பயனர்:TamilBOT/test

கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

வெடிபடு வெடிபலவன் வெடிபலவன் வெடிபாணவுப்பு வெடிபோடு வெடிமருந்து வெடியல் வெடியல் வெடியுப்பீயம் வெடியுப்பு வெடியுப்புத்திராவகம் வெடியுப்புமண் வெடில் வெடிலுப்பு வெடிவால் வெடிவு வெடிவை வெடுக்கன் வெடுக்கு வெடுக்குச்சொடுக்கு வெடுக்குவெடுக்கெனல் வெடுக்கெனல் வெடுத்தலாம் வெடுப்பு வெடுவெடு வெடுவெடுத்தசொல்லி வெடுவெடுத்தவன் வெடுவெடுப்பு வெடுவெடெனல் வெண்கடம்பு வெண்கடல் வெண்கடன் வெண்கடுகு வெண்கடுப்பு வெண்கண் வெண்கண்டல் வெண்கதிர் வெண்கதிரோன் வெண்கமலம் வெண்கமலை வெண்கரு வெண்கருவிளை வெண்கல் வெண்கலநிமிளை வெண்கலப்பட்சி வெண்கலப்பானை வெண்கலம் வெண்கலம் வெண்கலி வெண்கலிப்பா வெண்கவி வெண்களமர் வெண்களிற்றரசு வெண்கன்னான் வெண்காக்கட்டான் வெண்காக்கணம் வெண்காசம் வெண்காட்டுநங்கை வெண்காடர் வெண்காந்தள் வெண்காய்ச்சல் வெண்காயம் வெண்காயவெடி வெண்காரம் வெண்காரை வெண்கால் வெண்காலி வெண்காவல் வெண்காவிளை வெண்காவெளி வெண்காவேளை வெண்காழ் வெண்கிடை வெண்கிடைச்சி வெண்கிழமை வெண்கிளுவை வெண்கீரி வெண்குட்டம் வெண்குடை வெண்குமுதம் வெண்குன்றி வெண்குன்று வெண்குஷ்டம் வெண்கூதாளம் வெண்கெண்டை வெண்கை வெண்கொடி வெண்கொடிவேலி வெண்கொல் வெண்கொற்றக்குடை வெண்கோட்டம் வெண்கோடல் வெண்கோஷ்டம் வெண்சலசமுற்றாள் வெண்சாந்து வெண்சாமரம் வெண்சாமரை வெண்சாய்மரை வெண்சாரை வெண்சாரை வெண்சிவதை வெண்சிறுகடுகு வெண்சீர் வெண்சீர்வெண்டளை வெண்சுக்கான்கல் வெண்சுடர் வெண்சுதைக்குன்று வெண்செந்துறை வெண்சோளம் வெண்சோறு வெண்டகரை வெண்டயம் வெண்டலை வெண்டலைக்கடன் வெண்டளை வெண்டாது வெண்டாமரை வெண்டாமரைமகள் வெண்டாமரையாள் வெண்டாவி வெண்டாழிசை வெண்டாழை வெண்டாளி வெண்டாளி வெண்டான் வெண்டி வெண்டி வெண்டி வெண்டிக்காய் வெண்டிரை வெண்டு வெண்டு வெண்டுக்காய் வெண்டுகில் வெண்டுத்தம் வெண்டுளசி வெண்டுறை வெண்டேக்கு வெண்டேர் வெண்டேர்ச்செழியன் வெண்டை வெண்டையம் வெண்டொழுநோய் வெண்டோடு வெண்டோன்றி வெண்ணகை வெண்ணஞ்சு வெண்ணத்தை வெண்ணரி வெண்ணலாந்தை வெண்ணாகம் வெண்ணாங்கு வெண்ணாந்தை வெண்ணாயுருவி வெண்ணாரி வெண்ணாரை வெண்ணாவல் வெண்ணி வெண்ணிலம் வெண்ணிலவு வெண்ணிலுவை வெண்ணிலை வெண்ணிலைக்கடன் வெண்ணிலைப்பத்திரம் வெண்ணீர் வெண்ணீறு வெண்ணெட்டி வெண்ணெய் வெண்ணெய்க்கல் வெண்ணெய்ச்சுறா வெண்ணெய்த்தாழி வெண்ணெய்த்தாழியுற்சவம் வெண்ணெய்த்தெழி வெண்ணெய்தல் வெண்ணெய்நல்லூர் வெண்ணெய்ப்பதம் வெண்ணெய்ப்பாரை வெண்ணெய்விரை வெண்ணெய்வெட்டி வெண்ணெல் வெண்ணை வெண்ணையூர் வெண்ணொச்சி வெண்ணோ வெண்ணோக்காடு வெண்ணோவு வெண்துளசி வெண்தேக்கு வெண்பட்டு வெண்படலிகை வெண்படி வெண்படை வெண்பதம் வெண்பலி வெண்பா வெண்பாசி வெண்பாட்டம் வெண்பாண்டு வெண்பாதிரை வெண்பாப்பாட்டியல் வெண்பாப்புலி வெண்பாமாலை வெண்பார்க்கல் வெண்பாவுரிச்சீர் வெண்பாவை வெண்பிறப்பு வெண்பிறை வெண்பு வெண்புணர்ச்சிமாலை வெண்புழுக்கல் வெண்புழுக்கு வெண்புழுங்கல் வெண்பூம்பட்டு வெண்பூமான் வெண்பெருமான் வெண்பொங்கல் வெண்பொடி வெண்பொத்தி வெண்பொன் வெண்மட்டக்கருத்து வெண்மட்டம் வெண்மட்டவேலை வெண்மண்டை வெண்மணி வெண்மதி வெண்மயிர் வெண்மருது வெண்மலை வெண்மழை வெண்மாடம் வெண்மீன் வெண்முகில் வெண்மை வெண்மையறிவு வெண்மொந்தன் வெண்வெயிலா வெண்வேலன் வெத்தம் வெத்தாக்குக்கூடு வெதரி வெதரிவனம் வெதிபாதம் வெதிர் வெதிர் வெதிர் வெதிர்ங்கோல் வெதிர்ப்பு வெதிரம் வெதிரன் வெதிரி வெதிரேகம் வெதிரேகவனுமானம் வெதிரேகவியாத்தி வெதிரேகாலங்காரம் வெதுக்கலன் வெதுக்கு வெதுப்படக்கி வெதுப்பம் வெதுப்பி வெதுப்பு வெதுப்பு வெதும்பு வெதுவெது வெதுவெதுப்பு வெதுவெதெனல் வெந் வெந்தபிகிரி வெந்தம் வெந்தயக்காடி வெந்தயச்சம்பா வெந்தயச்சாறு வெந்தயம் வெந்தல் வெந்தல் வெந்தழல் வெந்தழிவு வெந்தி வெந்தி வெந்திப்பு வெந்திப்பு வெந்தியம் வெந்திறல் வெந்து வெந்துப்பு வெந்துருகல் வெந்துளி வெந்தை வெந்தையம் வெந்தோன்றி வெந்தோன்றி வெந்நிடு வெந்நீர் வெந்நீர்விரணம் வெந்நீரூறல் வெப்பக்கட்டி வெப்பசாரம் வெப்பத்தி வெப்பம் வெப்பர் வெப்பல் வெப்பி வெப்பியாரம் வெப்பிராளம் வெப்பு வெப்புக்கட்டி வெப்புக்கொதி வெப்புநட்சத்திரம் வெப்புநாற்றம் வெப்புநோய் வெப்புப்பாவை வெப்புப்பாவைக்கட்டு வெப்புள் வெப்புறு வெம்பகல் வெம்பரப்பு வெம்பரப்பு வெம்பல் வெம்பளிக்கை வெம்பறவை வெம்பா வெம்பாய் வெம்பிளாந்தி வெம்பிளிக்கை வெம்பு வெம்பு வெம்புழுங்கல் வெம்மணல் வெம்மை வெய்து வெய்துபிடி வெய்துயிரி வெய்துறு வெய்தெனல் வெய்ய வெய்யது வெய்யநட்சத்திரம் வெய்யநீர் வெய்யல் வெய்யவன் வெய்யன் வெய்யனீர் வெய்யில் வெய்யில்தாழ வெய்யிற்குளிர வெய்யிற்சூடு வெய்யோன் வெயர் வெயர் வெயர்ப்பு வெயர்வு வெயர்வை வெயில் வெயில்நீக்கி வெயிலடித்தல் வெயிலுறைத்தல் வெயிலெறித்தல் வெயிலோன் வெயிற்குளி வெயிற்குளிர் வெயிற்பாழ் வெயிற்றுகள் வெயின்மறை வெயினோ வெரிந் வெரிமருந்து வெரு வெருக்குவிடை வெருக்கொள்(ளு) வெருக்கொள்ளி வெருக்கோள் வெருகங்கிழங்கு வெருகடி வெருகடிப்பிரமாணம் வெருகம் வெருகிடதர் வெருகு வெருகு வெருட்சி வெருட்டி வெருட்டு வெருட்டு வெருணை வெருப்பறை வெருவந்தம் வெருவருநிலை வெருவலர் வெருவா வெருவு வெருவு வெருவெரு வெருள்(ளு) வெருள் வெருளார் வெருளி வெருளிப்பிணை வெருனை வெரூஉ வெரூஉதல் வெல்(லு) வெல்புகழ் வெல்லச்சீடை வெல்லடி வெல்லப்பாகு வெல்லம் வெல்லல் வெல்லவட்டு வெல்லவல் வெல்லி வெல்லி வெல்லுமா வெல்லை வெல்வெட்டு வெலத்தி வெலவெல வெலி வெலி வெலிகம் வெலிகாரம் வெலிசாத்து வெலித்தி வெல¦இயோன் வெவ்வர் வெவ்விடாய் வெவ்விது வெவ்வினை வெவ்வுயிர் வெவ்வுயிர்க்கொள்(ளு) வெவ்வுரை வெவ்வுழவு வெவ்வெஞ்செல்வன் வெவ்வேகம் வெவ்வேறாக வெவ்வேறு வெவிச்சைக்கெண்டை வெழுமூட்டு வெழுமூண்டகாயம் வெழுமூள்(ளு) வெழுமெனல் வெள் வெள் வெள்கு வெள்யாடு வெள்வங்கம் வெள்வரகு வெள்வரி வெள்வரை வெள்வரைப்பு வெள்வவ்வால் வெள்வளையார் வெள்வாகை வெள்வாடை வெள்வாள் வெள்விழி வெள்விளர் வெள்விளா வெள்வீச்சு வெள்வெங்காயம் வெள்வெட்சி வெள்வெட்டிவேர் வெள்வெடி வெள்வேங்கை வெள்வேம்பு வெள்வேல் வெள்வேலம் வெள்வேலன் வெள்வேலன் வெள்வேலா வெள்வேலோன் வெள்ளக்காடு வெள்ளக்கால் வெள்ளக்குடி வெள்ளக்கேடு வெள்ளகத்தி வெள்ளங்காட்டி வெள்ளச்சாவி வெள்ளச்சேதம் வெள்ளடம்பு வெள்ளடி வெள்ளடி வெள்ளடி வெள்ளடிச்சேவல் வெள்ளடிவெருட்டு வெள்ளடை வெள்ளடை வெள்ளணங்காட்டி வெள்ளணி வெள்ளப்பாடு வெள்ளப்பாழ் வெள்ளம் வெள்ளம்போடு வெள்ளமெடு வெள்ளர் வெள்ளரசு வெள்ளரணை வெள்ளரா வெள்ளராமுள்ளி வெள்ளரி வெள்ளரிகெரவிநெல் வெள்ளரிசி வெள்ளரிஞ்சகெண்டை வெள்ளரிப்பழம் வெள்ளல்லி வெள்ளலரி வெள்ளலோத்தம் வெள்ளவரை வெள்ளவாசி வெள்ளவாரி வெள்ளவிளர் வெள்ளவெளி