwork = 140.030 accustoms = 139.239 alterative = 139.239 bamboozle = 139.239 bantling = 139.239 bashaw = 139.239 blackadder = 139.239 classy = 139.239 cromlech = 139.239 cyclopes = 139.239 divisibility = 139.239 egyptologist = 139.239 fax = 139.239 flair = 139.239 grandiloquence = 139.239 gunmen = 139.239 hector = 139.239 hydraulics = 139.239 kalamazoo = 139.239 meagrely = 139.239 methylated = 139.239 necromantic = 139.239 populate = 139.239 putter = 139.239 pyx = 139.239 savanna = 139.239 snapdragon = 139.239 summoner = 139.239 yeasty = 139.239 aery = 138.448 amphibian = 138.448 bacterium = 138.448 barm = 138.448 bling = 138.448 careen = 138.448 cetacean = 138.448 craps = 138.448 drumstick = 138.448 elongate = 138.448 glans = 138.448 hypostasis = 138.448 ideological = 138.448 labia = 138.448 procreate = 138.448 procuress = 138.448 remarry = 138.448 vocative = 138.448 washy = 138.448 watchtower = 138.448 where'd = 138.448 buster = 137.657 cato = 137.657 coition = 137.657 concomitance = 137.657 continuum = 137.657 douse = 137.657 esc = 137.657 escheat = 137.657 euterpe = 137.657 genetics = 137.657 halbert = 137.657 innards = 137.657 lactation = 137.657 malison = 137.657 monmouthshire = 137.657 mori = 137.657 reliant = 137.657 strenuousness = 137.657 super- = 137.657

25801 - 25900[தொகு]

tela = 137.657 uprise = 137.657 vinland = 137.657 youthfully = 137.657 attenuate = 136.866 corpuscle = 136.866 demonic = 136.866 emasculate = 136.866 emollient = 136.866 eulogist = 136.866 evict = 136.866 freckle = 136.866 gandalf = 136.866 gastronomy = 136.866 hamm = 136.866 lett = 136.866 likeable = 136.866 muriate = 136.866 nairobi = 136.866 quarterstaff = 136.866 seismic = 136.866 spotlight = 136.866 stupider = 136.866 systolic = 136.866 abasing = 136.075 accosts = 136.075 achaian = 136.075 all-around = 136.075 backlog = 136.075 bloat = 136.075 bluebottle = 136.075 cyberpunk = 136.075 dep = 136.075 lentil = 136.075 nincompoop = 136.075 passerby = 136.075 perak = 136.075 philly = 136.075 pineal = 136.075 poplin = 136.075 saute = 136.075 wadi = 136.075 yardstick = 136.075 accoutrement = 135.284 bedeck = 135.284 biz = 135.284 centime = 135.284 hackles = 135.284 hustler = 135.284 lecher = 135.284 ligneous = 135.284 misogynist = 135.284 plop = 135.284 proximal = 135.284 seisin = 135.284 sl = 135.284 srinagar = 135.284 unilateral = 135.284 abrogating = 134.492 accumulative = 134.492 angelica = 134.492 asclepius = 134.492 calgary = 134.492 camino = 134.492 clodhopper = 134.492 decentralization = 134.492 doctrinaires = 134.492 entrepreneur = 134.492 fielder = 134.492 kappa = 134.492 laundering = 134.492 legato = 134.492 nid = 134.492 podgy = 134.492 rec = 134.492 screwdriver = 134.492 straightaway = 134.492 synoptic = 134.492 upas = 134.492 woad = 134.492 -shaped = 133.701 aniseed = 133.701 appetizer = 133.701 assignee = 133.701 bosch = 133.701 broccoli = 133.701 bryn = 133.701 cantor = 133.701 cheetah = 133.701 conge = 133.701 copes = 133.701 cumulus = 133.701 disfranchise = 133.701 febrifuge = 133.701 heliotropism = 133.701 mistral = 133.701 nutrient = 133.701 perfervid = 133.701 pinna = 133.701 potage = 133.701

25901 - 26000[தொகு]

pyrotechnics = 133.701 religionist = 133.701 segregate = 133.701 shaker = 133.701 shampoo = 133.701 sizzle = 133.701 transitoriness = 133.701 vamp = 133.701 viand = 133.701 absorbingly = 132.910 cyclopedia = 132.910 endue = 132.910 finicky = 132.910 flipper = 132.910 medlar = 132.910 pentecostal = 132.910 pogrom = 132.910 pragmatist = 132.910 raped = 132.910 syncopated = 132.910 systole = 132.910 teeny = 132.910 thu = 132.910 woken = 132.910 amerindian = 132.119 argolis = 132.119 boracic = 132.119 carpetbag = 132.119 colloquialism = 132.119 exegetical = 132.119 firkin = 132.119 flintlock = 132.119 gudesire = 132.119 gyration = 132.119 hard-and-fast = 132.119 ichor = 132.119 interplanetary = 132.119 manacle = 132.119 mot = 132.119 multiplex = 132.119 neath = 132.119 nonplus = 132.119 palau = 132.119 perk = 132.119 permutation = 132.119 perturb = 132.119 stour = 132.119 summation = 132.119 tourmaline = 132.119 trollop = 132.119 unclear = 132.119 adjectival = 131.328 anaconda = 131.328 ancillary = 131.328 berthed = 131.328 bw = 131.328 campion = 131.328 cephalic = 131.328 compulsorily = 131.328 coppersmith = 131.328 demobilization = 131.328 diacritical = 131.328 fetishism = 131.328 galena = 131.328 guy's = 131.328 hayseed = 131.328 igor = 131.328 interpellation = 131.328 jacal = 131.328 jape = 131.328 kilogramme = 131.328 larking = 131.328 lustrum = 131.328 medication = 131.328 minatory = 131.328 nsa = 131.328 ricky = 131.328 spose = 131.328 wholemeal = 131.328 wideness = 131.328 behemoth = 130.537 bibliophile = 130.537 cloakroom = 130.537 dossier = 130.537 entomb = 130.537 frith = 130.537 lacustrine = 130.537 lemur = 130.537 nationalistic = 130.537 nationalization = 130.537 occultation = 130.537 pawl = 130.537 sequester = 130.537 severalty = 130.537 skua = 130.537 sportsmanship = 130.537 trauma = 130.537 trompe = 130.537 uncountable = 130.537 velocipede = 130.537

26001 - 27000[தொகு]

zit = 130.537 zounds = 130.537 adapter = 129.746 asa = 129.746 caesura = 129.746 draftsman = 129.746 gob = 129.746 histology = 129.746 iamblichus = 129.746 ingenue = 129.746 kicker = 129.746 leveret = 129.746 oriflamme = 129.746 pharmaceutical = 129.746 recessive = 129.746 resilience = 129.746 safekeeping = 129.746 swop = 129.746 viceregal = 129.746 whimsy = 129.746 yar = 129.746 abductors = 128.954 beam-ends = 128.954 bourse = 128.954 cagliari = 128.954 congener = 128.954 coriander = 128.954 crackdown = 128.954 crosser = 128.954 hazed = 128.954 hornbill = 128.954 hulled = 128.954 kestrel = 128.954 macron = 128.954 pigeonhole = 128.954 poteen = 128.954 roseola = 128.954 spam = 128.954 submersible = 128.954 toff = 128.954 vanquisher = 128.954 vector = 128.954 weekday = 128.954 xerox = 128.954 zoroastrianism = 128.954 accenting = 128.163 alb = 128.163 anhydrous = 128.163 aphasia = 128.163 ayont = 128.163 clarification = 128.163 cordite = 128.163 crimination = 128.163 dilettantism = 128.163 greenback = 128.163 grouchy = 128.163 heartbeat = 128.163 highball = 128.163 homelessness = 128.163 ichneumon = 128.163 ik = 128.163 loony = 128.163 lubricity = 128.163 macrocosm = 128.163 manatee = 128.163 peen = 128.163 pooh-pooh = 128.163 tactic = 128.163 transfuse = 128.163 wholeheartedly = 128.163 accidently = 127.372 bs = 127.372 empyreal = 127.372 endogenous = 127.372 exhumation = 127.372 fuliginous = 127.372 gouging = 127.372 hejaz = 127.372 lp = 127.372 malversation = 127.372 metacarpal = 127.372 nepenthe = 127.372 nippon = 127.372 orangeman = 127.372 pimps = 127.372 raceme = 127.372 runnel = 127.372 scintillant = 127.372 scuttles = 127.372 swound = 127.372 tabouret = 127.372 tod = 127.372 tween = 127.372 underlaid = 127.372 vinaigrette = 127.372 viviparous = 127.372 astraddle = 126.581 bitts = 126.581 crosspiece = 126.581 evaluate = 126.581

26101 - 26200[தொகு]

follicle = 126.581 grafter = 126.581 inhumane = 126.581 malted = 126.581 mana = 126.581 meatus = 126.581 mendicity = 126.581 operculum = 126.581 passional = 126.581 percolate = 126.581 preterite = 126.581 schnapps = 126.581 skink = 126.581 terrorize = 126.581 triforium = 126.581 unworkable = 126.581 afer = 125.790 allegoric = 125.790 alumnus = 125.790 anemia = 125.790 aneurism = 125.790 baud = 125.790 colourful = 125.790 corp. = 125.790 hortatory = 125.790 indexing = 125.790 lapdog = 125.790 lhasa = 125.790 merv = 125.790 ordinate = 125.790 queasy = 125.790 radix = 125.790 rufous = 125.790 seafarer = 125.790 skew = 125.790 taster = 125.790 tench = 125.790 ululation = 125.790 addendum = 124.999 amyl = 124.999 automatism = 124.999 bluebell = 124.999 bolivian = 124.999 bow-wow = 124.999 caret = 124.999 clinches = 124.999 commingle = 124.999 cumin = 124.999 dormice = 124.999 duff = 124.999 episodic = 124.999 eyelet = 124.999 imbrue = 124.999 interpenetration = 124.999 libeller = 124.999 lovemaking = 124.999 occultism = 124.999 paleozoic = 124.999 paran = 124.999 pelagic = 124.999 prepuce = 124.999 sapper = 124.999 standby = 124.999 starring = 124.999 sublet = 124.999 tither = 124.999 toaster = 124.999 unbeknownst = 124.999 undergarments = 124.999 unspecified = 124.999 alright = 124.208 baseboard = 124.208 bia = 124.208 bonze = 124.208 clavichord = 124.208 clone = 124.208 densities = 124.208 dunedin = 124.208 earache = 124.208 entr'acte = 124.208 fuzz = 124.208 hoodlum = 124.208 mantlepiece = 124.208 monolithic = 124.208 pantheist = 124.208 phon = 124.208 polyp = 124.208 recto = 124.208 roundup = 124.208 silencer = 124.208 swat = 124.208 tehran = 124.208 tuvalu = 124.208 wey = 124.208 aidan = 123.416 bryozoa = 123.416 chalybeate = 123.416 chucks = 123.416 clinker = 123.416 daimyo = 123.416