வெள்ளழுகல் வெள்ளறிவு வெள்ளறுகு வெள்ளறுவை வெள்ளாங்குடி வெள்ளாங்குருகு வெள்ளாஞ்செட்டி வெள்ளாட்டி வெள்ளாடிச்சி வெள்ளாடு வெள்ளாண்செட்டி வெள்ளாண்பிள்ளை வெள்ளாண்மரபு வெள்ளாண்மை வெள்ளாண்வாழ்க்கை வெள்ளாத்திபோளம் வெள்ளாந்தை வெள்ளாப்பு வெள்ளாம்பல் வெள்ளாம்பிள்ளை வெள்ளாமணக்கு வெள்ளாமை வெள்ளாமை வெள்ளாரல் வெள்ளால் வெள்ளாவி வெள்ளாவிகட்டு வெள்ளாவிரை வெள்ளாவிவை வெள்ளாழச்சி வெள்ளாழன் வெள்ளாளச்சி வெள்ளாளன் வெள்ளாறு வெள்ளான் வெள்ளான்குடி வெள்ளான்செட்டி வெள்ளான்வகை வெள்ளானை வெள்ளானையுள்ளோன் வெள்ளானையூர்ந்தோன் வெள்ளானைவாழை வெள்ளி வெள்ளி வெள்ளிக்கரு வெள்ளிக்கலியாணம் வெள்ளிக்காசு வெள்ளிக்காரம் வெள்ளிக்காறு வெள்ளிக்கிழங்கு வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கோல் வெள்ளிக்கோல்வரையன் வெள்ளிச்சரிகை வெள்ளிசா வெள்ளிசா வெள்ளிடம் வெள்ளிடி வெள்ளிடை வெள்ளிடைமலை வெள்ளிண்டங்கொடி வெள்ளிண்டு வெள்ளித்தடி வெள்ளித்தடிச்சேவகன் வெள்ளிது வெள்ளிநாணயம் வெள்ளி நிமிளை வெள்ளிநிலை வெள்ளிப்பணம் வெள்ளிப்பணிதி வெள்ளிப்பல்லக்கு வெள்ளிப்பாட்டு வெள்ளிப்பாடல் வெள்ளிப்பாளம் வெள்ளிப்பிரிவு வெள்ளிப்பிள்ளையார் வெள்ளிப்பிள்ளையார்நோன்பு வெள்ளிபற்பம் வெள்ளிபஸ்பம் வெள்ளிபஸ்மம் வெள்ளிபூத்தல் வெள்ளிமடந்தாள் வெள்ளிமடந்தான்கெண்டை வெள்ளிமடந்தை வெள்ளிமலாம் வெள்ளிமலை வெள்ளிமன்றம் வெள்ளிமாடம் வெள்ளிமீன் வெள்ளிமுலாம் வெள்ளியங்கிரி வெள்ளியம் வெள்ளியம்பலத்தம்பிரான் வெள்ளியம்பலம் வெள்ளியம்பலவாணத்தம்பிரான் வெள்ளியார் வெள்ளியிலைச்செடி வெள்ளியுயிர் வெள்ளியெழுதல் வெள்ளிரேக்கு வெள்ளில் வெள்ளில் வெள்ளிலங்காடு வெள்ளிலத்தி வெள்ளிலை வெள்ளிலை வெள்ளிலைப்பற்று வெள்ளிலையமுது வெள்ளிலோத்தி வெள்ளிலோத்திரம் வெள்ளிவரைகாப்போன் வெள்ளிவவ்வால் வெள்ளிவள்ளி வெள்ளிவாரம் வெள்ளிவிழா வெள்ளிவெற்பு வெள்ளிவேர் வெள்ளிழுது வெள்ளிறகுமந்தாரை வெள்ளிறா வெள்ளிறால் வெள்ளீயம் வெள்ளீயமணல் வெள்ளீயவுப்பு வெள்ளீரல் வெள்ளுப்பு வெள்ளுயிர் வெள்ளுருட்டு வெள்ளுவரி வெள்ளுவா வெள்ளுழவு வெள்ளுழவுப்பயிர் வெள்ளுள்ளி வெள்ளுளுவை வெள்ளுறட்டி வெள்ளுறி வெள்ளூச்சி வெள்ளூமத்தை வெள்ளெருக்கு வெள்ளெலி வெள்ளெலும்பு வெள்ளெழுத்து வெள்ளெள் வெள்ளென்பு வெள்ளென வெள்ளெனல் வெள்ளேடு வெள்ளேறன் வெள்ளை வெள்ளைக்கட்டை வெள்ளைக்கடப்பு வெள்ளைக்கடம்பு வெள்ளைக்கடம்பை வெள்ளைக்கடுக்காய் வெள்ளைக்கடுகு வெள்ளைக்கடுதாசி வெள்ளைக்கண்ணி வெள்ளைக்கர்ப்பூரம் வெள்ளைக்கரடி வெள்ளைக்கரு வெள்ளைக்கருங்காலி வெள்ளைக்கல் வெள்ளைக்கலியாணமுருக்கு வெள்ளைக்கவி வெள்ளைக்கற்றளை வெள்ளைக்காக்கட்டான் வெள்ளைக்காக்கணம் வெள்ளைக்காக்கி வெள்ளைக்காக்குறட்டை வெள்ளைக்காக்கை வெள்ளைக்காகிதம் வெள்ளைக்காஞ்சொறி வெள்ளைக்காணம் வெள்ளைக்காயா வெள்ளைக்கார் வெள்ளைக்காரம் வெள்ளைக்காரன் வெள்ளைக்காரை வெள்ளைக்கிலுகிலுப்பை வெள்ளைக்கிளி வெள்ளைக்கீரி வெள்ளைக்கீரை வெள்ளைக்குங்கிலியம் வெள்ளைக்குசுமரோகம் வெள்ளைக்குட்டம் வெள்ளைக்குதிரை வெள்ளைக்குந்துகம் வெள்ளைக்குந்துருக்கம் வெள்ளைக்குப்போடு வெள்ளைக்குறுவை வெள்ளைக்குன்றி வெள்ளைக்குன்றிகம் வெள்ளைக்குஷ்டம் வெள்ளைக்கெளிறு வெள்ளைக்கெளுத்தி வெள்ளைக்கொடி வெள்ளைக்கொடுவேலி வெள்ளைக்கொம்பு வெள்ளைக்கொய்யா வெள்ளைக்கோங்கு வெள்ளைக்கோட்டி வெள்ளைக்கோரான் வெள்ளைகட்டு வெள்ளைச்சண்டிக்கார் வெள்ளைச்சந்தனம் வெள்ளைச்சம்பா வெள்ளைச்சர்க்கரை வெள்ளைச்சாமந்தி வெள்ளைச்சாரணை வெள்ளைச்சாரை வெள்ளைச்சிலாந்தி வெள்ளைச்சிறுமணியன் வெள்ளைச்சீலை வெள்ளைச்சீலைக்குத்தடுக்கிடு வெள்ளைச்சீலைப்பண்டாரம் வெள்ளைச்சுமங்கலி வெள்ளைச்சுரிதகம் வெள்ளைச்சுறா வெள்ளைச்செவ்வந்தி வெள்ளைச்சேம்பு வெள்ளைச்சொல் வெள்ளைச்சோளம் வெள்ளைசாத்து வெள்ளைத்தகரை வெள்ளைத்தங்கம் வெள்ளைத்தணக்கு வெள்ளைத்தம்பட்டை வெள்ளைத்தமிழ் வெள்ளைத்தனம் வெள்ளைத்தாரை வெள்ளைத்தாள் வெள்ளைத்தினை வெள்ளைத்துத்தம் வெள்ளைத்தும்பி வெள்ளைத்துமட்டன் வெள்ளைத்துரிசை வெள்ளைத்துவரை வெள்ளைத்துறட்டி வெள்ளை நண்டு வெள்ளை நறுந்தாளி வெள்ளை நாகம் வெள்ளை நாகர் வெள்ளை நாகை வெள்ளை நாங்கு வெள்ளை நாவல் வெள்ளை நாவி வெள்ளைநிறத்தாள் வெள்ளை நீலாம்பரம் வெள்ளை நுணா வெள்ளைநெல் வெள்ளைநொச்சி வெள்ளைநோக்கம் வெள்ளைநோக்கு வெள்ளைப்பசளை வெள்ளைப்பட்டாணி வெள்ளைப்படல் வெள்ளைப்பவளம் வெள்ளைப்பற்பம் வெள்ளைப்பாகல் வெள்ளைப்பாதிரி வெள்ளைப்பாஷாணசயநீர் வெள்ளைப்பாஷாணம் வெள்ளைப்பிள்ளை வெள்ளைப்பீர்க்கு வெள்ளைப்புண் வெள்ளைப்புத்தி வெள்ளைப்புரசு வெள்ளைப்புனை வெள்ளைப்பூங்கார் வெள்ளைப்பூச்சு வெள்ளைப்பூண்டு வெள்ளைப்பூத்தாளி வெள்ளைப்பூம்பாளை வெள்ளைப்பூலா வெள்ளைப்பூலாஞ்சி வெள்ளைப்பூவாத்தி வெள்ளைப்பேச்சு வெள்ளைப்பொன் வெள்ளைப்பொன்னாவிரை வெள்ளைப்போளம் வெள்ளைப்போளம் வெள்ளைபுரள்(ளு) வெள்ளைபூசு வெள்ளைபூண்(ணு) வெள்ளைமகன் வெள்ளைமட்டி வெள்ளைமட்டிவாயன் வெள்ளைமட்டுவா வெள்ளைமடந்தை வெள்ளைமணவாரி வெள்ளைமந்தாரம் வெள்ளைமந்தாரம் வெள்ளைமந்தாரை வெள்ளைமந்தி வெள்ளைமயிர் வெள்ளைமரம் வெள்ளைமருது வெள்ளைமழை வெள்ளைமனம் வெள்ளைமனிதன் வெள்ளைமாதுளை வெள்ளைமிளகி வெள்ளைமிளகு வெள்ளைமுள்வேல் வெள்ளைமுள்ளி வெள்ளைமூங்கில் வெள்ளைமூர்த்தி வெள்ளைமெய்யாள் வெள்ளைமேனியாள் வெள்ளைமை வெள்ளைமைனா வெள்ளையடி வெள்ளையப்பம் வெள்ளையப்பன் வெள்ளையம்மான்பச்சரிசி வெள்ளையன் வெள்ளையாடை வெள்ளையானை வெள்ளையானையூர்தி வெள்ளையானைவாகனன் வெள்ளையிண்டு வெள்ளையிலை வெள்ளையுஞ்சள்ளையும் வெள்ளையுருவாள் வெள்ளையூமத்தை வெள்ளையெடு வெள்ளையெறி வெள்ளையொட்டடை வெள்ளையோன் வெள்ளைராசிக்கல் வெள்ளைவட்டன் வெள்ளைவண்ணாத்தி வெள்ளைவண்ணாத்தை வெள்ளைவரகு வெள்ளைவவ்வால் வெள்ளைவாயன் வெள்ளைவாரணன் வெள்ளைவாள் வெள்ளைவிரி வெள்ளைவிருத்தம் வெள்ளைவிழி வெள்ளைவீசு வெள்ளைவெங்காயம் வெள்ளைவெட்சி வெள்ளைவெண்காயம் வெள்ளைவெளு வெள்ளைவெளேரெனல் வெள்ளைவெற்றிலை வெள்ளைவேட்டி வெள்ளைவேட்டிக்காரன் வெள்ளைவேட்டிக்குத்தடுக்கிடு வெள்ளைவேட்டிப்பண்டாரம் வெள்ளைவை வெள்ளொக்கலர் வெள்ளொத்தாழிசை வெள்ளொலியல் வெள்ளொளி வெள்ளொளிப்பருவம் வெள்ளோக்காளம் வெள்ளோங்காளம் வெள்ளோசை வெள்ளோட்டம் வெள்ளோடன் வெள்ளோடு வெள்ளோத்திரம் வெள்ளோந்தி வெள்ளோலை வெளி வெளி வெளி வெளி வெளிக்கட்டு வெளிக்காட்சி வெளிக்கால் வெளிக்கிடு வெளிக்குப்பேசு வெளிக்குப்போ வெளிக்குவா வெளிக்கோபம் வெளிக்கோள் வெளிகண்டசொல் வெளிகாண்(ணு) வெளிகொடுவெளியே வெளிகொள்(ளு) வெளிச்சக்கூண்டு வெளிச்சக்கெண்டை வெளிச்சங்காட்டு வெளிச்சங்காட்டு வெளிச்சங்காணுதல் வெளிச்சம் வெளிச்சம் வெளிச்சம்போடு வெளிச்சம்போடு வெளிச்சமா வெளிச்சாடை வெளிச்சாயல் வெளிச்சி வெளிச்சி வெளிச்சிறப்பு வெளிச்சிறப்பு வெளிச்செண்ணெய் வெளிச்செலவு வெளிச்சை வெளிச்சைக்கெண்டை வெளிசங்கம் வெளிசம் வெளித்தட்டு வெளித்தோற்றம் வெளிதிற வெளிது வெளிநாட்டம் வெளிநாடு வெளிநாடு வெளிப்பகட்டு வெளிப்பகடம் வெளிப்பகடு வெளிப்பசப்பு வெளிப்படு வெளிப்படு வெளிப்படுத்து வெளிப்படை வெளிப்படையுவமம் வெளிப்பயன் வெளிப்பாடு வெளிப்பு வெளிப்பு வெளிப்புற்று வெளிப்பேச்சு வெளிப்பொருள் வெளிபொருள் வெளிமடை வெளிமயக்கு வெளிமருந்து வெளிமனிதன் வெளிமான் வெளிமான் வெளிமுகடு வெளிமுற்றம் வெளிமூலம் வெளியங்கம் வெளியடை வெளியந்தரம் வெளியரங்கம் வெளியா வெளியாக்கு வெளியாடை வெளியார் வெளியார் வெளியிடு வெளியீடு வெளியேற்று வெளியேறு வெளிர்த்துக்காட்டு வெளில் வெளில் வெளிவந்தை வெளிவா வெளிவாங்கு வெளிவாசல் வெளிவாசலுக்குப்போ வெளிவாய் வெளிவாய் வெளிவாய்ப்படுகை வெளிவாயன் வெளிவிடு வெளிவிருத்தம் வெளிவிழுதல் வெளிவீதி வெளிவு வெளிவெருட்டு வெளிவேஷம் வெளிற்றுப்பனை வெளிற்றுமரம் வெளிற்றுரை வெளிறன் வெளிறு வெளிறு வெளு வெளுத்தபாதிரி வெளுத்தல் வெளுத்தலரி வெளுத்துவாங்கு வெளுத்துவிடு வெளுப்பு வெளுவெளு வெளுவெளுப்பு வெளுவெளுவெனல் வெளுவை வெளேரெனல் வெற்பன் வெற்பிரதம் வெற்பு வெற்பேந்தி வெற்றம் வெற்றர் வெற்றரையவர் வெற்றல் வெற்றவெறிது வெற்றாள் வெற்றி வெற்றிக்கடுக்காய் வெற்றிக்கம்பம் வெற்றிக்கரந்தைமஞ்சரி வெற்றிக்கீர்த்தி வெற்றிக்குதிரை வெற்றிக்கொடி வெற்றிகாண்(ணு) வெற்றிச்சீட்டு வெற்றிசூடு வெற்றிடம் வெற்றித்தண்டை வெற்றித்தம்பம் வெற்றிப்பத்திரம் வெற்றிப்பாடு வெற்றிப்புகழ் வெற்றிப்பூ வெற்றிமகள் வெற்றிமடந்தை வெற்றிமாலை வெற்றிமுரசு வெற்றிமை வெற்றிமை வெற்றிலை வெற்றிலைக்கத்தூரி வெற்றிலைக்காய் வெற்றிலைக்கால் வெற்றிலைக்காளாஞ்சி வெற்றிலைக்கொழுந்து வெற்றிலைச்சரை வெற்றிலைச்சுருள் வெற்றிலைச்செல்லம் வெற்றிலைசுருட்டி வெற்றிலைத்தட்டம் வெற்றிலைத்தட்டி வெற்றிலைத்தட்டு வெற்றிலைத்தம்பலம் வெற்றிலைத்தாம்பாளம் வெற்றிலைத்தோட்டம் வெற்றிலைநறுக்கி வெற்றிலைநாறி வெற்றிலைப்பட்டி வெற்றிலைப்படலிகை வெற்றிலைப்படிக்கம் வெற்றிலைப்பழு வெற்றிலைப்புழு வெற்றிலைப்பூச்சி வெற்றிலைப்பூமணி வெற்றிலைப்பெட்டி வெற்றிலைப்பை வெற்றிலைபாக்கு வெற்றிலைபாக்குக்கொடு வெற்றிலைபாக்குவை வெற்றிலைபோடு வெற்றிலைமடல் வெற்றிலையமுது வெற்றிலையிடு வெற்றிலைவள்ளி வெற்றிலைவாணியர் வெற்றிலைவெடிபதம் வெற்றிலைவை வெற்றிவாகை வெற்றிவேற்கை வெற்றிழுப்பு வெற்றுக்கட்டை வெற்றுக்கடுதாசி வெற்றுடல் வெற்றுரை வெற்றெனத்தொடுத்தல் வெற்றெனல் வெற்றொழிப்பு வெற்றோலை வெறி வெறி வெறி வெறி வெறி வெறி வெறிக்கப்பார் வெறிக்களம் வெறிக்கூத்து வெறிகொள்(ளு) வெறிகோள் வெறிச்சு வெறிச்செனல் வெறிது வெறிநாய் வெறிநாற்றம் வெறிப்பாட்டு வெறிப்பு வெறிப்பு வெறிபிடி வெறிமலர் வெறிமுண்டன் வெறியயர் வெறியன் வெறியன் வெறியாட்டாளன் வெறியாட்டு வெறியாட்டுப்பறை வெறியாடல் வெறியாடு வெறியாள் வெறியெடு வெறியோடு வெறியோடு வெறிவிலக்கல் வெறிவிலக்கு வெறு வெறுக்கவெறுக்க வெறுக்கை வெறுக்கை வெறுக்கைக்கிழவன் வெறுங்கடுதாசி வெறுங்காய் வெறுங்காவல் வெறுங்கை வெறுங்கைது வெறுங்கோது வெறுஞ்சோறு வெறுத்தகு வெறுத்தார் வெறுத்தாள் வெறுத்திசை வெறுத்திசைப்பு வெறுந்தப்பறை வெறுந்தரை வெறுந்தலை வெறுநரையோர் வெறுநிலம் வெறுநுகம் வெறுநெற்றி வெறுப்பு வெறுப்புக்கொடு வெறும்பாட்டம் வெறும்பிலுக்கு வெறும்புறங்கூற்று வெறும்புறங்கூறு வெறும்புறம் வெறும்பெரியவன் வெறும்பொய் வெறுமன் வெறுமனே வெறுமனை வெறுமை வெறுமொருவன் வெறுமொன்று வெறுவாக்கிலங்கெட்டவன் வெறுவாய்க்கிலைகெட்டவன் வெறுவாய்கூறு வெறுவாய்பசப்பு வெறுவாயலட்டு வெறுவியர் வெறுவிலி வென் வென் வென்றநாமங்கொடு வென்றவன் வென்றான் வென்றி வென்றிக்கூத்து வென்றிமாலை வென்றிமாலைக்கவிராயர் வென்றியன் வென்றோன் வெஜ்ஜம் வே வே வே வேக்காடு வேக்காளப்படு வேக்காளம் வேகசரம் வேகடம் வேகடன் வேகடி வேகடை வேகடைத்தாள் வேகடையாள் வேகடைவேலை வேகநாசனம் வேகநிரோதம் வேகப்புள் வேகம் வேகர் வேகரம் வேகவதி வேகவை வேகாரி வேகாரி வேகாவரி வேகாவரி வேகாவாரி வேகாளம் வேகாளம் வேகி வேகி வேகிதன் வேகிதை வேங்கடக்கோட்டம் வேங்கடம் வேங்கடாசலபதி வேங்கடாசலம் வேங்கடாசலமூர்த்தி வேங்கடாசலன் வேங்கடேசன் வேங்கடேசுவரன் வேங்கியம் வேங்கு வேங்கை வேங்கைநாடு வேங்கைமண்டலம் வேசகம் வேசகம் வேசடை வேசதாரி வேசம். வேசம் வேசம் வேசம் வேசம் வேசரம் வேசரம் வேசரம் வேசரி வேசறவு வேசறிக்கை வேசறு வேசனம் வேசனைநாற்றம் வேசா வேசாடல் வேசாடை வேசாறல் வேசாறு வேசாறு வேசி வேசிக்கள்ளன் வேசித்தனம் வேசியம் வேசியாசாரியன் வேசியாடு வேசியை வேசை வேசை வேட்கை வேட்கைத்துணைவி வேட்கைநீர் வேட்கைநோய் வேட்கைப்பெருக்கம் வேட்கைமுந்துறுத்தல் வேட்கைமை வேட்கோ வேட்கோபன் வேட்கோவன் வேட்சாடை வேட்சி வேட்சை வேட்சை வேட்டக்குடி வேட்டகம் வேட்டகம் வேட்டஞ்செய் வேட்டணம் வேட்டம் வேட்டம் வேட்டம் வேட்டமாடு வேட்டல் வேட்டனம் வேட்டாம் வேட்டாரன் வேட்டாவளியன் வேட்டாள் வேட்டான் வேட்டி வேட்டித்துணி வேட்டிதம் வேட்டு வேட்டு வேட்டுப்பறி வேட்டுவன் வேட்டுவாளி வேட்டுவாளியன் வேட்டுவிடு வேட்டுவித்தி வேட்டுவேளான் வேட்டை வேட்டை வேட்டைக்கடா வேட்டைக்காரன் வேட்டைகட்டு வேட்டைநாய் வேட்டைப்பல் வேட்டைபிடி வேட்டையவியல் வேட்டையாடு வேட்டைவாளி வேட்டோன் வேட்பித்தல் வேட்பு வேடகம் வேடங்கட்டு வேடங்காட்டு வேடச்சி வேடச்சேரி வேடணம் வேடதாரி வேடம் வேடம் வேடன் வேடன் வேடிக்கை வேடிக்கைக்காரன் வேடிக்கைகாட்டு வேடிக்கைசெய் வேடிக்கைப்பேச்சு வேடிச்சி வேடிதம் வேடு வேடு வேடுகட்டு வேடுபறி வேடுவழி வேடுவன் வேடை வேடை வேடை வேடை வேடைக்காலம் வேண் வேண் வேண்டப்பாடு வேண்டல் வேண்டலன் வேண்டற்பாடு வேண்டாத்தலையன் வேண்டாத்தனம் வேண்டாதகாரியம் வேண்டாதவன் வேண்டாதார் வேண்டாப்பாடு வேண்டாப்பொறுப்பு வேண்டாம் வேண்டாமை வேண்டார் வேண்டாவெறுப்பு வேண்டி வேண்டிக்கேள் வேண்டிக்கொள்(ளு) வேண்டிய வேண்டியது வேண்டியமட்டும் வேண்டியவன் வேண்டியிரு வேண்டு வேண்டுகோள் வேண்டுநர் வேண்டும் வேண்டுமென்று வேண்மாள் வேண்மான் வேண வேணகை வேணது வேணவா வேணன் வேணாட்டடிகள் வேணாடர் வேணாடு வேணாவியோர் வேணி வேணி வேணி வேணிகை வேணியளம் வேணினர் வேணீர் வேணீரம் வேணு வேணுகம் வேணுகானம் வேணுகோபாலன் வேணுசம் வேணுநாதன் வேணுபலம் வேணுபுரம் வேணும் வேணுமென்று வேணுனம் வேணூல் வேத்தவை வேத்தன் வேத்தன் வேத்தியம் வேத்தியல் வேத்தியன் வேத்தியன்மண்டபம் வேத்தியன்மலிபு வேத்திரகரன் வேத்திரகீயம் வேத்திரச்சாய் வேத்திரத்தாள் வேத்திரதரன் வேத்திரதாரகன் வேத்திரப்படை வேத்திரபாணி வேத்திரம் வேத்திரம் வேத்திராசனம் வேதக்கட்டி வேதக்காரன் வேதக்கொடியோன் வேதகப்பொன் வேதகம் வேதகம் வேதகம் வேதகருப்பன் வேதகலாபம் வேதகன் வேதகன் வேதகாரன் வேதகிரி