26201 - 26300[தொகு]

dracula = 123.416 drat = 123.416 fortissimo = 123.416 goer = 123.416 gunny = 123.416 herbalist = 123.416 lady-killer = 123.416 medico = 123.416 morgen = 123.416 orbed = 123.416 ossa = 123.416 sneaky = 123.416 spunky = 123.416 tannic = 123.416 8.3 = 122.625 ampere = 122.625 carpus = 122.625 chunky = 122.625 constipated = 122.625 crim = 122.625 curvilinear = 122.625 dv = 122.625 feuilleton = 122.625 friedman = 122.625 gelded = 122.625 gewgaw = 122.625 heartburn = 122.625 hypnotist = 122.625 kan. = 122.625 lamina = 122.625 lifelessness = 122.625 manas = 122.625 nasturtium = 122.625 negroid = 122.625 owlet = 122.625 philippic = 122.625 proliferation = 122.625 ragwort = 122.625 retroactive = 122.625 sporty = 122.625 sterilization = 122.625 tapeworm = 122.625 taters = 122.625 timer = 122.625 udine = 122.625 basks = 121.834 benzoic = 121.834 boardwalk = 121.834 burette = 121.834 chyme = 121.834 cid = 121.834 contrapuntal = 121.834 dharma = 121.834 druid = 121.834 elytra = 121.834 fid = 121.834 formica = 121.834 grumpily = 121.834 hibernation = 121.834 insulate = 121.834 jaipur = 121.834 jowls = 121.834 martingale = 121.834 melanie = 121.834 ploy = 121.834 regarder = 121.834 stein = 121.834 sutra = 121.834 thymus = 121.834 unbaked = 121.834 unchain = 121.834 varese = 121.834 vitamin = 121.834 wilding = 121.834 abilene = 121.043 adumbration = 121.043 arcane = 121.043 aspic = 121.043 augite = 121.043 baluster = 121.043 culls = 121.043 dinosaur = 121.043 ensuite = 121.043 foulard = 121.043 hedonism = 121.043 herbal = 121.043 knowledgeable = 121.043 michelle = 121.043 procrastinated = 121.043 refulgence = 121.043 squelch = 121.043 utopian = 121.043 viable = 121.043 viscosity = 121.043 breadwinner = 120.252 dog-eared = 120.252 doltish = 120.252 doorman = 120.252 facer = 120.252 ins. = 120.252

26301 - 26400[தொகு]

kobe = 120.252 laugher = 120.252 lob = 120.252 multilateral = 120.252 obsolescence = 120.252 obtrusion = 120.252 papaw = 120.252 pictor = 120.252 proem = 120.252 prorogue = 120.252 ree = 120.252 swordfish = 120.252 amok = 119.461 assai = 119.461 bund = 119.461 cert = 119.461 dacian = 119.461 deject = 119.461 dev = 119.461 gaucherie = 119.461 implementing = 119.461 keb = 119.461 lidless = 119.461 malnutrition = 119.461 marit = 119.461 polaris = 119.461 revanche = 119.461 scrumptious = 119.461 sniper = 119.461 soloist = 119.461 substructure = 119.461 sump = 119.461 thieve = 119.461 topper = 119.461 triplicate = 119.461 yachtsman = 119.461 zeta = 119.461 anti-semitic = 118.670 atropine = 118.670 besmear = 118.670 calculators = 118.670 camouflaged = 118.670 catchy = 118.670 clothesline = 118.670 copal = 118.670 disembowel = 118.670 elan = 118.670 euphemistically = 118.670 evangelization = 118.670 fribourg = 118.670 habergeon = 118.670 hl = 118.670 ind = 118.670 insouciant = 118.670 instar = 118.670 interstice = 118.670 militates = 118.670 misspelled = 118.670 perambulate = 118.670 salacious = 118.670 sixths = 118.670 skullcap = 118.670 subsidize = 118.670 summarise = 118.670 tummy = 118.670 yamato = 118.670 actinic = 117.879 barman = 117.879 brickbat = 117.879 bugaboo = 117.879 cadmium = 117.879 cassowary = 117.879 christmastide = 117.879 desiderata = 117.879 docking = 117.879 epithalamium = 117.879 euthanasia = 117.879 exiguous = 117.879 farsighted = 117.879 fink = 117.879 fountainhead = 117.879 fruity = 117.879 fuegian = 117.879 hooray = 117.879 lightship = 117.879 novus = 117.879 paregoric = 117.879 perky = 117.879 pyroxene = 117.879 rebuttal = 117.879 sempiternal = 117.879 sgt = 117.879 slavey = 117.879 snacks = 117.879 spiel = 117.879 tonality = 117.879 undefeated = 117.879 unvalued = 117.879 wholehearted = 117.879 yuletide = 117.879


26401 - 26500[தொகு]

zany = 117.879 zug = 117.879 -or = 117.087 abjection = 117.087 anguilla = 117.087 backup = 117.087 behoove = 117.087 catechumen = 117.087 forehand = 117.087 gambit = 117.087 hidebound = 117.087 hygrometer = 117.087 informative = 117.087 involucre = 117.087 mealy-mouthed = 117.087 modulating = 117.087 mohair = 117.087 monitoring = 117.087 multiplier = 117.087 propraetor = 117.087 readied = 117.087 restaurateur = 117.087 say-so = 117.087 sufi = 117.087 swanage = 117.087 sybarite = 117.087 theologically = 117.087 ug = 117.087 unset = 117.087 uvula = 117.087 vermillion = 117.087 victualler = 117.087 bomber = 116.296 cantonese = 116.296 chromic = 116.296 coda = 116.296 cotter = 116.296 coucher = 116.296 faeces = 116.296 fizzing = 116.296 gibbous = 116.296 guzzle = 116.296 jamaican = 116.296 levin = 116.296 mythologic = 116.296 nihilism = 116.296 ob- = 116.296 powered = 116.296 psychosis = 116.296 quintessential = 116.296 redd = 116.296 reefer = 116.296 runic = 116.296 sabellian = 116.296 supplicants = 116.296 talkativeness = 116.296 trucking = 116.296 uc = 116.296 xingu = 116.296 acclimatized = 115.505 arse = 115.505 bolo = 115.505 botheration = 115.505 emplacement = 115.505 enrapture = 115.505 glamorganshire = 115.505 great-nephew = 115.505 hornbeam = 115.505 linnaean = 115.505 lubricate = 115.505 materiel = 115.505 nutritional = 115.505 paraguayan = 115.505 pietism = 115.505 pluperfect = 115.505 predaceous = 115.505 rickshaw = 115.505 sai = 115.505 secundo = 115.505 skopje = 115.505 spurge = 115.505 stabilization = 115.505 sunup = 115.505 tantric = 115.505 terni = 115.505 trepan = 115.505 waterlogged = 115.505 yearbook = 115.505 agonize = 114.714 aristoteles = 114.714 ballistic = 114.714 bogy = 114.714 bureaux = 114.714 chutney = 114.714 diminuendo = 114.714 emi = 114.714 factual = 114.714 formatting = 114.714 gam = 114.714 graphical = 114.714


26501 - 26600[தொகு]

hydrated = 114.714 hyoid = 114.714 manually = 114.714 marshmallow = 114.714 nauseate = 114.714 punjabi = 114.714 rete = 114.714 riffle = 114.714 smokestack = 114.714 tad = 114.714 tidbit = 114.714 tyrolean = 114.714 wallflower = 114.714 windowpane = 114.714 accoucheur = 113.923 andean = 113.923 aproned = 113.923 belabor = 113.923 chug = 113.923 cia = 113.923 coney = 113.923 darters = 113.923 dissention = 113.923 e-books = 113.923 epaulet = 113.923 fanlight = 113.923 guyed = 113.923 hexagon = 113.923 hoopoe = 113.923 howdy = 113.923 lah = 113.923 matricide = 113.923 megan = 113.923 mutant = 113.923 narcissi = 113.923 politesse = 113.923 pons = 113.923 replication = 113.923 scrimp = 113.923 serviette = 113.923 simultaneity = 113.923 step- = 113.923 titanium = 113.923 tranter = 113.923 whistler = 113.923 abstinent = 113.132 arcanum = 113.132 chenille = 113.132 criminologist = 113.132 determinant = 113.132 dia = 113.132 embezzle = 113.132 evidential = 113.132 fiona = 113.132 glarus = 113.132 hackle = 113.132 handkercher = 113.132 kilo = 113.132 legging = 113.132 minim = 113.132 mnemosyne = 113.132 outskirt = 113.132 oxbridge = 113.132 paranoia = 113.132 patchy = 113.132 pelargonium = 113.132 qur'an = 113.132 radiotelephone = 113.132 sandbag = 113.132 splurge = 113.132 tabulation = 113.132 telluric = 113.132 trounce = 113.132 uni = 113.132 vermiform = 113.132 world-weary = 113.132 amir = 112.341 anemometer = 112.341 averment = 112.341 calla = 112.341 calorific = 112.341 cassiopeia = 112.341 catamaran = 112.341 d.m. = 112.341 decimation = 112.341 demy = 112.341 diff = 112.341 fuchsia = 112.341 greco-roman = 112.341 handiness = 112.341 handsel = 112.341 intern = 112.341 lambda = 112.341 lubricant = 112.341 mesmerist = 112.341 punctum = 112.341 punster = 112.341 rube = 112.341 sprat = 112.341 tenon = 112.341