வேதகீதன் வேதகோஷ்டி வேதகோஷம் வேதங்கம் வேதசங்கிதை வேதசம் வேதசம் வேதசாட்சி வேதசாரம் வேதசாரம் வேதசாஸ்திரம் வேதசாஸ்திரி வேதசிரசு வேதஞ்ஞன் வேதண்டம் வேதத்தன் வேதத்திரயம் வேததத்துவம் வேதநாதம் வேதநாதன் வேதநாயகன் வேதநாயகி வேதநாவர் வேதநிந்தகன் வேதநீயம் வேதநூல் வேதநெறி வேதப்பிரமாணம் வேதப்பிராமாணியம் வேதப்பிரான் வேதப்புரட்டு வேதபாகியம் வேதபாகியன் வேதபாடசாலை வேதபாடம் வேதபாரகன் வேதபாராயணம் வேதபாராயணன் வேதபீசம் வேதபுருஷன் வேதபுஸ்தகம் வேதம் வேதம் வேதம் வேதமத்தியம் வேதமந்திரம் வேதமாதா வேதமாந்தர் வேதமார்க்கப்பிரதிஷ்டாபனாசாரியர் வேதமார்க்கம் வேதமுக்கியை வேதமுடி வேதமுதல்வன் வேதமுதல்வி வேதமுனி வேதமூர்த்தி வேதர் வேதரஞ்சகன் வேதவசனம் வேதவரசன் வேதவனம் வேதவாக்கியசொரூபம் வேதவாக்கியம் வேதவாக்கு வேதவாணர் வேதவாதம் வேதவிண்ணப்பம் வேதவித்தகன் வேதவித்து வேதவியாக்கியானம் வேதவியாசனன் வேதவியாதன் வேதவிருத்தம் வேதவிருத்தம் வேதவிருத்தி வேதவிஹிதம் வேதவீணை வேதவேத்தன் வேதவேத்தியன் வேதவேதாந்தன் வேதவொலி வேதன் வேதன் வேதனம் வேதனம் வேதனம் வேதனம் வேதனாகந்தம் வேதனி வேதனி வேதனீயம் வேதனை வேதனைக்கந்தம் வேதனைக்காட்சி வேதனைதீர்தல் வேதனைப்படு வேதஸ்வரம் வேதா வேதாக்கினி வேதாகமம் வேதாங்கம் வேதாசலம் வேதாசாரம் வேதாசாரியர் வேதாத்தியயனம் வேதாத்தியாபகன் வேதாத்தியாபனம் வேதாத்தியாயி வேதாதி வேதாதிவண்ணன் வேதாந்தகன் வேதாந்தசூத்திரம் வேதாந்தசூளாமணி வேதாந்ததேசிகர் வேதாந்தம் வேதாந்தம்பேசு வேதாந்தமார்க்கம் வேதாந்தமோது வேதாந்தன் வேதாந்தாசாரியர் வேதாந்தி வேதாப்பியாசம் வேதார்த்தன் வேதாரணியம் வேதாரம்பம் வேதாளம் வேதாளி வேதாளிகர் வேதாளியர் வேதி வேதி வேதி வேதி வேதி வேதி வேதிகை வேதிகை வேதித்தார் வேதிதம் வேதிப்பான் வேதியன் வேதியன் வேதியன் வேதினம் வேது வேது வேது வேதுகுளி வேதுகொள்(ளு) வேதுசெய் வேதுபிடி வேதுவார் வேதுவிடு வேதை வேதை வேதை வேதைக்கயிறு வேதைச்சிந்தூரம் வேதைப்பொருத்தம் வேதோக்தம் வேதோபாங்கம் வேந்தவை வேந்தன் வேந்து வேந்துரு வேந்தோன்றி வேப்பங்கள் வேப்பங்குடி நீர் வேப்பநெய் வேப்பம்பாசி வேப்பமரம் வேப்பமுத்து வேப்பலகு வேப்பாலை வேப்பிலைக்கட்டி வேப்பிலையடி வேப்பெண்ணெய் வேபம் வேபனம் வேபாக்கு வேபி வேம்பர் வேம்பருலக்கை வேம்பன் வேம்பனம் வேம்பா வேம்பா வேம்பா வேம்பாடம் வேம்பாடை வேம்பாணி வேம்பின்கண்ணியன் வேம்பின்றாரோன் வேம்பு வேமம் வேமா வேமானியர் வேய் வேய் வேய் வேய் வேய் வேய்க்கண் வேய்ங்குழல் வேய்தல் வேய்தல் வேய்ந்துணி வேய்ம்பரம்பு வேய்வனம் வேய்வு வேய்வு வேய்வை வேயர் வேயர் வேயர் வேயரிசி வேயல் வேயாம் வேயாமாடம் வேயுள் வேர் வேர் வேர் வேர்க்கடலை வேர்க்குச்சு வேர்க்குரு வேர்க்குறி வேர்க்கொம்பு வேர்கல்(லு) வேர்ச்சாயம் வேர்த்துக்கொட்டு வேர்த்துவடி வேர்நீர் வேர்ப்படலம் வேர்ப்பலா வேர்ப்பு வேர்ப்புழு வேர்ப்பூச்சி வேர்பு வேர்பொடி வேர்வாசம் வேர்விடு வேர்விழு வேர்வு வேர்வை வேர்வைவாங்கி வேரகம் வேரச்சுக்கொடி வேரடம் வேரம் வேரம் வேரம் வேரமுட்டி வேரல் வேரல் வேரறு வேரி வேரிச்சுமம் வேரித்தண்டு வேரீத்து வேரூன்று வேரெழுத்து வேரோடு வேல் வேல் வேல்கந்தி வேல்தாரி வேலங்காய்க்கொலுசு வேலசம் வேலப்பதேசிகர் வேலம் வேலம்பட்டை வேலம்பாசி வேலம்பிசின் வேலன் வேலனாடல் வேலாயுதம் வேலாயுதன் வேலாவலயம் வேலாவலையம் வேலாழி வேலான் வேலி வேலிக்கள்ளி வேலிக்காசு வேலிக்கால் வேலிகட்டு வேலிகம் வேலிகொளுவு வேலித்துத்தி வேலிப்பயறு வேலிப்பயிர் வேலிப்பருத்தி வேலிப்பாகல் வேலிப்பாசி வேலிபோடு வேலிமுறி வேலிமூங்கில் வேலியடை வேலியழி வேலிறை வேலேறு வேலை வேலை வேலை வேலைக்கள்ளி வேலைக்காரத்தனம் வேலைக்காரன் வேலைக்காரி வேலைக்காலம் வேலைக்கூலி வேலைக்கேடு வேலைகாட்டு வேலைகொள்(ளு) வேலைச்சுருக்கு வேலைசாய் வேலைசாய் வேலைசெய் வேலைத்தலம் வேலைத்தலை வேலைத்தனம் வேலைத்தனம்பண்ணு வேலைத்திறம் வேலைத்திறமை வேலைத்திறன் வேலைத்துறட்டு வேலைத்தொந்திரவு வேலைத்தொல்லை வேலைதீர் வேலைதீர் வேலை நாணயம் வேலை நாள் வேலைநிறுத்தம் வேலைநேரம் வேலைப்பரீட்சை வேலைப்பாடு வேலைபண்ணு வேலைபிடி வேலைமறியல் வேலைமானம் வேலைமினக்கெட்டவன் வேலைமினக்கெடு வேலைமினக்கேடு வேலைமெனக்கிடு வேலைமேற்போ வேலையாள் வேலையிற்றுயின்றோன் வேலைவளர் வேலைவாங்கு வேலைவை வேலைவை வேவம் வேவம் வேவல் வேவாள் வேவு வேவு வேவு வேவுகாரன் வேவுபார் வேவெடு வேவை வேழ்வி வேழக்கரும்பு வேழக்கோது வேழக்கோல் வேழம் வேழம்பம் வேழம்பர் வேழவெந்தீ வேள் வேள் வேள்புலம் வேள்புலவரசன் வேள்வி வேள்விக்கபிலை வேள்விக்குண்டம் வேள்விக்குவேந்தன் வேள்விச்சாலை வேள்வித்தறி வேள்வித்தூண் வேள்வித்தூணம் வேள்வி நாயகன் வேள்வி நிலை வேள்விமுதல்வன் வேள்வியாசான் வேள்வியாசிரியன் வேள்வியாளன் வேள்வியின்பதி வேள்வு வேள்வெடு வேளம் வேளமேற்று வேளன் வேளா வேளா வேளாட்டி வேளாண்மாந்தர் வேளாண்மாந்தரியல்பு வேளாண்மை வேளாண்மையமர்க்களம் வேளாண்வாகை வேளாண்வாயில் வேளாண்வேதம் வேளாப்பார்ப்பான் வேளாரி வேளாவளி வேளாவேளை வேளாளர்செய்கை வேளாளரறுதொழில் வேளாளன் வேளான் வேளானுகூலம் வேளிர் வேளுங்கு வேளூர் வேளை வேளை வேளைக்காரநாயகம் வேளைக்காரர் வேளைக்காரன் வேளைக்குறை வேளைப்பாசை வேளைப்பிசகு வேளைப்பிழை வேளைபார் வேளைபூண்(ணு) வேளையம் வேற்காரன் வேற்கோட்டம் வேற்றலம் வேற்றவன் வேற்றாள் வேற்றான் வேற்றானை வேற்றிசைப்பா வேற்றுக்காற்று வேற்றுக்குரல் வேற்றுத்தாய் வேற்றுநர் வேற்றுநிலைமெய்ம்மயக்கம் வேற்றுப்புலம் வேற்றுப்பொருள்வைப்பு வேற்றுமணாளன் வேற்றுமனிதன் வேற்றுமுகம் வேற்றுமுனை வேற்றுமை வேற்றுமைகாட்டு வேற்றுமைத்துணை வேற்றுமைத்தொகை வேற்றுமைநயம் வேற்றுமைப்புணர்ச்சி வேற்றுமைமயக்கம் வேற்றுமையணி வேற்றுமையுருபு வேற்றுமைவிரி வேற்றுரு வேற்றுவன் வேற்றுவேடம் வேற்றொலிவெண்டுறை வேற்றோன் வேறா வேறிடம் வேறு வேறுகொள்(ளு) வேறுசெய் வேறுநினை வேறுநினைவு வேறுபடு வேறுபடு வேறுபடுத்து வேறுபண்ணு வேறுபாட்டொழிப்பு வேறுபாடு வேன் வேன்காண்(ணு) வேன்மகன் வேனல் வேனற்கட்டி வேனில் வேனில் வேனிலவன் வேனிலாளி வேனிலான் வேனிற்காலம் வேனிற்பள்ளி வேனிற்பாசறை வேனின்மாலை வேஜார் வேஜாரி வேஷ்டகம் வேஷ்டணம் வேஷ்டனை வேஷ்டாடை வேஷ்டி வேஷ்டிதம் வேஷ்டியம் வேஷ்டை வேஷக்காரன் வேஷகம் வேஷங்கட்டு வேஷதாரி வேஷம் வேஷம்போடு வேஸ்திரி வை வை வை வை வை வை வைக்கல் வைக்கிராந்தம் வைக்கோல் வைக்கோல்வாரி வைக்கோற்கந்து வைக்கோற்குதிரை வைக்கோற்கூளம் வைக்கோற்பழுதை வைக்கோற்பாம்பு வைக்கோற்புரி வைக்கோற்போர் வைகட்சம் வைகடிகன் வைகத்தன் வைகரி வைகரி வைகரியகங்காரம் வைகல் வைகல்லியம் வைகலம் வைகலும் வைகற்பிகம் வைகறை வைகறைப்பாணி வைகறையாமம் வைகாசம் வைகாசம் வைகாசம் வைகாசி வைகாசிவசந்தன் வைகார்ப்பு