26601 - 26700[தொகு]

unsportsmanlike = 112.341 waggle = 112.341 aboveboard = 111.549 abrasions = 111.549 bandstand = 111.549 cadenza = 111.549 codpiece = 111.549 exoneration = 111.549 fuselage = 111.549 grantor = 111.549 gujarat = 111.549 hyperborean = 111.549 lifter = 111.549 marina = 111.549 oiler = 111.549 protozoa = 111.549 puce = 111.549 reactive = 111.549 sclavonic = 111.549 suede = 111.549 unsuitableness = 111.549 antimacassar = 110.758 bacchanal = 110.758 belay = 110.758 built-in = 110.758 canard = 110.758 carb = 110.758 crinkle = 110.758 dehors = 110.758 eftsoons = 110.758 egret = 110.758 ergot = 110.758 ethnical = 110.758 lithography = 110.758 phosphine = 110.758 pidgin = 110.758 plenum = 110.758 puri = 110.758 pylorus = 110.758 roustabout = 110.758 sniveling = 110.758 stent = 110.758 tatter = 110.758 technician = 110.758 accra = 109.967 battle-ax = 109.967 bisque = 109.967 biter = 109.967 decipherable = 109.967 geelong = 109.967 goshawk = 109.967 hangdog = 109.967 hyaline = 109.967 insulator = 109.967 kettledrum = 109.967 loess = 109.967 madreporic = 109.967 malpractice = 109.967 methane = 109.967 phylogeny = 109.967 quotable = 109.967 reave = 109.967 seagull = 109.967 shoestring = 109.967 stevedore = 109.967 stickiness = 109.967 volta = 109.967 antinomy = 109.176 bigamist = 109.176 biltong = 109.176 bisexual = 109.176 csce = 109.176 cutest = 109.176 e- = 109.176 fand = 109.176 girlfriend = 109.176 great-great-grandmother = 109.176 magisterially = 109.176 magniloquent = 109.176 marmoset = 109.176 missa = 109.176 mitt = 109.176 monody = 109.176 neuritis = 109.176 niue = 109.176 placeman = 109.176 pollock = 109.176 roi = 109.176 salop = 109.176 sarong = 109.176 sib = 109.176 tenner = 109.176 timetable = 109.176 verifiable = 109.176 vice- = 109.176 vulpine = 109.176 windswept = 109.176 abdicates = 108.385 assuagement = 108.385 atheling = 108.385

26701 - 26800[தொகு]

bittersweet = 108.385 bod = 108.385 camper = 108.385 conjunctiva = 108.385 converter = 108.385 copulate = 108.385 cyanogen = 108.385 dickey = 108.385 ensconce = 108.385 filler = 108.385 flotation = 108.385 garble = 108.385 gd = 108.385 guanaco = 108.385 hestia = 108.385 magnification = 108.385 moabitess = 108.385 nibbles = 108.385 prenatal = 108.385 resurrect = 108.385 shah = 108.385 spineless = 108.385 summery = 108.385 thumbnail = 108.385 truancy = 108.385 tt = 108.385 undercut = 108.385 addressee = 107.594 antitrust = 107.594 auk = 107.594 banjos = 107.594 claque = 107.594 crispy = 107.594 degenerative = 107.594 devaluation = 107.594 disencumber = 107.594 exhume = 107.594 extemporize = 107.594 flinders = 107.594 hourglass = 107.594 inset = 107.594 kiva = 107.594 messenia = 107.594 musquet = 107.594 nawin = 107.594 para- = 107.594 rad = 107.594 saltwater = 107.594 scratchy = 107.594 securest = 107.594 sep = 107.594 stereopticon = 107.594 stringently = 107.594 syntactic = 107.594 three-dimensional = 107.594 undersea = 107.594 whatnot = 107.594 abovesaid = 106.803 aerated = 106.803 asseverate = 106.803 cookbook = 106.803 corium = 106.803 detonator = 106.803 foghorn = 106.803 growler = 106.803 hayrick = 106.803 hydroxyl = 106.803 knickers = 106.803 livorno = 106.803 lw = 106.803 nemesis = 106.803 nitrite = 106.803 nodule = 106.803 ontogeny = 106.803 peregrine = 106.803 poseur = 106.803 schema = 106.803 sprinter = 106.803 sudanese = 106.803 tia = 106.803 vilification = 106.803 acclimatised = 106.012 adzes = 106.012 apostolate = 106.012 attacker = 106.012 cern = 106.012 chives = 106.012 creativity = 106.012 dud = 106.012 ha'porth = 106.012 hodge-podge = 106.012 idealisation = 106.012 lazaretto = 106.012 niched = 106.012 ontological = 106.012 oubliette = 106.012 pleonasm = 106.012 pois = 106.012 pyridine = 106.012 softy = 106.012


26801 - 26900[தொகு]

stabilize = 106.012 starkly = 106.012 supersession = 106.012 surrogate = 106.012 tabasco = 106.012 tenderhearted = 106.012 anaesthesia = 105.220 arioch = 105.220 beefy = 105.220 bluegrass = 105.220 ceramics = 105.220 demo = 105.220 dood = 105.220 eaglet = 105.220 fifer = 105.220 gett = 105.220 gullibility = 105.220 halloween = 105.220 hurtle = 105.220 ideation = 105.220 invigoration = 105.220 ironwood = 105.220 menstruum = 105.220 mizzenmast = 105.220 pecan = 105.220 peccary = 105.220 permeable = 105.220 pornographic = 105.220 semilunar = 105.220 snood = 105.220 sphenoid = 105.220 spud = 105.220 tinsmith = 105.220 towpath = 105.220 urals = 105.220 alienist = 104.429 beagle = 104.429 besmirch = 104.429 bracer = 104.429 bubonic = 104.429 bushed = 104.429 cacophony = 104.429 dingo = 104.429 dissident = 104.429 erogenous = 104.429 haggis = 104.429 head-on = 104.429 hodgkin = 104.429 imbricated = 104.429 int = 104.429 intensively = 104.429 intercalation = 104.429 lappet = 104.429 phonetics = 104.429 securer = 104.429 shoji = 104.429 slobber = 104.429 tenia = 104.429 threadlike = 104.429 transcendentalist = 104.429 unconfirmed = 104.429 weybridge = 104.429 wishbone = 104.429 accentuates = 103.638 accesses = 103.638 baseman = 103.638 cordwainer = 103.638 doxy = 103.638 ductility = 103.638 feedback = 103.638 flocculent = 103.638 glassed = 103.638 hamstring = 103.638 hermetic = 103.638 hong = 103.638 lich = 103.638 liens = 103.638 localize = 103.638 loggerhead = 103.638 marxist = 103.638 metheglin = 103.638 neuropathic = 103.638 orpiment = 103.638 pagination = 103.638 papago = 103.638 phan = 103.638 piffle = 103.638 pubes = 103.638 sunfish = 103.638 tautological = 103.638 tonto = 103.638 -an = 102.847 accentual = 102.847 aeon = 102.847 auster = 102.847 bargee = 102.847 capitalize = 102.847 chickadee = 102.847 crossbar = 102.847 dag = 102.847

26901 - 27000[தொகு]

daydream = 102.847 doughy = 102.847 e-book = 102.847 empathy = 102.847 feminism = 102.847 fuck = 102.847 gauchos = 102.847 gibbon = 102.847 hypnosis = 102.847 jill = 102.847 laxness = 102.847 magnesian = 102.847 magnetize = 102.847 manageress = 102.847 mastaba = 102.847 matrices = 102.847 moire = 102.847 oddments = 102.847 pintail = 102.847 poly = 102.847 professionalism = 102.847 scintillate = 102.847 selvage = 102.847 sniffle = 102.847 souled = 102.847 stoneware = 102.847 surd = 102.847 whew = 102.847 actuarial = 102.056 antiphon = 102.056 aphrodisiac = 102.056 breather = 102.056 cadaver = 102.056 catty = 102.056 circularly = 102.056 cometary = 102.056 compline = 102.056 doodle = 102.056 easeful = 102.056 epitomize = 102.056 espial = 102.056 ester = 102.056 ethos = 102.056 flyleaf = 102.056 inhibitory = 102.056 orthoptera = 102.056 ott = 102.056 outbuilding = 102.056 peltier = 102.056 prizefighter = 102.056 selflessness = 102.056 sleuth-hound = 102.056 stationmaster = 102.056 stepbrother = 102.056 succedaneum = 102.056 tx = 102.056 volant = 102.056 weeny = 102.056 workplace = 102.056 ataxia = 101.265 blackamoors = 101.265 blob = 101.265 boron = 101.265 enceladus = 101.265 galaxies = 101.265 gasconade = 101.265 gaudiness = 101.265 gawk = 101.265 hallucinatory = 101.265 hierophant = 101.265 homey = 101.265 hq = 101.265 infield = 101.265 interstellar = 101.265 jujube = 101.265 kip = 101.265 liquefy = 101.265 longbow = 101.265 masker = 101.265 nappy = 101.265 preen = 101.265 radios = 101.265 roun = 101.265 samuelson = 101.265 sclerosis = 101.265 seme = 101.265 showcase = 101.265 sorta = 101.265 strafe = 101.265 tabard = 101.265 titration = 101.265 transcendence = 101.265 unbuckle = 101.265 wigging = 101.265 agglutinative = 100.474 dauber = 100.474 dewlap = 100.474 exploiter = 100.474 fecal = 100.474 fomentation = 100.474

27001 - 28000[தொகு]

fredericton = 100.474 homeopathy = 100.474 latvian = 100.474 livonian = 100.474 malformed = 100.474 mousse = 100.474 obbligato = 100.474 oy = 100.474 paranoid = 100.474 sari = 100.474 shard = 100.474 suborn = 100.474 swagman = 100.474 tympanic = 100.474 vitalize = 100.474 waterline = 100.474 -ling = 99.6829 acidulous = 99.6829 admin = 99.6829 airtight = 99.6829 assembler = 99.6829 bassinet = 99.6829 bytes = 99.6829 caesarian = 99.6829 compadre = 99.6829 connoisseurship = 99.6829 cryptogram = 99.6829 damson = 99.6829 elderberry = 99.6829 epiglottis = 99.6829 escheated = 99.6829 expropriated = 99.6829 garnering = 99.6829 grad = 99.6829 hep = 99.6829 inedible = 99.6829 lakeside = 99.6829 maureen = 99.6829 metallurgical = 99.6829 nat = 99.6829 noggin = 99.6829 paramilitary = 99.6829 qb = 99.6829 thematic = 99.6829 uncork = 99.6829 underwriter = 99.6829 wiliness = 99.6829 abloom = 98.8918 antisocial = 98.8918 aslan = 98.8918 baleen = 98.8918 chlorite = 98.8918 cloaca = 98.8918 denim = 98.8918 dispirit = 98.8918 effervesce = 98.8918 eg = 98.8918 evildoer = 98.8918 fiduciary = 98.8918 frappe = 98.8918 fruiterer = 98.8918 grandiloquently = 98.8918 imitable = 98.8918 inductance = 98.8918 insalubrious = 98.8918 jorum = 98.8918 kaolin = 98.8918 leasehold = 98.8918 migraine = 98.8918 neap = 98.8918 spectroscopic = 98.8918 systemic = 98.8918 tongan = 98.8918 torque = 98.8918 toxicology = 98.8918 tusker = 98.8918 usd = 98.8918 vanadium = 98.8918 wi = 98.8918 workday = 98.8918 'scuse = 98.1006 abducting = 98.1006 aland = 98.1006 analytically = 98.1006 awestricken = 98.1006 bawbee = 98.1006 bumble = 98.1006 bunkum = 98.1006 cabala = 98.1006 diluvial = 98.1006 envelopment = 98.1006 helicopter = 98.1006 hooligan = 98.1006 imperia = 98.1006 interloping = 98.1006 interwove = 98.1006 lobelia = 98.1006 locution = 98.1006 menopause = 98.1006 pembrokeshire = 98.1006

27101 - 27200[தொகு]

questionnaire = 98.1006 rejections = 98.1006 sendal = 98.1006 sims = 98.1006 tellurium = 98.1006 tractate = 98.1006 washout = 98.1006 zollverein = 98.1006 abatements = 97.3095 abear = 97.3095 allodial = 97.3095 avuncular = 97.3095 ayme = 97.3095 befoul = 97.3095 berate = 97.3095 bouncer = 97.3095 circumvention = 97.3095 clapboard = 97.3095 deadline = 97.3095 embrocation = 97.3095 enclave = 97.3095 eponymous = 97.3095 ethnography = 97.3095 exemplum = 97.3095 fucking = 97.3095 metasyntactic = 97.3095 nares = 97.3095 ot = 97.3095 oxidize = 97.3095 pedicel = 97.3095 refresher = 97.3095 roughen = 97.3095 roux = 97.3095 skiing = 97.3095 stridulation = 97.3095 toxin = 97.3095 triangulation = 97.3095 uncoil = 97.3095 unsheathe = 97.3095 zohar = 97.3095 abington = 96.5184 absents = 96.5184 align = 96.5184 analog = 96.5184 arduously = 96.5184 arteriosclerosis = 96.5184 barker = 96.5184 boozing = 96.5184 carroty = 96.5184 centimetre = 96.5184 cochlea = 96.5184 cognize = 96.5184 conchology = 96.5184 dinosaurs = 96.5184 dodder = 96.5184 doormat = 96.5184 earwig = 96.5184 exogamy = 96.5184 gog = 96.5184 kay = 96.5184 kraken = 96.5184 macabre = 96.5184 malagasy = 96.5184 massimo = 96.5184 mikhail = 96.5184 millimetre = 96.5184 molybdenum = 96.5184 mommy = 96.5184 railer = 96.5184 slaw = 96.5184 sysop = 96.5184 upraise = 96.5184 yarrow = 96.5184 yowl = 96.5184 -ly = 95.7272 accelerates = 95.7272 ahmedabad = 95.7272 aust = 95.7272 axletree = 95.7272 breezily = 95.7272 bullfrog = 95.7272 castrate = 95.7272 chemic = 95.7272 ck = 95.7272 crepitation = 95.7272 daffy = 95.7272 digamma = 95.7272 disjoint = 95.7272 felicitation = 95.7272 fetor = 95.7272 heavyweight = 95.7272 hedonistic = 95.7272 hydrostatics = 95.7272 kashmiri = 95.7272 lier = 95.7272 lithium = 95.7272 manipulative = 95.7272 mississippian = 95.7272 mothers-in-law = 95.7272 multimedia = 95.7272

27201 - 27300[தொகு]

pn = 95.7272 preoccupy = 95.7272 prom = 95.7272 ptomaine = 95.7272 pussy-cat = 95.7272 sarajevo = 95.7272 tapa = 95.7272 tontine = 95.7272 typesetting = 95.7272 understatement = 95.7272 update = 95.7272 amaranthine = 94.9361 aruba = 94.9361 asturian = 94.9361 bestest = 94.9361 calorie = 94.9361 colo. = 94.9361 comparatives = 94.9361 crazier = 94.9361 debouch = 94.9361 ectoderm = 94.9361 emeritus = 94.9361 gonads = 94.9361 gonorrhea = 94.9361 gowk = 94.9361 hyper = 94.9361 impedance = 94.9361 indecipherable = 94.9361 kansa = 94.9361 manumit = 94.9361 matey = 94.9361 memo = 94.9361 midden = 94.9361 mono = 94.9361 nitro = 94.9361 numerator = 94.9361 omicron = 94.9361 peonage = 94.9361 phantasmagoric = 94.9361 picayune = 94.9361 piscatorial = 94.9361 pram = 94.9361 robot = 94.9361 sabbatical = 94.9361 setup = 94.9361 showdown = 94.9361 sorority = 94.9361 tartrate = 94.9361 topcoat = 94.9361 tugboat = 94.9361 urinal = 94.9361 whisperer = 94.9361 acclimatization = 94.1450 annelid = 94.1450 banksia = 94.1450 blackjack = 94.1450 blacksmithing = 94.1450 bruin = 94.1450 charivari = 94.1450 decrement = 94.1450 doggy = 94.1450 dredger = 94.1450 emacs = 94.1450 entrain = 94.1450 eon = 94.1450 evangelize = 94.1450 excrete = 94.1450 fatimite = 94.1450 fishwife = 94.1450 gumbo = 94.1450 handbreadth = 94.1450 heave-to = 94.1450 hydrometer = 94.1450 inexistence = 94.1450 jaunting = 94.1450 mage = 94.1450 merganser = 94.1450 oblate = 94.1450 palaeozoic = 94.1450 portmanteaux = 94.1450 quittor = 94.1450 schwyz = 94.1450 sizeable = 94.1450 sonant = 94.1450 spooky = 94.1450 spoony = 94.1450 topographic = 94.1450 trink = 94.1450 ulcerous = 94.1450 unmeasurable = 94.1450 whos = 94.1450 wishy-washy = 94.1450 withy = 94.1450 adrenalin = 93.3538 attributive = 93.3538 bleakly = 93.3538 cannel = 93.3538 carolingian = 93.3538 circum- = 93.3538 combatted = 93.3538

27301 - 27400[தொகு]

cripes = 93.3538 dextrin = 93.3538 g-d = 93.3538 glaciation = 93.3538 grayling = 93.3538 grownup = 93.3538 hibernate = 93.3538 hk = 93.3538 hyades = 93.3538 intrinsicality = 93.3538 kilimanjaro = 93.3538 latticework = 93.3538 messuage = 93.3538 myopic = 93.3538 nostradamus = 93.3538 numen = 93.3538 obstetrical = 93.3538 perigee = 93.3538 pharmacist = 93.3538 polysyllabic = 93.3538 striae = 93.3538 swank = 93.3538 titbit = 93.3538 tits = 93.3538 trochee = 93.3538 umbel = 93.3538 authentication = 92.5627 bilberry = 92.5627 colonise = 92.5627 dispiritedly = 92.5627 dotterel = 92.5627 fraternise = 92.5627 grandparent = 92.5627 gyrate = 92.5627 hamal = 92.5627 hazer = 92.5627 heavy-handed = 92.5627 kitchenette = 92.5627 lacrosse = 92.5627 lebanese = 92.5627 lede = 92.5627 lows = 92.5627 majolica = 92.5627 ming = 92.5627 pangenesis = 92.5627 pathologist = 92.5627 posited = 92.5627 psychiatric = 92.5627 quinquennial = 92.5627 redheaded = 92.5627 rediscover = 92.5627 rejuvenate = 92.5627 replevin = 92.5627 splay = 92.5627 tcp = 92.5627 threnody = 92.5627 underwritten = 92.5627 vietnamese = 92.5627 arcaded = 91.7716 arsenious = 91.7716 bluefish = 91.7716 carburetor = 91.7716 democratically = 91.7716 derogating = 91.7716 fluorescent = 91.7716 gabardine = 91.7716 gaiter = 91.7716 halyard = 91.7716 hetman = 91.7716 homework = 91.7716 hypo = 91.7716 juneau = 91.7716 kalends = 91.7716 largish = 91.7716 lexicography = 91.7716 liana = 91.7716 nephritis = 91.7716 notochord = 91.7716 overrode = 91.7716 pathologic = 91.7716 penes = 91.7716 rodomontade = 91.7716 stella = 91.7716 supermen = 91.7716 teamwork = 91.7716 trapp = 91.7716 versify = 91.7716 viewer = 91.7716 wheelhouse = 91.7716 absorbedly = 90.9804 aby = 90.9804 agro = 90.9804 andiron = 90.9804 ante- = 90.9804 billycock = 90.9804 birk = 90.9804 cepheus = 90.9804 citrate = 90.9804 cygnus = 90.9804 desolateness = 90.9804


27401 - 27500[தொகு]

eraser = 90.9804 eris = 90.9804 fascism = 90.9804 firecracker = 90.9804 flivver = 90.9804 galoshes = 90.9804 hepatica = 90.9804 hex = 90.9804 ingestion = 90.9804 lilo = 90.9804 lunette = 90.9804 lupine = 90.9804 misappropriation = 90.9804 overconfident = 90.9804 patina = 90.9804 payee = 90.9804 perianth = 90.9804 pipit = 90.9804 prostate = 90.9804 pubis = 90.9804 quiddity = 90.9804 sil = 90.9804 slaughterer = 90.9804 slaughterhouse = 90.9804 spearhead = 90.9804 spinsterhood = 90.9804 thermos = 90.9804 toucher = 90.9804 trimorphic = 90.9804 abbacy = 90.1893 acclaiming = 90.1893 aerie = 90.1893 agave = 90.1893 beatification = 90.1893 bowlful = 90.1893 chromate = 90.1893 citizeness = 90.1893 commuter = 90.1893 eastwardly = 90.1893 footer = 90.1893 grus = 90.1893 inappropriateness = 90.1893 internment = 90.1893 kirsten = 90.1893 laic = 90.1893 lewdly = 90.1893 magnetically = 90.1893 maniple = 90.1893 masturbate = 90.1893 outstay = 90.1893 parang = 90.1893 philanthropical = 90.1893 polygyny = 90.1893 pukka = 90.1893 sacerdotalism = 90.1893 scintilla = 90.1893 scrapped = 90.1893 soc = 90.1893 tenebrous = 90.1893 thorium = 90.1893 transylvanian = 90.1893 troglodyte = 90.1893 umlaut = 90.1893 veterinarian = 90.1893 washroom = 90.1893 workbench = 90.1893 -like = 89.3982 -y = 89.3982 accusatory = 89.3982 addenda = 89.3982 ambidextrous = 89.3982 auscultation = 89.3982 authoritarian = 89.3982 azrael = 89.3982 bifurcated = 89.3982 boobs = 89.3982 cade = 89.3982 censorial = 89.3982 cuspidor = 89.3982 czarina = 89.3982 encamps = 89.3982 finals = 89.3982 greeny = 89.3982 is- = 89.3982 jat = 89.3982 jurisconsult = 89.3982 levitation = 89.3982 liliaceous = 89.3982 mavourneen = 89.3982 mercuric = 89.3982 metatarsal = 89.3982 mousetrap = 89.3982 obsessive = 89.3982 overtly = 89.3982 perry = 89.3982 poo = 89.3982 porcine = 89.3982 rarebit = 89.3982 rationalize = 89.3982 redistributed = 89.3982