வைகாரி வைகாரிகம் வைகாலம் வைகானசம் வைகானசன் வைகிராந்தம் வைகிருத்தியம் வைகிருதம் வைகிருள் வைகு வைகுசுடர் வைகுண்டச்சல்லா வைகுண்டநாதன் வைகுண்டம் வைகுண்டவாசி வைகுண்டவேகாதசி வைகுண்டன் வைகுண்ணியம் வைகுந்தநாதன் வைகுந்தம் வைகுந்தன் வைகுபுலர்விடியல் வைகுல்லியம் வைகுறு வைகுறுமீன் வைகுறுவிடியல் வைகூலியம் வைகை வைகைத் துறைவன் வைங்கியாரம் வைச்சமா நிதி வைச்சிரவணன் வைச்சிரவன் வைச்சிரவனாலயம் வைச்சுப்பாடு வைச்சுவதேவதாம்பூலம் வைச்சுவதேவம் வைச்சுவதேவி வைச்சூற்றி வைசகி வைசசம் வைசத்தியம் வைசத்திரம் வைசம்பாயனன் வைசயந்தம் வைசயந்தி வைசயந்திகை வைசனனம் வைசாகநிலை வைசாகம் வைசாகி வைசிகம் வைசிகம் வைசித்திரி வைசியநாபி வைசியன் வைசிரவண்ணன் வைசுவதேவம் வைசுவானரன் வைசூரி வைசேடி வைசேடிகம் வைட்டணவன் வைடம்மியம் வைடாலம் வைடாலவிரதிகன் வைடூரியப்பப்பளி வைடூரியம் வைணவநிலை வைணவம் வைணவம் வைணவன் வைணவாகமம் வைணவி வைணவி வைணவிகன் வைணவிகன் வைணிகன் வைணுகம் வைத்தநிதி வைத்தமா நிதி வைத்தியசாத்திரம் வைத்தியசாலை வைத்தியநாததேசிகர் வைத்தியநாதன் வைத்தியபாகம் வைத்தியம் வைத்தியமாதா வைத்தியவிருத்தி வைத்தியன் வைத்து வைத்துக்கொண்டு வைத்துக்கொள்(ளு) வைத்துப்பாடு வைத்தூறு வைதகி வைதரணி வைதரணிநதியோன் வைதருப்பநெறி வைதருப்பபாகம் வைதருப்பம் வைதலம் வைதவியம் வைதன்மியதிட்டாந்தம் வைதன்மியதிட்டாந்தவாபாசம் வைதன்மியம் வைதனிகம் வைதாளி வைதாளிகர் வைதாளியாடுவார் வைதிககாரியம் வைதிகச்செலவு வைதிகச்சொல் வைதிகசைவம் வைதிகம் வைதிகமார்க்கம் வைதிகவழக்கம் வைதிகவினை வைதிகன் வைதிருதி வைதீகப்படி வைதீகம் வைதீகன் வைதூரியம் வைதேகன் வைதேகி வைதேயன் வைதேவி வைந்தவம் வைந்தவம் வைந்நுதி வைந்நுனை வைப்பரிதாரம் வைப்பன் வைப்பாட்டி வைப்பிடம் வைப்பிருக்கை வைப்பு வைப்புக்கட்டு வைப்புச்சரக்கு வைப்புச்செப்பு வைப்புப்பவளம் வைப்புப்பாஷாணம் வைப்புப்பு வைப்புப்புழுகு வைப்புமுத்து வைப்புவை வைப்புழி வைபவம் வைபாடிகம் வைபாடிகன் வைபோகம் வைபோகி வைமாத்திரேயன் வைமானிகர் வையகம் வையகமூலி வையஞ்சேர் வையம் வையமகள் வையாகரணம் வையாகரணன் வையாபுரி வையாவிக்கோப்பெரும்பேகன் வையாளி வையாளிவிடு வையாளிவீதி வையை வையைத்துறைவன் வைரக்கடுக்கன் வைரக்கல் வைரகரம் வைரகரன் வைரசுத்தி வைரம் வைரம் வைரம் வைரம்பாய் வைரவம் வைரவன் வைரவனூர்தி வைரன் வைராக்கியசதகம் வைராக்கியஞ்சொல்(லு) வைராக்கியம் வைராகம் வைராகி வைராகிகன் வைராங்கியம் வைராடம் வைராவி வைரி வைரி வைரி வைரிதை வைரியம் வைரியர் வைரூப்பியம் வைரோசனன் வைரோசனி வைலட்சணம் வைலட்சணியம் வைலட்சயம் வைலவம் வைவச்சுதம் வைவச்சுதன் வைவசுதபட்டணம் வைவு வைவைச்சுதபுரம் வைவைச்சுதன் வைனதேயன் வைனன் வைனாசிகம் வைனாசியம் வைஷ்ணவம் வைஷ்ணவரசம் வைஷ்ணவன் வைஷ்ணவி வைஷம்யம் வொ வோ வோரகம் வோலகம் வௌ வௌ(வு) வௌவால் வௌவால்வலை வௌவாலோட்டி வௌவானத்தி வௌவு வௌவுலம் ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ ற் றன்னகரம் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ ஜ் ஜ்யேஷ்டம் ஜ்யேஷ்டமாத்திரை ஜ்யேஷ்டன் ஜ்யேஷ்டாநக்ஷத்ரம் ஜ்யேஷ்டாபிஷேகம் ஜ்யேஷ்டை ஜ்யோதி ஜ்யோதிஸ்ஸாஸ்த்ரம் ஜ்யோதிஷ்கர் ஜ்யோதிஷம் ஜ்ரும்பா ஜ்வரக்கட்டி ஜ்வரபித்தசூலை ஜ்வரம் ஜ்வராக்கினி ஜ்வராங்குசம் ஜ்வராங்குசரஸம் ஜ்வராதிஸாரம் ஜ்வராரிரஸம் ஜ்வலி ஜ்வாலாமுகி ஜ்வாலை ஜக்கம்மா ஜக்கிணிநாட்டியம் ஜகத் ஜகத்காரணம் ஜகத்குரு ஜகத்திரயம் ஜகத்து ஜகத்பதி ஜகத்பிரபு ஜகத்ரக்ஷகன் ஜகத்ஜ்யோதி ஜகத்ஜாலம் ஜகதி ஜகதிப்படை ஜகதீசன் ஜகதீஸ்வரன் ஜகந்நாதப்பிரதட்சிணம் ஜகந்நாதம் ஜகந்நாதன் ஜகந்மாதா ஜகநாதசித்தலேகியம் ஜகநாவர்த்தவாதம் ஜகம் ஜகனம் ஜகஜ்ரவாணா ஜகஜ்ஜோதி ஜகஜாலப்புரட்டன் ஜகஜாலம் ஜகா ஜகாவாங்கியடி ஜகாவாங்கு ஜகாவை ஜகினி ஜங்கமம் ஜங்கமர் ஜங்கமலிங்கம் ஜங்காரம் ஜங்காலன் ஜஞ்ஜாமாருதம் ஜஞ்ஜாமிருதம் ஜட்கா ஜட்காவாலா ஜட்டி ஜட்தி ஜட்பட்டெனல் ஜட்புட்டெனல் ஜட்ஜி ஜடகொச்சு ஜடம் ஜடரம் ஜடன் ஜடாதாரி ஜடாபாரம் ஜடாமாம்ஸீ ஜடாமுனி ஜடாய் ஜடாயு ஜடாவல்லபர் ஜடாவல்லபன் ஜடிதி ஜடீபந்தம் ஜடுத்தி ஜடுதி ஜடுதி ஜடுதிசிட்டா ஜடுதிபட்டி ஜடுதிபார் ஜடுதிவாரண்டு ஜடை ஜடைக்குச்சு ஜடைசிங்காரம் ஜடைநாகம் ஜடைபில்லை ஜண்டா ஜண்டாமரம் ஜண்டி ஜண்டிப்புடவை ஜண்டை ஜண்டை ஜண்டையாய் ஜண்டைவரிசை ஜணாய் ஜதி ஜதுமணி ஜதுமணிரோகம் ஜதை ஜந்திரி ஜந்து ஜந்துமணி ஜநி ஜப்தி ஜப்திபர்காஸ்து ஜப்பான் ஜப்பு ஜப்பை ஜப்பை ஜபம் ஜபமாலை ஜபயக்கியம் ஜபர் ஜபர்தஸ்த் ஜபர்தஸ்தி ஜபாகுஸுமம் ஜபாமுனுஷி ஜம்பக்காரன் ஜம்பப்பேச்சு ஜம்பம் ஜம்பமடி ஜம்பா ஜம்பீரம் ஜம்பு ஜம்பு ஜம்புகேசுவரம் ஜம்புநாவல் ஜம்பூத்வீபம் ஜம்பை ஜம்மெனல் ஜமக்காளம் ஜமதக்னி ஜமா ஜமாகர்ச்சு ஜமாகர்ஜ் ஜமாகாமில் ஜமாகூட்டு ஜமாத்து ஜமாத்துக்கூட்டம் ஜமாதிசானி ஜமாதிலவல் ஜமாபந்தி ஜமாய் ஜமால்கொட்டை ஜமாவசூல்பாக்கி ஜமீன் ஜமீன்சர்க்கார் ஜமீன்தார் ஜமீன்தாரி ஜமீன்தாரிணி ஜமுக்காளம் ஜமேதாடு ஜமேதார் ஜமேதார்க்காடு ஜமை ஜமைகட்டு ஜமைதார் ஜமைவை ஜய ஜயகண்டை ஜயகோஷம் ஜயதரன் ஜயதேவர் ஜயந்தி ஜயநீர் ஜயப்பெருந்திரு ஜயபத்திரம் ஜயபாளம் ஜயபாளவர்த்தி ஜயபேரி ஜயம் ஜயமங்களம் ஜயமங்களரஸம் ஜயவிக்கிரமரஸம் ஜயவிஜயர் ஜயவிஜயீபவ ஜயஜய ஜயஸ்தம்பம் ஜயாபஜயம் ஜயாஜயம் ஜயாஸ்ரயமண்டபம் ஜர்ஜ்ஜரம் ஜர்ஜ்ஜரை ஜர்ஜ்ஜரை ஜரப் ஜரப்செய் ஜராயத் ஜராயு ஜராயுதோஷம ஜராயுஜம் ஜரி ஜரிகை ஜரீப் ஜரீப்தார் ஜரூர் ஜரூர்மராமத்து ஜரை ஜல்தி ஜல்லடம் ஜல்லடை ஜல்லாலி ஜல்லாலிபில்லாலி ஜல்லி ஜல்லி ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிப்பானை ஜல்லியடி ஜலக்கிரீடை ஜலக்கூர்மரோகம் ஜலசயனம் ஜலசரம் ஜலசாரணர் ஜலசூடரஸம் ஜலசூத்திரம் ஜலத்வேஷரோகம் ஜலதரங்கம் ஜலதாரை ஜலதி ஜலதுர்க்கம ஜலதேவதை ஜலதோஷம் ஜலநாடி ஜலப்பிரளயம் ஜலபயரோகம் ஜலபவித்திரம் ஜலபாதை ஜலபானம் ஜலபாஷாணம் ஜலம் ஜலமண்டலி ஜலமயம் ஜலமஸ்தகம் ஜலயந்திரம் ஜலவண்டரோகம் ஜலவர்த்தனகாரி ஜலவாதி ஜலவாயு ஜலன் ஜலஜந்து ஜலஸ்தம்போதரம் ஜலஸ்பரிசம் ஜலஸ்ராவம் ஜலஸந்தி ஜலாசயம் ஜலாண்டரோகம் ஜலாதிவாசம் ஜலாமிருதம் ஜலார்ணவம் ஜலார்புதம் ஜலிப்பு ஜலுப்பு ஜலோதரம் ஜவ்வரிசி ஜவ்வாது ஜவ்வு ஜவந்தரை ஜவளி ஜவனம் ஜவாப் ஜவாப்தார் ஜவாப்தாரி ஜவாப்நவீஸ் ஜவாபு ஜவான் ஜவாஹிர் ஜவுளி ஜவை ஜவையரம் ஜவைவாள் ஜன்மகுணம் ஜன்மதரித்திரன் ஜன்மதினம் ஜன்மதேசம் ஜன்மதோஷம் ஜன்மநக்ஷத்ரம் ஜன்மப்பகை ஜன்மபத்ரம் ஜன்மபத்ரிகை ஜன்மபாவம் ஜன்மபாவம் ஜன்மபூமி ஜன்மம் ஜன்மராசி ஜன்மலக்னம் ஜன்மவியாதி ஜன்மஸ்தானம் ஜன்மஸ்வபாவம் ஜன்மஸாபல்யம் ஜன்மாந்தரம் ஜன்மாபிஷேகம் ஜன்மி ஜன்மி ஜன்மேந்திரியம் ஜன்மோத்ஸவம் ஜன்னல் ஜன்னி ஜன்னியம் ஜன்னியராகம் ஜனக்கணிதி ஜனகபிதா ஜனகபுத்திரன் ஜனகம் ஜனகமாதா ஜனகராகம் ஜனகன் ஜனநாதவளநாடு ஜனப்பிரதிநிதி ஜனபதம் ஜனம் ஜனமேஜயன் ஜனரஞ்ஜகம் ஜனலோகம் ஜனனகாண்டம் ஜனனம் ஜனனமரணக்கணக்கு ஜனனி ஜனஸ்தானம் ஜனாந்திகம் ஜனாப் ஜனாபவாதம் ஜனாபா ஜனாபாக்கணக்கு ஜனார்த்தனம் ஜனார்த்தனன் ஜனானா ஜனானுகூலம் ஜனி ஜனோபகாரம் ஜஸியா ஜஹதஜஹல்லக்ஷணை ஜஹல்லக்ஷணை ஜா ஜாக்கி ஜாக்கி ஜாக்கி ஜாக்கிகாட்டு ஜாக்கிகொடு ஜாக்கிகொடுவை ஜாக்கிபார் ஜாக்கியாட்டம் ஜாக்கிரதாவஸ்தை ஜாக்கிரதை ஜாகரணம் ஜாகரூகன் ஜாகீர் ஜாகீர்சர்க்கார் ஜாகீர்தார் ஜாகை ஜாங்கலம் ஜாங்கிரி ஜாட்டி ஜாட்டியக்கிரஸ்தன் ஜாட்டியம் ஜாட்டை ஜாடராக்கினி ஜாடா ஜாடி ஜாடி ஜாடி ஜாடு ஜாடுமாலி ஜாடை ஜாடைபிடி ஜாடைமாடையாய் ஜாண் ஜாத்தியம் ஜாத்திரை ஜாதககதை ஜாதகபாவம் ஜாதகம் ஜாதகர்மம் ஜாதகன் ஜாதகி ஜாதம் ஜாதாபாக்கி ஜாதி ஜாதிக்காய் ஜாதிக்காரன் ஜாதித்வேஷம் ஜாதிதர்மம் ஜாதிப்ரஷ்டம் ஜாதிப்ரஷ்டன் ஜாதிபத்திரி ஜாதிபுஷ்பம் ஜாதிபேதம் ஜாதிமரியாதை ஜாதிமல்லிகை ஜாதிமாஸம் ஜாதியடி ஜாதிலக்ஷணம் ஜாதிலிங்கம் ஜாதிஜம்பீரக்குழம்பு ஜாதிஜீவனம் ஜாதிஸ்வரம் ஜாதிஸாங்கர்யம் ஜாதீபலாதிசூர்ணம் ஜாதீயம் ஜாதூரிங்கின் ஜாநு ஜாப்தா ஜாப்பியம் ஜாபாலம் ஜாபாலி ஜாபிதா ஜாபிரா ஜாம்பவான் ஜாம்பூநதம் ஜாமம் ஜாமாதா ஜாமியம் ஜாமீன் ஜாமீன்தார் ஜாயமாநகடாக்ஷம் ஜாயா ஜாரணம் ஜாரத்வம் ஜாரன் ஜாரி ஜாரிசெய் ஜாரிமகமை ஜாரிமனை ஜாரிமிட்டா ஜாரிவாரண்டு ஜாரு ஜால்ரா ஜால்ரா ஜாலக் ஜாலகரந்த்ரம் ஜாலம் ஜாலர் ஜாலர் ஜாலரா ஜாலரா ஜாலரி ஜாவளி ஜானகி ஜானவாஸம் ஜானி ஜாஜ்வல்யம் ஜாஜிபுஷ்பம் ஜாஸ்தி ஜி ஜி ஜிகண்டி ஜிகினா ஜிகினாவேலை ஜிகினி ஜிகுடு ஜிகுண்டு ஜித்தன் ஜிதம் ஜிதேந்திரியன் ஜிந்தகி ஜிப்பா ஜிம்கானா ஜிம்பு ஜிம்மா ஜிம்மி ஜிமிக்கி ஜிமிக்கிப்பூ ஜியாரத் ஜிராயத் ஜிராயத்து ஜிராயதி ஜிராயித் ஜிரிகி ஜில்பா ஜில்லா ஜில்லாப்போக்கிரி ஜில்லிடு ஜில்லு ஜில்லெனல் ஜில்ஹாது ஜில்ஹேது ஜிலுஜிலு ஜிலுஜிலுப்பு ஜிலுஜிலெனல் ஜிலேபி ஜிவ்வாடு ஜிறாயதி ஜின் ஜின்சு ஜினன் ஜினாலயம் ஜினுசு ஜிஷ்ணு ஜிஹ்வா ஜிஹ்வாகண்டரோகம் ஜிஹ்வாசாபலம் ஜிஹ்வாதாபிதரோகம் ஜிஹ்வாரோகம் ஜிஹ்வாலஜகரோகம் ஜிஹ்வாஸ்தம்பவாதம் ஜிஹ்வை ஜீ ஜீ ஜீடி ஜீதகாரன் ஜீதம் ஜீதம்கார் ஜீப் ஜீப்சவாய் ஜீப்தாமான் ஜீப்பு ஜீப்பூம் ஜீப்பூம்காயி ஜீமூதப்பிரயத்னம் ஜீமூதம் ஜீமூதமாக ஜீயங்கார் ஜீயர் ஜீர்ணம் ஜீர்ணோத்தாரணம் ஜீரகம் ஜீரணம் ஜீரா ஜீரா ஜீரா ஜீரை ஜீவகளை ஜீவகன் ஜீவகாதகம் ஜீவகாந்திகம் ஜீவகாருண்யம் ஜீவகாலம் ஜீவகோசம் ஜீவகோடி ஜீவசரிதை ஜீவசிருஷ்டி ஜீவத்விபாகம் ஜீவதஸை ஜீவதாரகன் ஜீவந்தரன் ஜீவந்தன் ஜீவந்திகை ஜீவநதி ஜீவப்பிராணி ஜீவபத்தினி ஜீவபயம் ஜீவபரமாணு ஜீவபலி ஜீவபிதிருகன் ஜீவபுஸ்தகம் ஜீவமானம் ஜீவமுத்திப்படம் ஜீவரக்ஷகன் ஜீவரக்ஷணம் ஜீவரக்ஷை ஜீவரேக்கு ஜீவவாக்கு ஜீவவிருட்சம் ஜீவன் ஜீவன்முக்தர் ஜீவன்முத்தி ஜீவனம் ஜீவனஹேது ஜீவனாம்சம் ஜீவனோபாயம் ஜீவனௌஷதம் ஜீவாணு ஜீவாணுப்பிரதானம் ஜீவாத்மா ஜீவாதிபதி ஜீவாதிபன் ஜீவாது ஜீவாந்தம் ஜீவாளம் ஜீவாஸ்திகாயம் ஜீவிதம் ஜீவிதேசன் ஜீவியசரிதை ஜீவியம் ஜீனி ஜீனி ஜு ஜு ஜுத்தி ஜுப்பா ஜும்மா ஜுரம் ஜுரும்பாரோகம் ஜுல்ஹாத் ஜுல்ஹேஜ் ஜுலும் ஜுவாலை ஜூ ஜூ ஜூக்காட்டு ஜூல் ஜூல்மானம் ஜூல்மானா ஜூலா ஜெ ஜெகம் ஜெகைரா ஜெண்டா ஜெத்தன் ஜெநது ஜெபம் ஜெபி ஜெமுதாடு ஜெயம் ஜெயாஸ்ரயமண்டபம் ஜெரப்பு ஜெரி ஜெரிஷ் ஜெரீப் ஜெல்லி ஜெவனா ஜென்மபாவம் ஜென்மபாவம் ஜென்மம் ஜென்மி ஜே ஜேசு ஜேப்பு ஜேபாளரஸம் ஜேபி ஜேஜேயெனல் ஜேஜேவந்தி ஜேஷ்டபாகம் ஜேஷ்டன் ஜேஷ்டாதேவி ஜேஷ்டாம்சம் ஜேஷ்டாஷ்டமி ஜேஷ்டை ஜை ஜைமினிமதம் ஜைனதரிசனம் ஜைனன் ஜைனாகமம் ஜொ ஜொலி ஜோ ஜோக்கு ஜோக்கு ஜோகிரஸமாத்திரை ஜோகொட்டிக்கொள்(ளு) ஜோசியன் ஜோடனை ஜோடி ஜோடி ஜோடி ஜோடி ஜோடிகை ஜோடிப்பு ஜோடிராஜிநாமா ஜோடினை ஜோடு ஜோடு ஜோடுதவலை ஜோடுப்பூட்டு ஜோடுமரம் ஜோத்திரை ஜோதி ஜோதிஷ்கர் ஜோர் ஜோராவரி ஜோல்னா ஜோல்னாப்பை ஜோலி ஜோலி ஜோலிகை ஜோலிதீர் ஜோவெனல் ஜோனகன் ஜோஸ்யம் ஜோஸ்யன் ஜௌ ஸ் ஸ்மஸ்ரு ஸ்மஸாணம் ஸ்மஸானவைராக்கியம் ஸ்யாமம் ஸ்யாமளம் ஸ்யாமளாதேவி ஸ்யேநம் ஸ்ரத்தை ஸ்ரமணன் ஸ்ரமணி ஸ்ரமநிலை ஸ்ரமப்படு ஸ்ரமம் ஸ்ரவணம் ஸ்ரவம் ஸ்ராத்தம் ஸ்ராத்தேயம் ஸ்ராந்தன் ஸ்ராந்தி ஸ்ராவ்யம் ஸ்ராவகன் ஸ்ராவணம் ஸ்ரியப்பதி ஸ்ரீ ஸ்ரீகண்டர் ஸ்ரீகண்டன் ஸ்ரீகரம் ஸ்ரீகாந்தன் ஸ்ரீகாரியக்கண்காணி ஸ்ரீகாரியகர்த்தன் ஸ்ரீகாரியம் ஸ்ரீகாளஸ்தி ஸ்ரீகாளஹஸ்தி ஸ்ரீகீதை ஸ்ரீகோயில் ஸ்ரீகோஸம் ஸ்ரீசக்கரம் ஸ்ரீசூர்ணபரிபாலணம் ஸ்ரீசூர்ணம் ஸ்ரீசைந்தி ஸ்ரீதரன் ஸ்ரீதாளம் ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீநிவாஸன் ஸ்ரீபண்டாரம் ஸ்ரீபதி ஸ்ரீபலி ஸ்ரீபாததீர்த்தம் ஸ்ரீபாதந்தாங்கி ஸ்ரீபாதந்தாங்கு ஸ்ரீபாதரேணு ஸ்ரீபாஷ்யம் ஸ்ரீபீடம் ஸ்ரீபுராணம் ஸ்ரீமங்கலி ஸ்ரீமத் ஸ்ரீமதி ஸ்ரீமது ஸ்ரீமந்தன் ஸ்ரீமான் ஸ்ரீமஹேஸ்வரர் ஸ்ரீமுக ஸ்ரீமுகம் ஸ்ரீமூர்த்தம் ஸ்ரீமூர்த்தி ஸ்ரீயுத ஸ்ரீரங்கநாதர் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீராகம் ஸ்ரீராமநவமி ஸ்ரீராமஜயம் ஸ்ரீராமானுசம் ஸ்ரீருத்திரம் ஸ்ரீருத்திரர் ஸ்ரீலக்ஷணபாவனை ஸ்ரீவச்சம் ஸ்ரீவத்ஸம் ஸ்ரீவிகாரஞ்செய் ஸ்ரீவிகாரம் ஸ்ரீவிமானம் ஸ்ரீவிஹாரம் ஸ்ரீவைஷ்ணவர் ஸ்ரீஜயந்தி ஸ்ருங்கலை ஸ்ருங்காரம் ஸ்ருங்காரரஸம் ஸ்ருங்கிபஸ்மம் ஸ்ருதி ஸ்ரேணி ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரேஷ்டம் ஸ்ரேஷ்டன் ஸ்ரேஷ்டி ஸ்ரோத்ரம் ஸ்ரோத்ரியம் ஸ்ரோத்ரியன். ஸ்ரோதவ்யம் ஸ்ரௌதம் ஸ்ரௌதி ஸ்லாக்யம் ஸ்லாகி ஸ்லாகை ஸ்லிஷ்டம் ஸ்லேஷ்மம் ஸ்லேஷை ஸ்லோகம் ஸ்வஸ்ரு ஸ்வஸுரன் ஸ்வானம் ஸ்வாஸம் ஸ்வேதம் ஸக்தன் ஸக்தி ஸக்யம் ஸக்ரன் ஸகடம் ஸகம் ஸகலம் ஸகவர்ஷம் ஸகாரம் ஸகுந்தம் ஸகுந்தலை ஸகுனம் ஸகுனி ஸங்கம் ஸங்கரன் ஸங்கினி ஸங்கு ஸங்கை ஸசி ஸசீதேவி ஸடகோபன் ஸடாரி ஸத்ரு ஸதகம் ஸதம் ஸதமகன் ஸதமானம் ஸதாங்கம் ஸதாபிஷேகம் ஸந்தனு ஸநி ஸநைஸ்சரன் ஸப்தம் ஸப்தஸாஸ்த்ரம் ஸபதம் ஸபரம் ஸபரன் ஸபரி ஸபி ஸம் ஸம்பு ஸமம் ஸமனம் ஸமீ ஸயனம் ஸர்க்கரை ஸர்மா ஸர்வரி ஸர்வன் ஸர்வாணி ஸரண்யன் ஸரணம் ஸரணாகதன் ஸரணாகதி ஸரணார்த்தி ஸரத்காலம் ஸரபம் ஸரம் ஸரவ்யம் ஸரவணம் ஸராஸனம் ஸரீரம் ஸரீரி ஸல்யம் ஸலபம் ஸலாகை ஸவம் ஸஸம் ஸஸவிஷாணம் ஸஸாங்கன் ஸஸி ஸஷ்பம் ஸஸ்த்ரம் ஸஸ்யம் ஸா ஸாக்தம் ஸாக்தன் ஸாக்யமுனி ஸாகம் ஸாகை ஸாட்யம் ஸாந்தம் ஸாந்தி ஸாந்திகம் ஸாந்திபாடம் ஸாநா ஸாபம் ஸாம்பவன். ஸாம்பவி ஸார்த்தூலம் ஸார்வரி ஸாரதா ஸாரதாம்பா ஸாரிகை ஸாரீரம் ஸால்மலி ஸாலி ஸாலை ஸாஸ்வதம் ஸாஸ்த்ரம் ஸாஸ்த்ரி ஸாஸ்த்ரீயம் ஸாஸ்த்ரோக்தம் ஸாஸ்தா ஸாஸனம் ஸாஸனை ஸி ஸிகாமணி ஸிகை ஸிஞ்ஜிதம் ஸிதிலம் ஸிம்ஸுபாவ்ருக்ஷம் ஸிரஸ் ஸிரீஷம் ஸிரோமணி ஸில்பம் ஸில்பி ஸிலம் ஸிலா ஸில¦முகம் ஸிவம் ஸிவன் ஸிஸ்நம் ஸிஸிரம் ஸிஸு ஸிஷ்டம் ஸிஷ்டர் ஸிஷ்டாசாரம் ஸிஷ்யன் ஸிக்ஷி ஸிக்ஷை ஸீ ஸீக்ரம் ஸீகரம் ஸீதகிரணன் ஸீதம் ஸீதமண்டலி ஸீதலம் ஸீதளம் ஸீலம் ஸு ஸுக்தி