27501 - 27600[தொகு]

sallet = 89.3982 scherzo = 89.3982 sele = 89.3982 spermatozoon = 89.3982 syndrome = 89.3982 toucan = 89.3982 transire = 89.3982 unfrozen = 89.3982 vixenish = 89.3982 watermark = 89.3982 -head = 88.6070 all-encompassing = 88.6070 anachronistic = 88.6070 backhand = 88.6070 barbel = 88.6070 beleaguer = 88.6070 bobo = 88.6070 calve = 88.6070 contort = 88.6070 cretin = 88.6070 demurrage = 88.6070 denude = 88.6070 emirates = 88.6070 evangelism = 88.6070 felly = 88.6070 flam = 88.6070 gnomic = 88.6070 heartsease = 88.6070 idiosyncratic = 88.6070 induct = 88.6070 locative = 88.6070 logarithm = 88.6070 ludo = 88.6070 nidus = 88.6070 nipper = 88.6070 noumenon = 88.6070 ontology = 88.6070 penna = 88.6070 pictograph = 88.6070 ro = 88.6070 simulacra = 88.6070 skidding = 88.6070 surfs = 88.6070 tridentine = 88.6070 undyed = 88.6070 urinate = 88.6070 varietal = 88.6070 webbing = 88.6070 annealing = 87.8159 ansi = 87.8159 aphelion = 87.8159 bates = 87.8159 binomial = 87.8159 caffeine = 87.8159 carpal = 87.8159 earing = 87.8159 epicene = 87.8159 goiter = 87.8159 hypo- = 87.8159 innovative = 87.8159 logger = 87.8159 mockingbird = 87.8159 mucky = 87.8159 multimillionaire = 87.8159 neb = 87.8159 paradigm = 87.8159 pickaninny = 87.8159 pubescent = 87.8159 quarterback = 87.8159 retch = 87.8159 rustication = 87.8159 rx = 87.8159 saraband = 87.8159 sateen = 87.8159 selector = 87.8159 time-limit = 87.8159 waiver = 87.8159 zing = 87.8159 abalone = 87.0248 apple-sauce = 87.0248 arch- = 87.0248 assafoetida = 87.0248 badminton = 87.0248 bt = 87.0248 capsicum = 87.0248 cavatina = 87.0248 chervil = 87.0248 clincher = 87.0248 consequentially = 87.0248 corroboree = 87.0248 derring-do = 87.0248 derringer = 87.0248 diva = 87.0248 dragonflies = 87.0248 erectile = 87.0248 fleetingly = 87.0248 foin = 87.0248 genuflection = 87.0248 gnarly = 87.0248 gyre = 87.0248

27601 - 27700[தொகு]

hawk-eyed = 87.0248 ictus = 87.0248 imprecate = 87.0248 inscribes = 87.0248 mantis = 87.0248 mycelium = 87.0248 nth = 87.0248 pissed = 87.0248 pondus = 87.0248 riposte = 87.0248 sain = 87.0248 sangfroid = 87.0248 sci = 87.0248 sifter = 87.0248 sticker = 87.0248 unproven = 87.0248 upcast = 87.0248 variorum = 87.0248 vinculum = 87.0248 whiplash = 87.0248 amanuenses = 86.2336 amnesia = 86.2336 backache = 86.2336 blithering = 86.2336 blotchy = 86.2336 cheesy = 86.2336 circumpolar = 86.2336 cobblestone = 86.2336 col- = 86.2336 cor- = 86.2336 dachshund = 86.2336 diffraction = 86.2336 dishcloth = 86.2336 dunlin = 86.2336 ei = 86.2336 eldritch = 86.2336 formic = 86.2336 invasive = 86.2336 khmer = 86.2336 kopeck = 86.2336 luser = 86.2336 molt = 86.2336 oversleep = 86.2336 percept = 86.2336 puisne = 86.2336 purdah = 86.2336 quarter- = 86.2336 repetitive = 86.2336 sainthood = 86.2336 somnambulistic = 86.2336 stinger = 86.2336 surcingle = 86.2336 vibrator = 86.2336 whopping = 86.2336 wombat = 86.2336 alp = 85.4425 antistrophe = 85.4425 caduceus = 85.4425 cafeteria = 85.4425 cantilever = 85.4425 diastolic = 85.4425 durian = 85.4425 electrification = 85.4425 etch = 85.4425 ew = 85.4425 fries = 85.4425 gaud = 85.4425 incarcerate = 85.4425 intelligentsia = 85.4425 karoo = 85.4425 legume = 85.4425 mini = 85.4425 muchness = 85.4425 narwhal = 85.4425 patchouli = 85.4425 piggish = 85.4425 pock = 85.4425 racquets = 85.4425 reinsurance = 85.4425 smolder = 85.4425 toddler = 85.4425 transientness = 85.4425 turners = 85.4425 underscore = 85.4425 a2 = 84.6513 abib = 84.6513 afb = 84.6513 amplifier = 84.6513 anglicized = 84.6513 awing = 84.6513 cartoonist = 84.6513 cataclysmic = 84.6513 clydesdale = 84.6513 convection = 84.6513 dea = 84.6513 deplete = 84.6513 detergent = 84.6513 doyen = 84.6513 flamen = 84.6513 flywheel = 84.6513


27701 - 27800[தொகு]

fulcher = 84.6513 gelid = 84.6513 great-granddaughter = 84.6513 hara-kiri = 84.6513 hummer = 84.6513 iff = 84.6513 impersonator = 84.6513 irreplaceable = 84.6513 jakes = 84.6513 leery = 84.6513 life-buoy = 84.6513 parka = 84.6513 passerine = 84.6513 posit = 84.6513 potpourri = 84.6513 precis = 84.6513 provenance = 84.6513 quincunx = 84.6513 residency = 84.6513 sadism = 84.6513 siblings = 84.6513 strakes = 84.6513 tox = 84.6513 triumvir = 84.6513 vagus = 84.6513 welcomer = 84.6513 yashmak = 84.6513 acceptor = 83.8602 achaea = 83.8602 algol = 83.8602 aloha = 83.8602 blazoning = 83.8602 caecum = 83.8602 cantabile = 83.8602 conjunct = 83.8602 cursor = 83.8602 diorama = 83.8602 dustbin = 83.8602 extremum = 83.8602 fathering = 83.8602 gangue = 83.8602 geomancy = 83.8602 gink = 83.8602 heliocentric = 83.8602 hobnob = 83.8602 instal = 83.8602 macaroon = 83.8602 masquerader = 83.8602 masseuse = 83.8602 maxilla = 83.8602 nates = 83.8602 paresis = 83.8602 perineum = 83.8602 pimpernel = 83.8602 riparian = 83.8602 rondo = 83.8602 spica = 83.8602 tabloid = 83.8602 toreador = 83.8602 tribesman = 83.8602 tug-of-war = 83.8602 ute = 83.8602 zoophyte = 83.8602 absentminded = 83.0691 apologetics = 83.0691 borage = 83.0691 bureaucrat = 83.0691 chitinous = 83.0691 contestation = 83.0691 crisscross = 83.0691 cutis = 83.0691 datcha = 83.0691 debilitate = 83.0691 fleer = 83.0691 high-level = 83.0691 hippogriff = 83.0691 homemaker = 83.0691 insurgency = 83.0691 jack-in-the-box = 83.0691 labiate = 83.0691 libelling = 83.0691 librettist = 83.0691 librettos = 83.0691 limicoline = 83.0691 limpopo = 83.0691 mitral = 83.0691 obi = 83.0691 ostium = 83.0691 perdurable = 83.0691 prussiate = 83.0691 purposefully = 83.0691 septuagenarian = 83.0691 triteness = 83.0691 unlade = 83.0691 upgrade = 83.0691 welly = 83.0691 windshield = 83.0691 accidence = 82.2779 aerostat = 82.2779 amine = 82.2779

27801 - 27900[தொகு]

amino = 82.2779 baa = 82.2779 backslide = 82.2779 barranca = 82.2779 brioche = 82.2779 comeback = 82.2779 crossbowmen = 82.2779 cruft = 82.2779 dionysian = 82.2779 embezzler = 82.2779 encaustic = 82.2779 escadrille = 82.2779 faker = 82.2779 glyph = 82.2779 gorki = 82.2779 hummingbird = 82.2779 laterite = 82.2779 lilied = 82.2779 masochism = 82.2779 mayotte = 82.2779 mcdonald's = 82.2779 motorcycles = 82.2779 naphthalene = 82.2779 newel = 82.2779 oir = 82.2779 pale- = 82.2779 rapscallion = 82.2779 regere = 82.2779 sandstorm = 82.2779 seep = 82.2779 sienna = 82.2779 stoke = 82.2779 talebearer = 82.2779 thankee = 82.2779 zygote = 82.2779 caddie = 81.4868 connatural = 81.4868 crus = 81.4868 djinn = 81.4868 drunker = 81.4868 emp = 81.4868 exacerbation = 81.4868 exuviae = 81.4868 gloze = 81.4868 hosting = 81.4868 kiddo = 81.4868 libelous = 81.4868 normative = 81.4868 octahedron = 81.4868 parrakeet = 81.4868 periphrastic = 81.4868 redcoat = 81.4868 relegation = 81.4868 roundel = 81.4868 sacral = 81.4868 shaveling = 81.4868 theorbo = 81.4868 transiency = 81.4868 triptych = 81.4868 tyrannicide = 81.4868 zed = 81.4868 -all = 80.6957 acceptability = 80.6957 adverts = 80.6957 aesthete = 80.6957 amide = 80.6957 anklet = 80.6957 aorist = 80.6957 asean = 80.6957 backwash = 80.6957 bonito = 80.6957 castigate = 80.6957 citizenry = 80.6957 condyle = 80.6957 depiction = 80.6957 detent = 80.6957 domestique = 80.6957 dormer-window = 80.6957 ecology = 80.6957 epi- = 80.6957 erupt = 80.6957 eschatology = 80.6957 expectorate = 80.6957 fragmented = 80.6957 humping = 80.6957 keynes = 80.6957 lacerta = 80.6957 lawlessly = 80.6957 leggy = 80.6957 monstrum = 80.6957 occultist = 80.6957 panicle = 80.6957 playboy = 80.6957 profanes = 80.6957 quintet = 80.6957 rutty = 80.6957 sawfly = 80.6957 tbsp = 80.6957 two-faced = 80.6957 underdeveloped = 80.6957