ஸுக்திகாரஜதநியாயம் ஸுக்ரம் ஸுக்ரன் ஸுக்ல ஸுக்லபக்ஷம் ஸுக்லம் ஸுகம் ஸுகன் ஸுசி ஸுண்டன் ஸுண்டி ஸுத்தம் ஸுத்தி ஸுப்ரம் ஸுபம் ஸுபஸ்வீகரணம் ஸுபஸ்வீகாரம் ஸுல்கம் ஸுஸ்ரூஷை ஸுஷ்கம் ஸூ ஸூத்ரன் ஸூந்யதிதி ஸூந்யம் ஸூர்ப்பணகா ஸூர்ப்பம் ஸூரன் ஸூலம் ஸூலி ஸெ ஸே ஸேகரம் ஸேஷக்ரியை ஸேஷகாரன் ஸேஷத்யாஜ்யம் ஸேஷத்வம் ஸேஷபூதன் ஸேஷலோகம் ஸேஷஹோமம் ஸேஷம் ஸேஷன் ஸேஷஸாயி ஸேஷி ஸை ஸைத்யம் ஸைதில்யம் ஸைலம் ஸைலி ஸைலேயம் ஸைவம் ஸைவலம் ஸைவன் ஸைஸவம் ஸொ ஸோ ஸோகம் ஸோணகாரி ஸோணம் ஸோணிதம் ஸோதனபத்ரம் ஸோதனை ஸோதி ஸோபனம் ஸோபனாக்ஷதை ஸோபி ஸோபை ஸோபை ஸோஷணம் ஸோஷி ஸோஷை ஸௌ ஸௌசம் ஸௌசம்பண்ணு ஸௌர்யம் ஸௌரி ஷ் ஷகர் ஷட் ஷட்கதி ஷட்கம் ஷட்கர்மம் ஷட்காலபூஜை ஷட்காலம் ஷட்குணம் ஷட்கோணம் ஷட்சக்ரம் ஷட்டகன் ஷட்தர்ஸனம் ஷட்பதம் ஷட்பதி ஷட்பாகம் ஷட்பாவம் ஷட்பிதாபுத்ரகம் ஷட்ரஸம் ஷட்ரிபு ஷட்வர்க்கம் ஷட்விதலிங்கம் ஷட்ஜக்ராமம் ஷட்ஜம் ஷட்ஜஸ்ருதி ஷட்ஸ்ருதிதைவதம் ஷட்ஸ்ருதிரிஷபம் ஷட்ஸமயம் ஷடங்கபலம் ஷடங்கம் ஷடஸீதி ஷடஸீதிபுண்யகாலம் ஷடக்ஷரம் ஷடாதாரம் ஷடாயதனம் ஷடானனன் ஷடாக்ஷரம் ஷண்டகன் ஷண்டன் ஷண்ணவதி ஷண்ணவதிஸ்ராத்தம் ஷண்மதம் ஷண்முகன் ஷபாஷ் ஷர்பத் ஷரத்து ஷரா ஷராப் ஷராப்பு ஷராப்புக்கடை ஷராப்புக்காரன் ஷராய் ஷராயக்குத்தகைதார் ஷராயம் ஷராவ் ஷவ்வால் ஷறா ஷஷ்டாஷ்டமம் ஷஷ்டி ஷஷ்டி ஷஷ்டிபூர்த்தி ஷஷ்டியப்தபூர்த்தி ஷஷ்டிவ்ரதம் ஷஹ ஷா ஷாட்குண்யம் ஷாடவராகம் ஷாண்மாஸிகம் ஷாதி ஷாப்பு ஷாபான் ஷாமியானா ஷாமிலாத் ஷாமிலாத்தசபந்தம் ஷாமிலாத்பஞ்சர் ஷாமீல் ஷாயி ஷால் ஷாவில் ஷி ஷிகாரி ஷியா ஷீ ஷு ஷூ ஷெ ஷே ஷேக் ஷேக் ஷை ஷைதான் ஷொ ஷோ ஷோக் ஷோடஸகலை ஷோடஸம் ஷோடஸஸ்வரம் ஷோடஸோபசாரம் ஷோடி ஷோடிராஜிநாமா ஷோலா ஷௌ ஸ் ஸ்கந்தம் ஸ்கந்தம் ஸ்கந்தன் ஸ்கந்தஷஷ்டி ஸ்கலனம் ஸ்கலிதம் ஸ்காந்தபுராணம் ஸ்காந்தம் ஸ்கூராணி ஸ்கோல்விரை ஸ்த்ரீ ஸ்தண்டிலம் ஸ்தப்தம் ஸ்தபதி ஸ்தபனம் ஸ்தம் ஸ்தம்பம் ஸ்தம்பரோகம் ஸ்தம்பனம் ஸ்தம்பாகிருதி ஸ்தலக்காவல் ஸ்தலகர்ணம் ஸ்தலசுத்தி ஸ்தலபுராணம் ஸ்தலம் ஸ்தலமான்மியம் ஸ்தலவாரி ஸ்தலவாஸம் ஸ்தலவிசாரணை ஸ்தலவ்ருக்ஷம் ஸ்தலஸ்தாபனம் ஸ்தலாங்கச்செலவு ஸ்தவம் ஸ்தவிரமதம் ஸ்தவிரர் ஸ்தன் ஸ்தன்யம் ஸ்தனம் ஸ்தாணு ஸ்தாதி ஸ்தாபகம் ஸ்தாபகன் ஸ்தாபனம் ஸ்தாபனமுத்திரை ஸ்தாபி ஸ்தாபிதம் ஸ்தாயி ஸ்தாலி ஸ்தாலியந்திரம் ஸ்தால¦பாகம் ஸ்தால¦புலாகநியாயம் ஸ்தாவரசாஸ்திரம் ஸ்தாவரசொத்து ஸ்தாவரம் ஸ்தானசுத்தி ஸ்தானத்தார் ஸ்தானப்ரம்ஸம் ஸ்தானப்ரஷ்டன் ஸ்தானம் ஸ்தானாபதி ஸ்தானிகம் ஸ்தானிகன் ஸ்தானியம் ஸ்தானியன் ஸ்தானீகம் ஸ்தானீகன் ஸ்திதம் ஸ்திதி ஸ்திமிதம் ஸ்தியானக்கிரந்தி ஸ்திரசித்திரம் ஸ்திரப்படு ஸ்திரம் ஸ்திரரங்கம் ஸ்திரராசி ஸ்திரவாரம் ஸ்திராஸ்தி ஸ்திரீ ஸ்திரீதனம் ஸ்திரீதீர்க்கப்பொருத்தம் ஸ்திரீதீர்க்கம் ஸ்திரீநாயகம் ஸ்திரீபோகம் ஸ்திரீரத்நம் ஸ்திரீராகம் ஸ்திரீராச்சியம் ஸ்திரீலக்ஷணம் ஸ்திரீலிங்கம் ஸ்திரீலோலன் ஸ்திரீவேதம் ஸ்திரீவைராக்கியம் ஸ்திரீஜாதி ஸ்திரீஸங்கமம் ஸ்திரீஸன்னை ஸ்திரீஹத்தி ஸ்துத்யம் ஸ்துதி ஸ்தூண் ஸ்தூணம் ஸ்தூணாநிகனனநியாயம் ஸ்தூபம் ஸ்தூபி ஸ்தூபிக்குடம் ஸ்தூலம் ஸ்தூலம்பெருத்தவன் ஸ்தூலமுள்ளவன் ஸ்தூலரோகம் ஸ்தூலி ஸ்தேயம் ஸ்தேயஸாஸ்திரம் ஸ்தேரர் ஸ்தைர்யம் ஸ்தோத்திரபலி ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரி ஸ்தோத்ரபாடம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோமம் ஸ்தௌத்யம் ஸ்நபனம் ஸ்நாதகன் ஸ்நானகட்டம் ஸ்நானகன் ஸ்நானம் ஸ்நானீயம் ஸ்நிக்தம் ஸ்நுஷை ஸ்நேகம் ஸ்நேஹம் ஸ்நேஹிதன் ஸ்ப்ருக் ஸ்பருஹை ஸ்படிகம் ஸ்படிகமாலை ஸ்படிகலிங்கம் ஸ்படிகஜபாகுஸுமநியாயம் ஸ்பர்த்தை ஸ்பர்ஸம் ஸ்பர்ஸனம் ஸ்பர்ஸி ஸ்பஷ்டம் ஸ்புடஞ்செய் ஸ்புடம் ஸ்புரணம் ஸ்புரி ஸ்புரிதம் ஸ்புலிங்கம் ஸ்பூர்த்தி ஸ்போடகம் ஸ்மரணம் ஸ்மரணை ஸ்மரன் ஸ்மரி ஸ்மார்த்தம் ஸ்மார்த்தர் ஸ்மாரகம் ஸ்மிதம் ஸ்மிருதி ஸ்மிருதிரோதகாரி ஸ்யந்தனம் ஸ்யாத்வாதம் ஸ்யாத்வாதம் ஸ்யாலஸாரமேயநியாயம் ஸ்ரக்கு ஸ்ரஷ்டா ஸ்ராவம் ஸ்ருக்கு ஸ்ருகம் ஸ்ருவம் ஸ்ருஷ்டி ஸ்ருஷ்டி ஸ்ரோதாபத்தி ஸ்வ ஸ்வகதம் ஸ்வகீயம் ஸ்வச்சதை ஸ்வச்சந்தம் ஸ்வச்சம் ஸ்வத்வம் ஸ்வதந்த்ரன் ஸ்வதந்தரி ஸ்வதந்திரம் ஸ்வதம் ஸ்வதர்மம் ஸ்வதஸ்ஸித்தம் ஸ்வதா ஸ்வதா ஸ்வதேசம் ஸ்வதேசி ஸ்வதேசி ஸ்வப்னம் ஸ்வபாவம் ஸ்வபாவலிங்கம் ஸ்வபூ ஸ்வம் ஸ்வயங்கிருதம் ஸ்வயம் ஸ்வயம்பாகம் ஸ்வயம்பாகி ஸ்வயம்பு ஸ்வயம்புரமணம் ஸ்வயம்புவன் ஸ்வயம்பூ ஸ்வயம்வ்யக்தம் ஸ்வயம்வ்யக்தக்ஷேத்ரம் ஸ்வயம்வரம் ஸ்வயம்வரன் ஸ்வயார்ஜிதம் ஸ்வர்க்கம் ஸ்வர்க்காதிபதி ஸ்வர்க்காரோஹணம் ஸ்வர்க்காவதரணம் ஸ்வர்ணகாரன் ஸ்வர்ணம் ஸ்வர்ணாதாயம் ஸ்வர்லோகம் ஸ்வரபங்கம் ஸ்வரம் ஸ்வரமண்டலம் ஸ்வராட் ஸ்வராஜ்யம் ஸ்வரிதம் ஸ்வரூபம் ஸ்வல்பம் ஸ்வஸ்தப்படு ஸ்வஸ்தப்படுத்து ஸ்வஸ்தம் ஸ்வஸ்தலிகிதம் ஸ்வஸ்தானம் ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திக்குறைவு ஸ்வஸ்திகம் ஸ்வஸ்திவாசனம் ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ஸ்வஸ்வரூபம் ஸ்வஸ்வாமிபாவம் ஸ்வஹஸ்தலிகிதம் ஸ்வக்ஷேத்ரம் ஸ்வாகதம் ஸ்வாகாதேவி ஸ்வாத்யாயம் ஸ்வாத்யானம் ஸ்வாதந்த்ரியம் ஸ்வாதி ஸ்வாதிஷ்டானம் ஸ்வாதீனம் ஸ்வாது ஸ்வாபதேஸம் ஸ்வாபம் ஸ்வாபாவிகம் ஸ்வாபிமானம் ஸ்வாம்யம் ஸ்வாமி ஸ்வாமிநாதன் ஸ்வாமிபோகம் ஸ்வாமினி ஸ்வார்த்தபரன் ஸ்வார்த்தம் ஸ்வார்ஜ்ஜிதம் ஸ்வாரஸ்யம் ஸ்வான் ஸ்வான்தார் ஸ்வாஸ்த்யம் ஸ்வாஹா ஸ்வாஹாபண்ணு ஸ்வீகர்த்தா ஸ்வீகரி ஸ்வீகாரத்தகப்பன் ஸ்வீகாரத்தாய் ஸ்வீகாரப்பிள்ளை ஸ்வீகாரபிதா ஸ்வீகாரபுத்திரன் ஸ்வீகாரம் ஸ்வீகாரமாதா ஸ்வேச்சாதிகாரம் ஸ்வேச்சை ஸ்வேதம் ஸ்வேதஜம் ஸக்தம் ஸக்யம் ஸக்ருத் ஸகர்மகக்ரியை ஸகலம் ஸகலர் ஸகலரும் ஸகளத்திரம் ஸகளத்திரம் ஸகளம் ஸகன் ஸகா ஸகாமலோகம் ஸகி ஸகிருதாகாமி ஸகுணம் ஸகுல்யன் ஸகோத்ரன் ஸங்க்யை ஸங்க்ரமணம் ஸங்க்ராந்தி ஸங்க்ராமம் ஸங்கடசதுர்த்தசி ஸங்கடசதுர்த்தி ஸங்கடம் ஸங்கதி ஸங்கம் ஸங்கம் ஸங்கமம் ஸங்கமுகம் ஸங்கரம் ஸங்கரம் ஸங்கரன் ஸங்கரஜாதி ஸங்கல்பம் ஸங்கிரஹம் ஸங்கிரஹி ஸங்கீதம் ஸங்கீர்ணம் ஸங்கீர்த்தனம் ஸங்கேதம் ஸங்கோசம் ஸங்க்ஷேபம் ஸஞ்சயனம் ஸஞ்சரி ஸஞ்சாரம் ஸஞ்சி ஸஞ்சிகை ஸஞ்சிதம் ஸஞ்சீவனம் ஸஞ்ஜீவி ஸஞ்ஜீவினி ஸத் ஸத்க்ருதன் ஸத்கர்மம் ஸத்கரி ஸத்காரம் ஸத்தார் ஸத்தி ஸத்தியசதுஷ்டயம் ஸத்தியாய் ஸத்து ஸத்து ஸத்துவம் ஸத்தை ஸத்யபாமை ஸத்யம் ஸத்யலோகம் ஸத்யவ்ரதம் ஸத்யவ்ரதக்ஷேத்ரம் ஸத்யவதி ஸத்யவான் ஸத்யஸந்தன் ஸத்யோஜாதம் ஸத்ரம் ஸத்ரம் ஸத்வம் ஸத்ஸங்கம் ஸத்ஸம்ப்ரதாயம் ஸததம் ஸதர்க்கோர்ட்டு ஸதனம் ஸதஸ் ஸதஸத் ஸதா ஸதாகதி ஸதாசிவன் ஸதி ஸந்த்யாகாலம் ஸந்த்யாமடம் ஸந்த்யாவந்தனம் ஸந்தடி ஸந்ததம் ஸந்ததி ஸந்தர்ப்பணம் ஸந்தர்ப்பம் ஸந்தாபம் ஸந்தானம் ஸந்தானம் ஸந்தி ஸந்தி ஸந்தி ஸந்திக்தம் ஸந்து