27901 - 28000[தொகு]

undergarment = 80.6957 unlined = 80.6957 vedette = 80.6957 abjures = 79.9045 accompts = 79.9045 agglomerate = 79.9045 anti-democratic = 79.9045 barf = 79.9045 bestowment = 79.9045 callus = 79.9045 chancellorship = 79.9045 chimaera = 79.9045 choker = 79.9045 equus = 79.9045 gannet = 79.9045 grizzle = 79.9045 guatemalan = 79.9045 handcart = 79.9045 hectored = 79.9045 heterosexual = 79.9045 hydrography = 79.9045 insolvable = 79.9045 mcgovern = 79.9045 monger = 79.9045 mutt = 79.9045 nordic = 79.9045 overdraw = 79.9045 pachyderm = 79.9045 pejorative = 79.9045 pinochle = 79.9045 plastron = 79.9045 rationalizing = 79.9045 rax = 79.9045 sophisticate = 79.9045 trencherman = 79.9045 trunnion = 79.9045 well-advised = 79.9045 abroach = 79.1134 activate = 79.1134 amp = 79.1134 antitoxin = 79.1134 aortic = 79.1134 baldrick = 79.1134 biochemistry = 79.1134 bunco = 79.1134 cicatrice = 79.1134 cubiculum = 79.1134 cure-all = 79.1134 dj = 79.1134 erika = 79.1134 galvanize = 79.1134 gamecock = 79.1134 harlequinade = 79.1134 ideograph = 79.1134 indeclinable = 79.1134 invagination = 79.1134 janissary = 79.1134 kgb = 79.1134 know-how = 79.1134 lusterless = 79.1134 melange = 79.1134 mezzanine = 79.1134 nifty = 79.1134 obscurantism = 79.1134 oviduct = 79.1134 pewee = 79.1134 prepositional = 79.1134 quadrature = 79.1134 quartzite = 79.1134 risc = 79.1134 shallot = 79.1134 skeletal = 79.1134 slippy = 79.1134 stilt = 79.1134 subspecies = 79.1134 suppurate = 79.1134 template = 79.1134 typographic = 79.1134 vai = 79.1134 wanderlust = 79.1134 wrexham = 79.1134 wringer = 79.1134 yodel = 79.1134 asymmetrical = 78.3223 avast = 78.3223 barbette = 78.3223 bilboes = 78.3223 bilk = 78.3223 chitterlings = 78.3223 chromatin = 78.3223 davit = 78.3223 euclidean = 78.3223 fireball = 78.3223 foison = 78.3223 fossilised = 78.3223 gerrymander = 78.3223 gittin = 78.3223 gitting = 78.3223 indonesian = 78.3223 kabyle = 78.3223

28001 - 29000[தொகு]

kudos = 78.3223 lacteal = 78.3223 logarithmic = 78.3223 macerate = 78.3223 magnetization = 78.3223 marijuana = 78.3223 math. = 78.3223 micro = 78.3223 nacre = 78.3223 overdraft = 78.3223 poltava = 78.3223 quinoline = 78.3223 radioactivity = 78.3223 rand = 78.3223 recompose = 78.3223 rowlock = 78.3223 rutting = 78.3223 selangor = 78.3223 transversal = 78.3223 uprear = 78.3223 bespectacled = 77.5311 bicol = 77.5311 borderline = 77.5311 bsc = 77.5311 commandeer = 77.5311 dette = 77.5311 encase = 77.5311 hallmark = 77.5311 hilted = 77.5311 hubby = 77.5311 hydrochloride = 77.5311 ideographic = 77.5311 kilogram = 77.5311 limmer = 77.5311 maunder = 77.5311 modernist = 77.5311 motorcar = 77.5311 networked = 77.5311 nieve = 77.5311 panamanian = 77.5311 pappoose = 77.5311 parthenogenesis = 77.5311 peckish = 77.5311 pederasty = 77.5311 pentagonal = 77.5311 redshank = 77.5311 remora = 77.5311 renter = 77.5311 rounders = 77.5311 stater = 77.5311 swelter = 77.5311 teatime = 77.5311 turnstone = 77.5311 unwrap = 77.5311 vermifuge = 77.5311 virgilio = 77.5311 vitiation = 77.5311 zymotic = 77.5311 actuary = 76.7400 aphoristic = 76.7400 bobcat = 76.7400 chorale = 76.7400 cloudlet = 76.7400 cognates = 76.7400 enthuse = 76.7400 externality = 76.7400 federate = 76.7400 fertilizes = 76.7400 flatbed = 76.7400 flunk = 76.7400 gujarati = 76.7400 hettie = 76.7400 ineluctable = 76.7400 intercostal = 76.7400 litharge = 76.7400 marxism = 76.7400 mislay = 76.7400 moron = 76.7400 overeat = 76.7400 pleat = 76.7400 probert = 76.7400 pseudo-science = 76.7400 randomly = 76.7400 smalls = 76.7400 unicode = 76.7400 whelk = 76.7400 -st = 75.9489 accompted = 75.9489 agio = 75.9489 alcmene = 75.9489 apiary = 75.9489 bihar = 75.9489 bung-hole = 75.9489 caesarean = 75.9489 cross-fertilization = 75.9489 cycloid = 75.9489 deceptively = 75.9489 dept = 75.9489 etesian = 75.9489 frore = 75.9489

28101 - 28200[தொகு]

frow = 75.9489 guff = 75.9489 hosanna = 75.9489 ileum = 75.9489 ingrateful = 75.9489 innervation = 75.9489 intersperse = 75.9489 nos = 75.9489 odiousness = 75.9489 ornithorhynchus = 75.9489 oscillator = 75.9489 otiose = 75.9489 outfield = 75.9489 paddler = 75.9489 pasquinade = 75.9489 psychoanalytic = 75.9489 quebracho = 75.9489 regrettably = 75.9489 rusk = 75.9489 slater = 75.9489 sporran = 75.9489 succotash = 75.9489 takeover = 75.9489 translatable = 75.9489 trituration = 75.9489 ultraviolet = 75.9489 undelivered = 75.9489 unsuitability = 75.9489 wash-leather = 75.9489 windbag = 75.9489 -ic = 75.1577 afp = 75.1577 ahti = 75.1577 anglomania = 75.1577 arsenate = 75.1577 berserk = 75.1577 bulla = 75.1577 capybara = 75.1577 cock-sparrow = 75.1577 couth = 75.1577 deva = 75.1577 divisor = 75.1577 eucharistic = 75.1577 facilitation = 75.1577 freeboard = 75.1577 gabby = 75.1577 geek = 75.1577 ginny = 75.1577 gramercy = 75.1577 gusset = 75.1577 logistics = 75.1577 memsahib = 75.1577 mett = 75.1577 motet = 75.1577 ostracize = 75.1577 palatal = 75.1577 piker = 75.1577 sabah = 75.1577 somniferous = 75.1577 tetrahedron = 75.1577 timbale = 75.1577 tisane = 75.1577 ue = 75.1577 abusively = 74.3666 accoutered = 74.3666 acetous = 74.3666 alanna = 74.3666 aloneness = 74.3666 apec = 74.3666 astigmatism = 74.3666 aural = 74.3666 camellia = 74.3666 cello = 74.3666 copier = 74.3666 dibble = 74.3666 electrostatic = 74.3666 exterminator = 74.3666 frizzy = 74.3666 geezer = 74.3666 gerundive = 74.3666 gustatory = 74.3666 handsaw = 74.3666 hippocras = 74.3666 hippos = 74.3666 incarnadine = 74.3666 infusorial = 74.3666 joggle = 74.3666 laughably = 74.3666 lifework = 74.3666 lingam = 74.3666 locrian = 74.3666 mouser = 74.3666 multicellular = 74.3666 nicosia = 74.3666 odalisque = 74.3666 ouch = 74.3666 peachy = 74.3666 peahen = 74.3666 popper = 74.3666 predictable = 74.3666

28201 - 28300[தொகு]

ringworm = 74.3666 sesquioxide = 74.3666 sleazy = 74.3666 statistic = 74.3666 stoopid = 74.3666 structured = 74.3666 su = 74.3666 tarpon = 74.3666 tomcat = 74.3666 tupi = 74.3666 unyoke = 74.3666 vaccinate = 74.3666 veining = 74.3666 achromatism = 73.5755 altruist = 73.5755 antiphony = 73.5755 balor = 73.5755 brahman = 73.5755 catboat = 73.5755 chough = 73.5755 close-knit = 73.5755 colporteur = 73.5755 corkscrews = 73.5755 ecumenical = 73.5755 eyot = 73.5755 freeware = 73.5755 glitch = 73.5755 gov = 73.5755 heckle = 73.5755 impetuousness = 73.5755 lorentz = 73.5755 metabolic = 73.5755 mig = 73.5755 niblick = 73.5755 outboard = 73.5755 overseen = 73.5755 pentacle = 73.5755 prankish = 73.5755 prof = 73.5755 protasis = 73.5755 pythons = 73.5755 quotidian = 73.5755 recanting = 73.5755 sepal = 73.5755 shredding = 73.5755 strategus = 73.5755 subset = 73.5755 tokelau = 73.5755 tutorial = 73.5755 uncoupled = 73.5755 unvoiced = 73.5755 veery = 73.5755 zionism = 73.5755 absentmindedly = 72.7843 androgynous = 72.7843 atty = 72.7843 catheter = 72.7843 cedes = 72.7843 cervix = 72.7843 colloid = 72.7843 denotation = 72.7843 dewar = 72.7843 dreadnought = 72.7843 dynamically = 72.7843 eschews = 72.7843 gasket = 72.7843 grebe = 72.7843 hedger = 72.7843 hydrofluoric = 72.7843 laundryman = 72.7843 licit = 72.7843 meta- = 72.7843 methodology = 72.7843 mid-july = 72.7843 non-living = 72.7843 nr = 72.7843 nuthatch = 72.7843 pimping = 72.7843 pocketknife = 72.7843 pw = 72.7843 s- = 72.7843 snitch = 72.7843 sucrose = 72.7843 sut = 72.7843 symmetric = 72.7843 technologically = 72.7843 unhoused = 72.7843 agaric = 71.9932 areola = 71.9932 arguable = 71.9932 artwork = 71.9932 blustery = 71.9932 caracole = 71.9932 catanzaro = 71.9932 cobol = 71.9932 collarbone = 71.9932 eidolon = 71.9932 erato = 71.9932 errantry = 71.9932 extravasation = 71.9932

28301 - 28400[தொகு]

fribble = 71.9932 fuze = 71.9932 ic = 71.9932 indy = 71.9932 inuit = 71.9932 jailbird = 71.9932 lawing = 71.9932 losel = 71.9932 meagerly = 71.9932 must've = 71.9932 obit = 71.9932 orgiastic = 71.9932 outdistance = 71.9932 pizza = 71.9932 pyramidical = 71.9932 raffish = 71.9932 sequential = 71.9932 sexagenarian = 71.9932 sox = 71.9932 supereminent = 71.9932 tarantella = 71.9932 unleash = 71.9932 adventists = 71.2021 backbite = 71.2021 baz = 71.2021 blazons = 71.2021 braille = 71.2021 caf = 71.2021 carbonated = 71.2021 clodhoppers = 71.2021 cusp = 71.2021 deltoid = 71.2021 doctorate = 71.2021 dom = 71.2021 eavesdrop = 71.2021 ethmoid = 71.2021 extraordinaire = 71.2021 fullback = 71.2021 hab. = 71.2021 hazelnut = 71.2021 hula = 71.2021 isometric = 71.2021 jabot = 71.2021 kayak = 71.2021 lakh = 71.2021 lego = 71.2021 linguistics = 71.2021 metonymy = 71.2021 mugwort = 71.2021 percolator = 71.2021 popularise = 71.2021 posthaste = 71.2021 quagga = 71.2021 quickstep = 71.2021 reykjavik = 71.2021 ripper = 71.2021 schoolchildren = 71.2021 silver-tongued = 71.2021 spanner = 71.2021 stoked = 71.2021 subsistent = 71.2021 topless = 71.2021 translucency = 71.2021 unsaturated = 71.2021 urination = 71.2021 wholesaler = 71.2021 aerolite = 70.4109 ambassadorial = 70.4109 apsis = 70.4109 baha'i = 70.4109 befor = 70.4109 biff = 70.4109 caddis = 70.4109 codling = 70.4109 cunarder = 70.4109 earthed = 70.4109 gurkha = 70.4109 habiliment = 70.4109 haircut = 70.4109 ihram = 70.4109 impound = 70.4109 individualization = 70.4109 iridium = 70.4109 kern = 70.4109 kleptomania = 70.4109 lisburn = 70.4109 maintainer = 70.4109 maricopa = 70.4109 merle = 70.4109 mesial = 70.4109 minting = 70.4109 omened = 70.4109 orrery = 70.4109 ousel = 70.4109 pearling = 70.4109 peccaries = 70.4109 pecker = 70.4109 pee = 70.4109 pictographs = 70.4109 pyrometer = 70.4109

28401 - 28500[தொகு]

racism = 70.4109 rectal = 70.4109 rieti = 70.4109 shoreline = 70.4109 spf = 70.4109 sputum = 70.4109 swazi = 70.4109 temerarious = 70.4109 toffy = 70.4109 togged = 70.4109 toggle = 70.4109 touch-and-go = 70.4109 uncommitted = 70.4109 unenthusiastic = 70.4109 veneto = 70.4109 wolffian = 70.4109 yorks = 70.4109 -some = 69.6198 abashment = 69.6198 acct = 69.6198 aconitine = 69.6198 antispasmodic = 69.6198 bandwidth = 69.6198 bibliomaniac = 69.6198 bloodroot = 69.6198 cannonball = 69.6198 chert = 69.6198 coincidental = 69.6198 crapulous = 69.6198 cubby = 69.6198 epicycle = 69.6198 euphonic = 69.6198 excoriation = 69.6198 expurgation = 69.6198 farrow = 69.6198 forlore = 69.6198 friendlily = 69.6198 gaby = 69.6198 gimp = 69.6198 glossaries = 69.6198 guilder = 69.6198 gyp = 69.6198 hermaphroditism = 69.6198 hyperbolic = 69.6198 hypothetic = 69.6198 icebox = 69.6198 kleptomaniac = 69.6198 manichaean = 69.6198 mayhem = 69.6198 minuscule = 69.6198 mooing = 69.6198 nigerian = 69.6198 nutation = 69.6198 optimal = 69.6198 organizational = 69.6198 piked = 69.6198 planer = 69.6198 psychiatrist = 69.6198 ranter = 69.6198 rappee = 69.6198 revitalize = 69.6198 sclerotic = 69.6198 sidestep = 69.6198 southsea = 69.6198 soviet = 69.6198 sphincter = 69.6198 toughen = 69.6198 upflung = 69.6198 woot = 69.6198 worrier = 69.6198 yaws = 69.6198 abhominable = 68.8287 abord = 68.8287 aboriginally = 68.8287 abridges = 68.8287 afferent = 68.8287 backhanded = 68.8287 bascinet = 68.8287 bedim = 68.8287 belligerence = 68.8287 bender = 68.8287 blurry = 68.8287 bussed = 68.8287 cleek = 68.8287 demagogism = 68.8287 demagogy = 68.8287 diluent = 68.8287 downloaded = 68.8287 egos = 68.8287 esa = 68.8287 exculpatory = 68.8287 guillemot = 68.8287 hairbrush = 68.8287 helot = 68.8287 horehound = 68.8287 husain = 68.8287 hypotenuse = 68.8287 inkwell = 68.8287 interacting = 68.8287 jonquil = 68.8287

28501 - 28600[தொகு]

ks = 68.8287 landwards = 68.8287 laryngeal = 68.8287 marathi = 68.8287 mayoress = 68.8287 nihilist = 68.8287 novena = 68.8287 orthographical = 68.8287 overexertion = 68.8287 puke = 68.8287 roil = 68.8287 scrubber = 68.8287 she-ass = 68.8287 shoat = 68.8287 soft-boiled = 68.8287 telex = 68.8287 ulcerate = 68.8287 underskirt = 68.8287 vestigial = 68.8287 whoremonger = 68.8287 yogh = 68.8287 -ed = 68.0375 absentmindedness = 68.0375 academics = 68.0375 amnion = 68.0375 aula = 68.0375 bedizen = 68.0375 bim = 68.0375 blowout = 68.0375 chlamys = 68.0375 conspectus = 68.0375 cosset = 68.0375 crossbeam = 68.0375 dammit = 68.0375 droshky = 68.0375 eastertide = 68.0375 etude = 68.0375 eyry = 68.0375 firsthand = 68.0375 foxhound = 68.0375 fundus = 68.0375 gamey = 68.0375 gamy = 68.0375 giro = 68.0375 greenlander = 68.0375 hypertension = 68.0375 industrialization = 68.0375 intermediation = 68.0375 jettison = 68.0375 joinery = 68.0375 kilometer = 68.0375 laodicean = 68.0375 lecco = 68.0375 lessor = 68.0375 lineman = 68.0375 marinade = 68.0375 matriculate = 68.0375 multinational = 68.0375 neglige = 68.0375 neurology = 68.0375 okla. = 68.0375 pakistani = 68.0375 paunchy = 68.0375 pipette = 68.0375 planner = 68.0375 routinely = 68.0375 sciolist = 68.0375 thallus = 68.0375 thaumaturgy = 68.0375 transformers = 68.0375 transparence = 68.0375 wryneck = 68.0375 all-time = 67.2464 archaean = 67.2464 archpriest = 67.2464 aspirin = 67.2464 bisect = 67.2464 chaldron = 67.2464 clinically = 67.2464 corncrake = 67.2464 corundum = 67.2464 d.sc. = 67.2464 exaggeratedly = 67.2464 ferrocyanide = 67.2464 foursome = 67.2464 goose-step = 67.2464 granduncle = 67.2464 hilum = 67.2464 hough = 67.2464 hyphenation = 67.2464 interlinear = 67.2464 introverted = 67.2464 ky = 67.2464 lawbreaker = 67.2464 lazzarone = 67.2464 llandovery = 67.2464 mastoid = 67.2464 meagerness = 67.2464 menhir = 67.2464 mesmerize = 67.2464


28601 - 28700[தொகு]

milt = 67.2464 mogul = 67.2464 numismatics = 67.2464 oligarch = 67.2464 pec = 67.2464 pen-name = 67.2464 piglets = 67.2464 prawn = 67.2464 pterodactyl = 67.2464 scalene = 67.2464 scutum = 67.2464 seaway = 67.2464 sheave = 67.2464 stickleback = 67.2464 tac = 67.2464 terminator = 67.2464 trapani = 67.2464 ultra- = 67.2464 unethical = 67.2464 unexceptional = 67.2464 would've = 67.2464 zetland = 67.2464 allegedly = 66.4553 amazonas = 66.4553 atrabilious = 66.4553 autochthonous = 66.4553 bitt = 66.4553 bonding = 66.4553 brume = 66.4553 castrato = 66.4553 desktop = 66.4553 dialog = 66.4553 earmark = 66.4553 erratum = 66.4553 exponential = 66.4553 frat = 66.4553 free-for-all = 66.4553 gelt = 66.4553 haver = 66.4553 headquarter = 66.4553 hectare = 66.4553 infringer = 66.4553 jeep = 66.4553 laudator = 66.4553 machen = 66.4553 malaysian = 66.4553 manometer = 66.4553 mezzo-soprano = 66.4553 mid-may = 66.4553 mid-september = 66.4553 millwright = 66.4553 misplace = 66.4553 outrank = 66.4553 pash = 66.4553 phenyl = 66.4553 phosphorous = 66.4553 plangent = 66.4553 puck = 66.4553 resettlement = 66.4553 secretariat = 66.4553 shareware = 66.4553 solenoid = 66.4553 svalbard = 66.4553 tamped = 66.4553 tasse = 66.4553 weatherly = 66.4553 welcher = 66.4553 wrongheaded = 66.4553 accountancy = 65.6641 asymmetry = 65.6641 backdoor = 65.6641 brachet = 65.6641 cambodian = 65.6641 carton = 65.6641 cerium = 65.6641 clymene = 65.6641 coccyx = 65.6641 congruent = 65.6641 diabetic = 65.6641 duffel = 65.6641 ficus = 65.6641 fusiform = 65.6641 iconography = 65.6641 inconsideration = 65.6641 interrelation = 65.6641 irised = 65.6641 leidy = 65.6641 malic = 65.6641 monochromatic = 65.6641 neighboured = 65.6641 olympics = 65.6641 oslo = 65.6641 overlie = 65.6641 partitive = 65.6641 pharmacology = 65.6641 piddling = 65.6641 pleural = 65.6641 polyhymnia = 65.6641 popliteal = 65.6641 quaestio = 65.6641