ஸந்துஷ்டன் ஸந்துஷ்டி ஸந்தேஸம் ஸந்தேஹம் ஸந்தோஷம் ஸந்நத் ஸந்நத்தம் ஸந்நத்தன் ஸந்நதம் ஸந்நாஹம் ஸந்நிதானம் ஸந்நிதி ஸந்நிதிப்பேர் ஸந்நிவேஸம் ஸந்நிஹிதம் ஸந்மார்க்கம் ஸந்மானம் ஸந்யாஸம் ஸந்யாஸி ஸநாதனம் ஸப்த ஸப்தகம் ஸப்தகரணம் ஸப்ததி ஸப்தபதி ஸப்தபர்வதம் ஸப்தமி ஸப்தமேகம் ஸப்தர்ஷிமண்டலம் ஸப்தரிஷி ஸப்தலோகம் ஸப்தலோஹம் ஸப்தவாடிகை ஸப்தாவாதி ஸப்தவிடங்கஸ்தலம் ஸப்தஜாதி ஸப்தஸ்தானம் ஸப்தஸ்வரம் ஸப்தஸந்தானம் ஸப்தஸாகரம் ஸப்தஸாகரயாத்திரை ஸப்தாங்கம் ஸப்தாவரணம் ஸப்தாவஸ்தை ஸப்தாஹம் ஸப்தி ஸப்தோத்தியானம் ஸப்ரஹ்மசாரி ஸப்ராணி ஸப்ஜா ஸப்ஜாடா ஸப்ஜாபாத்து ஸப்ஜாவிரை ஸபத்நி ஸபர் ஸபர்பை ஸபலம் ஸபா ஸபாகம்பம் ஸபாஷ் ஸபிண்டர் ஸபிண்டீகரணம் ஸபை ஸம் ஸம்சாயி ஸம்சாயி ஸம்ப்ரதாபனம் ஸம்ப்ரதாயம் ஸம்ப்ரதானம் ஸம்ப்ரதி ஸம்ப்ரமம் ஸம்ப்ராப்தம் ஸம்ப்ரேஷணம் ஸம்ப்ரோக்ஷணம் ஸம்பங்கி ஸம்படிகா ஸம்பத் ஸம்பத்வேஷ்டகம் ஸம்பந்தம் ஸம்பந்தி ஸம்பர்க்கம் ஸம்பவம் ஸம்பவி ஸம்பன்னம் ஸம்பாத்யம் ஸம்பாதனம் ஸம்பாரம் ஸம்பாவனை ஸம்பாஷணம் ஸம்பாஷணை ஸம்புடம் ஸம்புத்தி ஸம்பூர்ணம் ஸம்பூர்ணராகம் ஸம்பூர்த்தி ஸம்போகம் ஸம்போதனம் ஸம்மதம் ஸம்மதி ஸம்மன் ஸம்மானம் ஸம்மேளனம் ஸம்யக்கருமம் ஸம்யக்சாரித்ரம் ஸம்யக்ஞானம் ஸம்யக்தர்சனம் ஸம்யக்திருஷ்டி ஸம்யக்வாக்கு ஸம்யக்வியாயாமம் ஸம்யக்ஸ்மிருதி ஸம்யக்ஸங்கல்பம் ஸம்யக்ஸமாதி ஸம்யகாஜீவம் ஸம்யுக்தாக்ஷரம் ஸம்யோகம் ஸம்ரம்பம் ஸம்ரக்ஷகன் ஸம்ரக்ஷணம் ஸம்ராட் ஸம்ருத்தி ஸம்வத்ஸரம் ஸம்வத்ஸராதி ஸம்வாதம் ஸம்வாதிஸ்வரம் ஸம்ஜ்ஞாஸ்கந்தம் ஸம்ஸ்லேஷம் ஸம்ஸ்லேஷி ஸம்ஸப்தகன் ஸம்ஸயம் ஸம்ஸ்க்ருதம் ஸம்ஸ்கரி ஸம்ஸ்காரம் ஸம்ஸ்கிருதம் ஸம்ஸ்தானம் ஸம்ஸ்ருதி ஸம்ஸர்க்கம் ஸம்ஸரி ஸம்ஸாரம் ஸம்ஸாரி ஸம்ஸாரி ஸம்ஸித்தி ஸம்ஹதம் ஸம்ஹாரம் ஸமக்ரம் ஸமஞ்ஜஸம் ஸமதர்ஸி ஸமதை ஸமம் ஸமயசத்ரம் ஸமயம் ஸமயஸஞ்ஜீவி ஸமயோசிதம் ஸமர்த்தன் ஸமர்த்தனம் ஸமர்ப்பணம் ஸமர்ப்பி ஸமரம் ஸமரஸம் ஸமவாயம் ஸமவாயிகாரணம் ஸமவேதம் ஸமஷ்டி ஸமஸ்தம் ஸமஸ்யை ஸமஸ்வரம் ஸமஸப்தமம் ஸமக்ஷம் ஸமாசாரம் ஸமாதானம் ஸமாதி ஸமாப்தி ஸமாராதனை ஸமாவர்த்தனம் ஸமாளி ஸமானம் ஸமானோதகன் ஸமாஜம் ஸமாஸ்ரயணம் ஸமாஸம் ஸமித்து ஸமிதி ஸமீபம் ஸமீரணன் ஸமுச்சயம் ஸமுதரம் ஸமுதாயம் ஸமூலம் ஸமூஹம் ஸமேதன் ஸர்க்கம் ஸர்க்கார் ஸர்தார் ஸர்ப்பம் ஸர்பரா ஸர்வ ஸர்வகதன் ஸர்வகலாசாலை ஸர்வகலாஸங்கம் ஸர்வத்ர ஸர்வதா ஸர்வதா ஸர்வதாரி ஸர்வம் ஸர்வமான்யம் ஸர்வஜ்ஞன் ஸர்வஜித் ஸர்வஸ்வதானம் ஸர்வஸ்வம் ஸர்வஸங்கபரித்தியாகம் ஸர்வஸாக்ஷி ஸர்வாணி ஸர்வேஸ்வரன் ஸர்வேஸன் ஸரஞ்ஜாம் ஸரப்பணி ஸரப்பளி ஸரம் ஸரலாந்தர் ஸரளம் ஸரளி ஸரஸ் ஸரஸ்வதி ஸரஸ்வதிபூஜை ஸரஸம் ஸரி ஸரிகை ஸரிபண்டி ஸல்லாபம் ஸலாம் ஸலிலம் ஸல¦ஸ் ஸவ்யம் ஸவர்ணம் ஸவர்ணன் ஸவாரி ஸவிஸ்தாரம் ஸற்குணம் ஸன்னம் ஸஜ்ஜநம் ஸஜ்ஜம் ஸஜ்ஜா ஸஜா ஸஜாதீயம் ஸஜாதீயன் ஸஜீவன் ஸஸ்யம் ஸஸ்யாதிபதி ஸஹ்யம் ஸஹ ஸஹகமனம் ஸஹசரன் ஸஹசரி ஸஹபாடி ஸஹபோஜனம் ஸஹவாஸம் ஸஹஜம் ஸஹஜன் ஸஹஜை ஸஹஸ்ரதாரை ஸஹஸ்ரநாமம் ஸஹஸ்ரநாமார்ச்சனை ஸஹஸ்ரநாமாவளி ஸஹஸ்ரபேதி ஸஹஸ்ரபோஜனம் ஸஹஸ்ராரசக்கரரேகை ஸஹஸ்ராக்ஷன் ஸஹஸ்ரம் ஸஹாயம் ஸஹானா ஸஹி ஸஹி ஸஹிதம் ஸஹேதுகம் ஸஹோதரன் ஸஹோதரி ஸா ஸாகரம். ஸாகி ஸாட்டு ஸாத்மி ஸாத்யம் ஸாத்யர் ஸாத்ருஸ்யம் ஸாத்வி ஸாத்விகம் ஸாத்விகன் ஸாதகம் ஸாதம் ஸாதர்ம்யம் ஸாதனம் ஸாதா ஸாதாரண ஸாதாரணகாந்தாரம் ஸாதாரணம் ஸாதி ஸாதி ஸாது ஸாந்நித்யம் ஸாபல்யம் ஸாம்பன் ஸாம்யம் ஸாம்ராஜ்யம் ஸாமக்ரி ஸாமந்தன் ஸாமம் ஸாமர்த்யம் ஸாமர்த்யவான் ஸாமர்த்யன் ஸாமவேதம் ஸாமவேதி ஸாமாயிகம் ஸாமான் ஸாமான்யதர்மம் ஸாமான்யம் ஸாமான்யன் ஸாமானம் ஸாமானாதிகரண்யம் ஸாமாஜிகன் ஸாமி ஸாமீப்யம் ஸாமுத்ரிகம் ஸாமுத்ரிகாலக்ஷணம் ஸாமுத்ரிகாஸாஸ்த்ரம் ஸாயகம் ஸாயங்காலம் ஸாயனம் ஸாயுஜ்யம் ஸார்த்தகம் ஸார்வபௌமன் ஸாரங்கம் ஸாரட்டு ஸாரதி ஸாரம் ஸாரஸபக்ஷி ஸாரஸபக்ஷி ஸாரிணி ஸாரூப்யம் ஸால்முகிரா ஸால்ஜாப் ஸாலபஞ்சிகை ஸாலம் ஸாலாமிசிரி ஸாலியானா ஸாலேஹால் ஸாலோக்யம் ஸாவகாஸம் ஸாவதானம் ஸாவித்ரி ஸாளக்ராமம் ஸாஜாத்யம் ஸாஷ்டாங்கநமஸ்காரம் ஸாஷ்டாங்கம் ஸாஹசர்யம் ஸாஹஸம் ஸாஹித்யம் ஸாஹீப் ஸாஹுகார் ஸாஹேப் ஸாக்ஷ்யம் ஸாக்ஷாத் ஸாக்ஷாத்காரம் ஸாக்ஷி ஸி ஸித்தம் ஸித்தர் ஸித்தன் ஸித்தாந்தம் ஸித்தாந்தி ஸித்தார்த்த ஸித்தார்த்தன் ஸித்தி ஸிதம் ஸிதார் ஸிந்து ஸிந்தூரம் ஸிப்பந்தி ஸிபாய் ஸிம்ஹநாதம் ஸிம்ஹம் ஸிம்ஹளம் ஸிம்ஹாவலோகனம் ஸிம்ஹாஸநம் ஸிரை ஸீ ஸீத்காரம் ஸீமந்தம் ஸீமை ஸீரம் ஸீஸம் ஸீஸா ஸு ஸுக்ரீவன் ஸுக்ருதம் ஸுக்ருதன் ஸுகதன் ஸுகந்தம் ஸுகம் ஸுகரம் ஸுகுமாரம் ஸுதர்மை ஸுதர்ஸநம் ஸுதராம் ஸுதலம் ஸுதன் ஸுதினம் ஸுதை ஸுதை ஸுந்தரம் ஸுந்தரன் ஸுந்தரி ஸுந்நம் ஸுநாயாஸமாய் ஸுப்தி ஸுப்ரதீகம் ஸுப்ரதீகம் ஸுப்ரதீபம் ஸுப்ரஹ்மண்யன் ஸுபந்தம் ஸுபர்ணன் ஸுபாரி ஸுபிக்ஷம் ஸுபீனா ஸுபேதார் ஸுபோதம் ஸுமங்கலி ஸுமங்களர் ஸுமுகம் ஸுமுகன் ஸுமேதர் ஸுமேரு ஸுரங்கம் ஸுரதம் ஸுரபி ஸுரர் ஸுரஸம் ஸுரக்ஷிதம் ஸுராபானம் ஸுல்தான் ஸுல்தானி ஸுலபம் ஸுலோசனம் ஸுளுவு ஸுன்னத் ஸுன்னி ஸுன்னை ஸுஜாதர் ஸுஷ்டு ஸுஷி ஸுஷுப்தி ஸுஷும்நை ஸுஸ்வரம் ஸுஹ்ருத் ஸு ஸூக்தி ஸூகரம் ஸூசகம் ஸூசனம் ஸூசிகை ஸூசீ ஸூசீபத்ரம் ஸூத்ரம் ஸூதகம் ஸூதன் ஸூபம் ஸூர்க்கத்தி ஸூர்யகாந்தம் ஸூர்யகாந்தி ஸூர்யநமஸ்கரம் ஸூர்யபடம் ஸூர்யபுடம் ஸூர்யன் ஸூர்யோபராகம் ஸூரி ஸூக்ஷ்மதர்ஸநம் ஸூக்ஷ்மதர்ஸி ஸூக்ஷ்மபுத்தி ஸூக்ஷ்மம் ஸூக்ஷ்மாவஸ்தை ஸூக்ஷம் ஸெ ஸே ஸேசநம் ஸேது ஸேவகன் ஸேவாகாலம் ஸேவாகாலம்பண்ணு ஸேவை ஸேவை ஸேனாதிபதி ஸேனாபதி ஸேனை ஸை ஸைந்தவம் ஸைந்தவி ஸைன்யம் ஸொ ஸொண்டி ஸொத்து ஸொந்தம் ஸொஜ்ஜி ஸொஜ்ஜியப்பம் ஸொஸ்தி ஸோ ஸோதகும்பம் ஸோதர்யம் ஸோதரன் ஸோகரி ஸோபானம் ஸோம்பு ஸோமயாகம் ஸோமயாஜி ஸோமரோகம் ஸோமலதை ஸோமவாரம் ஸோமன் ஸோமஸூத்ரம் ஸோமாஸ்கந்தன் ஸோமோபராகம் ஸோஹம்பாவனை ஸௌ ஸௌக்யம் ஸௌகதம் ஸௌகதன் ஸௌகர்யம் ஸௌகுமார்யம் ஸௌதாமினி ஸௌந்தர்யம் ஸௌபாக்யம் ஸௌபாக்யவதி ஸௌம்ய ஸௌம்யம் ஸௌம்யவாரம் ஸௌம்யன் ஸௌரம் ஸௌரமானம் ஸௌராஷ்ட்ரம் ஸௌராஷ்ட்ரர் ஸெனலப்யம் ஸௌவீரம் ஸௌவீராஞ்ஜனம் ஸௌஜன்யம் ஸௌஸீல்யம் ஸௌஷ்டவம் ஸௌஹார்த்தம் ஹ் ஹ்ரஸ்வம் ஹ்ருதயம் ஹக்கு ஹக்குதார் ஹக்குதாரன் ஹகீம் ஹங்காம் ஹங்காமி ஹடம் ஹடயோகம் ஹத்து ஹத்துபத்திரிகை ஹத்துபந்தி ஹத்துமீறு ஹத்யை ஹதம் ஹம்சாயி ஹம்சாயிக்கிராமம் ஹம்ஸகமனம் ஹம்ஸத்வனி ஹம்ஸதூளிகாமஞ்சம் ஹம்ஸபாதம் ஹம்ஸம் ஹம்ஸமந்த்ரம் ஹம்ஸன் ஹமேஷா ஹயக்ரீவன் ஹயம் ஹயும் ஹர்க்காரா ஹர்கத் ஹர்த்தால் ஹர்ஜி ஹர்ஷணம் ஹர்ஷம் ஹரணம் ஹரன் ஹராம் ஹராம்ஜான் ஹராமி ஹராஜ் ஹரி ஹரிகதாகாலக்ஷேபம் ஹரிகதை ஹரிசந்தனம் ஹரித்வாரம் ஹரிதாளம் ஹரிதாளிகாவிரதம் ஹரியர்த்தர் ஹரிஜனம் ஹரிஹரபுத்திரர் ஹரிஹரன் ஹல்வா ஹலம் ஹலாயுதன் ஹலால் ஹவ்யம் ஹவல்தார் ஹவில்தார் ஹவிஸ் ஹஹளம் ஹனுமான் ஹஜரத் ஹஜாம் ஹஜூர் ஹஸ்தகடகம் ஹஸ்தம்