28701 - 28800[தொகு]

re-entry = 65.6641 remise = 65.6641 shanghaied = 65.6641 stutterer = 65.6641 syncopation = 65.6641 taliban = 65.6641 tees = 65.6641 trapezium = 65.6641 underwrite = 65.6641 upload = 65.6641 venusian = 65.6641 wastepaper = 65.6641 zouave = 65.6641 -blast = 64.8730 armoire = 64.8730 averseness = 64.8730 batrachian = 64.8730 bombardier = 64.8730 carob = 64.8730 cassette = 64.8730 castling = 64.8730 colza = 64.8730 crankshaft = 64.8730 cred = 64.8730 dichotomy = 64.8730 duologue = 64.8730 fluor = 64.8730 ganger = 64.8730 grand-aunt = 64.8730 gurnard = 64.8730 handmade = 64.8730 hoses = 64.8730 landlubber = 64.8730 langsyne = 64.8730 lawmaker = 64.8730 maidan = 64.8730 memes = 64.8730 muharram = 64.8730 ninefold = 64.8730 nodal = 64.8730 pertinency = 64.8730 pharyngeal = 64.8730 pilum = 64.8730 predella = 64.8730 researcher = 64.8730 sabir = 64.8730 sabreur = 64.8730 seamanlike = 64.8730 shillong = 64.8730 smalt = 64.8730 strabismus = 64.8730 subclass = 64.8730 supermarket = 64.8730 tao = 64.8730 teutonism = 64.8730 thermodynamics = 64.8730 thew = 64.8730 toluene = 64.8730 tosh = 64.8730 unverified = 64.8730 upbear = 64.8730 wilma = 64.8730 wooly = 64.8730 academically = 64.0819 allocate = 64.0819 arbalest = 64.0819 beachcomber = 64.0819 billionaire = 64.0819 blacklist = 64.0819 blueprint = 64.0819 bubbly = 64.0819 burnet = 64.0819 carillon = 64.0819 climactic = 64.0819 contraceptive = 64.0819 coomb = 64.0819 encomiastic = 64.0819 eurasia = 64.0819 filum = 64.0819 fraternization = 64.0819 freemason = 64.0819 gorizia = 64.0819 hagiology = 64.0819 insecticide = 64.0819 meh = 64.0819 mekong = 64.0819 pessary = 64.0819 poops = 64.0819 sdp = 64.0819 seventy-first = 64.0819 sketchbook = 64.0819 sneakers = 64.0819 strangler = 64.0819 stringer = 64.0819 syllabary = 64.0819 tableware = 64.0819 tetrameter = 64.0819 tortilla = 64.0819 totalled = 64.0819 upheave = 64.0819

28801 - 28900[தொகு]

upsilon = 64.0819 vanward = 64.0819 vig = 64.0819 vocalic = 64.0819 waw = 64.0819 -ish = 63.2907 agouti = 63.2907 apodosis = 63.2907 aris = 63.2907 assamese = 63.2907 axil = 63.2907 bermudian = 63.2907 bourdon = 63.2907 caped = 63.2907 capricornus = 63.2907 chartreuse = 63.2907 codify = 63.2907 coruscation = 63.2907 crumpet = 63.2907 demotic = 63.2907 disulphide = 63.2907 draftsmen = 63.2907 dungaree = 63.2907 ecc. = 63.2907 efferent = 63.2907 ephemera = 63.2907 epidote = 63.2907 escb = 63.2907 figuration = 63.2907 flintshire = 63.2907 footwork = 63.2907 frenches = 63.2907 gangster = 63.2907 gaon = 63.2907 gish = 63.2907 groundnut = 63.2907 halfback = 63.2907 horologe = 63.2907 kipper = 63.2907 megalomania = 63.2907 mid-june = 63.2907 modal = 63.2907 modulus = 63.2907 myrmidon = 63.2907 nitration = 63.2907 obligate = 63.2907 obsess = 63.2907 occident = 63.2907 peaky = 63.2907 peppercorn = 63.2907 pilled = 63.2907 pneuma = 63.2907 scrum = 63.2907 self-evidence = 63.2907 self-induction = 63.2907 sheol = 63.2907 shopgirl = 63.2907 slinger = 63.2907 snell = 63.2907 speciousness = 63.2907 sweetie = 63.2907 synovia = 63.2907 themself = 63.2907 toots = 63.2907 understate = 63.2907 vigesimal = 63.2907 wergeld = 63.2907 willpower = 63.2907 abrade = 62.4996 accessing = 62.4996 amasses = 62.4996 ballistics = 62.4996 bezel = 62.4996 biologic = 62.4996 bursary = 62.4996 detonate = 62.4996 dimensional = 62.4996 dulse = 62.4996 emblazon = 62.4996 enclitic = 62.4996 encyclical = 62.4996 hartlepool = 62.4996 hick = 62.4996 huffily = 62.4996 hydrocephalus = 62.4996 ichthyology = 62.4996 infiltrate = 62.4996 juggernaut = 62.4996 ladybird = 62.4996 leveler = 62.4996 lightweight = 62.4996 magnetical = 62.4996 manichaeism = 62.4996 mega = 62.4996 minoan = 62.4996 moneybags = 62.4996 mph = 62.4996 myopia = 62.4996 nastier = 62.4996 pick-me-up = 62.4996

28901 - 29000[தொகு]

pigheaded = 62.4996 pipeline = 62.4996 retell = 62.4996 sagittal = 62.4996 skedaddle = 62.4996 sledgehammer = 62.4996 solidus = 62.4996 sufism = 62.4996 sulfate = 62.4996 tufaceous = 62.4996 twi = 62.4996 twister = 62.4996 unhand = 62.4996 vp = 62.4996 wham = 62.4996 whop = 62.4996 chorion = 61.7084 dada = 61.7084 demarkation = 61.7084 demos = 61.7084 electrum = 61.7084 empiricist = 61.7084 epinasty = 61.7084 esh = 61.7084 etymologist = 61.7084 exacerbate = 61.7084 extensible = 61.7084 hedonist = 61.7084 horse-drawn = 61.7084 huey = 61.7084 ichthyosaurus = 61.7084 kraut = 61.7084 leu = 61.7084 merlin = 61.7084 microscopy = 61.7084 mispronunciation = 61.7084 mung = 61.7084 peeler = 61.7084 plaudit = 61.7084 pordenone = 61.7084 schematic = 61.7084 scrunch = 61.7084 shiner = 61.7084 soccer = 61.7084 spic = 61.7084 swallowtail = 61.7084 thrombosis = 61.7084 ulnar = 61.7084 undershot = 61.7084 ursine = 61.7084 whoremaster = 61.7084 -let = 60.9173 achievable = 60.9173 antenatal = 60.9173 beep = 60.9173 benelux = 60.9173 bitty = 60.9173 boutique = 60.9173 cannibalistic = 60.9173 carina = 60.9173 cauterize = 60.9173 centrum = 60.9173 crossest = 60.9173 encoded = 60.9173 entitlement = 60.9173 gastritis = 60.9173 hocus = 60.9173 howler = 60.9173 landowning = 60.9173 leftovers = 60.9173 meow = 60.9173 miscegenation = 60.9173 muscularity = 60.9173 neologisms = 60.9173 offline = 60.9173 outmoded = 60.9173 pe. = 60.9173 polychromatic = 60.9173 rabbet = 60.9173 remis = 60.9173 revers = 60.9173 rogerson = 60.9173 sabot = 60.9173 stomp = 60.9173 stratosphere = 60.9173 stupa = 60.9173 subacid = 60.9173 telugu = 60.9173 undiplomatic = 60.9173 v8 = 60.9173 yawp = 60.9173 abbacies = 60.1262 begonia = 60.1262 bettor = 60.1262 blastoderm = 60.1262 boscage = 60.1262 brill = 60.1262 catamite = 60.1262 cheekbone = 60.1262 controvertible = 60.1262


29001 - 30000[தொகு]

coterminous = 60.1262 decant = 60.1262 depressive = 60.1262 disestablish = 60.1262 eid = 60.1262 encryption = 60.1262 etymon = 60.1262 glycogen = 60.1262 guidon = 60.1262 il- = 60.1262 infix = 60.1262 jobless = 60.1262 kismet = 60.1262 knap = 60.1262 maggoty = 60.1262 ottava = 60.1262 overpay = 60.1262 parameter = 60.1262 piggery = 60.1262 pretermit = 60.1262 quaternion = 60.1262 quintuple = 60.1262 redstart = 60.1262 savoir-faire = 60.1262 semi-annually = 60.1262 sequoia = 60.1262 short-cuts = 60.1262 syncretism = 60.1262 tragedienne = 60.1262 transmogrified = 60.1262 turd = 60.1262 victimize = 60.1262 whoo = 60.1262 wiper = 60.1262 yang = 60.1262 abases = 59.3350 accedes = 59.3350 andamans = 59.3350 asafoetida = 59.3350 batty = 59.3350 birdcage = 59.3350 bosna = 59.3350 bottleneck = 59.3350 deferent = 59.3350 diamagnetic = 59.3350 dipsomaniac = 59.3350 excogitate = 59.3350 exogenous = 59.3350 extrusion = 59.3350 finial = 59.3350 foodstuff = 59.3350 gratulate = 59.3350 hamadryad = 59.3350 hiccups = 59.3350 homophones = 59.3350 iapetus = 59.3350 jeg = 59.3350 juxtaposed = 59.3350 lenience = 59.3350 macro = 59.3350 mediatory = 59.3350 mic. = 59.3350 mid-august = 59.3350 mid-october = 59.3350 musta = 59.3350 newbie = 59.3350 ocelot = 59.3350 peewit = 59.3350 pokey = 59.3350 pollination = 59.3350 protectionism = 59.3350 punkin = 59.3350 quadratic = 59.3350 recharge = 59.3350 romanian = 59.3350 runoff = 59.3350 sance = 59.3350 schizophrenia = 59.3350 sike = 59.3350 situs = 59.3350 spearmint = 59.3350 sprocket = 59.3350 strontium = 59.3350 sustainable = 59.3350 synchronize = 59.3350 syrupy = 59.3350 totaled = 59.3350 utopia = 59.3350 zygomatic = 59.3350 -ol = 58.5439 apical = 58.5439 atomizer = 58.5439 blas = 58.5439 bree = 58.5439 bushing = 58.5439 cornflower = 58.5439 dialectal = 58.5439 dib = 58.5439 droid = 58.5439 farfetched = 58.5439

29101 - 29200[தொகு]

feck = 58.5439 gluey = 58.5439 indurate = 58.5439 jaffna = 58.5439 jerboa = 58.5439 johor = 58.5439 kudu = 58.5439 leapfrog = 58.5439 lento = 58.5439 lolita = 58.5439 mailman = 58.5439 mauritanian = 58.5439 milady = 58.5439 nitro- = 58.5439 nitroglycerine = 58.5439 orangeade = 58.5439 protium = 58.5439 recusancy = 58.5439 replant = 58.5439 sorb = 58.5439 toupee = 58.5439 venti = 58.5439 vocare = 58.5439 washing-up = 58.5439 zooid = 58.5439 abysmally = 57.7528 arpeggio = 57.7528 bellboy = 57.7528 cardoon = 57.7528 collop = 57.7528 commutative = 57.7528 cottar = 57.7528 dandruff = 57.7528 deterrence = 57.7528 diaspora = 57.7528 divisive = 57.7528 dna = 57.7528 drey = 57.7528 drupe = 57.7528 embolism = 57.7528 eremite = 57.7528 erode = 57.7528 exacter = 57.7528 geocentric = 57.7528 grig = 57.7528 hussain = 57.7528 hypersensitive = 57.7528 hypochlorite = 57.7528 innominate = 57.7528 interlocuto